13. 3. připravily naše paní učitelky v rámci programu ke zvyšování finanční gramotnosti úvodní hodinu s materiály Abeceda peněz České spořitelny. Zástupkyně spořitellny strávila 1 hodinu postupně s našimi druháky a čtvrťáky.

 Druháci si povídali o bankovkách a mincích, pracovali s pojmy příjmy a výdaje a učili se orientovat ve výdajích podle důležitosti a prefenŕencí. Čtvrťáci po seznámení s bankovkami postoupily dále a výdaje si i trochu plánovali. Také si prohlédli film o tom, jam to vlastně v bance vypadá...

předškoláci Paní učitelky získali materiály a metodiky a budou v programu pokračovat.