Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 17. 5. do 21. 5. 2021- 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – mluvnické významy sloves, pravopis https://drive.google.com/file/d/1QTf7xYb6Iujx0oU-wqLxufkooj99ecL3/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy vedlejších vět učebnice str. 91

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 5D Kids Trish's news

učebnice str 62-63

přečíst text, pís cv 3a do ŠS, cv 5b také

PS str 50-51 cv 1,2,3,4

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 6 Problems Lewis ' s problem

Problems str. 68 cv. 1 - 3

should / shouldn't str. 69 cv. 4 - 8

PS str. 73 should / shouldn't

PS str. 54 cv. 1, 2

PS Vocabulary str. 78

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 78 - naučit se slovíčka k lekci 5 D - Kids + Culture

                       - str. 72 - zopakovat si gramatiku k 5. lekci

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Budeme pracovat s gramatikou M2 L4 (byla již vložena)

Woher kommst du? - aus, aus der – opakování

Wo bist du? - in, in der

Wohin fährst du? – sloveso fahren, nach, in die

Pracovní sešit: str. 49 cv. 3, 4

Pracovní list: Woher? Wo? Wohin?

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/18RhztGkJUTzWkk2OWsMkD19kpBdjHCQM/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Die Nachbarn von Familie Weigel

Časování slovesa sprechen

PS str. 49/3,4

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 4, Die Nachbarn von Familie Weigel, učebnice: str. 66, nová slovní zásoba (vytisknout nebo opsat do slovníčku – sešitu), vloženo v MS Teams.

Nová gramatika: procvičování otázek: Woher kommst du?aus, aus der – opakování

Wo bist du? - in, in der 

Wohin fährst du? – sloveso fahren, nach, in die

Pracovní sešit: str. 49 cv. 3, 4

Pracovní list: Woher? Wo? Wohin 

Studijní materiály a domácí úkol zadán v MS Teams (odevzdejte do 23.5.2021, 12:00 hod.) 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

DÚ – PS3, str. 223 – minitest 17

Na procenta s trojčlenkou – přečíst úlohy A, B, C, D/59 – 63, učebnice 2

Propočítat PS3, str. 224 - 233

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Reformace – Anglie – str. 126–129. Odpovězte na otázky: Proč vedlo šíření reformace k rozvoji vzdělanosti a jaké znáte nové církve? Katolická církev reagovala rekatolizací. Vysvětlete pojem rekatolizace.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Plování těles

Učebnice 3 str. 91 – 98, vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Liliovité – vyplnit PS podle učebnice

2) Lipnicovité – vyplnit PS podle učebnice

PS – hvězdnicovité – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

Německo

 1. Základní údaje
 2. Přírodní podmínky

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

 Motivace, vnímání, prožívání, poznávání druhých lidí, sebehodnocení.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Work and profession

What does your mum / dad / sister / brother / uncle / aunt do ?

What are the positives about the job ?

What are the negatives ?

What kind of job would you like to do in the future? Why ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

7.A jde od 10. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 4. 1. mají žáci 7.A distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 3. 5. do 7. 5. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – druhy zájmen https://drive.google.com/file/d/11FB8-d0PJVeEjDbUyyrnVPnLPkEVEgqc/view?usp=sharing
 2. Vyberte si jednu baladu z Erbenovy Kytice a napište stručně její obsah do pracovního sešitu k čítance str. 18
 3. Přečtěte si v čítance báseň Maryčka Magdónova - str. 56 až 58

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 5B učebnice str 59

Have you ever.......

3.tvar nepravidelných sloves - příčestí trpné

předpřítomný čas ever/never

PS str 47 celá - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Culture cv.1, 2 Heroes and heroines in Britain

English across the curriculum Music : melody and rhythm

Ex, 1, 2, 3, 4   A piece of music needs two things

1. Melody 2. Rhythm

PS slovní zásoba str. 78

PS Grammar Present Perfect str. 72

PS str. 51 celá

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit

str. 78 - naučit se slovíčka k lekci 5C

str. 72 - zopakovat si tvoření předpřítomného času (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

           - podívat se na užití just + předpřítomný čas (5.6)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: Str. 68 – Die Nachbarn von Familie Weigel – M2 L4 – nová slovní zásoba – pracovní sešit str. 61 - 64

Gramatika – M2 L4 – vytisknout nebo opsat do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ckIirlsyqKOOVceTChF7KVknVB_kY7PF/view?usp=sharing

Pracovní list: Mapa Evropy

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1nVMhhFnV_8SjFYQhImtvpMSEzeYvjTyj/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Mein Haustier – PS str. 45, 46

Slovní zásoba 4. lekce – Die Nachbarn von Familie Weigel – státy, řeči

Woher kommst du?

PS str. 48

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 4, Die Nachbarn von Familie Weigel, učebnice: str. 66, nová slovní zásoba (vytisknout nebo opsat do slovníčku – sešitu), vloženo v MS Teams. Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ckIirlsyqKOOVceTChF7KVknVB_kY7PF/view?usp=sharing

Pracovní list: Mapa Evropy

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1nVMhhFnV_8SjFYQhImtvpMSEzeYvjTyj/view?usp=sharing

Pracovní sešit – cvičení na str. 48–51.

Studijní materiály v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procenta

Učebnice 2 (oranžová) – vypočítej do sešitu cv. 8, 9, 10, 11, 13, 14/57.
Doplň PS3 str. 207-211.

Výpočet počtu procent, základu

V PS3 od str. 213 budeme postupně doplňovat.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Gotika, prezentace referátů, str. 115–120, dokončení. Raný novověk v období od r. 1526–1648 (str. 121-123).  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Hydraulický lis – výpočty

Učebnice 3, str. 84 – 85 – vše přečíst, projít úlohy str. 85.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Opakování prvních pěti čeledí bylin

2) Hluchavkovité uč. 98, 99, vyplnit PS str. 43

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

Hospodářství

Územní rozdíly a ekonomická spolupráce

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování. Písemný test - kultura a umění. Prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (květen) dostupné na WWW: < http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/kveten/>. Globální ekologické a společenské problémy (války, terorismus, civilizační choroby, možná řešení), str. 53–55.

DÚ: Žáci zašlou písemnou odpověď na otázky v MS Teams. Vyhledejte na internetu příklad země, kde probíhá válka, tedy otevřený ozbrojený konflikt vyhlášený mezi dvěma státy nebo společenskými komunitami, který se projevuje přerušením normálních politických a diplomatických aktivit mezi oběma stranami, případně mobilizací všech jejich dostupných zdrojů. Informace dostupné na WWW: <https://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>. Globální svoboda: < https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2021>. Světový index svobody tisku: <https://rsf.org/en/ranking>

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Health

What symptoms might you to have to go to the doctor ?

What does the doctor / GP do when you visit him / her ?

Why would you go to hospital ?

What are some serious diseases / ilnesses / conditions ?

What are some medical specialists and what do they do ?

When do they need to go to / visit getting sick / falling ill?

What would you reccomend someone with a cold / the flu ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 26. 4. do 30. 4. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopisné cvičení https://drive.google.com/file/d/1yqq6hk6WtRoS6ePqTYcPdSoX92RfG_Ze/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty (učebnice str. 76)
 3. Do sešitu napište cvičení 4 str. 77 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 5B Have you ever climbed a mountain?

Předpřítomný čas PP - zápor+otázky

učebnice str 58-59

PS str 46 celá pís - poslat prosím

Online hodiny dle rozvrhu úterý a pátek

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Kids str.62 Trish' s news cv.1 , str. 63 cv. 2 - 6 Everyday English

Useful expressions just + present perfect , go and...

PS Grammar Present Perfect

PS slovní zásoba str. 78

PS str. 50 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit

- str. 46/1- poslat!

- str. 78 - naučit se slovíčka k lekci 5B

- zopakovat si gramatiku str. 72/ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: Str. 65 – ein Märchen – Rotkäppchen – pokračování

Pracovní sešit: str. 45 cv. 14 – Julia und ihr Haustier – sestavit podobné vyprávění na téma „Mein Tier“ – vysvětlíme si v online hodině, dále str. 46 cv. 16

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Magst du Tiere? – procvičování

Mein Haustier – PS str. 45

Slovní zásoba 4. lekce – Die Nachbarn von Familie Weigel

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 3, Mautzi unsere Katze, učebnice: str. 63, ein Märchen. Rotkäppchen cv. 16.

Pracovní sešit: str. 47 cv. 17, Rotkäppchen a cv. 18.

Str. 45 – Julia und ihr Haustier – žáci si připraví německé vyprávění na jedno vybrané domácí zvířátko a odprezentují připravený text v něm. jaz. v hodině.

Dále zašlou skeny vyplněného cvičení z pracovního sešitu ze str. 47, cvičení 18.

Studijní materiály v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Trojčlenka -opakování, PÚ, NÚ – slovní úlohy

Procenta

Co je procento? Učebnice 2, str. 54- 59, projít příklady A, B, C, D/54-58.

Do MŠ zapsat rámečky str. 55.

Vypočítat př. 1/55, 6/57, 13/57.

PS3 – doplnit str. 205 - 207.

DÚ – 11/57 (učebnice 2)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Písemný test (opakování, období Jana Husa a husitských válek). Kultura vrcholného a pozdního středověku, prezentace referátů, gotika str. 115–120).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Spojené nádoby

DÚ – nakreslit do sešitu rozvod vody do domku- str. 82, obr. 69.

Pascalův zákon

Zapsat „K zapamatování“ str. 84, učebnice 3.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Růžovité, bobovité – vyplnit podle učebnice PS str. 40, 41

2) PS – miříkovité (str. 42) – vyplnit podle učebnice a poslat, kontrola na hodině

test – pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

Doprava (uč.str.20)

Cestovní ruch (uč.str.21)

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování. Písemný test - kultura a umění. Prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (duben a květen) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>. „Modrá“ Planeta, její problémy, str. 52, žáci si do sešitu vypíší nejvážnější globální problémy planety Země (schéma) ze str. 52.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hudební výchova

Žáci odpoví na otázky z kapitoly č. 13 Další instrumentální formy; dostupné na WWW: https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#13

Dále se budeme věnovat Bedřichu Smetanovi (podkapitolám. 1.2.2; 1.2.3 a 1.5) dostupné na WWW: <https://publi.cz/books/558/index.html?secured=false#02>.

Žáci získají odborné kompetence z hudební teorie o lidových tancích (pochod, polka, valčík, mazurka, polonéza) a dále o pojmu symfonická báseň, včetně poslechu. Bližší informace v hodině. Žáci si provedou zápis o jednotlivých hudebních vokálních formách. Na test v kapitole č. 13 odpoví žáci do 9. 5. 2021, sken výsledky testu zašlou na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studijní pracovní materiál je dostupný na WWW: <https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#12>.

 

Celá publikace dostupná na WWW: <https://ecuni.publi.cz/?book=512-hudebni-formy> a <https://publi.cz/books/558/index.html?secured=false#02>.

KontaktTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Geography and Nature

Name some famous natural attractions in the Czech Republic

Can you tell me something about the landscape around your home / school / city ?

What kind of landscape do you prefer ?

What wild animals and birds can you find in your country / region ?

What kind of weather can you experience in the Czech Republic ?

What is your favourite season and why ?

What are some things you personally can do to protect the planet ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti https://drive.google.com/file/d/1bSIfZIMcMVGx6-LylePU-UR_fOkggdpL/view?usp=sharing
 2. Podle osnovy v kapitole popis předmětu (učebnice str. 111) napiš do sešitu popis svého talismanu nebo nějakého zajímavého předmětu (kontrola na schůzce 22. 4.)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

Unit 5 present perfect - předpřítomný čas

kladná a záporná věta

učebnice str 57

nepravidelná slovesa a jejich 3.tvar PS str 79

PS str 45 celá pís - poslat prosím

online hod úterý a pátek dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Experiences Making people aware str.60 cv.1, 2

Reading 1. Who is the text about ?

2. Where is he from ?

3. What is ' the world's highest rubbish dump' ?

4. Has the problem improved ?

Učebnice str.61 cv.3, 5, 6

PS slovní zásova str.78

PS str.48, 48 pís

PS grammar Present Perfect str.72

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit

str. 78 - naučit se slovíčka k lekci 5A

str. 72/5.1 - znovu si projít tvoření a užití předpřítomného času

str. 79 - znovu se podívat na tabulku Irregular verbs, naučit se zpaměti všechny tvary těchto sloves: to be, come, do, give, go, have, know, make, say, see, sit, speak, take, think, write

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 64 cv. 14 – Was mag das Tier?

Str. 65 – ein Märchen – Rotkäppchen

Pracovní sešit: str. 45 cv. 14 – Julia und ihr Haustier – projdeme v online hodině, str. 47 cv. 17, 18

Pracovní list: Die Tiere (haben, mögen)

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/11SQ1QLXf0BdFiQdQ0sAtmn7Z4Y_h8WRK/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Mautzi, unsere Katze – Magst du Tiere?

PS – str. 44, 45

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 3, Mautzi unsere Katze, učebnice: str. 63, ein Märchen. Rotkäppchen cv. 16.

Pracovní sešit: str. 45 cv. 14 – Julia und ihr Haustier – projdeme v online hodině, str. 47 cv. 17, 18

Pracovní list: Die Tiere (haben, mögen).

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/11SQ1QLXf0BdFiQdQ0sAtmn7Z4Y_h8WRK/view?usp=sharing

Žáci odpovědí na otázku v prostředí MS Teams: Was lässt die Mutter ihr Rotkäppchen der Großmutter bringen, weil diese krank ist und im Bett liegen muss? Antwort: A. Arznei.  

B. Kuchen und Wein. 

C.Ein Weihnachtsgeschenk  

D. Ein Gewehr, um sich gegen den bösen Wolf zu wehren.

Dále zašlou skeny vyplněného cvičení z pracovního sešitu ze str. 47, cvičení 18.

Studijní materiály v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Nepřímá úměrnost - trojčlenka

Učebnice 2 „oranžová“ str. 35 – 38. Projít úlohy A, B / 35-36.

Do MŠ zapsat rámečky str. 36-37.

Vypočítat cv. 1, 2/36, 5/38.

