• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

od 16.30 v učebně 9.B setkání rodičů žáků přihlášených na Lyžařský výcvikový kurz s informacemi o průběhu a zajištění LVK.