Od října do ledna probíhal na škole 69. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.

V kategorii 5. tříd probíhá soutěž ve 2 kolech. 1. kolo je domácí, kdy žáci řeší v klidu a pohodě svých domovů 6 obtížných úloh. Tyto úlohy jsou opraveny a ohodnoceny známkami – 1 výborné řešení, 2 dostatečné řešení nebo částečné řešení a 3 nevyhovující řešení. Největší potíží většiny účastníků je nedostatečné nebo zcela chybějící vysvětlení postupu řešení, zachycení sledu úvah, které k řešení vedou. Úspěšní řešitelé postupují do 2. kola. Zde žáci řeší ve škole během 90 minut 3 obtížné úlohy. Když dosáhnou 12 bodů jsou úspěšnými řešiteli okresního kola.

Výsledky kategorie Z5 domácí kolo:

  1. Vendula Čadová                  V.B                           úspěšný řešitel
  2. Ema Zikešová                        V.A

V kategorii 9. tříd letos úlohy matematické olympiády odevzdal  Wenshuo Wang a Markéta Ellis.

1. Oto - Wenshuo Wang               IX.B                        úspěšný řešitel postup do okresního kola (pravděpodobně 25. 1.)

2. Markéta Ellis                               IX.A

 

I v této kategorii v 1. kole, které je domácí, řeší žáci 6 úloh. Za úspěšného řešitele je považován ten matematik, který je hodnocen alespoň ve 4 úlohách nejhůře známkou 2. 

Práce všech matematiků si velmi vážíme a s ohledem na obtížnost úloh si také opravdu ceníme podaného výkonu. Nashledanou u matematického klokana.

Za pořadatele P. Cehák