Tak takhle to vypadá, když se trápíte a musíte v konkrétní okamžik vyřešit zapeklité úlohy.  Jak to asi dopadne? 

Vzpomínáte? Každý si to prošel...

Ve čtvrtek 18.11.2021 navštívily třídy 4.A a 4.B místní knihovnu. Přivítala nás knihovnice paní Irena Hanková.

11. listopadu naše VIII.A v rámci EVVO navštívila Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata v Třeboni.

Po letech se naši mladí matematici od 6. do 9. ročníku zapojili do Pythagoriády-tradiční matematické soutěže.

V tomto roce probíhá již 19. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

V VII.A i VII.B proběhly laboratorní práce z fyziky na téma pohyb.