Stává se již tradicí, že příměstské tábory pro děti 1. stupně, které se konají o prázdninách v ZŠ České Velenice, organizuje společnost Attavena, o.p.s. V letošním roce probíhaly příměstské tábory ve dvou termínech.

První příměstský tábor od 12.7. do 16.7.2021 byl více zaměřen sportovně a probíhal pod vedením paní učitelky Jany Zemánkové a Patrika Zemánka. Tématem tohoto PT byli „Piráti“. Děti byly rozděleny na dvě družstva, každé si vymyslelo svůj název a vyrobilo vlajku. Tato družstva mezi sebou soupeřila v různých sportovních a netradičních soutěžích, ve štafetách a vědomostních soutěžích. Hrály se různé hry, nechybělo ani něco málo z výtvarných činností.

Druhý příměstský tábor probíhal od 9.8. do 13.8.2021 pod vedením paní učitelky Jany Zemánkové a paní učitelky Kamily Čermákové. Pomáhala také paní Iveta Slepičková, která si při studiu procházela praxí na PT. Tento tábor byl zaměřen více na výtvarné činnosti, ale nechyběl ani sport. Tématem tohoto PT byli „Indiáni“. Opět byla vytvořena dvě družstva, která si vymyslela název a vlastní pokřik. Děti si vytvořily spoustu krásných věcí, a to nejen z papíru, ale i z dalších zajímavých materiálů. Vytvořily si např. lapač snů nebo indiánský náhrdelník. Při druhém PT děti navštívily v úterý dopoledne Fénix, kde byly promítány filmy pro děti. Poslední den obou PT si děti namalovaly obličej, oblékly si tematické kostýmy, vyhlašovaly se výsledky soutěží, rozdávaly se diplomy a sladké odměny. Novinkou letošních táborů byla návštěva Hasičského záchranného sboru Správy železnic České Budějovice pod vedením velitele pana Ladislava Maly s kolegy. Seznámili děti se svou prací, vybavením hasičských aut a předvedli dětem i práci s některým nářadím. Děti si mohly hasičská auta prohlédnout, vyzkoušet si oblečení i stříkání hasičskými hadicemi. Na druhém PT se děti navíc seznámily prostřednictvím pana Richarda Gobyho s těžbou dřeva v našich lesích a těžkou technikou, kterou používají.

Ještě jednou všem děkujeme. 

Příměstské tábory se dětem moc líbily a těší se na příští prázdniny.

                                                                                                           Zemánková Jana