První listopadový den navštívili žáci třetího ročníku místní knihovnu, kde na ně čekal program připravený paní knihovnicí Irenou Hankovou. Obsah programu byl zaměřen na aktuální roční období, tedy podzim.

Paní knihovnice besedovala se žáky o podzimní přírodě, zvycích a tradicích, které probíhají právě v tomto období. Povídání bylo zakončeno loutkovým filmem Jak to bylo na Dušičky, který je jako DVD součástí knihy Chaloupka na vršku. U tradic zůstala i výtvarná dílna, kde si každý žák mohl vyrobit svatomartinskou husu z papíru. Za malou chvíli bylo v knihovně bílo, husičky se povedly všem.

Loutkový film Jak to bylo na Dušičky, který nádherně popisuje české zvyky a tradice, lehce navodil strašidelnou atmosféru. Aby třeťáci skutečně poznali svět tajemna a duchů, přečetla paní knihovnice úryvek z knihy Strašidelná knihovna, a tím dětem představila rodinu duchů. Protože ukázka byla velmi poutavá, domluvili jsme se, že každý žák přečte nahlas část kapitoly. Nakonec se podařilo přečíst celou druhou kapitolu. Ale to už byl čas na návrat do školy. Paní Hanková v závěru ještě nabídla třeťákům přihlášky do knihovny a potleskem se děti s knihovnou a paní knihovnicí rozloučily. Děkujeme za krásný program, který zcela jistě podpořil zájem o četbu a knihy. Budeme se těšit na další setkání v místní knihovně!

Tř. uč. Jírovcová, Wipplingerová