V rámci environmentální výchovy se žáci třetích tříd zúčastnili výukového programu ekocentra CEGV Cassiopeia s názvem Včelí království.

S tímto programem zavítala do naší školy paní lektorka Jaukerová z výše jmenované Cassiopei z Českých Budějovic. Během dvou vyučovacích hodin se žáci dozvěděli, jak žije včela a co všechno se musí stát, než se vylíhne nová. Hravou a zábavnou formou třeťáci poznávali vývoj včely od vajíčka po dospělého jedince, jak včely pracují a jaké mají úkoly v úlu, jak se umí vypořádat s nepřítelem a jaký mají význam pro přírodu a člověka. Nechyběla ani ochutnávka květového medu!

Druhá část programu byla zaměřena na využití získaných informací v části první, a to prakticky, při hrách. Ze třeťáků se staly včely, které plnily různé úkoly. A bylo jich opravdu hodně! Závěrečné povídání ulítané včelky zklidnilo a po poděkování velmi milé paní lektorce mohli všichni žáci „odlétnout“ zpět do svých lavic.