Dne 24. února 2023 se uskutečnil maškarní karneval pro žáky I. stupně, který vypukl v 8,00 hod. v tělocvičně.

Žáci I. stupně byli rozděleni z časových a prostorových důvodů do dvou skupin. První skupinu tvořil 1. a 2. ročník a třída 3. A, ve druhé skupině byl  4. a 5. ročník se třídou 3. B. Tělocvična se zaplnila krásnými maskami, nechyběly tady princezny, čarodějnice, víly, mořské panny. Objevili se tady i Harry Potterové, policisté, vojáci a spoustu příšer. Program karnevalu začal tancem a pokračoval soutěžemi a promenádou masek, při které porota vybírala z každé třídy 3 nej… masky. Výběr nebyl jednoduchý, protože  nej… masek bylo opravdu hodně! Ale podařilo se a tři vybrané masky z každé třídy získaly sladkou odměnu. Se soutěžemi, hudbou a celkovou organizací karnevalu pomáhali žáci z 9. ročníku, kterým patří velký dík, stejně tak panu školníkovi P. Ševčíkovi za instalaci aparatury. Karnevalové veselí jsme si všichni náležitě užili a už nyní se budeme těšit na karneval příští!

Učitelé I. stupně