Dne 11.11.2022 ve třídě 2.A proběhl projektový den s názvem "Stavitel města". Děti se na začátku seznámily s označením důležitých budov a také určovaly, které z budov máme v našem městě.

V našem kulturním centru probíhá již delší dobu výstava dobových fotografií a předmětů – samozřejmě s tematikou historie Českých Velenic. Jako další třídy i VII.A v doprovodu p. uč. Jaroslava Bednáře navštívila pěkně a přehledně připravenou expozici.

V rámci prevence nebezpečí užívání návykových látek měli osmáci, deváťáci a žáci VII.A možnost absolvovat tento zajímavý program. Na nádraží do Č. Velenic přijel vlak, ve kterém se omladina aktivně zapojila do interaktivního programu na základě zfilmovaného reálného příběhu, jak se snadno a rychle propracovat na (nejen sociální, ale i fyzické a psychické dno) díky návykovým látkám.

Tak takhle to vypadá, když se trápíte a musíte v konkrétní okamžik vyřešit zapeklité úlohy.  Jak to asi dopadne? 

Vzpomínáte? Každý si to prošel...

První listopadový den navštívili žáci třetího ročníku místní knihovnu, kde na ně čekal program připravený paní knihovnicí Irenou Hankovou. Obsah programu byl zaměřen na aktuální roční období, tedy podzim.

V tomto roce probíhá již 20. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

3. 11. navštívili deváťáci a někteří osmáci výstavu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti.

18. listopadu se VIII.A  a deváťáci vydali na exkurzi do infocentra jaderné elektrárny Temelín.

 

 15. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7.– 18. 11. 2022.

V VII.A i VII.B proběhly laboratorní práce z fyziky na téma pohyb.