Zkoušeli jsme vyrobit nějaké těleso využívající tensegrity . Pro většinu to byl neznámý pojem, ale vcelku se nám dílo povedlo. Na přiložených fotkách můžete vidět i některé autory spolu se svými díly. Všichni byli opravdu šikovní.

 Tensegrita (z anglických slov tension a integrity) je princip strukturálního vztahu, ve kterém spolupůsobí pevná tělesa namáhaná na tlak a sítě přenášejících čistě tah. Vytváří se tak statické soustavy prostorových těles, které si díky rovnováze napětí (tension) zachovávají svou celistvost (integrity). - Wikipedie