V tomto roce probíhá již 20. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

Všem účastníkům děkujeme za aktivitu, ochotu a snahu řešit namáhavé úlohy a v neposlední řadě také za předvedené výkony, přičemž vysoce oceňujeme aktivní účast nejen vítězů a postupujících, ale (a možná o to více) i těch méně úspěšných, pro které je to třeba i daleko obtížnější a přesto jsou ochotni(y) se do soutěže zapojit. Tedy v duchu coubertinovského: „L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.“ (Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. Tedy zkráceně, leč nikoliv tak výstižně - „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ ). 

S povděkem a úctou k soutěžícím kvitujeme vskutku obří účast v letošní soutěži - v kategorii 6. a 7. tříd 23 soutěžících a z toho 22!!! úspěšných řešitelů s postupem do dalšího kola. V kategorii starší - 8. a 9. tříd - opravdu těžko uvěřitelných 26 soutěžících, ze kterých postupuje dále 8 (Soutěž v této kategorii letos rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou...)

Úspěšní řešitelé se od ledna zapojí do 2. - korespondenčního - kola. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

Kategorie G-H – 6. a 7. ročník

Kategorie E-F – 8. a 9. ročník

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

1. místo

Michaela Městková

VII.B

38

1. místo

Barbora Dvořáčková

IX.B

23,5

2.-3. místo

Antonín Blaťák

VII.A

37

2. místo

Eliška Rysová

IX.B

23

2.-3. místo

Emma Zibrova

VII.B

37

3. -4.místo

Matyáš Ježek

VIII.A.

22

4.  místo

Tereza Balašková

VII.B

35

3. -4.místo

Michal Kunc

VIII.A

22

5.  místo

Veronika Violová

VII.B

33

5.  místo

David Koželuh

IX.B

21,5

6. – 10. místo

Karolína Hiczová

VII.A

32

6. místo

Natálie Kodadová

IX.B

21

6. – 10. místo

Vojtěch Kamiš

VI.A

32

7. – 8.místo

Vanessa Koutná

VIII.B

20

6. – 10. místo

Nikola Kodlová

VII.A

32

7. – 8.místo

Josef Strouha

VIII.A

20

6. – 10. místo

Kateřina Mikušáková

VII.B

32

9. místo

Oto Wang

IX.B

 

6. – 10. místo

Tobiáš Slíva

VII.A

32

10. místo

Nela Čermáková

VIII.A

 

Úspěšní řešitelé

Anna Průšová

Jiří Strouha

Alexej Haumer

Alexander Šklebený

Darina Havlová

Erik Diviš

Karolína Machová

Sebastián Nistor

Barbora Görgeiová

Ema Staňková

Adéla Opelková

Roman Petík

VII.A

VI.B

VI.B

VII.A

VII.A

VI.A

VI.B

VI.A

VI.B

VI.B

VI.B

VII.A

Dále řešili

Eliška Dvořáčková

Isabella Dvořáková

Ondřej Hajna

David Vuong

Markéta Ellis

Beata Hrindová

Helena Šlefrová

Simona Kaminská

Linda Kim

Eliška Kodlová

VIII.A

VIII.B

IX.B

VIII.B

IX.A

IX.B

VIII.B

VIII.B

VIII.A

VIII.A

 

Dále řešili

Tereza Jandová

Jana Wang, Matyáš Švec, Matěj Císař, Ondřej ŠtochlM. Ceháková, P. Cehák

 

 

 

 

 

5.-6.