Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 17. 5. do 21. 5. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy

Pokud nemáte, zapište do sešitu Čj Š:

Rozvíjející větné členy – Příslovečné určení – PU

Určuje různé okolnosti dějů

-        PU místa Šli jsme do lesa. - Kam jsme šli? Kde, kudy, odkud, kam?

-        PU času - Vrátil jsem se včera. – Kdy jsem se vrátil? Kdy, dokdy, odkdy, jak dlouho?

-        PU způsobu – Otočil se rychle. – Jak se otočil? Jak, jakým způsobem?

Úkol: učebnice str. 75, cv. 2 (folie), PS str. 39, cv. 3, oprava testu, doplň cv. 2 – Výpravy do lesa

Uč. str. 76, cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8

PS str. 40, cv. 4 - 8                                                    

Těším se v úterý na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 5D M and M go camping

učebnice str 62, přečíst a přeložit si text 

nepravidelné stupňování good a bad

good better the best

bad worse the worst

cv 5b str 63 do ŠS

PS str 50-51 cv 1,2,4,5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 6 Entertainment TV programmes

Comprehension str. 68 cv. 1 - 3 str. 69 cv. 4 - 7

PS Vocabulary str. 79

PS Grammar Vazba going to - affirmative, negative, questions

Going to - short questions

PS str. 54, cv. 1 - 3

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Prvočísla a složená čísla – uč. 81 – 84

uč. 81/1, 2, 3 a 83/6, 7, 8, 9

PS 109/1, 2, 3, 4, 5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

 Císařský Řím – pokračování str. 120–121, počátky křesťanství (122-123), dokončení prezentace - zadaná v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Užití páky

Učebnice 2, str. 50 – 52, vše přečíst

Moment síly – zapsat „K zapamatování“ str. 48

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

BLANOKŘÍDLI – str. 100 – 101

TEST – brouci, dvoukřídlí

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Austrálie a Oceánie

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Žili a žijí tu s námi (národnost, státní občanství), učebnice str. 54-55, tolerance, rozmanitost kulturních projevů, hodnot. Referáty – významné dny v kalendáři (květen), dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/kveten/>. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A jde od 10. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 4. 1. mají žáci 6.A distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 3. 5. do 7. 5. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy

Procvičování společně – PS str. 39, cv. 3, 4 (úkol)

Uč. str. 73, cv 1, 2, str. 74, cv. 3, 4, 5

Čítanka – dobrodružné příběhy – od str. 173 – Na výpravě, Přepadení (str. 179), Indiáni …….,

PS (Čítanka) – str. 39, cv. 1, 2

Pondělí 3.5. - vyzvednout další test, přinést ke kontrole PS Čj, Čj Š, test Po přilehlých silnicích…., dopis

Připomínám – čtenářský deník                                                    

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 5B stupňování příd jmen

opakování Weather str 58

str 59 naučit příd jména cv 5,6

větší než..... menší než...... - porovnávání

PS str 46 cv 3,4 str 47 cv 6,7 poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision str. 66 Grammar Adjective Comparative Superlative cv. 1, 2, 3

Your project What to do 1. Tell people about your country.

- Some of the interesting places

- The weather

2. Draw a map of your country and label the most important places.

3. Illustrate your project with pictures of interesting.

PS str.53 celá

PS str.70, 71 Comparatives Superlatives

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem – procvičování

Geometrieosová souměrnost – procvičování

DĚLITEL A NÁSOBEK

PS str. 106

DĚLITELNOST DESETI, PĚTI, DVĚMA, TŘEMI

Uč. str. 71 – 80

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Opakování, písemný test – Řím - republika, krize, 1. a 2. triumvirát.

DÚ: Žáci zašlou písemnou odpověď na otázky v MS Teams: Jaké byly důsledky válek Říma ve 2. st. př. n. l.? Jaké byly důsledky velké řecké kolonizace? Najděte konkrétní shody? Odpověď zašlete do 8. 5. 2021 v MS Teams, kde je otázka vložena. Studijní materiály v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Stabilita těles

Učebnice 2, str. 44

DÚ – cv. 1/46 (kniha)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

BROUCI – str. 94 – 95 D

DVOUKŘÍDLÍ – str. 96

Opakování – motýli, blechy, síťokřídlí

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Severní Afrika

 1. Poloha
 2. Společné znaky
 3. Hospodářství
 4. Státy

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování, pís. test – obecní samospráva. Nové učivo: Žiji v kraji. Krajská samospráva (učebnice str. 48, 49). Referáty – významné dny v kalendáři (květen), dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/kveten/>.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 26. 4. do 30. 4. 2021 - 6.A

Český jazyk

Skladba – větné členy

Vyzvednout další test

Pokračujeme do sešitu, zapište:

Rozvíjející větné členypředmět - Pt

-        Rozvíjí nejčastěji sloveso, přídavné jméno, ptáme se pádovými otázkami a slovesem, přídavným jménem.                          

                                           Sbírali jsme houby. – Sbírali jsme koho co?

                                           Záhon plný růží.     – Plný koho čeho?

                                           Silný se vyvyšuje nad slabým. – Vyvyšuje se nad kým čím?

                                         Umíš malovat.         – Umíš koho co?

Procvičování společně – PS str. 38, cv. 1, 2, str. 39, cv. 3, 4

Uč. str. 73, cv 1, 2, str. 74, cv.3, 4, 5

Čítanka – dobrodružné příběhy – od str. 173 – Na výpravě, Přepadení (str. 179), Indiáni …….

Připomínám – čtenářský deník – čtěte!                                                  

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 5B North and south

weather - vocabulary PS str 78

učebnice str 58-59

G - stupňování příd jmen

zelená tabulka do ŠS + cv 5+6 str 59

PS str 46 celá pís - poslat prosím

Online hodiny úterý a pátek dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Culture str. 64 The USA cv.1 - 3, English across the curriculum

Geography : east and west str. 65 cv.1, 2

PS slovní zásoba str. 78

PS str. 52 celá pís

PS Grammar Comparatives and Superlatives

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem – procvičování

Geometrieosová souměrnost – procvičování – PS 3. díl 183/1 184/2,3

DĚLITEL A NÁSOBEK

uč. 2. díl – str. 66 – 80

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Krize republiky, učebnice str. 114–115, druhý triumvirát.

DÚ: Žáci zašlou písemnou odpověď na otázky v MS Teams: Čím skončilo období druhé římské republiky? Odpověď zašlete do 1. 5. 2021 v MS Teams, kde je otázka vložena. Studijní materiály v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Opakování Newtonových zákonů

Těžiště, stabilita těles

Učebnice 2, str. 40 – 45. Vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“ str. 40, 44. Nakreslit obr. 56, 57/43 – rovnovážné polohy.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

NOČNÍ MOTÝLI – str. 89 – 91

BROUCI – str. 92 – 95

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Afrika

Obyvatelstvo Afriky

Severní Afrika

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Žiji v obci. Obecní správa a samospráva (učebnice str. 46, 47).

DÚ: Odpovězte na otázky: Jak se nazývá nejblíže našemu městu statutární město? Vysvětlete význam: městská kronika. Čím je město České Velenice zajímavé z pohledu historie (dostupné např. na WWW:<https://www.velenice.cz/mesto/informace-o-meste/zacatky-mesta>.), přírodních a kulturních památek, osobností, staveb, pověstí? Poznámky mají žáci vloženy v MS Teams.

Referáty – významné dny v kalendáři (duben, květen) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hudební výchova

Žáci odpoví na otázky z kapitoly č. 12 Hudba a slovo, vokální formy; dostupné na WWW: <https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#12>.

Žáci získají odborné kompetence z hudební teorie o písni lidové a umělé, o opeře, kantátě, kánonu, o chorálu, pašijích a oratoriu, včetně poslechu. Bližší informace v hodině. Žáci si provedou zápis o jednotlivých hudebních vokálních formách. Na test v kapitole odpoví do 9. 5. 2021, fotosken (např. printscreen obrazovky) výsledky testu zašlou na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studijní pracovní materiál je dostupný na WWW: <https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#12>.

Celá publikace dostupná na WWW: <https://ecuni.publi.cz/?book=512-hudebni-formy>.

KontaktTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy

vyzvednout test

Pokračujeme do sešitu, zapište:

Rozvíjející větné členypřívlastek

Blíže určuje podstatné jméno, otázky jaký, který, čí?

                                                   Zelený trávník – jaký?

                                                   Náš, dědův pes – čí?

                                                   Letní slunovrat - který?

Přívlastek - shodný:     zlý pes, správný kamarád    

                   - neshodný: pes kamaráda (jaký pes?), vila odnaproti (která vila?)

- pokud nemáte zapsáno v sešitu Čj Š - zapište

Procvičování společně – PS str. 37, cv. 1, str. 38, cv. 2, 3, 4

Uč. str. 71, cv 2, str. 72, cv.3, 4, 5

Čítanka – dobrodružné příběhy – od str. 173 – Na výpravě, Přepadení (str. 179), Indiáni …….

Připomínám – čtenářský deník – čtěte!                                                  

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

Unit 5 My country The UK + Weather 5B

učebnice str 57 cv 6 pís do ŠS

PS str 45 celá pís - poslat prosím

Učebnice str 58 North and south - počasí slovíčka

online hod úterý a pátek dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Mickey and Millie go camping str.62 , cv.1

Comprehention , answer the questions

1. Which is the best campsite ?

2. Which is the worst campsite ?

3. Why do they put their tent in the field ?

4. What is making the noise ?

str. 63. grammar Adjective , comparative, superlative cv.2 - 6, str.63

PS slovní zásoba str.78

PS str.50, 51 pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem – procvičování

GEOMETRIE

osová souměrnost – uč. 3. díl str. 28 – 35

osově souměrné útvary – uč. 3. díl str. 36 – 39 – přečíst rámečky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

 Krize republiky, učebnice str. 110–112.

DÚ: Žáci zašlou písemnou odpověď na otázky v MS Teams: Co bylo příčinou krize římské republiky? Co víte o Spartakově povstání?

Odpověď zašlete do 24. 4. 2021 v MS Teams, kde je otázka vložena. Studijní materiály v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

3. Newtonův zákon – zákon akce a reakce

Učebnice 2 str. 37 – 39 - vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“, připravit odpovědi na úlohy str. 39 – ústně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

BLECHY, SÍŤOKŘÍDLÍ str. 86 – 87

MOTÝLI str. 88

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Afrika

Národní parky Afriky

Dary přírody

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Žiji v obci. Obecní správa a samospráva (učebnice str. 46, 47).

DÚ: Podle učebnice ze str. 46 a 47 žáci odpovědí na otázku, co je to samospráva (samostatná působnost) a uvedou dva příklady. Poznámky vloženy v MS Teams.

Referáty – významné dny v kalendáři (duben) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy

Zápis do sešitu Čj Š, pokud ještě někdo nemá zapsáno

Skladba – větné členy

Úkol – učebnice str. 70, cv. 1, 3, PS str. 35, cv. 1 – 4, str. 36, cv. 5, 1, 2 – odevzdat v pondělí, vyzvednout test

Procvičování společně – PS str. 36, cv. 3, 4, 5, 6, uč. str. 70, cv. 4, 5

Pokračujeme do sešitu, zapište: Rozvíjející větné členypřívlastek

                                           Blíže určuje podstatné jméno, otázky jaký, který, čí?

                                                  Zelený trávník – jaký?

                                                   Náš, dědův pes – čí?

                                                   Letní slunovrat - který?

                                           Přívlastek - shodný:     zlý pes, správný kamarád    

                                                               - neshodný: pes kamaráda (jaký pes?), vila odnaproti (která vila?)

Připomínám – čtenářský deník – čtěte!                                                    

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 5 The world My country

slovíčka v PS str 78 - naučit nebo na CD

učebnice str 56 - naučit slovíčka z obrázků a

otázky How questions - zelená tabulka - opsat do ŠS

PS str 44 celou pís - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Record breakers str. 60 Let ' s do the quiz , check the answers

PS str. 78 Record breakers

PS přehled mluvnice Comparatives Superlatives

Comparatives and superlatives - good and bad

Comparatives and superlatives with more and the most

PS str . 48 - 49

PS slovní zásoba str. 78

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem - procvičování

GEOMETRIE – osová souměrnost – uč. 3. díl str. 28 – 35 – přečíst rámečky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Punské války, římské výboje, str. 106–109.

DÚ: Žáci zašlou písemnou odpověď na otázky v MS Teams: Co bylo příčinou punských válek? Popište průběh válek, a kdo se stal vítězem? Odpověď zašlete do 25.4.2021 v MS Teams, kde je otázka vložena. Studijní materiály v MS Teams.  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

2. Newtonův zákon - zákon síly 

Učebnice 2, str. 35 - 37 - vše přečíst, zapsat do sešitu rámeček "K zapamatování", projít úlohy str. 37.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Hmyz s proměnou nedokonalou – opakování, test

PS str. 34

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Afrika

g) přírodní prostředí

h) království divočiny

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Žiji v obci. DÚ: Podle učebnice ze str. 46 si nakresli 3 sloupce a ty stejně popiš. Poznámky a vzor vložen v MS Teams.

Referáty – významné dny v kalendáři (duben) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy – opakování – učebnice str. 68 – Základní skladební dvojice

Zápis do sešitu Čj Š, pokud ještě někdo nemá zapsáno

Skladba – větné členy

Základní skladební dvojice (ZSD) – podmět – vyjádřený   (Kluci si hráli.) - holý

                                                                                                                                 - rozvitý (Naši kluci si hráli.)

                                                                                                                                - několikanásobný (Kluci,                                

                                                                                                                                   holky a děti si hráli.

                                                                                - nevyjádřený   (Hráli si.)

                                                             - přísudek - slovesný (hraje si. Bude si hrát. Hrál si.)

                                                                                - jmenný se sponou – spona (být, stát se) + podstatné,

                                                                                                                         přídavné jméno

                                                                                     (Stala se lékařkou. Jaro bývá slunečné.)

-        Procvičování – učebnice, str. 70, cv. 1, 2, 3 – do sešitu, 4, 5 – do sešitu

-        PS str. 35, cv. 1 – 4, str. 36, cv. 5,6

Slohové cv. – Vypravování o jaru, Velikonocích (s líčením jarní přírody) – na papír + obrázek

Nabídka slov do sloh. cvičení: tající, sněženka, obleva, kraslice, cvrlikání, zurčení, stružka, pukající, čerstvý, poupata, pupeny, mláďata, rozvodněný, travnatý, klíčky, petrklíč, hnízda, rozkvetlý, rozevlátý, vlahý, vanutí, hřejivý, oteplení, modř, bystřina, zářivý, ……….

-        Termín odevzdání – úterý 6.4., zároveň si vyzvednete nový test

Těším se v úterý na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

dokončení Revision Unit 4

uč str 54 cv 2,3,4 - ústně

PS str 41  cv 5, str 42 celá pís

Food pracovní list

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food_and_drinks/Food_worksheet_ai1494557xx

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 North and south str.58, cv. 1, 3 str. 59, cv.5, 6, 7

PS slovní zásoba str. 78

Grammar comparitives, regular comparative and superlative forms str.59 učebnice

PS str.70, 71 comparitives , superlatives

PS str.46 cv. 1 - 4 pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem - procvičování

učebnice 2. díl – str. 58 – 65

PS str. 88, 89, 90

GEOMETRIE – úhly

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Římská republika (510–31 př. n. l.); str. 105–107 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Zákon setrvačnosti v praxi

Projít a o odpovědět na úlohy str. 34 – 35 učebnice 2.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

ROVNOKŘÍDLÍ – uč. str. 85

PS str. 33

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Afrika

e) vodstvo

f) podnebí

DÚ: v zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Domov, obec (str.44–45). Referáty – významné dny v kalendáři (duben – 7. 4. Světový den zdraví, 8. 4. Mezinárodní den Romů) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Skladba – větné členy – opakování – učebnice str. 68 – Základní skladební dvojice

Zápis do sešitu Čj Š:

Skladba – větné členy

Základní skladební dvojice (ZSD) – podmět – vyjádřený   (Kluci si hráli.) - holý

                                                                                                                                 - rozvitý (Naši kluci si hráli.)

                                                                                                                                - několikanásobný (Kluci,                                

                                                                                                                                  holky a děti si hráli.

                                                                               - nevyjádřený   (Hráli si.)

