V tomto roce probíhá již 17. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

Náš tým - "Jo" - ve složení Eva Bjelová, Tereza Hanková, Vojtěch Jabůrek a Ondřej Sípal postoupil do finále BRLOHu - Brněnské logické hry.

Naši osmáci si vyzkoušeli aktivity při laboratorní práci na hodině fyziky.

7. 11. navštívili deváťáci a osmáci výstavu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti.

 

 12. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 4.– 15. 11. 2018.

7. 11. 2017 proběhly v VII.A  laboratorní práce z fyziky na téma pohyb.