V rámci prevence nebezpečí užívání návykových látek měli osmáci, deváťáci a žáci VII.A možnost absolvovat tento zajímavý program. Na nádraží do Č. Velenic přijel vlak, ve kterém se omladina aktivně zapojila do interaktivního programu na základě zfilmovaného reálného příběhu, jak se snadno a rychle propracovat na (nejen sociální, ale i fyzické a psychické dno) díky návykovým látkám.

 Program všechny žáky zaujal a předpokládáme, že budou následovat návazné aktivity prevence pro naši mládež, neb obvzvláště tato problematika (dostupnost a zneužívání návykových látek) je v našem městě více než aktuální.