V pátek 20. ledna 2023 navštívili žáci třetích ročníků komunitní centrum Fenix , aby si prohlédli výstavu s názvem Rok v knihovně, kterou připravila Městská knihovna v Českých Velenicích.

Krátce před koncem 1. pololetí školního roku vyrazilo 65 žáků 8. a 9. tříd na venkovní bruslení do Třeboně.

Od října do ledna probíhal na škole 69. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.

Ukázky z hodiny -  laboratorní práce našich šikovných deváťáků.

Žáci VIII.B využili při hodině matematiky náklonnosti matky přírody a vida, že je školní dvůr bohatě pokryt dostatečnou vrstvou sněhu, jali se tvořit modely geometrických těles.