Doplnit PS3 str. 166 – 171

DÚ – PS3 A-3/166, A-5/167

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Písemný test (opakování, období Jana Husa a husitských válek), Kultura vrcholného a pozdního středověku, prezentace referátů, str. 115–120).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Výpočet hydrostatického tlaku, spojené nádoby

Učebnice 3, str. 81 – 83 – vše přečíst, připravit odpovědi na úlohy str. 83.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Pryskyřníkovité – vyplnit podle učebnice PS str. 38

2) Brukvovité, růžovité – vyplnit podle učebnice PS str.39, 40

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

Nerostné suroviny

Obyvatelstvo a města Evropy

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování. Kultura a umění.

DÚ: Co řadíme k duchovní kultuře? Co je to kultura? Vysvětlete rozdíl mezi duchovní a hmotnou kulturou (str. 40). Jaké znáte druhy umění (str. 41-42)? Uveďte příklady. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy masová kultura (str. 46) a masová komunikace (47). Uveďte příklady. Definujte pojem kulturní bohatství, uveďte příklady (str. 48-49).

Prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (duben) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Geography and Nature

What is the countyside like in the Czech Republic ?

Name some famous natural attractions in the Czech Republic

Can you tell me something about the landscape around your home / school / city?

What kind of landscape do you prefer ?

What wild animals and birds can you find in your country / region ?

What kind of weather can you experience in the Czech Republic ?

What is your favourite season and why ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor https://drive.google.com/file/d/1O5ppfWhWk8dCP4xdT6uGNP-aiAOYTpRU/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si způsoby obohacování slovní zásoby – tvoření sousloví (učebnice str. 31)
 3. Do sešitu napište cv. 4 str. 33 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 5 Experiences They've been successful

slovíčka PS str 78 nebo z CD - naučit 

učebnice str 56 cv 1a - doplnit slovesa

přečíst text Ambitions - přeložit ústně

Gramatika str 72 prostudovat

PS str 44 celá pís - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Making people aware Reading and answering the text

str. 60 cv.1, 2

str. 61 cv. 3 Pronunciation : Strong and weak forms

PS slovní zásoba str. str. 78

PS Přehled mluvnice str.72 Present perfect

Present Perfect - affirmative , negative , short answers, ever and never

Present Perfect : just

PS str.48 - 49

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Zopakovat si slovíčka a gramatiku ke 4. lekci

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 64 cv. 14 – Was mag das Tier? – nová slovní zásoba – vytisknout nebo opsat do Vokabelheftu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gPfbRCXC7ZG_dP9rDUX4p0s-puDlFXTB/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 44

Pracovní list: Die Tiere https://drive.google.com/file/d/1mp5zW0jH_OBLLflaK-xggogzaveGzuQO/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Mautzi, unsere Katze – 4. pád podstatných jmen, množné číslo

PS – str. 42/4, 5, 6 a 43/7, 8, 9

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 3, Mautzi unsere Katze, učebnice: str. 62, cv. 14; nová slovní zásoba (opsat nebo vložit od slovníčku (Vokabelheft), odkaz na: https://drive.google.com/file/d/1XUdUP802aIOR1OJYnjPcp5vl5fkXhbf9/view?usp=sharing

Pracovní sešit, str. 44 (cvičení 10-12).

Pracovní list, die Tiere, odkaz: https://drive.google.com/file/d/1G1suqt3l2Frt93uooJln2cvBgoAMszLx/view?usp=sharing

Studijní materiály v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Opakování - lichoběžník - PS3

Přímá úměrnost

Učebnice 2 (oranžová)  -projít úlohy A, B, C/29-30, D, E, F/32-33

Zapsat rámeček str. 33  -Trojčlenka

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Písemný test (opakování, období Lucemburků a Karla IV.) Jagellonci (str. 109–112). Prezentace referátů.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Tlak v kapalinách 

Hydrostatický tlak a jeho výpočet

Učebnice 3, str. 76 - 81. Vše přečíst, zapsat do sešitu rámečky "K zapamatování" a vzorový příklad str. 79 -80. 

DÚ - př. 3/80 (kalkulačka)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Listnaté stromy a keře, PS – listnaté stromy (str. 37) – poslat

2) Čeledi bylin – rozstříhat a nalepit podle učebnice nebo PS (uprostřed) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1v20qZrQ0X5W4VQCcv7y8lYqZi_JOCkKJ/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

1.Vliv člověka na krajinu

2. Zemědělství Evropy

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Kulturní bohatství, str. 50– 51 (Kulturní zvyklosti, zvláště chráněná území – prezentace referátů) včetně prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (duben) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

DÚ: Odpovězte písemně na otázku:Jak se může dítě a dospělý podílet na ochraně kulturních památek a přírodního prostředí své obce a regionu? Odpověď zašlete do 25.4.2021 v MS Teams, kde je otázka vložena.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Literature

Do you like to read ? How often do you read ?

Do you prefer fiction or non - fiction books ?

What is your favourite literary genre?

Do you think that a translation of a book changes the book itself ?

Which writers are extremely popular today ?

Do more people buy books or borrow them from the library ?

Do you think that elektronic books or audio books will replace paper books in the future ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

Vyplňte pracovní list – souvětí podřadné, druhy zájmen, pravopis

https://drive.google.com/file/d/1FOZJU9Cklz2_kwBUFkq75rGeBpbEmRbK/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

dokončení Revision Unit 4

uč str 54 cv 2,3 ústně 

PS str 42 cv 3, str 43 cv 4,5 pís poslat prosím

procvičení průběhového času

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Present_Continuous_Tense_lk516982mo

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Experiences : Have you ever climbed a mountain? str. 58

Učebnice str.59 cv. 2 - 6

Grammar Present perfect : guestions , Present perfect : ever, never

PS cv. 5, 6 str.45 pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice - str. 51 cv. 7a písemně - poslat!
- str. 53 - přečíst a přeložit článeček ve žlutém rámečku
Pracovní sešit - str. 72/ 4.4 - Present continuous for future arrangements - znovu zopakovat

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 60 cv. 10 – Zápor u podstatných jmen ve 4. p. – do školního sešitu opsat s tímto nadpisem modrou tabulku na str. 62 (Grammatik)

Str. 64 cv. 13 – Magst du Tiere? – sloveso „mögen“

Pracovní sešit: str. 42 cv. 6, str. 43 cv. 9

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Mautzi, unsere Katze – slovní zásoba, 4. pád podstatných jmen

PS – str. 42/4, 5, 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Modul 2, Lektion 3, Mautzi unsere Katze, str. 60 – žáci si opíší gramatiku – zelený přehled do šk. sešitu. Tvoření 4. pádu podstatných jmen (studijní materiál v MS Teams). Procvičování nové slovní zásoby v hodině.

Pracovní sešit – str. 42, cv. 4, 5, 6.

Žáci písemně zpracují do školního sešitu cvičení č. 6, str. 42 - fotosken zpracovaného úkolu zašlou žáci na e-mail 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Opakování konstrukce lichoběžníku – bude prověrka

Obvod a obsah lichoběžníku

Opsat rámeček z učebnice 3 str. 68

Vypočítat cv. 1, 2/68 do sešitu

Projít vzorový příklad B/70 – obsah složitějších obrazců

PS3 str. 187 – 197 – doplnit

DÚ – 5.5/str. 72 Úlohy na závěr, učebnice 3, sk. A

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Doba Poděbradská a Jagellonci (str. 109–112). Prezentace referátů.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Tlak v pevných látkách – výpočty

Vyřešit úlohy str. 74, 75

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin uč. str. 85

2) Listnaté stromy a keře uč. str. 86, 87, PS – krytosemenné rostliny (str. 36)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

g) podnebí

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Kulturní bohatství, str. 48– 50 (UNESCO, národní kulturní památky – prezentace referátů) včetně prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (duben – 7. 4. Světový den zdraví, 8. 4. Mezinárodní den Romů) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Housing

Where do you live ?

Do you have your own room in your house ?

Can you describe your flat, house ?

What does your room look like ?

How do you get to your home ?

What kind of house is typical for your country ?

Is it better to live in a house or in a flat ?

What do you like doing around the house ?

Do you spend you weekends at home or do you have a weekend house ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis

https://drive.google.com/file/d/12lRHbseR5_f8Z4ibjeBxJ8jtJfBSK8Gz/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 4 revision str 54

zopakovat slovíčka ze 4.lekce

uč str 54 cv 1-3 ústně

Easter - Velikonoce - slovíčka

https://www.liveworksheets.com/xv183338tc

vyplnit a odkliknout Finish

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Experiences . They 've been succesful

str. 56 cv. 1, 2 str. 57 cv. 3, 4, 5, 7

PS slovní zásoba str. 78

PS str. 44 cv.1 - 4 pís

PS Grammar   Present Perfect - affirmative , Present Perfect - negative

Present Perfect - questions , Present Perfect - short answers

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice - str. 52 - znovu přečíst a přeložit článek

Pracovní sešit - str. 77 - naučit se slovíčka k lekci 4D - Culture

                         - str. 66 - 0.6 - Present continuous - zopakovat 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 60 – Modul 2 Lektion 3 – Mautzi, unsere Katze, cv. 1 a 2, str. 62 cv. 9

Pracovní sešit: str. 42 cv. 4, 5, str. 43 cv. 7, 8

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Mautzi, unsere Katze – slovní zásoba, 4. pád podstatných jmen

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Nová látka: Modul 2, Lektion 3, str. 58-59; procvičování nové slovní zásoby.

Učebnice: str. 58 – Modul 2 Lektion 3 – Mautzi, unsere Katze, cv. 1 a 2, 4; str. 60, cv. 8

Pracovní sešit: str. 42 cv. 4, 5, domácí úkol: žáci písemně zpracují do školního sešitu cvičení č. 7, 8

ze str. 43. Fotosken zpracovaného úkolu zašlou žáci na e-mail 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Konstrukce lichoběžníku

Učebnice 3 „zelená“, projít vzorové příklady A, B / 65-66

Do sešitu sestrojit cv. 2a), 3a) /66

DÚ – 4b) sk. A / 67

Obvod a obsah lichoběžníku

Opsat rámeček z učebnice 3 str. 68

Vypočítat cv. 1, 2/68 do sešitu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad (s. 109-112).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Tlak v pevných látkách – výpočty

Vyřešit úlohy str. 74, 75

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Znaky jehličnanů uč. str. 81

2) Jehličnany – poznámky - vyplnit podle učebnice na str. 82 – 84 a poslat: odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1mZuHC3e77dBVHRkpwruXqff8S0Wxz0EQ/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

e) povrch

f) vodstvo

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Kulturní bohatství, UNESCO, NKP (národní kulturní památky), s. 48-50. Významné dny v kalendáři – dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Work and profession

1. What does your mum \ dad / sister / brother / uncle/ aunt do ? What does that involve ?

2. What are the positives about the jobs ?

3. What are the negatives ?

4. What kind of job would you like to do in the future ? Why ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis https://drive.google.com/file/d/18g-s0QtZzD4bAJINZB4DnGtJJuVVsYXh/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si odborné názvy – termíny (učebnice str. 25)

Do sešitu napište cv. 8 str. 28 z učebnice

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 4D Making arrangements uč str 51

cv 7 a,b,c vymyslet rozhovor, napsat a nacvičit

povídání o textu str 50, cv 6 ústně - future

PS str 41 celá pís, poslat prosím 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision str.54 cv. 1 - 3 str.55 cv. 1, 2

Your project str. 55

Project task : make a guide to your capital city or another important city

1. Find or draw a map of the city. Label the important places.

Add some pictures of the places.

2. Give some information about the city ( location, size, population, etc.)

3. Write about an event in the city 's history. What happend , and how did it change the city ?

PS str. 77, 78 slovní zásoba

PS Grammar str.71, 72

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str.72/4.4 - Present continuous for future arrangements

str. 41 cv. 4  - písemně, poslat!

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 60 – Modul 2 Lektion 3 – Mautzi, unsere Katze

Nová slovní zásoba: Die Tiere – vytisknout nebo opsat do slovníčku

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/10wI97WNfUfdOAwlFSErJnUhqHzTQDy7V/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 41 cv. 2, 3

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce Ein Besuch

Was möchtest du trinken?

PS str. 40/11, 12

3. lekce – Mautzi, unsere Katze – slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Opakování: Was möchtest du trinken? Opakování slovní zásoby (pís. test).

Nová látka: Modul 2, Lektion 3, str. 58-59; nová slovní zásoba – opsat do slovníčku, popř. vytisknout a vložit do slovníčku, dostupné na WWW: https://drive.google.com/file/d/10wI97WNfUfdOAwlFSErJnUhqHzTQDy7V/view. Žáci obdrželi v MS Teams studijní materiál.

Pracovní sešit: žáci písemně zpracují do školního sešitu cvičení č. 2, str. 41 - fotosken zpracovaného úkolu zašlou žáci na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Procvičování nové slovní zásoby v hodině: cvičení č. 1, str. 41.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Obsah trojúhelníku

Učebnice 3 „zelená“ – str. 59 – 72. Přečíst vzorové příklady A, B, C/59, zapsat rámeček str. 60, Do sešitu vypracovat cv. 1, 2/60, 7/61.

DÚ – cv. 3/60 (učebnice 3)

Lichoběžník

Projít úlohy A, B/62 - 63, opsat rámečky str. 62 – 63 do sešitu. Projít cv. 5 – 8/64 – stačí ústně.

PS3 – str. 180 – 185  - doplnit 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Husitská doba, války (str. 104 -108). Prezentace referátů. Pís. testy (zámořské objevy, doba Karla IV.).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Opakovat vlastnosti látek, bude prověrka.

Tlak – výpočet tlaku

Učebnice 3, str. 72 – 75 – vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“ a rámeček „Jednotky tlaku“ str. 73.

Vypočítat vzorový příklad str. 75.

DÚ – 3/75 (kalkulačka)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Rozšiřování plodů, rozmnožování rostlin uč. str. 77, 78

2) Růst a vývin rostlin uč. str. 79

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Evropa (učebnice Zeměpis světa 3 – fialová)

 1. Základní údaje
 2. Krajní body evropské pevniny,Evropy
 3. Poloha
 4. Členitost pobřeží

Kontakt:           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

 Masová kultura, masmédia, reklama, úloha masmédií v krizových situacích (s. 46-47). Referáty (Velikonoční biblický příběh, zvyky);  významné dny v kalendáři – dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Holiday customs

What is public holiday ?

