16. 5.  a 17. 5. se naši čtvrťáci zúčastnili mezinárodního testování TIMSS. Žáci z vybraných tříd vypracovali žákovský test obsahující 2 sady otázek z matematiky a přírodních věd a poté vyplnili žákovský dotazník.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je projektem mezinárodní asociace IEA1 se sídlem v Amsterodamu, která organizuje srovnávací studie v různých oblastech vzdělávání od roku 1959. Projekt TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách.

V současné době je realizován osmý cyklus šetření TIMSS, kterého se účastní přes 60 zemí a územně samosprávních celků (např. provincie Ontario v Kanadě, Moskva, Madrid, Abú Zabí) z celého světa. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základních škol a opětovně také do testování žáků 8. ročníku základních škol, do kterého se Česká republika zapojila naposledy v roce 2007.

Pilotní sběr dat cyklu TIMSS 2023 je v ČR plánován na období března a dubna 2022. Hlavní sběr dat je v ČR plánován na období května 2023. Zveřejnění zjištění z TIMSS 2023 je plánováno na prosinec 2024.