Od listopadu probíhá v VI.A program pod vedením okresní metodičky prevence rizikového chování paní Davidové. Bohužel se celý program v důsledku zásahu covidu poněkud protahuje.