What national holidays do we celebrate in the Czech Republic ?

What are some of the public holidays in the US and UK ?

Do you know any festivals / holidays in English - speaking countries ?

How do people celebrate Easter in our country ?

What do people do on their birthday ? What are some special birthday customs ?What are some of the customs for wedding ?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis https://drive.google.com/file/d/1U-HnIvKT9AhR69ZbrCGehQrTPCPSk1LH/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si slova citově zabarvená (učebnice str. 23)
 3. Do sešitu napište cv. 1 str. 23 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 4D Kids uč str 50 , PS str 77 - slovíčka

dokončit příběh The tailor of Sw. str 48 - přečíst a přeložit

str 50 - Lewis's plan - přečíst a přeložit

naučit - useful expressions cv 3a

Talking about future - arrangements cv 7a pís do ŠS

PS str 40 celá pís - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Culture , str. 52,cv. 2 - 4 English across the curriculum History : the plague , cv.1 - 3

Grammar : the with place names, definite and indefinite articles : the and a / an , something, etc.

Present Continuous for future arrangements

PS slovní zásoba str.77

PS str.43 celé pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 77 - naučit se slovíčka k lekci 4D - Kids, zopakovat gramatiku na str. 71/4.3 something etc.

Učebnice - str. 50 - přečíst a přeložit článek

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 57 cv. 9, 10 – Was möchtest du trinken? Str. 58 – Opakování celé lekce – cv. 12, 13, 14

Pracovní sešit: str. 38 cv. 6 a 7, str. 40 cv. 11, 12, 13

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce Ein Besuch

Was möchtest du trinken? – uč. str. 55

PS str. 37/5   38/6   39/8,9

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Opakování: Ein Besuch , Modul 2 Lekce 2 – Učebnice: str. 55, cvičení 9 a 11. 

Pracovní sešit: písemně do školního sešitu: cvičení č. 9, str. 39; procvičování v hodině: cvičení č. 11, 12 na str. 40. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Konstrukce rovnoběžníku

Přečíst vzorové příklady učebnice 3 („zelená“) A, B. C, D / 51 – 53

Do sešitu sestrojit cv. 1a/52 a cv. 3a/53.

DÚ – cv. 4a – sk A /54

Obvod a obsah rovnoběžníku

Přečíst vzorové příklady A, B / 54 – 55

Zapsat rámečky str. 55 – 56

Vypočítat cv. 1, 2/55, 5, 6/56, 9/57.

DÚ – učebnice 3 „zelená“ – 11a – sk A /57

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Václav IV. - dokončení (str. 102-103). Husitská doba (str. 104-108). Prezentace referátů. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Vlastnosti plynných látek

Učebnice 3, str. 70 – 71 – vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“.

Projít úlohy str. 70 – 71

DÚ – tabulka str. 71 – zapsat do sešitu a naučit se.

Opakuj si vlastnosti látek.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Opylení, oplození uč. str. 75

2) Semena a plody uč. str. 76, 77, PS semena a plody (str. 34) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Zakavkazsko (učebnice strana 64-65)

Chudý Orient ( učebnice strana 66-67)

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Společenská a kulturní zařízení (str. 42-45). Referáty – významné dny v kalendáři – dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>.  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Culture

1. Tell me about a performance, a concert, festival or event that you attended?

2. Would you prefer to be a performer , an audience memeber, or to work behind the scenes ? Why ?

3. What types of art and culture do you like?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – větný rozbor, pravopis https://drive.google.com/file/d/1h0Y8vJhwGS9TY5tP2a5CXAflL3OqNPHq/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si psaní velkých písmen v přehledu učiva pracovní sešit str. 6 (pravopis)
 3. Vypracujte cv. 1 str. 49 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

lekce 4C příběh The tailor of Swaffham

přečíst a přeložit, vyhledat nová slovíčka a zapsat si

zájmena zapsat do š. sešitu

-body - everybody, somebody, anybody, nobody

-thing - everything, something, anything, nothing

str 49 cv 3b do ŠS pís poslat 

PS str 39 cv 4,5 pís poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Kids , str. 50, 51

Culture str.52 English across the curriculum str. 53

PS slovní zásoba str. 76, 77

PS cv. 2, str 40, cv. 4, str. 41

PS Grammar -   the with place names

Definite and indefinite articles the and a / an something , etc

Present Continuous for future arrangements

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 71/4.2 - zopakovat si užití určitého a neurčitého členu

                           - str. 77 - naučit se slovíčka k lekci 4.C

Učebnice - přečíst a přeložit článek na str. 48

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 56 – cv. 5, 6 - opakování – Wie geht’s?

str. 56 cv. 7, str. 57 cv. 9, 10 – Was möchtest du trinken?

Pracovní sešit: str. 37 cv. 5, str. 38 cv. 6 a 7, str. 39 cv. 8

Pracovní list: Wie geht’s? Was möchtest du trinken? – procvičování

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/128msvucaOyG8JsWD8oXON5MMWIRpGQkj/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce Ein Besuch

Wie geht es dir?

Časování slovesa „möchten“

PS 36/1, 2 37/4

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Opakování: Ein Besuch , Modul 2 Lekce 2 – Učebnice: str. 54 – 56: procvičování slovní zásoby. Ein Besuch – Str. 56, 57 – Wie geht’s? Wie geht’s Ihnen? Was möchtest du trinken? Was möchten Sie trinken? Časování sloves „möchten“ a „trinken“

Pracovní sešit – kontrola domácích příprav (Wir neu 1), str. 37 cv. 4 a 5, str. 38 cv. 6 a 7, str. 39 cv. 8 a 9.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Výsledky PS2 str. 150-155 ke kontrole - https://drive.google.com/file/d/1UUy1jnmSGMN-IXvbccxjLeJnmrGBvG-M/view?usp=sharing

Výsledky PS3 str. 173- 176 ke kontrole zde- https://drive.google.com/file/d/11zBwQFc07YeIvlHPMZ-egzdiv-_qWfO0/view?usp=sharing

Rovnoběžník – vlastnosti

Učebnice 3 „zelená“, str. 39 – 50

Přečíst vzorové úlohy A, B, C, D, E / 39-43

A, B, C / 44 – 45

A, B, C, D, E, F / 47 – 50

Zapsat a zakreslit rámečky do Geometrie školní

Vypočítat cvičení Po – 1 – 9/40-41

                           Út – 10 – 13/43

                           St – 1 – 5/45-46, 9,10/47

                           Čt – 1 – 5/48, 6 – 9/50

DÚ – učebnice 3, příklad F tabulka str. 50-opsat do sešitu a naučit se.

                          

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Lucemburkové (str. 97-99), gotika.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Vlastnosti plynů

Učebnice 3 str. 68 – 69

Vše přečíst, zapsat „K zapamatování“

DÚ – učebnice 3, úlohy 1, 2, 3/69 (domeček)

Opakovat vlastnosti pevných látek a kapalin – bude prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Květ uč. str. 73, PS - květ (str. 33) – poslat

2) Květenství uč. str. 74

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jihozápadní Asie

1.Poloha

2.Povrch

3.Podnebí

4.Obyvatelstvo

5.Hospodářství

Domácí úkol: Křížovka v zadání na Teams

Státy jihozápadní Asie

Domácí úkol: V zadání na teams (státy,hlavní město,základní údaje)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Kultura a umění (učebnice str. 40-42), druhy umění. Žáci si překreslí do školního sešitu ze str. 42 rozdělení umění. Referáty – významné dny v kalendáři – 8. 3. MDŽ (historie vzniku významu svátku), 11. 3. (Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/>.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Geography and Nature

1. What is the countryside like in the Czech Republic?

2. Can you tell me something about landscape around your home / school / city ?

3. What kind of landscape do you prefer ?

4. What wild animals and birds can you find in your country?

5. What kind of weather can you experience in the Czech Republic ?

6. What is your favourite season and why ?

7. What are some things you personally can do to protect the planet ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – větný rozbor https://drive.google.com/file/d/1JrDUhZxqcj_h2Hes3K14KP1IIlZzR1Ml/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si synonyma – učebnice str. 20
 3. Do sešitu napište cv. 7 a) str. 22 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

Lekce 4B Asking the way str 47

členy určitý the/neurčitý a,an

PS str 37 cv 3 pís, poslat prosím 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice  AJ  The tailor of Swaffham str.48, 49

PS  str.38 celá pís poslat prosím

PS Grammar str.71  Definite and indefinite articles : the, a, an , something, etc.

PS slovní zásoba str. 77

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - písemně str.34, cv.3 a str. 35, cv.6 - obě cvičení poslat

str. 77 - naučit se slovíčka k lekci 4B

Učebnice - přečíst a přeložit článek na str.46

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 54, 55 – Ein Besuch – nová slovní zásoba – vložena na teams

Str. 56, 57 – Wie geht’s? Wie geht’s Ihnen? Was möchtest du trinken? Was möchten Sie trinken?

Časování sloves „möchten“ a „trinken“

Pracovní sešit: str. 37 cv. 4 a 5, str. 38 cv. 6 a 7, str. 39 cv. 8 a 9

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Opakování lekce 1 Das Haus von Familie Weigel

PS str. 34 a 35

Slovní zásoba lekce 2 Ein Besuch

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Ein Besuch , Modul 2 Lekce 2 – Učebnice: str. 54 – 55: nová slovní zásoba  - zápis do slovníčku. in Besuch – Str. 56, 57 – Wie geht’s? Wie geht’s Ihnen? Was möchtest du trinken? Was möchten Sie trinken? Časování sloves „möchten“ a „trinken“

Pracovní sešit (Wir neu 1), str. 37 cv. 4 a 5, str. 38 cv. 6 a 7, str. 39 cv. 8 a 9.

Zadání v MS Teams: vyplnit a odevzdat v MS Teams, popř. sken nebo foto zašlete na e-mail

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Měřítko plánu a mapy

Učebnice 2 „oranžová“, str. 21-28, přečíst vzorové příklady A, B /21-23. Do MŠ zapsat rámečky str. 22, 23, 27. Do MŠ vypočítat cv. 7, 9/25, 12/26.

PS 3 doplň str. 173 -178.

DÚ – Úlohy na závěr učebnice 2, str. 28, sk. A.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Nová látka – Poslední Přemyslovci (str. 93-97). Úvod - Lucemburkové (str. 97-99).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Vlastnosti volné hladiny kapalin

Učebnice 3 str. 62 – 65 – vše přečíst, připravit si odpovědi na otázky str. 65

Molekuly v kapalině

Učebnice str. 66-67, do sešitu zapsat „K zapamatování“ str. 67

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Stonek - uč. str. 68, 69, PS – stonek str. 31 (cv. 4 – sisál) – poslat

2) List - uč. str. 70,71, PS - list str. 32 – poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jižní Asie                 učebnice strana 56-59

a) ploha

b) povrch+vodstvo

c) podnebí

d) státy

DÚ: v zadání na Teams (tajenka doplňovačky na straně 59)raH ooooooo  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Naši slavní předkové v běhu staletí – prezentace referátů. Kultura a umění (učebnice str. 40-42), druhy umění.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Transport

What types of transport exist where you live ?

Which types of transport do you use ?  

How do the different types of transport affect the environment? 

What are the advantages and disadvantages of flying ?

What do you have to do when you travel by plane ?

What do you have to do when you travel by public transport ? 

What are the problems with public transport, how could it be improved ?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – procvičování pravopisu (koncovky podstatných jmen) a sousloví - https://drive.google.com/file/d/1TEclmbaPsIMaoAzjmCKXEGRxH1YxeQPd/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si sousloví – učebnice str. 15
 3. Vypracujte cv. 3 a), b), c), d) str. 12 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

Lekce 4B  - členy the/a, an

Orientace ve městě, navedení směru , cesty

učebnice str 46-47, přečíst a přeložit si text

zopakovat předložky místa - vedle, naproti, před......

některé nové PS str 77 - 4B

PS cv 1 str 36 přiřadit bubliny(čísla) k obrázkům

poslat prosím

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181 

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ It's next to the police str.46, 47

PS slovní zásoba str.77

Grammar PS str.71 Definite and indefinite articles : the , a, an

PS str.36 celá pís prosím poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 77 - naučit se slovíčka k lekci 4A

                           - str. 71 - projít si gramatiku k lekci 4A - the with place names (4.1)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 54 – 55 – Ein Besuch – nová slovní zásoba – projdeme v online hodině

Pracovní sešit: str. 57 – 58 – nová slovní zásoba (M2 L2), str. 36 cv. 1, 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Procvičování slovní zásoby

Zápor kein, spojka sondern

PS str. 33/6, 7, 8

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Ein Besuch , Modul 2 Lekce 2 – Učebnice: str. 54 – 55: nová slovní zásoba  - zápis do slovníčku.

Pracovní sešit (Wir neu 1), str. 36, cv. 1, 2.

Zadání v MS Teams: vyplnit a odevzdat v MS Teams, popř. sken nebo foto zašlete na e-mail 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pracovní sešit str. 150 – 151 zkontrolovat zde - https://drive.google.com/file/d/1QNuDKeTWp0A3NkWtK6Rxg6CDo0IB20NY/view?usp=sharing

Počítáme s poměry

Učebnice 2 !“oranžová“, str. 14 -21 – přečíst vzorové příklady A, B/14,16, A, B / 18. Do MŠ zapsat všechny rámečky a spočítat příklady: 3, 4/15, 10/17, 3,5,6/20, 12/21.

PS2 doplnit str. 152-155

DÚ bude zadán na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Osmanská říše, objevné plavby (str. 86-92).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Pevné látky – opakování – bude prověrka.

Kapalné látky – proč tečou, učebnice 3 str. 60 – 61. Přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Kapradiny uč. str. 64, 65 - poznámky

2) Kořen uč. 66, 67 – poznámky, PS kořen (str. 30) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Asijští tygři   učebnice strana 50-51

1.Příčiny vzniku

2. Charakteristika

3. Státy

Jihovýchodní Asie

 1. Poloha+ státy
 2. Přírodní podmínky
 3. Zemědělství
 4. Průmysl

Domácí úkol: v zadání na Teams 1. hlavní města

                                                       2. otázky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Naši slavní předkové v běhu staletí – prezentace referátů. Kultura a umění (učebnice str. 40-42).  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Housing

1. What type of home do you live ?

2. Can you describe your house ?

3. What is your room like

4. Whoul you prefer to live in a house or a flat ?

5. What is neighourhood like?

6.Inyour opinion , is it better to lve in a village or a city ? Why ?

