5. října se žáci IX.A a IX.B vydali na exkurzi do Třeboně. Napřed navštívili  Burzu škol v Roháči, kde absolvovali prezentace různých středních škol z nejbližšího okolí. Prošli si stánky těchto škol s informacemi o studiu, oborech atd., které mohou na dané škole absolvovat.

Ve druhé části exkurze navštívili zájemci o studium třeboňské gymnázium, kterým je provedl zástupce ředitele školy a pak se všichni odebrali na prohlídku OA, SOŠ a SOU Třeboň. Žáci se seznámili  s obory, prohlédli si ukázky malování a broušení skla a také dílny.

Snad jim přínosná exkurze trochu pomůže v nelehkém rozhodování o vlastní budoucnosti

                                                                                                                                           M. Ceháková