                                                             - přísudek - slovesný (hraje si. Bude si hrát. Hrál si.)

                                                                                 - jmenný se sponou – spona (být, stát se) + podstatné,

                                                                                                                        přídavné jméno

                                                                                   (Stala se lékařkou. Jaro bývá slunečné.)

Slohové cv. – Vypravování o jaru, Velikonocích (s líčením jarní přírody) – na papír + obrázek

Nabídka slov do sloh. cvičení: tající, sněženka, obleva, kraslice, cvrlikání, zurčení, stružka, pukající, čerstvý, poupata, pupeny, mláďata, rozvodněný, travnatý, klíčky, petrklíč, hnízda, rozkvetlý, rozevlátý, vlahý, vanutí, hřejivý, oteplení, modř, bystřina, zářivý, ……….

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 4 revision uč str 54

zopakovat slovíčka ze 4.lekce

uč str 54 cv 1-4 ústně

Easter - Velikonoce - slovíčka

https://www.liveworksheets.com/yt94791yc

vyplnit a odkliknout Finish

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 The world . My country

str. 56, cv. 1 - 3 str.57, cv. 5, 6

PS slovní zásoba str. 78 The world . My country

PS str. 44 cv. 1 - 3 pís

PS Grammar Přehled mluvnice

Questions ( How) , Comparatives, Superlatives str. 70, 71

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem – se zbytkem

učebnice 2. díl – str. 58 – 65

60/5, 6, 10                    

GEOMETRIE – úhly

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Řím, Etruskové, doba královská (str. 101-104). 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Zákon setrvačnosti

Projít a o odpovědět na úlohy str. 34 – 35 učebnice 2.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

VŠI, PLOŠTICE – uč. str. 83 – 84

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Afrika

c) Členitost pobřeží

d) Povrch

e) Vodstvo

DÚ: V zadání na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Velikonoce (s. 14-15). Domov kde žiji (s. 44). Referáty – významné dny v kalendáři dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Do 23.3. – odevzdat test Mufloní stáda…

Souhrnná cvičení

Učebnice str. 66 - 67, cv. 1 - 6 – společně v online výuce

PS: Souhrnná cvičení

       str. 34, cv. 1 – 7 – společně

Skladba – větné členy – opakování – učebnice str. 68 – Základní skladební dvojice

Slohové cv. – líčení jarní přírody – upřesníme si v online výuce - zůstává

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

lekce 4D dokončení, kontrola PS z minulého týdne str 39

uč str 50-51 , opakování some/any cv 3a,b str 51

a few - počitatelná podst jm / a little - nepočitatelná podst jm

a few apples / a little butter

PS str 40 celá pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision. str. 54 celá . Učebnice AJ Your project What to do ? str. 55

1. Write about food in your country. Write about these things :

When do people usually eat their meals ?

What do they normally eat at each meal ?

Where do people buy their food ?

2. Write your own favourite recipe.

3. Illustrate your project with pictures of : kinds of food

cafés and restaurants

shops and markets

PS slovní zásoba str.78

PS cv.6 str.43 celá

PS Grammar str.69, 70

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

učebnice 2. díl – str. 58 – 65 – přečíst rámečky

uč. str. 58/1     59/2       60/5, 6, 10 

GEOMETRIE – úhly

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Opakování - Starověké Řecko (pís. testy). Nová látka – úvod: Řím (str. 99-100). 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Skládání sil dokončení – bude prověrka

Newtonovy zákony

Zákon setrvačnosti

Učebnice 2, str. 32 – 34, vše přečíst, zapsat „K zapamatování“, projít úlohy str. 34 – 35.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PS str. 31, 32– vzdušnicovci, hmyz

VZDUŠNICOVCI – test

VÁŽKY – uč. str. 80 – 81

STEJNOKŘÍDLÍ – uč. str. 81 – 83

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Světadíly

a)přehled světadílů

b)osnova

Afrika

a)základní údaje

b)poloha

Kontakt:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Velikonoce, biblický příběh, zvyky. Referáty – významné dny v kalendáři dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

15.3. – odevzdat ČD – balady, sešit ČjŠ – 2 cvičení – PS str. 33, cv. 2, učeb. str. 66, cv.5

Učebnice str. 63 - 65, cv.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – společně v online výuce, str. 66, cv. 1 - 3

PS: Souhrnná cvičení

       str. 34, cv. 1 – 7 – společně

Slohové cv. – líčení jarní přírody – upřesníme si v online výuce

Čítanka – balady, romance - str.107 – 117, indiv. četba

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 4D George's apple crumble učebnice str 50-51

příprava pokrmu, G - a little / a few   nepoč/počit

a little water / a few apples

cv 3b ústně, cv 4c pís do ŠS

zopakovat How much/many, some/any

PS dokončit str 39 pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice Aj Culture. Meal and meal times str. 52 cv.1-3

English across the curriculum Food from around the world str.53

Grammar PS str. 69, 70 Countable and uncountable nouns. Indefinite articles

A / an and some, some and any How much, How many ? ... Definite article the

Quantity - a little, a few

PS slovní zásoba str.77 seznam.cz

PS str.42 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Dělení desetinných čísel

učebnice 2. díl – str. 55 – 61 – přečíst rámečky

uč. str. 56/1, 3, 4, 6     57/9, 10     58/1     59/2

GEOMETRIE – úhly

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Opakování - Kultura ve starověkém Řecku (str. 90-97). Prezentace referátů. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Skládání sil

Učebnice 2, str. 27 – 29 – vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“ str. 27.

Opakuj si tření.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

KORÝŠI – test

HMYZ – uč. str. 76 – 77

ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU – uč. str. 78 – 79

VZDUŠNICOVCI – PS str. 31

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Tundry   (učebnice strana 70)

 1. Poloha
 2. Podnebí
 3. Rostlinstvo
 4. Živočišstvo

Domácí úkol: V zadání na Teams (poznávačka)

Polární pustiny (učebnice strana 70-71) )

 1. Poloha
 2. Podnebí
 3. Rostlinstvo
 4. Živočišstvo

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování – Život mezi lidmi. Žáci písemně zpracují do školního sešitu otázku č. 2 a č. 4 na str. č. 35. Referáty – významné dny v kalendáři dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/brezen/>. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Učebnice str. 63 - 65, cv.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – společně v online výuce, písemné úkoly zadám

PS: Souhrnná cvičení

       Str. 33, cv. 1 – společně, opište a doplňte do sešitu

                    cv. 2, 4 – společně

       str. 34, cv. 1 – 7 - společně

Čítanka – balady, romance - str.107 – 117, baladu Vodník a ještě jednu z Kytice – do Čtenářského deníku (ne obsah, ale upoutávka), termín odevzdání do konce týdne

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 4C Mut goes shopping

přečíst příběh str 48, ústně odpovědět na otázky 1-6 nahoře

How much - nepočitatelná PJ

How many - počitatelná PJ

Udávání množství pomocí slov - sklenice, láhev, krabice.....

str 49 cv 4 - vyhledat si, pokud neznáte a zapsat do ŠS

př three loafs of bread - 3 bochníky chleba

PS str 38 pís celá - poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Food Mut goes shopping str.48, 49

George's apple crumble str.50, 51

Grammar How much , how many, countable / uncountable

PS slovní zásoba str. 77, 78

PS přehled mluvnice str.69 countable and uncountable nouns

Idefinite articles - a / an and some

some , any How much ...? How many ...? Definite articles

PS cvičeni str.39 celá pís , poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování desetinných čísel – PL na teams

GEOMETRIE – učebnice 3. díl – zelený pruh

Úhel

Sčítání a odčítání úhlů uč. str. 22 – 27 – přečíst rámečky

uč. str. 23/1, 3, 6, 7, 8

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Opakování -Antické Řecko – formování městských států (Athény, Sparta), učebnice str. 79-89 – pokračování. Kultura ve starověkém Řecku (str. 90-97).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Odpor prostředí

Přečíst z učebnice 2 str. 22 – 23

Do sešitu zapsat „K zapamatování“ a nakreslit aerodynamický tvar.