7. Can you describe your dream home ? Where whould it be and what wouldit look like?

8.What kind of housingis typical in your country ?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1vvYZ6TR0Ge6XYQmlFQbVWHGjTbmVRWZh/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si věty jednočlenné a dvojčlenné – přehled učiva str. 4 (pracovní sešit)
 3. Vypracujte cv. 2 str. 35 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

Londýn a jeho památky - city

učebnice str 45 - člen určitý the

Telling the direction str 46- jak se zeptat na cestu

a odpovědět

PS str 35 celá pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision str.42, 43

London Section A Sightseeing str. 44, 45

Our trip to London přečíst a přeložit text o památkách v Londýně

PS slovní zásoba str.77 Sightseeing

PS Grammar str.71 člen the with place names

Definite and indefinite articles

PS str.34 cv. 1 - 3 písemně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str.76 -zopakovat si slovíčka ke 3. lekci
str. 70 a 71 nahoře - zopakovat si minulý čas prostý a průběhový
Učebnice - str. 41 - přečíst a přeložit článek

 
Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Zápor v němčině – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Kcm3p2ASlD4YvQTWGmYv69O0LB4fVteV/view?usp=sharing

Učebnice: str. 52, cv. 16 – 19 – Opakování

Pracovní sešit: str. 33 cv. 8, str. 34 cv. 9, 11, str. 35

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Procvičování slovní zásoby – Zimmer, Möbel

Určitý a neurčitý člen, zápor kein

PS 32/4, 5

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Nj – Das Haus, die Wohnung , Modul 2 Lekce 1 – Das Haus von Familie Weigel.  Zápor v německém jazyce. 

Pracovní sešit (Wir neu 1), str. 32, cv. 4, 5. 

Zápor v němčině – zadání v MS Teams: vyplnit a odevzdat v MS Teams, popř. sken nebo foto zašlete na e-mail

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Poměr učebnice 2 (oranžová)-přečíst vzorové příklady A, B, C, D, E, F/5 – 8. Do MŠ zapsat všechny rámečky str. 5-9. Vypočítat 11/9

Rozšiřování a krácení poměru – přečíst vzorové příklady A, B, C/10 – 12, zapsat rámečky. Vypočítat cv. 2, 3, 4, 5/11, cv. 11/13, doplnit PS2 str. 150 a 151.

DÚ – oranžová učebnice 2, cv. 9,10/13, cv.16/14

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Nová látka: Rusko, Polsko Litva (str. 84-86).   

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Vlastnosti pevných látek-učebnice 3. Přečíst str. 54 – 58, zapsat „K zapamatování“ str. 55, opsat a naučit se stupnici tvrdosti str. 57, opakovat atom.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Mechorosty uč. str. 60, 61 – poznámky, PS mechorosty (str. 28) – poslat

2) Plavuně, přesličky uč. str. 62, 63

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Japonsko – země vycházejícího Slunce  ( učebnice strana 48-49)

1.základní údaje

2.poloha

3.přírodní podmínky

4.hospodářství

5.ostrovy

6.zajímavosti

Domácí úkol: Značky japonských výrobků (v zadání na Teams)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Naši slavní předkové v běhu staletí, učebnice str. 37-39, referáty.  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Food

What do you like eating ?

Do you cook at home?

What do you cook at home ?

Do you go to restaurant ?

What food don' t you like / can' t you eat ?

Can you tell me about healthy / unhealthy food ?

What do you think about diets ?

Why do you think TV shows about cooking are so popular ?

What do you think about celebrity chefs?

Do you know about any special foods or rituals

from other countries ?

Can you tell me about food in your country or in ( UK ) ?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1yuDI9GMW9fbpmlLJ4PQIa6p_9aijloAV/view?usp=sharing 
 2. Zopakujte si synonyma (slova souznačná) – učebnice str.20
 3. Vypracujte cv. 2 str. 13 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

Učebnice unit 4 London Sightseeing str 44

Our trip to London

přečíst a přeložit text o památkách v Londýně 

zopakovat slovní zásobu - city, town

PS slovíčka str 77 + str 34 celá pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ str. 40, 41 Culture .  English across the curriculum

Revision  str.42, 43

PS slovní zásoba str. 77

Grammar str.70,71

PS cv. 1 - 3, str.32

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice - str. 41 ústně

Pracovní sešit - slovíčka k lekci 3D (str.76), zopakovat gramatiku ke 3. lekci (str.70,71)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Člen určitý a neurčitý – probereme znovu na online hodině, pak teprve vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1yz67RiDEBkFfQXwz65H5FX6K_Td1pybH/view?usp=sharing

Učebnice: str. 50, cv. 10 a 11 – zápor v němčině

Pracovní sešit: str. 32 cv. 5, str. 33 – projdeme v online hodině (nová gramatika vložena na teams)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 2 Lekce 1 Das Haus von Familie Weigel

Wie ist die Küche? Sie ist …  - PS 32/3

Möbel (nábytek) – slovní zásoba https://drive.google.com/file/d/1ZwKOJDN5beeQ6JfoDCcetNEjJrVq6_o-/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Das Haus, die Wohnung , Modul 2 Lekce 1 – Das Haus von Familie Weigel. 

Pracovní list: Člen určitý a neurčitý: poznámky v MS Teams, zapsat do školního sešitu. Cvičení v MS Teams. Učebnice str. 81.

Zápor v němčině: poznámky v MS Teams, zapsat do školního sešitu. Cvičení v MS Teams. Učebnice str. 83.

Domácí úkol. Zapsat do školního sešitu z učebnice cvičení č. 10 (člen určitý a neurčitý), ze strany 48. Sken nebo foto zašlete a odevzdejte na MS Teams nebo na e-mail.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Středová souměrnost

Učebnice 3 „zelená“- str. 24 – 38.

Přečíst vzorové příklady A, B, C/24, 25

                                       A, B, C/27, 28

                                       A/31

Zapsat do geometrie všechny rámečky.

Vypracovat do geometrie cv. 2/29, 1, 2, 3/32, 8, 9, 10/33, úlohy na závěr, sk.A str. 34

Pracovní sešit 1, str. 77 – 83- doplnit

DÚ – PS1 cv. 4/82

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Nová látka - pokračování: Svatá říše římská, Francie, Anglie, papežské schizma (str.  79-83). Pracovní texty uvedeny v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Vlastnosti látek – učebnice 3, str. 50-53 – vše přečíst.

Model atomu – zapsat do sešitu „K zapamatování“ str. 51, 53. Vyřešit úlohy str. 52, 53.

DÚ – cv. 1/52(kniha)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

 1. Ptáci – opakování, PS vývoj ptáků (str. 27) – poslat
 2. Systém rostlin uč. str. 58, 59

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Čína – říše středu

učebnice strana 46-47

 1. Přírodní podmínky – základní údaje, poloha, povrch, vodstvo, podnebí
 2. Obyvatelstvo, hospodářství a zajímavosti

DÚ: Zemědělství Číny (v zadání na Teams)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky – písemný test – lidská práva, postihy za porušování lidských práv. Kapitola Opakování – Já a společenský systém, s. 36. Nová látka: úvod: Naši slavní předkové v běhu staletí, učebnice str. 37-39. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Sport

1. What kind of sports are there? 

2. Where do you play different sports?

3. What are some main sporting events?

4. What kind of sports do you like?

5.Do you enjoy watching sports on TV? Who are your favourite players / teams ?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/13xmTHVc8zYy97thq8TCYU0KNVPUxnZHz/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si příslovce – učebnice str.66
 3. Vypracujte cv. 4 str. 67 z učebnice do sešitu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

Opakování 3.lekce

do ŠS vypsat pokoje ve vašem bytě či domě a nábytek ve vašem pokoji

dohromady aspoň 15 slovíček - ústně popsat pomocí předložek a vazby there is/are

PS str 32 - 33 celé pís poslat přes teams nebo tel 733 711 181

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Section D Kids str.38 - 39 Virtual soap

Přečíst a přelozit text

Slovní zásoba PS str.76 3 D

PS  str.30 -31 písemně

Grammar Past continuous pp.70,71

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 30,31 (písemně), slovíčka k lekci 3D (str. 76 v PS)

Učebnice - str. 38 - přečíst a přeložit článek

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Im Haus. In der Wohnung. – odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1KnXVR40ngxKYTD3SpAmHgwijGwFPblij/view?usp=sharing

Učebnice: str. 50 – zápor v němčině – probereme v online hodině

Pracovní sešit: str. 32 cv. 5, str. 33 cv. 6 – projdeme v online hodině

Plánek našeho domu (bytu): do práce z minulého týdne dokreslit do každého pokoje jeden kus nábytku a popsat, o co se jedná. Vyfotit a odevzdat na teams.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Nová lekce Modul 2 Lekce 1 Das Haus von Familie Weigel

Nová slovní zásoba PS str. 54-56; 1. část zde https://drive.google.com/file/d/1ZOxzwC3HbzOBjOMiK_GXVKgJlXkuO8WH/view?usp=sharing

PS str. 31/1, 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung , Modul 2 Lekce 1 – Das Haus von Familie Weigel.  Procvičování nové slovní zásoby.

 

Odkaz na WWW: https://drive.google.com/file/d/1HoOJSaQmMXfcmrhRMAhS7EIprTTv1OCt/view?usp=sharing 

Do pracovního textu:  Obrázky Das Haus žáci doplní označená prázdná pole místností. V konkrétní místnosti doplní názvy vybavení (nábytek).  Sken nebo foto zašlete a odevzdejte na MS Teams nebo na e-mail.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Geometrie

Učebnice 3 „zelená“ – věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus – zopakovat

Věta usu – do sešitu geometrie zapsat rámeček z př. A/18, opsat a narýsovat př. B/19

Narýsovat cv. 1/19 – udělej náčrt, rozbor, postup konstrukce, konstrukci, zkoušku a závěr.

Vypočítej cv. 7, 8/21, 9,10/22.

Projdi si úlohy na závěr str. 23

PS 1 – str. 75 – 76 - doplň

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 opakování – Městská právat (str. 73-79.) Nová látka: Svatá říše římská, Francie (str.  79-80). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

 Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Opakování – světelné jevy

Učebnice 3, str. 49

PS str. 52-56 -doplnit

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Ptáci břehů tekoucích vod uč. 54, 55 – poznámky, PS – ptáci břehů vod (str. 26) – poslat

2) Ptačí obři a trpaslíci, vývoj ptáků uč. str. 56, 57 – poznámky, test – ptáci otevřené krajiny, ptáci břehů vod

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Osvojování Asie člověkem

Učebnice strana 42-43,přečíst

DÚ: v zadání na Teams, vysvětlíme na on-line hodině

Monzunová Asie

Učebnice na straně 44 – 45

Vysvětlím a probereme na on – line hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky - postihy za porušování lidských práv, str. 34. Kapitola Opakování – Já a společenský systém, s. 36. Pracovní texty uvedeny v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Education in the Czech Republic

How long are the school summer holidays ? 

What can you tell me about pre - school education in the ČR ? 

What kinds of subjects do students study? 

How many PE lessons a week do you have? 

What do you like / dislike about your school canteen?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021- 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1IXqNZBp3ooZppcWj7GzewizVjR7Hd0In/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si neohebné slovní druhy podle sešitu
 3. Vypracujte cv. 4 str. 30 v pracovním sešitě – jazykový rozbor
 4. Napište do sešitu ke každému neohebnému slovnímu druhu 5 příkladů

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

Učebnice lekce 3D str 38-39 Virtual soap

Přečíst a přeložit text ,naučit se slovíčka na CD v PS a str 76 3D

do Š sešitu opsat zelenou tabulku cv 5 str 39

PS str 30-31 cv 2 a 3 pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Section B,  A dangerous situation pp.34 - 35. 

Grammar Past continuos and past simple . PS str.70 - 71. PS str.26,27 písemně

Slovní záoba PS str.76 A dangerous situation

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - písemně str.27,28 a slovíčka k lekci 3C - str.76

Učebnice - přečíst a přeložit článek na str.36

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung – odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1R5Pono1rl0_nk8YM2tem7XhiUjRFQnq8/view?usp=sharing

Učebnice: str. 49 cv. 8 – napsat do školního sešitu, sestavené věty přeložit do češtiny, práci vyfotit a odevzdat na teams

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- část 2 – vytisknout nebo opsat do slovníčků

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/16Ha0Y8yYOxHcYZFnQMaJDXtyyXZ07rqM/view?usp=sharing

Plánek našeho domu (bytu): nakreslit na papír A4 plánek svého domu nebo bytu – popsat pokoje. Vyfotit a odevzdat na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Časování sloves – pracovní list https://drive.google.com/file/d/1IP0fETeQoGAmPR5PZ41ACGfECcODQPjE/view?usp=sharing

– stačí vypracovat do školního sešitu.

PS str. 20/7, 8

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

opakování - pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves, číslovky. Pracovní list: časování sloves, překlad jednoduchých vět.

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung , die Zahlen – odevzdat v MS Teams 

Učebnice: str. 47 cv. 8 – napsat do školního sešitu, sestavené věty přeložit do češtiny, práci ofotit a sken odevzdat na MS Teams. 

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- část 2 – vytisknout nebo opsat do slovníčků 

Odkaz na WWW: https://drive.google.com/file/d/1x0WZjgPBHChrGwyWZncnQxtG3pxWPGfT/view?usp=sharing 

Nakreslete na papír formátu  A4 plánek Vašeho domu nebo bytu. Jednotlivé místnosti popište německy. Sken nebo foto zašlete a odevzdejte na MS Teams nebo na e-mail.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS2 str. 135 – 137, 145,146 – zkontrolovat zde- https://drive.google.com/file/d/1OKGcWiUvO0LX3ykGeQN664hRu7OYidCY/view?usp=sharing

Násobení a dělení racionálních čísel

Učebnice 1“žlutá“ – přečíst př. A/85. Do MŠ zapsat rámečky str.85 -86, vypočítat cv. 3/85, 5/86, 11/87, 12/87.

