Žáci 9. třídy vyrazili 11. prosince 2019 do Prahy. Jejich cílem byl Veletržní palác – Národní galerie.

V objednaném programu „Ateliér Fráni D.“ se nejdříve seznámili s osobností a dílem Františka Drtikola, který se zabýval především fotografií, a poté mohli sami vyzkoušet, jak působí světlo na různé tvary, jak je výsledný dojem dotvářen stínem. Své výtvory si vyfotografovali a nakonec je shlédli v projekci na plátně. Samozřejmě následovala prohlídka i dalších prostor galerie. Úžas v nich budily zejména některé výtvory moderních uměleckých směrů. Po procházce vánoční Prahou následoval zlatý hřeb celého dne – návštěva oblíbeného rychlého občerstvení na Václavském náměstí.