Promyslet odpovědi na otázky 1 – 5(sova)/23

Tření v praxi

Str. 24 – 26 vše přečíst

Promyslet všechny odpovědi na úlohy str. 25 – 26

Zamyslet se, kde je potřeba co největší tření a kde co nejmenší.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PAVOUKOVCI – test

KORÝŠI – PS str. 30

VZDUŠNICOVCI – uč. str. 74 – 75

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Stepi

1.poloha

2.podnebí

3.rostlinstvo

4.živočišstvo

Domácí úkol: V zadání na Teams

Lesy mírného pásu

1.poloha

2.podnebí

3.rostlinstvo

4.živočišstvo

Domácí úkol: V zadání na Teams

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

opakování – syndrom CAN. Referáty – významné dny v kalendáři – 8. 3. MDŽ (historie vzniku významu svátku), 11. 3. (Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku) dostupné na WWW: <http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/>.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Slovesa – mluv. kategorie, pravopis; souhrnné procvičování

Test (Prudká bouře….) odevzdejte do středy 24.2.

cv. 4, str. 62 Jazykový rozbor - vypracujete na papír nebo do sešitu, odevzdejte do konce týdne

PS: Slovesné tvary a jejich tvoření, str. 31, cv. 2. – 5. – společně

       Str. 32, cv. 1, 3 – společně

                     cv. 2 – doplňte

         PS – odevzdat do konce týdne

Čítanka – balady, romance - str.107 – 117, baladu Vodník a ještě jednu z Kytice – do Čtenářského deníku (ne obsah, ale upoutávka), termín odevzdání – po jarních prázdninách

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

Lekce 4B učebnice str 47

some/any, shopping list

Have we got any milk?...

PS str 37 celá pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Food ( B) Stone soup  str.46 - přečíst příběh str.47

PS str. 36 celá pís, poslat prosím

PS Grammar :  Countable and uncountable nouns

Indefinite articles - a / an 

Výrazy  some and any, no

PS slovní zásoba str. 77, Stone soup

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování desetinných čísel – PL na teams

GEOMETRIE – učebnice 3. díl – zelený pruh

Úhel a jeho velikost

malé a větší úhly uč. str. 17 – 21 – přečíst rámečky

uč. str. 20/4, 6

sčítání a odčítání úhlů uč. str. 22 – 26 – přečíst rámečky

uč. str. 23/1, 3, 6, 7, 8

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Antické Řecko – formování městských států (Athény, Sparta), učebnice str. 79-89 – pokračování. Kultura ve starověkém Řecku (str. 90-97).  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Tření

Učebnice 2 str. 18 – 26, vše přečíst.

Do sešitu zapsat rámečky „K zapamatování“ str. 21, 23

Nakreslit obr. 28, str. 23 aerodynamický tvar.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PAVOUKOVCI – PS str. 29

KORÝŠI – uč. str. 70 – 73

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

1.Tropické deštné lesy     učebnice strana 67

a) poloha

b) podnebí

c) rostlinstvo

d) živočišstvo

2.Savany

a) poloha

b) podnebí

c) rostlinstvo

d) živočišstvo

Domácí úkol:  v zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Násilí na dětech, týrání, sexuální zneužívání, syndrom CAN. Referáty – významné dny v kalendáři.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Slovesa – mluv. kategorie, pravopis

Učebnice str. 60, cv. 8, str. 62, cv 3 – do sešitu LV,S (odevzdat v pondělí)

Uč. str. 61, cv. 10 – přepište bez chyb do sešitu Š

cv. 4 – vysvětlíme si a vypracujete na papír

PS: Slovesné tvary a jejich tvoření, str. 30, cv. 1, str. 31, cv. 2. – 5. – společně

Čítanka

Těším se v pondělí na shledanou a slyšenou.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

Lekce 4B Stone soup

učebnice str 46 - přečíst příběh

zapsat a vyhledat si nová slovíčka PS str 77 4B
naučit se slovíčka nad textem

PS str 36 celá pís, poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Food str. 44, 45

Food and drink objednání jidla - ordering the food cv. 7 a, b

PS slovní zásoba str.77

PS str.35 celá pís prosím poslat

Grammar PS str, 69,   70

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování desetinných čísel – PL na teams

GEOMETRIE – učebnice 3. díl – zelený pruh

Úhel a jeho velikost

měření uč. str. 12 – 16 – přečíst rámečky

uč. str 13/1 a 15/6,7,8

malé a větší úhly uč. str. 17 – 21 – přečíst rámečky

uč. str. 20/4, 6

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Antické Řecko – formování městských států (Athény, Sparta), učebnice str. 79-89.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Účinky síly

Učebnice 2 str. 15 – 17, přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“.

Opakovat výpočet tíhy- bude prověrka.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

KROUŽKOVCI – PS str. 28

ČLENOVCI – uč. str. 66 – 67

PAVOUKOVCI – uč. str. 67 – 69

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Biosféra     učebnice strana 63-65

1.Základní podmínky života na Zemi

2.Typy přírodních krajin

3. Výškové stupně

Přírodní krajiny

1.Podnebné pásy+geografická šířková pásma

Domácí úkol:   v zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Šikana (učebnice str. 41-42). 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Slovesa – mluv. kategorie, pravopis

Učebnice str. 60, cv. 8 – během týdne do sešitu LV,S

str. 61, cv. 9 – folie, cv. 10 – přepište bez chyb do sešitu Š

Slovesný čas

Učebnice str. 61, cv. 1 – společně, cv. 2 – folie, str. 62, cv. 3 – společně

cv. 4 – vysvětlíme si a vypracujete do sešitu Š

PS: Slovesné tvary a jejich tvoření, str. 30, cv. 1, str. 31, cv. 2. – 5. - společně

Těším se v pondělí na shledanou.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

Učebnice str 45 - food - počitatelná a nepočitatelná PJ

Objednání jídla - ordering the food cv 7 a, b

PS str 35 celá pís prosím poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Culture str. 40, 41

Revision str.42, 43

PS slovní zásoba str.77

PS str. 32 písemně

Grammar PS str. 68, 69

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování násobení desetinných čísel – PL na teams

GEOMETRIE – učebnice 3. díl – zelený pruh

Úhel a jeho velikost uč. str. 5 – 11

Osa úhlu uč. str. 12 – 17 – přečíst rámečky + A-H

Uč. str. 7/1, 2   10/7     11/8, 9

PS 2. díl str. 127, 128

Budeme potřebovat ÚHLOMĚR – pořiďte si

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Řecko – První Řekové (Homérské období), učebnice str. 76-78. Prezentace referátů.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Tíha, účinky síly- učebnice 2, str. 11 – 17. Vše přečíst, zapsat „K zapamatování“ str. 15 a 17.

DÚ – Vypočítat úlohy 3 a 5 str. 12 (kalkulačka)

Opakovat shrnutí učebnice 1 str. 64 – bude prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

KROUŽKOVCI – učebnice str. 63 - 65

Opakování – měkkýši

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Pedosféra     učebnice strana 56-58,přečíst,pracovní sešit strana 31.

 1. Vznik půd
 2. Živé a neživé složky půdy
 3. Půdní eroze
 4. Význam půd

Domácí úkol: Cvičení 4 na straně 31 v pracovním sešitě ( v zadání na Teams)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

 Dětská práva, vyhodnocení úkolu; kapitola: Když se pravidla nerespektují (str. 40). 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Slovesa – pokračujeme v opakování - mluv. kategorie, pravopis

Učebnice str. 58, cv. 10 – společně, , str. 59, cv. 2 – do sšitu doplňte souvětí, cv. 3 – folie , podtrhejte slovesa a napište způsob, str. 60, cv. 4, 6 – společně, cv. 5 a) – do sešitu, cv. 7. – folie, str. 61, cv. 9 – folie, cv. 10 – přepište bez chyb do sešitu

PS str. 30, cv. 1 – 3

Slohovku na téma Kdybych…… si zadáme v online výuce.

Těším se v pondělí na shledanou.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

Učebnice unit 4 Food and drink str 44

naučit slov. zásobu jídlo podle CD z PS

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v PS str 69

an egg, a tomato     ale  a glass of water, some butter, 

NE a water a NE three waters

pís cv 4b str 44 do ŠS

PS str 34 celá pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Mut's holiday  section D str.38,39

Grammar  Past simple : questions and short answers 

Culture str.40 English across the curriculum

PS slovní zásoba str.77

PS Grammar str. 68,69

PS cv. str.30 písemně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování násobení desetinných čísel – PL na teams

GEOMETRIE – učebnice 1. díl – žlutá str. 41 – 52

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Nová látka Řecko – První Řekové (Mykénské období), učebnice str. 74-76. Písemný test – Egypt, látka zopakována. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Směr svislý a vodorovný, síla, tíha tělesa

Učebnice 2, str. 6 – 12 -vše přečíst, do sešitu zapsat „K zapamatování“ str. 11.