PS2 str. 139-143, 147-148 – doplnit

DÚ – PS2, str. 144-test

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

opakování – Vrcholný a pozdní středověk (úvod). Nová látka: Městská právat (str. 73-79), Dějiny významných států a národů v Evropě (úvod, s. 78). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Optické přístroje

Lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát, videokamera.

Fotometrie

Učebnice 3 str. 39 – 48 – vše přečíst, do sešitu zapsat zajímavosti o optických přístrojích a rámeček „K zapamatování“

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Ptáci otevřené krajiny – uč. str. 52 – 53 - poznámky, PS str. 24 (ptáci okraje lesa) – poslat

2) Ptáci břehů tekoucích vod – uč. str. 54 – 55 - poznámky, PS str. 25 (ptáci otevřené krajiny) – poslat,

   test – stromoví ptáci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Asie

5. Vodstvo a) řeky

                   b) jezera

6. Podnebí - podnebné pásy

Učebnice strana 40-41

Domácí úkol v zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky (porušování lidských práv). Nová látka – Postihy za porušování lidských práv, str. 34. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Education

1. How often do you have English lessons? 

2. What time does your school start in the morning?

3. Can you tell me about your time - table? 

4. How much time do you spend studying? 

5. When do you prefer to study?

6. When does your term begin end end?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování pravopisu - https://drive.google.com/file/d/1XRu1uVvSdHeigwgEjB5booe9aF_pVqxS/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy přísudku – učebnice str. 81
 3. Vypište do sešitu z cvičení 1 na str. 81 v učebnici 4 věty s přísudkem slovesným a 4 věty s přísudkem jmenným se sponou

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 3C Murder in the library učebnice str 36-37

přečíst si text, přeložit pomocí slovníku v tel, zopakovat si nábytek, popsat byt na obr.

Uhodněte, kdo je vrah. Řekněte pomocí výrazů - I think (myslím si)  , I don't think.......  Perhaps he.....on asi....

PS str 28 pís celá a dobře naučit, str 29 pís celá

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Times and places. What was happening?

str. 32,33.Grammar Past continuous v past simple

PS str.70 Past continuous- affirmative, negative,

questions. Past continuous - short answers. Past

continuous and past simple.

PS slovní zásoba, str.76.Times and places

PS cvičení str.24.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Projděte si slovíčka a gramatiku ke 3. lekci.

PS - str. 25,26 - písemně

Učebnice - str. 30/1,2,3 - ústně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Časování sloves 4 – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1_z6uPXLsCvY_j7Qg8i6J16Jgober25CH/view?usp=sharing

Učebnice: str. 44 cv. 6 – napsat do školního sešitu (na vynechaná místa vybrat správný výraz z tabulky pod textem), vyfotit a odevzdat na teams

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- Das Haus von Familie Weigel – vytisknout nebo opsat do slovníčků

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gRfczgqrz25r51fA4wwhtX9dLGmn7ZZx/view?usp=sharing

Učebnice: str 46 – 47 – přečíst text, umět přeložit, do školního sešitu vypracovat cv. 3 str. 47

Pracovní sešit: str. 31, 32 cv. 3, 4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Časování sloves – procvičování

Přehled časování https://drive.google.com/file/d/1a_3atcCgndCTd9eiYpiDcGuHsn80P5oS/view?usp=sharing a pracovní list 1 https://drive.google.com/file/d/1vvLjD2FuIxZ76vOFwOPhJwfKaWmeERxq/view?usp=sharing a pracovní list 2 https://drive.google.com/file/d/1YyAPGiS7CaWh-1UNbf30s1L04y6sh0vF/view?usp=sharing – stačí vypracovat do školního sešitu.

Vše v souborech a v zadání na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves – opakování. Pracovní list: časování sloves, překlad jednoduchých vět. Žáci vyplní a odevzdají úkol prostřednictvím MS Teams do 16. 1. 2021 popř. ofotí vypracovaný úkol a zašlou ho na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS2 str. 132-134 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1Uv-I3qBsgG2DYixHHpHtO10Y1VoC4X-n/view?usp=sharing

Racionální čísla

Učebnice 1 „žlutá“ přečíst příklady A, B, C, D str. 74 – 77. Do MŠ zapsat všechny rámečky a vypočítat cv. 2/74, 4/75, 5/76.

Porovnávání racionálních čísel

Přečíst v učebnici 1 A, B, C str. 78-79. Vypočítat 8A/80, 14A/80.

Sčítání a odčítání racionálních čísel

Učebnice 1 – přečíst příklady A, B, C str. 81-84. Do MŠ zapsat rámeček str. 83. PS2 str. 135-137, 145 – 146 – vypočítat.

DÚ – učebnice 1 10A/83 a 14A/84.

Prověrka – násobení a dělení celých čísel

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Opakování – (kultura raného středověku, architektura, výtvarné umění, vzdělanost, literatura, hudba) – str. 63-68. Nová látka: Vrcholný a pozdní středověk, úvod (trojpolní hospodaření, vznik měst (str. 69-72). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Zobrazení čočkami

Učebnice 3-přečíst str. 30 – 36. Do sešitu zakreslit obr. 23 a,b,c,d str.31 – paprsky význačných směrů spojkou.

Zapsat „K zapamatování“ str. 32

Zakreslit obr. 25 a,b,c,d str. 34 – paprsky význačných směrů rozptylkou.

Zapsat „K zapamatování“ str. 35.

Oko

Do sešitu namalovat obr. 27/38 – řez okem, ke všem pojmům u obrázku zapsat vše, co vyčteš z textu str. 37 – 38.

Oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost

Zakreslit obr. 28a,b/38

DÚ – opakovat odraz světla, zrcadla, lom světla, čočky - prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1)         Lesní stromovití ptáci – uč. str. 48, 49 – poznámky, poslat PS str. 22

2)         Ptáci okraje lesa, křovin – uč. str. 50, 51 – poznámky, poslat PS str. 23, test – sovy, dravci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Asie

 1. Základní údaje
 2. Poloha   -   a) pomocí polokoulí

 

                          b) pomocí důl.zem.čar

                          c) pomocí oceánů

                          d)   pomocí ostatních světadílů

3. Hranice s ostatními světadíly

4.Světové zeměpisné rekordy v Asii - domácí úkol

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky. Nová látka – Základní lidská práva, porušování lidských práv (xenofobie, rasismus, antisemitismus), str. 32-33. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Cities in the Czech Republic.

What can you tell me about Prague?

What museums and galleries are there in the capital?

What are some other important cities in the Czech Republic?

What are some famous attractions and in which cities are they located?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování souvětí podřadného –https://drive.google.com/file/d/11h4uAJR_k2JakV4CRhPDQW1YjBhpu_zL/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si věty dvojčlenné, jednočlenné a ekvivalenty – učebnice str. 76
 3. Vypište do sešitu z cvičení 2 na str. 76 v učebnici věty jednočlenné a ekvivalenty

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice lekce 3B A dangerous situation str 34-35

Natural disasters - naučit podle CD z PS

Přečíst text, ústně cv 3 str 34 a cv 5 str 35

PS str 70 kapitola 3.1 - 3.3 přečtěte si důkladně

a str 71 kapitoly 3.4 - 3.5

PS str 26-27 pís celé

Poslat přes teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Times and places. What was happening?

str. 32,33.Grammar Past continuous v past simple

PS str.70 Past continuous- affirmative, negative,

questions. Past continuous - short answers. Past

continuous and past simple.

PS slovní zásoba str.76.Times and places

PS cvičení str.24.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 22 -  cv. 1,3,4,5 písemně

                               str. 23 -  cv. 6,7 písemně

Učebnice - str. 28 - přečtěte a přeložte si článek (slovíčka na str. 76 v PS)

Zopakujte si tvoření budoucího času (Přehled mluvnice na str. 69,70  v PS)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Časování sloves 3 – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/178Lu_zYfEh2Uq9qOvUNuqSL56UUU5a54/view?usp=sharing

Pracovní list: Slovní zásoba M1 L4 – Doplň člen u následujících podstatných jmen a vyhledej jejich český význam.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1jvZe9P1O6uC7aseRrOiuuG4OXoY-jc_4/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 18 cv. 5 (pracuj s mapou Evropy a novou slovní zásobou), str. 21 cv. 9 (použij novou slovní zásobu), str. 22 cv. 12, 13, str. 23 cv. 14

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4.LEKCE – Wo wohnt ihr?

Časování sloves – wohnen, heißen, sein, haben, liegen

Otázky a odpovědi

Wie alt bist du? – Wie alt ist Stefan? – Wie alt sind Sie?

Wo wohnst du? – Wo wohnt Stefan? – Wo wohnen Sie?

Wie ist deine Adresse? – Wie ist die Adresse von Stefan? – Wie ist Ihre Adresse?

Hast du Geschwister? – Hat Stefan Geschwister? – Haben Sie Geschwister?

Haben Sie Kinder?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves - opakování (antworten – odpovídat; arbeiten – pracovat; baden – koupat se; fotografieren – fotografovat; fragen – ptát se; gehen – jít, chodit; grüßen – zdravit; heißen – jmenovat se; hören – slyšet, poslouchat; kaufen – koupit, kupovat; kochen – vařit; kommen – přijít, přijet, přiletět, pocházet; lachen – smát se; legen – položit; lernen – učit se; liegen – ležet; machen – dělat; malen – malovat; reisen – cestovat; sagen – říkat; schreiben – psát; singen – zpívat; spielen – hrát; suchen – hledat; tanzen – tancovat; telefonieren – telefonovat; turnen – cvičit; wandern – vandrovat, putovat pěšky; weinen – plakat; wohnen – bydlet; zeigen – ukázat, ukazovat). V MS Teams – přehled sloves, zápis provést do sešitu: Vokabelheft. Zadán úkol ke zpracování a odevzdání v prostředí MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Opakování – sčítání a odečítání celých čísel

PS2- doplnit a vypočítat str. 123, 126-129

DÚ – minitest str. 130 v PS 2

Násobení a dělení celých čísel – učebnice 1 „žlutá“- přečíst vzorové úlohy A, B/67,

C/69, E/70, A,B/71.

Opsat všechny rámečky do sešitu -str. 67 – 73.

Do MŠ vypočítat př. 3/69, 9, 10, 11/70, 2/72, 6/73.

DÚ – Úlohy na závěr str. 73, skupina A

Doplnit PS2 str. 132 - 134

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

opakování – První čeští králové (str. 61-63). Nová látka – kultura raného středověku (architektura, výtvarné umění, vzdělanost, literatura, hudba) – str. 63-68. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Lom světla

Učebnice 3-str. 24-27-vše přečíst. Do sešitu nakreslit obr.18/25,26, zapsat „K zapamatování“ a naučit se znění zákona lomu světla.

Provést pokus „Kouzelná mince“ str. 24, natočit krátké video a poslat jako DÚ (zadání v Teams).

Dále provést pokus podle obr. 17 – lom na hladině vody, neposílat.

Čočky -učebnice 3 str. 28 -29 – vše přečíst. Nakreslit do sešitu obr. 22a,b – Spojka a rozptylka.

Zapsat „K zapamatování“ str. 29.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Opakování mořských, mokřadních a vodních ptáků, PS str. 20,21 (kontrola)

2) Dravci, sovy – uč. str. 46, 47 – poznámky, test - mořští, mokřadní a vodní ptáci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

nová látka – Vlastenectví (s. 30), Listina základních práv a svobod, historie vývoje vzniku lidských práv (s. 31-32). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Cities in the Czech Republic.

What can you tell me about Prague?

What museums and galleries are there in the capital?

What are some other important cities in the Czech Republic?

What are some famous attractions and in which cities are they located?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 14. 12. do 18. 12. 2020 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list (pošlete do 18. 12.) https://drive.google.com/file/d/15945zUgabJE72hoOEvaoPsar21nHfNut/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy příslovečných vět – učebnice str. 94
 3. Vypracujte: do sešitu cvičení 4 na straně 93 z učebnice (neposílejte)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice - unit 3 - Times and places

What was happening? minulý čas průběhový str 32-33

PS str 24 celá pís, slovíčka str 76

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision , str.30. Your project , str.31.Make a project about a future. What do you think the future will be like? What things will change? Write down your ideas. (písemně).

PS str.69, 70.The future. Will, going to.

PS str. 22. písemně. Odevzdat přes Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice

str. 26,27 - ústně

Pracovní sešit

str. 20 - cv. 1,2 - písemně

str. 21 - cv. 3,4 - písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                     tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 17, 19, 20

Učebnice: str. 30 cv. 5 – celý rozhovor opsat do sešitu a přeložit do češtiny

Pracovní list: Časování sloves 2 – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1vC_5kFkHGnlPmmmcwjML7QoTKpcqNj5A/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Wo wohnt ihr? – nová slovní zásoba PS str. 27-28

Časování sloves – PS str. 17/2,3

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pravidelná slovesa – časování (kochen, wohnen, heissen, schreiben, baden, arbeiten, kommen), v MS Teams zadán úkol na zpracování a odevzdání v prostředí MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS str. 112-115 zkontrolovat zde: https://drive.google.com/file/d/1yzi_HNrSD6uh4RT9PKA9WpKyz-HC9yWk/view?usp=sharing

Sčítání a odčítání celých čísel

Učebnice 1 (žlutá) str. 58 – 66 – přečíst

Do MŠ zapsat rámečky a vypočítat cvičení 4/59, 9/60, 14/62, 8/65.

Doplnit PS 2 str. 119 - 121

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Nová látka – První čeští králové (str. 61-63). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Kulová zrcadla

Učebnice F3 str. 17 – 23 – vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“ a nakreslit obr. 13/18 – popis zrcadel, 14/20 – paprsky význačných směrů u dutého zrcadla, obr. 15/22 – paprsky význačných směrů u vypuklého zrcadla.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Mokřadní ptáci – uč. str. 42 - 43 – poznámky

2) Mořští ptáci – uč. str. 44 - 45– poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Doplnit do osnovy (do sešitu)-stejně u všech států

Andské státy

Ekvádor

1. rozloha

2. počet obyvatel

3. hlavní město

Peru

Bolívie

Země jižního rohu

Argentina

Chile

Uruguay

Paraguay

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině

DÚ: V zadání na Teamsech

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Nová látka – Národnostní menšiny – pokračování, rasová nesnášenlivost (s. 28-29). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Holidays. Holidays in the United Kingdom of Great Britain. Holidays in the Czech Republic.         

