22. dubna se na celém světě slaví Den Země. Tento ekologicky motivovaný svátek má upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí.

Na naší škole jsme ho oslavili 29. dubna formou her, vyprávěním, hledáním v literatuře a na internetu nebo vycházkou do přírody. Žáci 7. ročníku zařadili do svého plánu i projížďku v našem historickém trolejbusu.

Každý ročník pracuje s jiným zadáním: 1. ročník – voda, 2. ročník – les, 3. ročník – ekosystémy, 4. ročník - ovzduší, 5. ročník – odpady, 6. ročník – půda, 9. ročník – energie.

Letos se nám počasí vydařilo, žáci a učitelé si den užili. Jak tento den probíhal, můžete vidět na fotografiích.                                                                                                                              Ilona Kodlová