Projít úlohy str. 12

DÚ – vypočítat úlohy 3, 5/12 (kalkulačka)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

MĚKKÝŠI – hlavonožci – učebnice str. 61 – 62

PS str. 27

Opakování – ploštěnci, hlístice

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

 

Zeměpis

Pohyb vody v oceánech (učebnice strana 51)

Pohyb vody na pevnině ( učebnice strana 52-53)

DÚ: Úkoly v zadání na Teams.

1.Tajenka doplňovačky na straně 27 v pracovním sešitu

2. Cvičení 2 na straně 29 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Dětská práva, dětský fond OSN – UNICEF, učebnice str. 39. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

 

Český jazyk

Slovesa

Mluvnické kategorie – opakování

Čj učebnice str. 58, cv.9 společně, cv. 10 – vypiš slovesa a urči mluv. kategorie ( osoba, číslo, způsob, čas)

PS Čj str. 29, cv. 1 – 3

Podmiňovací způsob přítomný a minulý – učebnice str. 59

Zapište do sešitu sami:

Podmiňovací způsob: 1. os. (já) četl bych                                             (my) bychom četli

                                       1. os. (ty) četl bys, by sis, učil by ses               (vy) byste četli

                                       3. os. (on...) četl by                                             (oni….) by četli

Uč. str. 59, cv. 1 – podtrhejte celá slovesa na folii, dál spol., cv. 2 – do sešitu doplňte souvětí, pak spol., cv.3 – folie, podtrhejte slovesa a napište nad ně způsob

Pořád zůstává slohové cvičení – téma Vánoce, dále čtenářský deník – upoutávka na knihu nebo zajímavou vlastní četbu, termín odevzdání do 28.1.

Zdravím a hodně štěstí!

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

Učebnice str 40 Culture Holidays

Přečíst článek a doplnit tabulku cv 1

zapsat nová slovíčka do ŠS

Revision str 42 cv 1 seřadit obrázky Tedovo den

cv 1b - napsat věty do ŠS pozor v minulém čase

nepravidelná slovesa: come, tell, run, be, leave, say, give

ostatní pravidelná - koncovka ,-ed

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Section C Problems pp.36,37.Reading and writing.  Aims :  to introduce irregular

verbs in the past simple, To talk about typical holiday problems.

Grammar Past simple of irregular verbs PS str.69

Section D Mut' s holiday pp.38,39

Grammar Past simple question forms. New vocabulary  PS str.77

Cvičení PS str.28 - 31

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

MATEMATIKA 25. – 28. 1. 2021

Desetinná čísla:

Procvičování – PS str. 59, 61

Násobení desetinných čísel – PS str. 69, 70, 71, 72

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Nová látka Řecko – přírodní podmínky (str. 71-72), Kréta a první Řekové (str. 72-74). Pracovní texty uvedeny v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice 2 – Gravitace

Str. 5-6 – vše přečíst, zapsat rámeček „K zapamatování“

Opakovat fyzikální veličiny (značky, jednotky, měřidla)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

MĚKKÝŠI – MLŽI – učebnice str. 60

test - žahavci

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

 

Zeměpis

Podnebné pásy

Vysvětlím a probereme na on-line hodině, dokreslíme do připraveného obrázku

DÚ: v zadání na Teams (vysvětlím při hodině)

Hydrosféra

Učebnice strana 46-49

Kde všude se nachází voda (probereme na on-line hodině)

DÚ: v zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Lidská práva – vyhodnocení úkolu – porušování lidských práv ve světě (s. 38), pokračování. Úvod do tématu – dětská práva. Pracovní texty uvedeny v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Slovesa

Mluvnické kategorie – opakování

Čj učebnice str. 55, cv. 1(společně), 2 – folie - podtrhejte slovesa, mluv. kategorie společně, cv. 3 – folie, podtrhejte a),b) – kontrola společná, cv. 4 – sešit, cv. 5., 6. – folie

Čj učebnice str. 56, cv. 8 urči mluvnické kategorie do sešitu, cv.9 společně, cv. 10 – vypiš slovesa a urči mluv. kategorie ( osoba, číslo, způsob, čas)

PS Čj str. 29, cv. 1 – 3

Pořád zůstává slohové cvičení – téma Vánoce, dále čtenářský deník – upoutávka na knihu nebo zajímavou vlastní četbu, termín odevzdání si domluvíme v online výuce.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

 Učebnice str 38-39 Mut's holiday - otázky v minulém čase prostém a krátké odpovědi, wh - otázky, zelená tabulka cv 3a napsat do ŠS

Did he enjoy it there? Yes, he did./No, he didn't.

Did you take Mut with you? Yes, we did./No, we didn't.

Where did you go?    What did you do with him?

cv 4 str 39 pís do ŠS - poslat prosím

PS str 30 cv 2, str 31 celá pís - poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Section B pp.34- 35 Our holiday . Grammar Past simple PS str.68. PS cvičení str.26 - 27 písemně 

Slovní zásoba PS str.76 slovníček 3 Holidays  B Our holiday

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Desetinná čísla:

Procvičování

násobení a dělení 10, 100, 1000 – RŮŽOVÁ uč. str. 92/2, 3, 4 a 93/3, 4

převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu – RŮŽOVÁ uč. str. 95/6, 8 a 96/1,2 a 97/10

násobení přirozeným číslem – RŮŽOVÁ uč. str. 102/4 a 103/8

NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA DESETINNÝM ČÍSLEM – uč. str. 50 – 53, přečíst rámečky + A, B, C

uč. str. 51/2, 4, 5, 6 a 52/7, 8, 9

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

 opakování probrané látky Egypt – (str. 59-67). Nová látka: Řecko (str. 71-72). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Opakování fyzikálních veličin

Fyzikální veličiny základní, odvozené

Systém mezinárodních jednotek SI

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PLOŠTĚNCI – PS str. 25

HLÍSTICE – učebnice str. 56 – 57

zapište si poznámky – v souborech na teams

MĚKKÝŠI – učebnice str. 58 – 59

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Vrstvy atmosféry - učebnice strana 34-35,procvičit otázky na straně 35

Počasí - učebnice strana 36-39,procvičit otázky na straně 39

Vše probereme při on-line výuce

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Lidská práva (s. 38), porušování lidských práv, pokračování. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Sešit:

Číslovky

Určité (jeden, první, patery, pětkrát), neurčité (mnoho, několikátý, několikery, několikrát)

-        základní

-        řadové – píšeme tečku – 1. první, 56. padesátý šestý

-        druhové - troje, několikery

-        násobné

Pravopis číslovek

-        řadové – píšeme tečku – 1. první, 56. padesátý šestý

-        základní číslovky – odděleně – padesát šest, dva tisíce dvacet jedna

-        21 – 99 – buď dvacet jedna nebo jednadvacet, devadesát devět, devětadevadesát

Čj učebnice str. 52, cv. 1, 2 – folie

                     Str. 53, cv. 1,2, str. 54, cv. 1,2

PS str. 27, 28, cv. 1 – 9

Slohové vypravování – téma Vánoce, Vánoční prázdniny, Zážitek z Vánoc…. – na papír, odevzdáte do konce týdne.

Hodně štěstí, trpělivosti a snahy!

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

lekce 3C Problems učebnice str 36-37

minulý čas nepravidelných sloves - musíte se naučit zpaměti psaní i výslovnost

seznam všech máte v PS str 79, nyní jen ty, co jsou v uč

leave - left(odejít, opustit), break - broke(rozbít, zlomit), forget - forgot(zapomenout),

 steal - stole(ukrást), eat - ate(jíst), go - went(jet, jít), have - had(mít)

záporná věta je opět pomocí   - didn't     She didn't go skiing.

str 37 doplnit pohlednice    put - put(položit), drive - drove(jet autem),sleep - slept(spát)

find - found(najít), lose - lost(ztratit, prohrát), swim - swam(plavat)

PS str 28-29 celé pís

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Holidays , str.32, 33. What national holidays are

celebrated in the Czech Republic? What is your favourite

holiday and why? What are some British holidays?