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 4. 12. 2020 - 7.A

V  týdnu od 7. 12. mají žáci 7.A prezenční výuku - jdou do školy.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1r_ksiowS1kwBkIZHBHmNq5ZDns_7NZUB/view?usp=sharing (pošlete do 4. 12.)
 2. Zopakujte si synonyma a homonyma – pracovní sešit (přehled učiva str. 2)
 3. Vypracujte: pracovní sešit cvičení 1 a) a 2 na straně 13 (neposílejte)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

učebnice str 30 revision unit 2 - ústně

PS str 22-23 písemně celé

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ  Your future, str. 24. Kids , str.26.

PS str. 20 písemně

PS grammar přehled mluvnice The future str.69

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice

str.22,23 - ústně

Pracovní sešit

str. 16,17 - písemně, poslat na MS Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 27 cv. 15 – napsat věty do školního sešitu, přeložit je do češtiny, práci odevzdat na teams

str. 25 cv. 11 – ve dvojicích sestavit rozhovor podle jednoho ze čtyř obrázků. Rozhovor vyzkouším v online hodině nebo ve škole.

Nová slovní zásoba – slovesa: vytisknout a vložit do slovníčků. Slovesa se naučit, budeme se učit časování.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1xb0PtScUjuS8SGUDaooentFudSx-PKYN/view?usp=sharing 

Pracovní list: Modul 1 Lektion 3 – Opakování – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ClvVbGSSuwaKwagDw_PONHNn61klXwxV/view?usp=sharing 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

PS str. 14/7, 8

PS str. 15/9

PS str. 16/13

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Opakování – číslovky, slovesa v přítomném čase:haben, sein, heissen, wohnen. Tvoření otázek (tázací věta) a odpovědí. Opakovaní slovní zásoby a probrané látky z předchozích lekcí, příprava na pís. test. Pracovní texty v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS ke kontrole zde- https://drive.google.com/file/d/1VdjktQ0F6hsBKWMZtUYQXeuEzX_StJAM/view?usp=sharing

Řešení DÚ PS str. 92, 99 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1L60-ynC3WV5loagTRkyDXsSXUHm6Vu4O/view?usp=sharing

Celá čísla, učebnice 1 str. 48 – 57. Přečíst vzorové příklady

A, B, C, D str. 48 – 50

A, B, C str. 50 – 51 (absolutní hodnota)

A, B, C str. 54 – 55 (porovnávání)

Zapsat všechny rámečky do MŠ. Do MŠ vypočítat cv. 2/49, 3/52, 4A/52, 5/56.

Doplnit PS2 str. 112 – 115.

DÚ: Úlohy na závěr skupinu B str. 57 (učebnice 1)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Opakování probrané látky. Nový výklad: východní Slované- Poláci (s. 48-49), Sámova říše (50-51). Pracovní texty v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Odraz světla, rovinná zrcadla – učebnice 3, str. 13 -17 .

Vše přečíst a do sešitu zapsat „K zapamatování“. Nakreslit :

Zákon odrazu – obr. 8 str. 13

Rozptyl světla – obr. 9 str. 14

Obraz v zrcadle – obr. 11 str. 16

DÚ: Zapiš zrcadlově jednu větu. Vysvětlím na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Dokončete poznámky z minulého týdne – orgánové soustavy (uč. str. 36, 37) + nakreslete a popište vajíčko na str. 37, PS – znaky ptáků na str. 18

2) Chování ptáků – uč. str. 38, 39 – napsat poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis

Jižní Amerika – přírodní podmínky (učebnice strana 24-25)

5. Vodstvo

6.Podnebí

Osvojování Latinské Ameriky (učebnice strana 26-27)

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Nová látka: 1. Česká republika – stát, ve kterém žiji, moc ve státě (s. 24-25). Význam adventu. Pracovní texty v MS Teams. Opakování probrané látky a příprava na pís. test. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1935jQpUOzkGWqXFriImV-YmfFddUDxwK/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy přísudku (probráno na schůzce)
 3. Zopakujte si mluvnické významy sloves

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 26-27 Kids Martin's party - offering help

PS str 20 cv 2, str 21 cv 3,4,5 - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Detective of the year str.22,23. Grammar – will for spontaneous decisions.

PS slovní zásoba str.75. Detective of the year.

PS přehled mluvnice. The future ( will)

PS str.18,19 písemně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Zopakujte si tvoření minulého času u pravidelných sloves.

Pracovní sešit

Str. 12 cv. 3 - doplňte písemně, nepravidelná slovesa si vyhledejte v tabulce a naučte se jejich tvary v minulém čase zpaměti. Tabulku jsem vám dávala, pokud už ji nemáte, najdete ji v pracovním sešitě na str. 79.

Str. 13 cv. 5 - písemně do pracovního sešitu (věty budou v minulém čase)

Str. 13 cv. 2 I can....- písemně do pracovního sešitu (slovesa budou v minulém času)

Str. 13 cv. 3 I can....- písemně do pracovního sešitu (zakroužkujete správnou variantu)

Naučte se slovíčka k lekci 2 A Journey into space na str. 75

Schůzky: úterý 24.11. – 8.00 – 8.30

                  pátek 27.11. – 12.00 -12.30

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 24 – Číslovky kdo 1000 – procvičování, cv. 8 – Kolik let je těmto osobám?

Nauč se číst tyto číslovky: budeme s nimi pracovat v online hodině

22 – 33 - 11 – 44 – 55 – 77 – 66 – 88 – 99 – 111 – 222 – 333 – 555 – 999 – 888

25 – 63 – 94 – 65 – 28 – 45 – 78 – 98 – 64 – 24 – 13 – 84 – 69 – 92 – 52 – 53

1000 – 3000 – 4000 – 1500 – 6200 – 4231 – 9214 – 4251 – 1450 – 2800 – 6000

str. 25 – Vykání – nová gramatika

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/14tZppHTJlxvdFPt8W_-fxtmei9iH70rz/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 13 cv. 4, str. 14 cv. 7 a 8, str. 15 cv. 9 a 10, str. 16

Pracovní list: Číslovky do 1000, překlad – vyplnit, odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1U_2vc4O2F72u5fThv6l0I3WctkRru6Rm/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Procvičování - Zahlen 21 – 1000, Wie ist deine Telefonnummer?

Zdvořilostní otázky – vykání

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Wo wohnen Sie? Tvoření otázek a odpovědí, vybraná hlavní města spolkových zemí v SRN, str. 28-30. Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky (opakování učiva). Důraz na německou výslovnost a znalost slovní zásoby, poslech. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Zkontrolovat výsledky PS1, str.68 – 70, test str. 72 zde - https://drive.google.com/file/d/1JeciMTslDB4KryUrYZvd-tlbBfNDgnZh/view?usp=sharing

PS2, str. 85 – 87 zde - https://drive.google.com/file/d/1ZPKXnd18CHpmJgVqo6m2L1ypuJ-NptdO/view?usp=sharing

Slovní úlohy se zlomky, složený zlomek-opakování. Vypočítat PS 2 str. 88 – 90, 93 – 97, 101 – 103, 104 – 106.

DÚ – PS2 str. 92 a 99 - testy.

V průběhu týdne budeme psát prověrky na zlomky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Seveřané a Vikingové (str. 46-47, Kyjevská Rus (47-48), Západní Slované – Poláci (str. 48-49). Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky (opakování učiva). 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Barva, šíření světla a stín.

Učebnice 3, str. 7-12 -vše přečíst. Do sešitu zapsat rámečky „K zapamatování“, nakreslit obr. 2 – Světelné spektrum, obr. 6 – Stín a polostín, obr. 7 – Fáze Měsíce.

DÚ – dobrovolný – zadaný na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Vyplnit PL – opakování plazů, poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1UJvtD6NKARXk9Wjgt26W75vfkuGBmTqc/view?usp=sharing

2) Znaky ptáků – doplnit a napsat poznámky, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/12VdAuD3tYZaNXDvDtHibIR8YFt8PyN2N/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jižní Amerika – přírodní podmínky (učebnice strana 22-23)

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

opakování – str. 22-23. Žáci si předem připraví odpovědi na již probranou látku a v online výuce zodpoví, diskutují otázky 1-4, 6, 7, 10 (období lidského života, puberta, typologie skupin, vysvětlení pojmů: zákony, morální pravidla, společenská pravidla).  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Travel and Transport

What types of transport are there where you live?

What type of transport do you use most often and why?

What are the advantages and disadvantages of flying?

What kind of behaviour   isappropriate on public transport?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Jak

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1bvZTnsduTkU-8Z8FdTNHF6zFsf2BpJr6/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si rozbor věty jednoduché, větné členy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 24-25 - budoucí čas - Your future

I think.... I hope....dotazník o naší budoucnosti

Předložky - in+on

PS str 18-19 celé písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ The future , str.21, 22. Grammar – will for the future.

Detective of the year, str.22.Grammar – will for decisions.

PS- slovní zásoba,str.75, Journey into space. Detective of the year.

PS cv.4, str.15

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit

str.10, 11 - celé písemně

Učebnice

str. 14 - znovu si přečtěte článek, pak doplňte cvičení 2 na str. 15

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit str. 11, 12 – vyfotit vyplněné a odevzdat na teams (bylo zadáno minulý týden)

Učebnice

str. 22 cv. 1 – přečíst text a podle textu doplnit cv. 2 – zelený obdélník opsat do sešitu,

str. 23 cv. 3 a 4 – projít,

str. 24 cv. 6 – číslovky do 1000 – do školního sešitu napsat nadpis: Die Zahlen bis 1000 (Číslovky do 1000) a opsat vše ze cv. 6

Pracovní list – Hast du Geschwister? - vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1439G0SIvM2PSyAsCIdvEmRzAcdK74VR5/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Jaký kdo je? – milý, sympatický, přísný, …

Zahlen 21 – 1000, Wie alt ist dein Vater?, Wie ist deine Telefonnummer?

PS str. 11/2 a 12/3

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

 

Učebnice

str. 24 cv. 13, 14 – přečíst text a podle textu doplnit. Bude procvičeno v hodině, žáci si předem připraví správné odpovědi  

Opakování: str. 26 přečíst text: Du Kannst …. Aktivní procvičování tvoření otázek s odkazem na cvičení na str. 18, cv. 12, 13, 14. Tvoření otázek a odpovědí (provést zápis do školního sešitu: Erwachsene fragen (otázky dospělých)).

Str. 27 – přečíst úvodní modul 1, z lekce č. 4. Tvoření otázek (Wie viel (wie viele) …; Wo wohnt …; Wo liegt …). Procvičování látky v hodině. Města v SRN (hlavní města spolkových zemí a hl. město SRN). Časování slovesa bydlet (wohnen), legen (položit) a liegen (ležet). Do školního sešitu si žáci opíší gramatiku ze strany 28 (Grammatik). Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS1 – zkontrolovat výsledky str. 62-64 zde- https://drive.google.com/file/d/11bItihWV6Fpymur4yiOYT1PsuWoJVvrM/view?usp=sharing ,

a str. 66-67 zde - https://drive.google.com/file/d/15gfoQ08KalUN7i6EyY4Jf9mBiov2fm4H/view?usp=sharing

Učebnice žlutá – Děleni zlomků

Přečíst př. A, B str. 40, zapsat rámečky do MŠ str. 41 a 43.

Vypočítej do MŠ cv. 5, 8/42, 16/43, úlohy na závěr str. 44.

PS1 – vypočítat str. 68-70

PS2 – vypočítat str. 85-87

DÚ – test z PS1 str. 72

V pátek prověrka na násobení a dělení zlomků.

Schůzky dle rozvrhu.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Shrnutí znalost o Byzantské říši – str. 38 – 39. 

Nová látkaArabská říše (str. 40-45) – předem vybraný žák bude prezentovat výklad.  Diskuze mezi žáky k probrané látce, odpovědi na otázky. Cílem výuky je aktivní zapojení žáků do výuky, předem zpracování dané nové látky pod vedením učitele. Kritické myšlení, samostatná práce. Žáci se aktivně zapojují do výuky (spoluutvářejí výuku) a mají předem zájem o budoucí témata, která aktivně zpracovávají. 

Úvod do nové látky: Seveřané a vikingové (str. 46).  

Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice Fyzika 3 – Světelné jevy

Str. 5 – 7 -vše přečíst, do sešitu zapsat rámečky „K zapamatování“. Odpovědět na otázky 1, 2, 4(sova)/7.

V pátek prověrka (čtení z grafu).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Cizokrajní hadi- vypsat poznámky z učebnice, PS str. 17 (ještěři a hadi)

2) opakování plazů

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Spojené státy americké (učebnice strana 14-19)

Hospodářský obr. Mnohonárodnostní stát.

Úkol: Vlajka USA

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ

 Téma nové látky: Pravidla chování. Mají pravidla smysl?, str. 18-21. 

Žáci si předem připraví příklady a odpovědi na otázky: Co jsou právní normy? Co je morálka, mrav, etika, etiketa? Jaká znají žáci společenská pravidla (představování se, pozdravy, podávání ruky, práce s tělem – např. při přednášení referátu, jednání v rámci úřadů, školy). Jak se máme chovat na veřejnosti ve vztahu k osobám staršího pohlaví, k osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním v dopravních prostředích, chování v rámci cestování do zahraničí)? Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Speaking : My house .1) Where do you live? Do you live in a house or in a flat?

Can you describe your room? What can you find in the kitchen?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/17vzvcuq6P5Bv-kcjd6Xb73xEIHhLSZBY/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy zájmen a číslovek

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 22, 23, 24, budoucí čas will/won't for decision

okamžité rozhodnutí

PS  str 16 - 17 celé pís poslat přes teams do zadání ve středu

gramatika v PS str 69 + slovíčka str 75 a na CD

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ - 2 The future, str.20, cv.1, 2.Grammar - will for the future,str.21.

Detective of the year,str.22, cv.1 - 5.Přehled mluvnice - str.69.The future.

