11. listopadu naše VIII.A v rámci EVVO navštívila Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata v Třeboni.

 Prohlédli si zraněná zvířata, o která ve stanici pečují, a vyslechli mnoho zajímavostí o záchraně zvířat a příběhů spojených se zraněnými zvířaty. Program trval přes 2 hodiny.

Potom navštívili Dům přírody, kde si aktivně s připravenými pracovními listy prohlédli expozice, shlédli krátký film o Třeboňsku a krásách naší krajiny a přírody.

Celý program žáky zaujal a bavil, jen velká zima kazila celkový dojem. 

Velmi chválíme přípravu akce paní uč. Kodlovou a děkujeme doprovodu - p. uč. Richtárové.

M. Ceháková