What are some holidays in other English countries?

PS Grammar Past simple of to be - affirmative, negative,

guestions, short answers. Past simple - negative, past simple

irregular verbs. Past simple - Yes/ No guestions.

PS Slovníček str.76. Holidays ( A, B).

PS cvičení 1 -3, str.24.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Desetinná čísla:

JEDNOTKY DÉLKY – uč. str. 35 – 37, přečíst rámečky + A, B

uč. str. 36/1, 2, 3, 5, 6 a 37/7

JEDNOTKY HMOTNOSTI – uč. str. 37 – 40, přečíst rámečky + A, B, C, D

uč. str. 38/2, 3, 39/4, 6 a 40/7, 9

JEDNOTKY OBSAHU – uč. str.42 – 46, přečíst rámečky + A – H

uč. str. 43/1, 3, 4 a 45/7, 9

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL - Přirozeným číslem – uč. str. 47 – 49, přečíst rámečky + A, B

uč. str. 48/2, 6

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Opakování probrané látky: Starobabylonská říše (od str. 50-55), Egypt – (str. 59-67). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Čas

Učebnice 1 – str. 55 – 62, vše přečíst, do sešitu zapsat rámečky (jednotky času a jejich převody) a „K zapamatování“

DÚ – galerie hodin – vysvětlím na hodině

Prověrka – převody jednotek času

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

ŽAHAVCI – PS str. 24

CIZOPASNÍ PLOŠTĚNCI – učenice str. 53 – 55, PLOŠTĚNCI PS str. 25

zapište si poznámky – v souborech na teams

HLÍSTICE – učebnice str. 56 – 57

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Tvar oceánského dna

Učebnice strana 28 – 30,pracovní sešit strana 17.

Do sešitu překreslit obrázek ze souboru a za čísla doplnit tvary oceánského dna.

Atmosféra

Učebnice strana 33,pracovní sešit strana 19.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

– nová látka – Lidská práva (s. 38), pokračování. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Učebnice str. 46 - zájmena – skloňování podle vzorů ten, náš

Učebnice str. 46, cv 1, 2 - sešit

Skloňování zájmena jenž – uč. str. 47, cv. 1 – sešit, str. 47, cv. 2 – folie, cv. 3

Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen – uč. str. 48, str. 49, cv. 1 -5

Skloňování zájmena týž, tentýž – str. 50, cv. 1 – 7

Uvidíme se a uslyšíme v pondělí 4.1. v 8.00 hod. Těším se.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

učebnice lekce 3B Our holiday str 34-35

minulý čas pravidelných sloves koncovka    ,-ed

přečtěte si zelenou tabulku na str. 34, 

záporná věta - pomocné sloveso didn't

We didn't play football.

Do ŠS pís cv 4, 6 str 35

PS str 68 kapitola 3.5 a 3.6

PS str 26-27 pís celé

Poslat přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Holidays , str.32, 33. What national holidays are

celebrated in the Czech Republic? What is your favourite

holiday and why? What are some British holidays?

What are some holidays in other English countries?

PS Grammar Past simple of to be - affirmative, negative,

guestions, short answers. Past simple - negative, past simple

irregular verbs. Past simple - Yes/ No guestions.

PS Slovníček str.76. Holidays ( A, B).

PS cvičení 1 -3, str.24.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL – uč. str. 32, přečíst rámeček + A, B

uč. str. 32/1, 2 a 33/ 5, 6, 7

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL – uč. str. 33 – 34, přečíst rámečky + A, B, C, D

uč. str. 35/3, 4, 5, 6, 7, 8

JEDNOTKY DÉLKY – uč. str. 35 – 37, přečíst rámečky + A, B

uč. str. 36/1, 2, 3, 5, 6 a 37/7

JEDNOTKY HMOTNOSTI – uč. str. 37 – 40, přečíst rámečky + A, B, C, D

uč. str. 38/2, 3, 39/4, 6 a 40/7, 9

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

opakování probrané látky: Egypt – (str. 59-64).; pokračování v nové látce, téma: Egypt – kultura (str. 65-67). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Měření teploty. Učebnice 1, str. 51-54 – vše přečíst. Zapsat do sešitu „K zapamatování“ a projít otázky a úlohy. Teplotní roztažnost probereme na schůzkách.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PRVOCI – PS str. 23

ŽAHAVCI – učenice str. 48 - 51, PS str. 24

zapište si poznámky – v souborech na teams

PLOŠTĚNCI – učebnice str. 52 - 53

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

nová látka – Pravidla pomáhají chránit, lidská práva (s. 38). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 14. 12. do 18. 12. 2020 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Zájmena – opakování

Učebnice Čj – str. 43 – 45 - druhy zájmen, cv. 1 – 10

PS Čj – str. 25 – 26, cv. 1- 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             tel. 739 080 894

 

Aj – H. Spěváková

učebnice unit 3 - Holidays - Where were you last week?

minulý čas prostý sloveso být  str 32-33

PS slovíčka str 76, pís str 24 celá

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Revision , str.30. Your project , str.31.Tell people about the animal that you are interested in. Where does it live? What does it look like? What does it eat? How does it find food? Draw some pictures of the animal.

PS  str.67. Present simple and continuous.

PS str.22. cv. 4. Odevzdat přes Teams . 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Porovnávání desetinných číselpřečíst v učebnici 2. díl na str. 15 a 17 rámečky

uč. str. 17/6,7 a 18/8,9

Zaokrouhlování desetinných čísel – přečíst rámečky na str. 18, 19, 20

uč. str. 19/3, 20/4,7 a 21/9

Sčítání a odčítání desetinných čísel – přečíst rámečky na str. 23 a 25 – sčítání a 27 a 29 - odčítání

uč. str. 24/4, 26/15, 29/7,8, 30/11 a 31/16

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

 Nová látka: Egypt – (str. 59-62). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Teplota

Učebnice F1 – str. 45 – 51 – vše přečíst. Do sešitu zapsat „K zapamatování“, nakreslit obr. 34 – teploměr – vysvětlit a zapsat princip činnosti.

Projít otázky na str. 46. Ve čtvrtek bude prověrka na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

PRVOCI přečíst v učebnici str. 44 – 47 a vypracovat v PS str. 23

Procvičování – lišejníky, řasy – PS str. 21 a 22

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

a)    Vnitřní – vrásnění

                kerné pohyby

                zemětřesení

                sopečná činnost

b)  Vnější – působení vody

               působení vody

               větru

               teploty

               rostlin

               působení člověka

Pracovní sešit strana 12-13

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Nová látka - Pravidla – pokračování (s. 36-37). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 4. 12. 2020 - 6.A

V týdnu od 7. 12. mají žáci 6.A prezenční výuku - jdou do školy.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

 

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen – procvičování, pravopis

Učebnice Čj – str. 39, cv 3 (folie), str. 40, cv. 4, 5 (folie), 6, 7, - sešit, 8 (folie), str. 42 cv. 1, 2, 4 – sešit

PS – str. 22, cv 6 – oprav do PS

-        str. 22, cv 1, 2, str. 23. cv 3, 4, 5, str. 24, cv 6 - 12

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

učebnice str 30 revision unit 2 ústně

PS str 22 cv 1,2,3 a str 23 cv 5,6 písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ The story of Chicken Licken , str.26, 27.

Subject and object oronouns, způsobové sloveso must. PS mluvnice, str. 67.

Cvičeni str. 21. PS písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Procvičování – povrch krychle a kvádru

Sbírka úloh (růžová) str. 65/3 a 65/4A a)b)c)

DESETINNÁ ČÍSLA

Desetiny – přečíst v učebnici 2. díl – oranžová str. 4 – 5 A, B, C a str. 6 D + rámečky

uč. str. 5/2, 3 a str. 7/7

Setiny – přečíst v učebnici str. 8 A, B + cv. 8/1 + rámečky

Uč. str. 9/3, 4

Tisíciny – přečíst v učebnici str. 10 – 11 A + rámečky, str, 12 – 13 B, C + rámečky

uč. str. 11/1 a str. 14/12, 13

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Žáci zodpovědí písemně otázky z pracovního sešitu (ot. č. 1, 2, 3), str. 11. Odpovědi zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Neodevzdání úkolu je nepřijatelné a neakceptovatelné. Pracovní texty v MS Teams. Opakování probrané látky a příprava na pís. test. Nová látka: úvod - Persie. (s. 56-57). 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Výpočet hmotnosti a objemu, učebnice 1 str. 42 – 44.