Slovní zásoba - PS, str.75, The future ( Journey into space), Detective of the year)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

1. Opravte si předchozí úkol

str. 5 ,cv. 7 - 2 - was, 3 - didn´t see, 4 - arrived, 5 - stood, 6 - bought, 7 - didn´t like, 8 - was

str. 7, cv. 4 - 2 - Did, 3 - go, 4 - was, 5 - Were, 6 - like, 7 - Were, 8 - Did

str. 7, cv. 5 - 2 - Were you, 3 -did they enjoy, 4 - Did you tell/call, 5 - Did you like, 6 - Did you speak

2. Pracovní sešit

Seznamte se slovíčky, která jsou použita v lekci (str. 74)

Zopakujte si gramatiku str. 66 - 69 (na str. 69 pouze 1.11)

Str. 8,9 - celé písemně

3. Učebnice

str. 12 - přečíst článek

str. 13 cv. 3 - doplňte správná jména podle článku na str.12 

Těch 10 jmen mi pošlete na můj e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schůzky: úterý 10.11. v 8 hodin

                 pátek 13.11. ve 12 hodin

kontakt: tel. 728 056 773

                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                MSTeams

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Modul 1 Lektion 1+2 – Wiederholung – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1X1ZMIQ_ak9o5QIe3pwknIc4X1QuPz0zl/view?usp=sharing

Učebnice: str. 22 – Modul 1 Lektion 3 – Hast du Geschwister?

Nová slovní zásoba – stáhnout si a naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/19GIHnmbvisg1TGmThIS9NH82WItym7Cg/view?usp=sharing

Nová gramatika – stáhnout si, vytisknout nebo opsat do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sXeL2Dsz6Y6Cnq3uWOkgIbsLhV0MicdN/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 11, str. 12 (cv. 3 přeložit do češtiny, napsat vedle německých vět).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Hast du Geschwister? – slovíčka a gramatika na souborech v teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1-w9qruvEd7gyqWAM0cYHQHBspnOzx8G/view?usp=sharing

PS str. 10 / 8, 9 a str. 11 / 1

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Dny v týdnu - poslech a interpretace výslovnosti textu (studijní poslechový materiál: dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ a https://www.youtube.com/watch?v=1rQRIqGaCVE) a měsíce (dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04). Cvičení německé výslovnosti čtení krátkých textů, domácí poslech (dostupné na WWW: http://www.easy-online-german.com/fairies_froschkoenig.html). 

Pracovní list: Modul 1 Lektion 1+2 – Wiederholung – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1X1ZMIQ_ak9o5QIe3pwknIc4X1QuPz0zl/view?usp=sharing

Učebnice: str. 22 – Modul 1 Lektion 3 – Hast du Geschwister?

Nová slovní zásoba – stáhnout si a naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/19GIHnmbvisg1TGmThIS9NH82WItym7Cg/view?usp=sharing

Nová gramatika – stáhnout si, vytisknout nebo opsat do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sXeL2Dsz6Y6Cnq3uWOkgIbsLhV0MicdN/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 11, str. 12 (cv. 3 přeložit do češtiny, napsat vedle německých vět).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS – zkontrolovat výsledky str. 55-59,61 - zde - https://drive.google.com/file/d/1HS0iPLuvLTifvZXlDXOzdPwKV9ah9I1X/view?usp=sharing

Učebnice „žlutá“ – do MŠ vypočítat 7/34, 9/35.

Násobení zlomků – pročíst příklady A, B, C, D, E/35-38, Zapiš rámečky do MŠ.

Do MŠ vypočítej 2, 3/36 a 9/38.

PS1 – str. 62-64, 66-67 – doplnit

DÚ – cv 10/38 bude zadáno v týmu MS Teams

V pátek 13. 11. prověrka na sčítání a odečítání zlomků.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Písemný test. Žáci obdrželi otázky a částečně vyplněné odpovědi (MS Teams). Výuka nové látky:  Byzantská říše (str. 38–40). Arabská říše, Turci, křížové výpravy, str. 40–45. Poznámky si žáci vytisknou do sešitu, někteří budou přednášet připravenou látku po předchozí domluvě. Materiály zadány v MS Teams. Aktivní účast v hodině a průběžná kontrola znalostí v rámci chatu.  Diskuze nad tématy v online výuce, praktické příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Grafické znázornění rychlosti a dráhy pohybu

Učebnice „oranžová“ str. 24 – 28 -přečíst a snažit se pochopit.

Do sešitu narýsovat grafy str. 25 a str. 27 (i s tabulkami!)

Opakovat výpočet dráhy a času – př. str. 24, v pátek bude prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Zopakovat znaky plazů. Šupinatí – ještěři – učebnice str. 30 a 32 – přečíst a napsat poznámky

2) Hadi – uč. str. 31 – 33 - přečíst a napsat poznámky

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kanada – učebnice strana 10-11

Osnova:

1.Základní údaje

2.Poloha (+ hranice)

3.Členění

4.Přírodní podmínky(povrch,vodstvo,podnebí)

5.Přírodní bohatsví

6.Hospodářství(průmysl,zemědělství)

7.Turisticky zajímavá místa

Úkol: Po pěti osobnostech v oblasti hudby,filmu a sportu.Zadání na Teams.

Spojené státy americké- učebnice strana 12-15

Zpracovat podle osnovy jako u Kanady

Úkol: Po pěti osobnostech v oblasti hudby,filmu a sportu.Zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Výuka nové látky: Povinná školní docházka (povinnosti), str. 14. Život ve škole, str. 15. 

Komunikace – verbální a neverbální komunikace (mimika, gotika, postupka) – str. 16 a 17. Asertivita a agresivita, str. 17. Žáci si připraví příklady, zapíší si krátké poznámky. Braillovo písmo – znaková řeč pro neslyšící a nevidomé (dostupné na WWW: http://www.tyflokabinet-cb.cz/braill.htm. Morseova abeceda (žáci si připraví krátké ukázky: dostupné na WWW: http://www.svetabeced.cz/ostatni/morseovka/). Diskuze v online výuce a příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Téma : Shopping.1. How often do you go shopping? 2. What do you usually buy when you go shopping?

3. Do you prefer large supermakets or smallshops? 4. What are the positives and negatives of virtual ( internet) shopping? How can you complain if you've been bought some a faulty product?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 - 7.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – zde https://drive.google.com/file/d/1WLyqOLVOw5dihKtrswwBK_mTCceiZln3/view?usp=sharing

   2. Zopakujte si větné členy – pracovní sešit (přehled učiva str. 5)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

2.lekce The future - will pro předpovědi , hádání do budoucna - slovíčka CD v PS

text  str 20 The future in space - přeložit si do ŠS,  cv 4 - zelené do ŠS pís

PS str 69 kapitola 2.1 přečíst, str 14, 15 celé pís 

učebnice str 22      Detective of the year - přečíst přeložit

will pro okamžité rozhodnutí (budoucí čas), ústně cv 4,5 str 23

PS cv 2 str 16, 17  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Opakování - Culture , učebnice AJ str.28. Transport , čtení, překlad. Cvičení 2, 3,( ústně). English

across the curriculum - cvičení 1,2 ( ústně).Pracovní sešit ,str. 20 cvičení 1 , písemně. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

1. Zkontrolovat a opravit si chyby v předchozím úkolu. Zde je vzor řešení - https://drive.google.com/file/d/1kVKUOJtWH0Y5guM_lubDx7pfD8fXaDvt/view?usp=sharing

2. Učebnice

Str.10 - přečíst

3. Pracovní sešit

Str. 5, cv. 7 (Doplňte dialog slovesy v minulém čase.)

Str. 7, cv. 4 (Otázky v minulém čase - was + were = tvary slovesa to be v minulém čase, did = tvar slovesa to do v minulém čase)

Str. 7, cv. 5 (Doplňte otázky)

Schůzka je naplánovaná na úterý 3.11.2020, 8,00 - 8,30 h.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list – Meine Familie – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iMXo0hcVkTHvNBZXODZ46YGYHUcQY17H/view?usp=sharing

Učebnice str. 18 cv. 7 – Familie Weigel. Přečíst popis osob u jednotlivých fotografií.

Dále str. 19 cv. 9 – tvořit otázky a odpovědi – procvičíme v on-line hodině

Školní sešit – zápis

Předložka „von“ = od

von Stefan = od Štefana

Ale!

Tina ist die Schwester von Stefan. = Týna je Štefanova sestra.

(doslovný překlad – Týna je sestra od Štefana.)

Přelož:

Die Mutti von Eva - _____________________________________________________

Petrův děděček - _______________________________________________________

Pracovní sešit str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 8 a 9

Nová gramatika – Sloveso „sein“ = Sloveso být – vytisknout nebo opsat a vložit do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1lSMPg9vHn-DPTQm14pDSfnN6TWRXRj3H/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Das ist meine Familie – der Stammbaum (rodokmen)

PS str. 8/4 vypracujte rodokmen – doplňujte pouze slova – Bruder, Schwester, Oma, Opa, … - pomůže vám i učebnice str. 15/4. Do školního sešitu vypracujte svůj rodokmen i se jmény. Představte svou rodinu. (Ich heiße … . Meine Mutter heißt … . Mein Vater …. )

Nová gramatika – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1F_9h3ULTiS8EMRgCDzdIb5EAkH9BO2_T/view?usp=sharing

PS 8/2, 3 a 9/5, 6

Uč. 16/7 – přečíst a zapamatovat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pracovní list – Meine Familie – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iMXo0hcVkTHvNBZXODZ46YGYHUcQY17H/view?usp=sharing

Učebnice str. 18 cv. 7 – Familie Weigel. Přečíst popis osob u jednotlivých fotografií.

Dále str. 19 cv. 9 – tvořit otázky a odpovědi – procvičíme v on-line hodině

Školní sešit – zápis

Předložka „von“ = od

von Stefan = od Štefana

Ale!

Tina ist die Schwester von Stefan. = Týna je Štefanova sestra.

(doslovný překlad – Týna je sestra od Štefana.)

Přelož:

Die Mutti von Eva - _____________________________________________________

Petrův děděček - _______________________________________________________

Pracovní sešit str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 8 a 9

Nová gramatika – Sloveso „sein“ = Sloveso být – vytisknout nebo opsat a vložit do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1lSMPg9vHn-DPTQm14pDSfnN6TWRXRj3H/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Zkontrolovat výsledky z PS str. 50-53 zde - https://drive.google.com/file/d/1JL7SP2oten_HypSp-z_qwFUZGEg4I7FM/view?usp=sharing

„Žlutá“ učebnice č. 1 – Zlomky a desetinná čísla, smíšená čísla-Po, Út

Do MŠ opiš rámečky str. 24, 25, 26, vypočítej cv. 3/23, 7/24, 10/25 a 16/26 a zapiš př. C/25.

-        Sčítání a odčítání zlomků – St, Čt, Pá

Do MŠ opiš rámečky str. 29, 30, 33, 34. Vypočítej cv. 1/29, 3/30, 4/30, 3/34.

Vypočítat z PS str. 55, 56, 58, 59, 61

DÚ cv. 5/31 zadáno přes Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

D – Německo – Svatá říše římská (s. 31 -34), poznámky, odpovědi na otázky na str. č. 34. 

D – Francie – s. 34-37, poznámky. Zapište do sešitu odpovědi na otázky na str. 37. Materiály v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice „oranžová“-Výpočet dráhy a času.

Přečíst str. 21-23, zapsat vzorové příklady a rámečky do sešitu.

Vyplnit PS str. 8,9.

Opakovat výpočet rychlosti (bude prověrka).

DÚ: cv. 1,2/23 – na Teams

Schůzka - Pondělí dle rozvrhu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Želvy a krokodýli – učebnice str. 28, 29

2) PS str. 15, 16. Opakování obojživelníků.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Severní Amerika – přírodní podmínky

Úkol: Mapa Severní Ameriky (zadání na Teams)

Osvojování Severní Ameriky – učebnice strana 8-9, přečíst a napsat poznámky

Úkol: Co Amerika dala ,co Amerika získala (zadání na Teams)

Všechno probereme a upřesníme při on-line výuce

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ

VKOZ – Rodina, s. 12 – poznámky. Školní třída, řešení názorového střetu, s. 13, poznámky a příklady. Povinná školní docházka, život ve škole – s. 14-15 – poznámky. Způsoby komunikace, s. 16–17 - poznámky. Materiály v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Opakování téma " Vzdělání "

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Do 23. 10 (zatím!) probíhá distanční výuka, materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

 

Český jazyk do 18. 10.

 1. Vyplnit pracovní list – vydán ve škole
 2. Pracovní sešit – vyplnit strany 36 a 37

 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – do 25. 10.

 1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1S1_VgOE8HFY6GuaQIaIAIAwEfXrFeIgY/view?usp=sharing

Pracovní list si stáhněte, vyplňte a vyplněný pošlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   2. Do sešitu vypracovat cvičení č. 1 strana 103 (učebnice)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - práce na týden od 12. 10.

pracovní list Měsíce - dodělat, uč str 10  cv 3 a, b, c, cv 5 - písemně, článek str 11 přečíst si a přeložit, PS str 6-7 celé
 

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Omlouváme se za omyl-tiskařský šotek způsobil chybu v zadání. Správné zadání pro třídu následuje- prosím o vypracování do 23.10. 

PS str. 6-7 celé pís.,uč. str 12 doplnit tabulku 1a do ŠS a přečíst článek My family a přeložit si.

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Spěváková - práce na týden do 23. 10.

učebnice str 13  podle předchozího článku udělat cv 3 a 4 pís do ŠS 

pak mi napište o své rodině, podobně podle textu ze str 12 - 8 vět do ŠS

str 15 I like / I dislike .................cooking. skiing - všechna slovesa musí mít koncovku ,-ing, cv 6  a pís do ŠS

PS str 8 celá str 9 cv 6, str 11 celá   

poslat foto 733 711 181 nejlépe WhatsApp

mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (D). Kids. str.14. Cvičení 1, ( čtení, překlad), 2, 3, 4. Talking about likes and dislikes, cv.6. (ustně). cv.6.b,c (ask and answer about the activities). Pracovní sešit – Present simple, str.66., slovní zásoba (pracovní sešit), str.75 (Kids).

 

 Aj - Tomaševska - práce na týden do 25. 10.

L.1.Kids. Trish ‘s new friends.str.14.( čtení, překlad), ex.1.Talking about likes and dislikes, ex.6. str.15. Culture (1) str.16, ex.2. Families, čtení, překlad.Pracovní sešit – Pr. Simple. Str.66. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Richtárová - práce na týden od 12. 10.

Práce zadána při vyučování - rozdány PS.

