Dne 17. května 2023 se uskutečnila dopravní výchova ve třetích třídách. Dopravní výchova byla rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické.

Obě části byly vedeny fundovanými odborníky z třeboňské autoškoly, panem Illem a panem Michálkem.

V praktické části, která probíhala na školním dopravním hřišti, si každý třetˇák vyzkoušel, jak umí ovládat kolo a zda umí v praxi aplikovat své znalosti  dopravních předpisů pro cyklisty.

Teoretická část probíhala ve třídě a byla zaměřena na pravidla silničního provozu pro chodce, povinnou výbavu kola a dopravní značky.

Tímto byla první část dopravní výchovy ve třetím ročníku zakončena a bude pokračovat v ročníku čtvrtém. I přes nepříznivé počasí se „dopravní“ den vydařil a nabyté vědomosti a dovednosti poslouží všem zúčastněným při pohybu na ulici i na silnici.

V. Wipplingerová