Vše přečíst, zapsat „K zapamatování“, opsat vzorové příklady 1, 2, 3, 4/ 44 do sešitu.

Vypočítat úlohy „s kalkulačkou“ 2/42, 1-10/44 do sešitu

DÚ: cv. 1/42 („kalkulačka“)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Opakování – HOUBY, BAKTERIE, VIRY, SINICE

LIŠEJNÍKY uč. str. 40 – 41

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Litosféra

1.Litosférické desky

2.Pohyby litosférických desek

Učebnice strana 10 – 12

Pracovní sešit strana 7 a 8.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Advent – význam. Opakování probrané látky (s. 26-34), příprava na pís. test. Pracovní texty v MS Teams. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Stupňování přídavných jmen

Do sešitu:

Stupňování příd. jmen

1. stupeň – základní míra vlastnosti: chytrý, hloupý, sladký, lehký, snadný

2. stupeň – větší míra vlastnosti: chytřejší, hloupější, sladší, lehčí snadnější

                     - ejší, -ější, -ší, -í

3. stupeň – největší míra vlastnosti: nejchytřejší, nejhloupější, nejsladší, nejlehčí, nejsnadnější

                     nej-

-        Hláskové změny   s – š   vyšší

-                                       h – ž   dražší

-                                       d – z    snazší

-                                     ch – š   tišší

-                                       Z – ž   bližší

Učebnice Čj, str. 37, cv. 5, 6, 7, 8 – sešit, str. 38, cv. 8 – sešit

Prohlédněte si skloňování přídavných jmen tvrdých, vypracujte do sešitu cv. 1, str. 39

V noci se přehnala nad Severním mořem ohromná bouře. – do sešitu prosím grafickou stavbu.

Kontakt: mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

Aj – H. Spěváková

učebnice str 26 - 27 The story of Chicken Licken + object pronouns + must

PS str 21 celá - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ – Mickey‘ s model dinosaur. Grammar – to teach and practise Pr. Continuos

Guestions and short answers. PS str.67 mluvnice

Slovní zásoba PS str.76. Mickey’s model dinosaur

PS str.16, 17 písemně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

OPAKOVÁNÍ – obvod, obsah

uč. str. 76/ 5A, 6 (nezapomeňte na vzorečky)

úterýtest na obvod a obsah

POVRCH KVÁDRU

uč. str. 73/1 (kvádr) a 73/4a

sbírka úloh (růžová) str. 64/1a, 1b

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Asýrie, Babylonská říše (str. 50-55). Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky (opakování učiva). 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Hustota, výpočet hustoty.

Učebnice 1- str. 38 – 42. Vše přečíst, do sešitu zapsat odpověď na otázku- Co je to hustota?- Dále zapsat rámečky „K zapamatování“, opsat vzorový příklad výpočtu hustoty str. 41. Rozmyslet si odpovědi na otázky str. 41 – 42.

DÚ – v Matematicko-fyzikálních tabulkách najdi a zapiš do sešitu hustoty- zadáno a vysvětleno na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

HOUBY – učebnice str. 34 - 39

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Přírodní obraz Země - učebnice 2.díl

1. Krajinná sféra – učebnice strana 5-7,přečíst

2. Stavba zemského tělesa – učebnice strana 8-9,přečíst

Pracovní sešit 2.díl – strana 4-6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Vzájemná komunikace – str. 32, 33. Konkrétní formy řešení konfliktů. Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky v rámci výuky, modelové situace a jejich řešení. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

 

Český jazyk

Přídavná jména

PS Čj: str. 19, cv. 1,str. 20 cv. 2, 3, 4 do PS, cv. 5 přepište do sešitu, dál cv. 6, str. 21 cv. 7,

Stupňování přídavných jmen

PS: str. 21, cv. 1, 2, 3, 4

Sloh – Popis postavy

Učebnice str. 122 – 123, najděte si obrázek, fotku nějaké osobnosti, kterou budete popisovat, zatím se ale jen na popis připravíme, blíž si řekneme při výuce.

Hodně štěstí a trpělivosti a vytrvalosti.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894- kdykoli

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 24-25 - průběhový x prostý přítomný čas, animals

PS str 18-19 - celé písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ – Animals, str.20, 21. Grammar – Present continuous v. present simple

Pracovní sešit slovní zásoba, str.75. our school trip.

Pracovní sešit přehled mluvnice,str.67 present continuous.

PS, str.14.cv,1,2,3 písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Povrch kvádru a krychle – uč. str. 72 – A, B - přečíst

uč. str. 73/1, 2, 4

uč. str. 73/5 dobrovolný úkol na jedničku

Procvičování uč. str. 75/3, 4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Písmo - vznik, vývoj a význam. Str. 43-47. Žáci zodpovědí dvě otázky na str. č. 46, a na konkrétních příkladech budou demonstrovat, jaké znají druhy písma, jeho vývoj a význam písma ve vývoji lidstva.  

Nová látka: Mezopotámie – str. 47-50. Žáci si vypíší poznámky během výuky. Podpůrné materiály budou v MS Teams.  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice Fyzika 1 – Vážení.

Přečíst str. 34 – 37, pod nadpis Druhy vah vypiš do sešitu názvy různých vah (můžeš hledat i na internetu).

DÚ – vážení - zadáno na Teams

Ćtvrtek – prověrka na převody jednotek hmotnosti.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Pondělí – test – potravní vztahy

Pátek – test - buňka

SINICE – učenice str. 32 – 33, PS str. 19

zapište si poznámky – v souborech na teams

HOUBY – učebnice str. 34

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Mapování zemského povrchu

Mapy ( učebnice strana 49-59)

Úkol: Procvičování zeměpisné polohy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     728898114

VKOZ

 

Téma nové látky: I rodina se někdy neshodne, str. 30-31. Konflikt, řešení konfliktu, typy možných způsobů chování při konfliktu (únik, konfrontace, dohoda, kompromis), komunikace. Žáci si přečtou text. Předem si připraví modelové situace a odpovědi na otázky: Co je konflikt v rodině podle Vašeho mínění? Jak řešíte konflikt na Vámi předem připravených a vybraných možných situacích? Diskuze v hodině. Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Učebnice str. 32

Druhy přídavných jmen, vzory: mladý, jarní, otcův, matčin – přehled zapište do sešitu

Cvičení 3 do sešitu a podtrhejte podle vzoru v zadání – podstatná jména rovnou čarou, příd. Jm. podle druhu

cv. 4 (sešit) – vyber příd. Jm. např.: krásný – tvrdé, p. 4., č. j., rod (dárek) muž., vzor mladý

str. 33 – pravopis koncovek přídavných jmen !

do str. 35 – do sešitu, na folii …..

PS str. 18 – 19, cv.1, 2, 3, cv 4. napiš do sešitu L/S, 5, 6, 7.

Čítanka str. 82 – Jak vypadají hlavní slovanští bohové, Kikimora

Čtenářský deník prosím do konce týdne do košíku ve škole.

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str  23, 24 - animals  + průběhový čas

PS str 16-17 celé písemně - poslat přes teams do zadání ve středu

prostudovat gramatiku v PS str 67 + slovíčka 2.lekce A,B

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ - Culture, str.16,cv.1,2,3. English across the curriculum,str.17.cv.1 - 4.

Revision, str.18, Your project ,str.19.

PS str. 1,2,3, str.10

PS slovní zásoba, str.75, ( English across the curriculum.Your project )

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

OBSAH – procvičování – sbírka úloh (učebnice – růžový pruh) – převody jednotek str. 57 / 7, 10 a obvod, obsah str . 59 / 5

Geometrická tělesa – přečíst v učebnici str. 66 – 67

Do školního sešitu vypracovat – uč. str. 67 / 3, 4 a 68 / 6

Síť kvádru a krychle – přečíst v učebnici str. 68 – 69

Do školního sešitu vypracovat – uč. str. 70 / 1, 2, 4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

Písemný test. Žáci obdrželi předem otázky a částečně zpracované odpovědi do připravovaného testu (MS Teams), přesné odkazy na stránky v textu v rámci opakovaní. 

