Žáci 6. tříd se 29. 4. se svými třídními učiteli vydali prozkoumat přírodní rezervaci Terčino údolí u Nových Hradů, kde byla vytvořena naučná stezka.

Žáci na deseti zastaveních plnili úkoly, které si zapisovali do připravených pracovních listů. Na stezce dlouhé 5,5 km jsme strávili čtyři hodiny. Pro některé to bylo dost vyčerpávající. Po projití celé stezky měli žáci sestavit z vyluštěných úkolů trojmístný kód, který jim otevřel pokladnu. Poklad (odměnu) žáci dostanou až ve škole. Protože bylo pěkné počasí, pořídili jsme dost fotografií, na kterých můžete vidět, jak se žáci činili.                                                                                                                                                    Ilona Kodlová