Dne 3. června se na školním hřišti uskutečnil již 35. ročník školní lehkoatletické olympiády žáků 2. stupně naší školy. Počasí nám přálo, a tak po covidových dvou letech se opět mohla olympiáda uskutečnit.

Vybraní žáci závodili v těchto sportovních disciplínách: v běhu na 60m, ve skocích do dálky a do výšky, ve vrhu koulí, hodu míčkem, ve štafetových bězích na 4 x 60m a ve smíšené štafetě 6 x 200m, která nahradila dlouhé tratě. Žáci bojovali příkladně v duchu sportovních tradic a obětavě nasazovali všechny své síly a dovednosti k dosažení co nejlepších výkonů.

Všem závodníkům děkujeme za snahu a dosažené sportovní výkony. 

Výsledková listina ŠLO 2022

Za organizátory akce S. Švecová

 

Fotografie ke shlédnutí v nabídce  Fotografie ZŠ