27. 5.  a 1. 6. se naši čtvrťáci zúčastnili mezinárodního testování čtenářských dovedností PIRLS. Všichni žáci z vybraných tříd vypracovali žákovský test obsahující dvě úlohy ze čtenářské gramotnosti a poté vyplnili žákovský dotazník.

Projekt PIRLS organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, www.iea.nl). Toto mezinárodní sdružení výzkumných organizací a vládních institucí z celého světa realizuje mezinárodní studie od roku 1959. Realizaci šetření PIRLS v České republice zajišťuje Česká školní inspekce (oddělení mezinárodních šetření).
PIRLS zjišťuje úroveň čtenářských dovedností žáků1 ve čtvrtém roce školní docházky. Šetření PIRLS 2021 je již pátým cyklem projektu a země, které jsou do něj zapojeny od začátku, budou moci posoudit vývoj svých vzdělávacích systémů v uplynulých dvaceti letech. Šetření je navrženo tak, aby umožnilo identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech s cílem zlepšit výuku čtenářských dovedností.

Česká republika je jednou z více než 60 zemí, které se do šetření PIRLS 2021 zapojí. K účasti bylo náhodným výběrem vybráno 280 českých základních škol.