Ukázky z hodiny -  laboratorní práce našich šikovných deváťáků.

Téma práce - tepelná výměna a tepelná účinnost.