PS ke stažení zde- https://drive.google.com/file/d/1UXCHO4HJh6wAGEe0Oia7EtfwXprVDGk0/view?usp=sharing

 

Aj - Richtárová - práce na týden do 23. 10.

https://www.youtube.com/watch?v=cdJSABfz5zo

Pracovní sešit str. 3 cvičení 4 a 5.

Učebnice str. 8 - prohlédnout obrázky s novou slovní zásobou a naučit se ji. Ústně  cvičení 1b. Přečíst článeček My new home. 

 Dále pracovní sešit  str. 4 (cvičení 3 dobrovolně).

 Ve cvičení 4 na str.5  -  seřadťe časové údaje od nejmenšího k největšímu. Cvičení 6  - udávat, před jakou dobou se určitá věc stala. V každé větě musí být použito ago.

Na str.6 cv.1 doplnit dialog ( cvičení 2 dobrovolně)

Materiály přiloženy na Teams.

Kontakt: na Teams nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 728056773

 

Konverzace Aj - Tomaševska - práce na týden do 23. 10.

Připravit rozhovor na téma „Vzdělání“ .1. What is the best thing about going to school? 2.What is a typical day like for you?3.What are your favourite subjects? Why? 4. What is the best way for you to learn? 5. Should students wear uniforms ? How important for you to have a good education?

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Trsková  14.10. – 16.10.

Opakovat a naučit se vše, co jsme zatím ve škole probrali: pozdravy, představit se, barvy, číslovky do 20.

Vyplnit pracovní list, který všichni dostali domů – číslovky do 20.

Naučit se německou výslovnost – předsádka školního sešitu. – vzít si libovolný německý text a nahlas číst (nevadí, že textu nerozumíte)

Učebnice str. 13 – cv. 16 – Napsat rozhovor do školního sešitu.

Pracovní sešit str. 6 a 7 – vyplnit cv. 6, 7, 8, 9, 10.

Případné dotazy odpovím v chatu MS Teams nebo přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Trsková  19.10. – 23.10.

Pracovní list – 1. lekce – opakování – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1OAqDY_n2-Y4aMJ20w5OQ0ZLRgceJ9pER/view?usp=sharing

Nová slovní zásoba – 2. lekce – Das ist meine Familie – vytiskněte si a vložte do slovníčku, výslovnost projdeme na schůzce přes teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing

Učebnice str. 16 – cv. 1 – přečíst, pomocí nové slovní zásoby přeložit, cv. 2 – doplnit – podle cv. 1

Pracovní sešit str. 8

Případné dotazy přes teams.

 

Německý jazyk –  Bednář– Do 18. 10. 

Opakování. Časování sloves: seinhabenheissen. Číslovky, pozdravy.

Učebnice Wir 1 (modrá), na str. 12, cvičení č. 19. Správně propojte věty a výrazy.

 

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk –  Bednář– Do 23. 10. 

  Lektion 2, Das ist meine Familie, z přiložených pracovních souborů si zapište nová slovíčka k lekci 2 - zde-https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing,  vyplňte a zašlete odpovědi na otázky (viz soubor NJ 7. A, B Lektion_1_-_pracovní_list – zde https://drive.google.com/file/d/1gFdGbKNBcBdnYaQQxazqxx1RMmpsF6DS/view?usp=sharing ).

Pracovní materiály jsou na Teams.

 

Německý jazyk – Čermáková    do 16.10

Naučte se slovíčkarodina (máte zapsáno ve slovníčku)

die Mutter, der Vater, die Schwester, der Bruder, die Oma, der Opa, die Tante, der Onkel, die Familie, die Eltern, die Freundin, der Freund – české významy najdete v pracovním sešitě str. 25-26

Podle těchto vět napište do sešitu a naučte se vyprávění o své rodině:

Das ist meine Familie. – To je moje rodina.

Das ist mein Vater. – To je můj otec.

Er heißt Peter. – Jmenuje se Petr.

Das ist meine Mutter. – To je moje maminka.

Sie heißt Renate. – Jmenuje se Renata.

Das ist mein Bruder Stefan. – To je můj bratr Štefan.

Und das bin ich. – A to jsem já.

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na teams přes chat

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Do školního sešitu – zapište si otázky a odpovězte na ně:

Wie heißt deine Mutter? – Sie heißt Petra. – Jak se jmenuje tvoje matka? – Ona se jmenuje Petra.

Wie heißt dein Vater? – Er heißt Karl. – Jak se jmenuje tvůj otec? – On se jmenuje Karel.

Pokud mluvíte o někom v ženském rodě (Mutter, Tante, …) v odpovědi musíte použít zájmeno sie – ona.

Pokud mluvíte o někom v mužském rodě (Vater, Opa, …) v odpovědi musíte použít zájmeno er – on.

V německé větě musí být vždy vyjádřen podmět – „Er heißt Karl.“ – Jmenuje se Karel. = On se jmenuje Karel.“, v české ho často vypouštíme.

Stejně odpovězte i na otázky:

Wie heißt dein Vater? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Schwester? Wie heißt dein Onkel? Wie heißt deine Tante? Wie heißt deine Oma? Wie heißt dein Opa? Wie heißt dein Bruder? Wie heißt dein Freund? Wie heißt deine Freundin?

Odpovědi si můžete vymyslet.

 

Matematika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice 1 (žlutá) - str. 11 - 18 do M- školní vypočítat cv. 1, 2/11, 1, 2, 3, 4, 5 /14, 1, 2/16 a 8, 9/18. Do MŠ napsat rámečky str. 13, 15, 17.

Kontakt: na Teams

 

Matematika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Výsledky všech zadaných cvičení z minulého týdne můžete najít vzadu v učebnici a zkontrolovat správnost vašich řešení. 

PS 1 str. 50-51 - vypočítat a doplnit 

DÚ: cv 4, 5/17 "žlutá" učebnice. Foto poslat přes Teams do příslušného zadání. Ne do Chatu!

Učebnice "žlutá" - Porovnávání zlomků do MŠ opsat rámečky str. 19-21. Projít a pochopit příklady A,B,C,D,E/19-22. 

Do MŠ vypočítat cv. 1,2/19; 4/20; 7/21; 10/22; Ostatní příklady jsou dobrovolné.

PS 1 str. 52 (dobrovolně str. 53) - vypočítat

1. schůzka bude v úterý 20. 10. čas upřesním na Teams - bude upozornění v Obecném. Pokud nemůžete pracovat přes MS Teams, dejte vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DÚ jsou průběžně hodnoceny.

 

Dějepis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Panovník, šlechta a rytíři - s. 20 – 23.

Opište si na straně 21 tabulku - obrázek: viz panovník (léník).

Zodpovězte otázky na str. 23 (zelené body) do sešitu, viz: Vyjmenujte panovnické tituly, vysvětlete rozdíl mezi králem a knížetem. Proč bylo důležité vlastnictví půdy? Vysvětlete, jak fungoval lenní systém. Co je to léno, léník, lenní pán a vztah?

Kapitoly Duchovenstvo (s. 23), Kněží na uspořádání církveMniši, jeptišky (vysvětlerozdíly - písemně do sešitu) a kláštery. Význam církve ve středověku (písemně do sešitu zodpovězte otázky na str. 26 – viz zelené body).

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dějepis - týden do 23. 10.

Dějiny významných států a národů, Francká říše (str. 28 – 31) Poznámky zde - https://drive.google.com/file/d/1u6Ck3DtQLbgaVe_el0sY3fq9uINBkAo5/view?usp=sharing. Pracovní materiály jsou v MS Teams. Odpovězte do sešitu na otázky - str. 31., co je to karolínská renesance? Jak se nazývali nejmocnější frančtí úředníci a který byl nejslavnější? Kdy došlo k rozpadu Francké říše? Odpovědi mi zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020.

 

Fyzika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice oranžová - "Rozdělení pohybů" str. 12 - 15.  Přečíst, zapsat "K zapamatování" do sešitu. Ústně odpovědět na úlohy 1-7 na str. 14 a 15. Doplnit PS str. 4-5.

Kontakt: na Teams

 

Fyzika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Řešení úloh z PS str. 4-5 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1Jrk5e5H1uXkVoWPtfNQ1yvY1nhBprhbs/view?usp=sharing

Odpovědi na otázky 14 - 15 probereme na schůzce ve středu.

Uč. "oranžová" - Rychlost, str. 16-20 - přečíst, do sešitu zapsat "K zapamatování", rámečky a příklady str. 18. 

Projít úkoly str. 19.

Výpočet rychlosti, str. 20 - zapsat a pochopit příklad. 

DÚ cv. 1,2 /1 9 a cv. 1,2 / 20 - zadání pro uložení DÚ bude na Teams, odeslat na Teams.

DÚ jsou průběžne hodnoceny.

 

 

 

Přírodopis  – do 18.10.

1) Kdo si nedopsal ve škole znaky obojživelníků, tak si to dopište:

OBOJŽIVELNÍCI (str. 22,23)

- vyvíjejí se ve ………

- pulci (larvy) dýchají …………….., dospělci ………… a vlhkou ………….

- mají p………………….. teplotu těla

- kloaka je společný vývod soustavy ..., ….. a …..

- srdce – 2 ……., 1 …….

- chráněni

- někteří mají j…………. žlázy

Vyvinuli se z lalokoploutvých ryb (latimérie……….. p……….)

Nejstarší obojživelníci – kr………………… str. 23

2) Pokračujeme dál. Přečtěte si učebnici na str.24 a 25 a doplňte poznámky:

1.řád: Ocasatí obojživelníci

- vn………….. oplození     str. 23

- pulcům nejdříve vyrůstají ……………. končetiny

- napište poznámky z čolka a mloka str. 24

2.řád: Bezocasí obojživelníci - žáby

- v………… oplození     str. 22

- pulcům nejdříve vyrůstají ………….. končetiny

- vymršťují jazyk

- plovací blány

- napište poznámky z žab str. 24,25

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis  – do 23.10.

1) Podívejte se na toto video o obojživelnících: https://www.youtube.com/watch?v=BUTr3hwjn8I.

   Napište mi odpovědi na následující otázky, které se dozvíte z videa, ofoťte je a pošlete na Teams.

1.Kdy se vyvinuly plazi? 2. Jak se nazývá věda, která se zabývá zkamenělinami? 3. K čemu slouží mlokovi černožluté zabarvení? 4. Jak se nazývá larva obojživelníků? 5. Jaké žábry mají pulci?

Můžete se na youtube podívat na videa s mlokem, čolkem a jinými obojživelníky.

2) Doplňte si podle učebnice na str. 26, 27 poznámky do sešitu:

Třída: PLAZI

Přizpůsobili se životu na …………. :

1) suchou kůži pokrývají ………………………….. – ochrana před ztrátou vody

2) oplození je ………………

3) vajíčka krytá v ………………………….

- srdce je rozděleno na ………………………..… s neúplnou přepážkou.

- dýchají ………………., mají kloaku, vývin přímý ( bez ………)

- teplota těla je ……………………… - zimní spánek

Plazi se vyvinuli asi před ……………………. z ………………… .(obrázek na str.23)

Vyhynulí plazi z druhohor – ryboještěři, ptakoještěři, dinosauři (např. ………………….)  

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis - týden od 12. 10. do 18. 10.

 

Severní Amerika

Zpracovat stejně jako Afriku

 1. Základní údaje
 2. Poloha (čtyři způsoby)
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis       19.10.-25.10.

Severní Amerika

5)   Vodstvo    a) řeky ( 10 největších)

                           b) jezera (10 nej )

   + odpovědět na cv.2 a 4 z otázek a úkolů

6) Podnebí a vegetace

     Které podnebné pásy zasahují na území Severní Ameriky.Ke každému podnebnému pásu uvést taky geografická šířková pásma.

Domácí úkol: ofotit a poslat ( Teams,mail)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden od 12. 10. do 18. 10.

Minulou hodinu jsme prezentovali problematiku dospívání a puberty. Ze str. 7 – 9 si doplňte poznámky. Konkrétně tělesné a duševní změny (již máte zpracováno), dále podkapitoly: Životospráva v pubertě, Poruchy příjmu potravy (s. 8); Člověk a jeho osobnost (s. 8); Schopnosti, Charakter (s. 9).

2. Žijeme ve společenství lidí. S. 10-11. Vysvětlete písemně pojmy: společnost, společenská skupina. Jaké známe typy skupin (podle velikosti: malá, velká); podle společenského druhu: blízká, cizí; podle stanovených pravidel (organizovaná - formální, dobrovolná (neformální))? 

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden do 23. 10.

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu, pročtěte si pracovní soubor – zde - https://drive.google.com/file/d/1XhipUZJuJN_Nwgqe14P5hF4BQcVsTde-/view?usp=sharing , odpovězte na otázky (viz soubor Otázky - Den vzniku samostatného československého státu zde - https://drive.google.com/file/d/14fG9G95JX3FUOCtM_rR1-ZU8SOip2qpv/view?usp=sharing a zašlete na e-mail: : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020. Pracovní materiály v MS Teams.

1) Mokřadní ptáci – uč. str. 42 - 43 – poznámky

2) Mořští ptáci – uč. str. 44 - 45– poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Doplnit do osnovy (do sešitu)-stejně u všech států

Andské státy

Ekvádor

1. rozloha

2. počet obyvatel

3. hlavní město

Peru

Bolívie

Země jižního rohu

Argentina

Chile

Uruguay

Paraguay

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině

DÚ: V zadání na Teamsech

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung , Modul 2 Lekce 1 – Das Haus von Familie Weigel.  Procvičování nové slovní zásoby.

Odkaz na WWW: https://drive.google.com/file/d/1HoOJSaQmMXfcmrhRMAhS7EIprTTv1OCt/view?usp=sharing

Do pracovního textu:  Obrázky Das Haus žáci doplní označená prázdná pole místností. V konkrétní místnosti doplní názvy vybavení (nábytek).  Sken nebo foto zašlete a odevzdejte na MS Teams nebo na e-mail

Kulturní bohatství, str. 50– 51 (Kulturní zvyklosti, zvláště chráněná území – prezentace referátů) včetně prezentace referátů žáků – významné dny v kalendáři (duben) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

DÚ: Odpovězte písemně na otázku:Jak se může dítě a dospělý podílet na ochraně kulturních památek a přírodního prostředí své obce a regionu? Odpověď zašlete do 25.4.2021 v MS Teams, kde je otázka vložena.