Od října do ledna probíhal na škole 69. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.

SOUTĚŽ MLADÝ MÓDNÍ NÁVRHÁŘ 2020

Soutěž byla vyhlášena OA, SOŠ a SOU Třeboň, je určena pro žáky 5. - 9. ročníků ZŠ a ZUŠ.

Školní kolo proběhlo v průběhu prosince a ledna během hodin výtvarné výchovy, dále měli žáci možnost práce dokončit doma a konzultovat s vyučujícím možné úpravy návrhů.