Výuka nové látky: Starověké státy – úvod – str. 43–46: (otrokářské systémy, vznik písma – egyptské obrázkové písmo – hieroglyfy – dostupné na WWW: https://www.starovekyegypt.net/egyptske-pismo/hieroglyfy.php), klínové písmo – rozluštil Bedřich Hrozný: dostupné na WWW: <https://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/dejiny-oboru/osobnosti-ceske-archeologie/bedrich-hrozny-1879-1952), hebrejské písmo (dostupné na WWW: http://www.lingvistika.mysteria.cz/hebrew_abeceda.htm), arabské písmo (http://www.lingvistika.mysteria.cz/arabstina_pismo.htm). Význam písma. Diskuze v online výuce, praktické příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Opakovat převody jednotek objemu. V pondělí prověrka!

Učebnice 1 – Hmotnost a její jednotka, str. 32-34

Přečíst a zapsat rámečky do sešitu. Projít úlohy str. 33 a 34, (přesýpací hodiny+kniha).

DÚ cv. 1, 2, 3, 4/33 a měření objemu zadáno na Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

VIRY – učenice str. 28 – 29, PS str. 17

poznámky v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1-o93xjkzh9UNdsIU1Knxs__qX5KVgdca/view?usp=sharing

BAKTERIE – učebnice str. 30 – 31, PS str. 18

poznámky souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1Jcs-SPmWsMi5TLuhEvd6x9BW3Fa1Rs2i/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Zeměpis

Čas na Zemi – učebnice strana 41-43 (přečíst)

   Do sešitu vypsat všechny jednotky času na Zemi a odpovědět na otázku č.1 na straně 43

Určování zeměpisné polohy – zeměpisné souřadnice(zadání na Teams)

Vysvětlíme a procvičíme při on-line výuce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Písemný test, zadání otázek a odpovědí dostali žáci do MS Teams. Výuka nové látky: Rodina, rodinný řád, zvyky, rituály (s. 26), svatba, manželství (dobrovolné rozhodnutí-partnerství; stejná práva a povinnosti muže a ženy, rozdělení povinností a rolí, rodičovská dovolená (muž, žena)) - str. 28,29, registrované partnerství (svazek mezi osobami stejného pohlaví – homosexuály, není příbuzenský vztah, vzájemné zastupování na úřadech, dědění majetku, povinnost se postarat o druhé v nemoci), str. 29. Diskuze v online výuce a příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 - 6.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Inf

Český jazyk

Procvičujte dál podstatná jména podle vzorů a zopakujte si z učebnice nepravidelnosti ve skloňování některých podstatných jmen – ruce, nohy uši … - učebnice str. 24 – 31. Cvičení vypracujte na folii nebo do sešitu. Používejte Pravidla českého pravopisu.

Pro pracovní sešity si přijďte do školy v pondělí 2.11, najdete je v košíku s označením třídy ve vestibulu školy.

Slohové cvičení – znáte teď svůj pokoj nebo pracovní místo tak dobře, že mi ho jistě dokážete popsat (už jsme to dělali v loňském roce), ale já bych teď chtěla, abyste mi popsali pokoj svých snů, tzn. jaký byste chtěli, aby byl! Využijte PS str.57. Popis svého vysněného pokoje napište na velký papír, vložím ho do PS, a odevzdejte do konce týdne – teams, WhatsApp, mail, do košíku ve škole.

Holé stromy se ohýbaly v silném větru.

Malé kotě lízalo teplé mléko.   – u těchto vět udělejte grafickou stavbu – podtrhněte ZSD, do rámečků další stavbu.

Schůzky teams od úterý podle rozvrhu, takže se sejdeme na schůzce v úterý 3.11. ve 12.00 hod.  zatím do odvolání nebudu dělat, omlouvám se. Jakmile je spustím, uvidíte to na Teams.Těším se na vás a přeju hodně štěstí a trpělivosti. Buďte zdrávi!

Kontakt:

mcejkova@zsvelenice           tel. 739080894- kdykoli

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 14 Daily life - slovíčka na CD v PS

opsat zelenou tabulku ze str 15  - příslovce PS str 66 přečíst, str 10  celá+ str 11 cv 5,7

2.lekce učebnice - Our school trip - přečíst a přeložit text , PS str 67 přečíst, CD z PS slovíčka

do ŠS vymyslet co nejvíce zvířat, která umíte - aspoň 15

PS str 14, 15 celé písemně

učebnice str 22 přečíst text Mickey and Millie

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ opakování str.12, Mickey , Millie and Mut. Grammar - Present simple  str. 13.

Daily life -str.14.( číst, překládát). Pracovní sešit str.8. cvičení 1,2 ( písemně).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

OPAKOVÁNÍ – Převody jednotek délky

PS 11/A-3 a 12/A-4, A-5, A-6

JEDNOTKY OBSAHU

učebnice str. 58 – 59 – přečíst

do školního sešitu vypracujte: 60/6, 7

OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE

učebnice str. 61 – přečíst

do školního sešitu vypracujte: uč. 62/2,3,4; dobrovolně 62/5

PS 16/A-1, A-2

Všechny úkoly jsou zadávány na Teams – tam také vypracované odevzdáte.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

Dějepis

D – Germáni – poznámky, s. 38-39, odpovědi na otázky – s. 39. Slované – s. 39-42, odpovědi na otázky – s. 42: vysvětlete a vypište do sešitu významové odpovědi: pojem polyteismus, vyjmenujte a vypište do sešitu hl. slovanské bohy. Porovnejte zemědělství u Keltů, Germánů a Slovanů (odlišnosti). Vysvětlete a vypište do sešitu význam pojmů: oppidum, demokracie, civilizace. Materiály v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

 1. Z učebnice 1, str. 14-20 vypiš do sešitu pod nadpis „Délková měřidla“ všechny názvy délkových měřidel, které nalezneš
 2. Přečíst shrnutí str. 20
 3. Objem – přečíst učebnice str. 27 -31, zapsat do sešitu „K zapamatování“,

Převody jednotek objemu – zapsat rámečky str. 27, 28, 29, 31. Ústně projít cv. 1,2,3 (přesýpací hodiny), 1,2,3 (kniha) /str. 29

DÚ – úlohy (sova) 1,2,3 / 28 – zadáno na Teams

1. schůzka – dle rozvrhu (Pondělí)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Přečtěte si v učebnici stranu 24 a 25. Do sešitu si jako poznámky napište shrnutí (S) na str. 25

Vypracujte PS str. 15

Soustava organismů

Přečtěte si v učebnici stranu 26 a 27 a podle učebnice vyplňte PS str. 16

VŠECHNY ÚKOLY ODEVZDÁVEJTE NA TEAMS.

Kontakt:

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

 

Zeměpis

Určování zeměpisné polohy – zeměpisné souřadnice

Měření na mapách – měřítko mapy

Vše probereme a procvičíme při on-line výuce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     728898114

VKOZ

Rodina, náhradní výchova – s. 22-23. Adopce – s 24-25 – vypište poznámky, vysvětlete rozdíly a písemně zapište do sešitu: adopce, adopce na dálku, pěstounská péče, náhradní výchova, vesničky SOS, dětský domov. Materiály v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Do 23. 10 (zatím!) probíhá distanční výuka, materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

 

Čj - od 14.10. do 18.10.

Podstatná jména obecná a vlastní (opakování podst. Jmen)

Učebnice str. 18 – 19, cv. 3 – sešit, ostatní na folii

PS     Str. 15, cv 4,5

     Str. 16,cv. 6 – sešit, cv 1,2 – PS

     Str. 17, cv. 4,5- sešit, cv.7 – PS

Literatura – čítanka: str. 80 – O stavbě obrovské babylonské věže

Čtenářský deník

Pro všechny z 6. tříd – pokud budete potřebovat poradit, něčemu nebudete rozumět – mcejkova@zsvelenice, tel. 739080894

Český jazyk od 19.10. do 25.10.

Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů, učebnice str. 20 – 25 – je to opět opakování a procvičování toho, co umíte z minulého roku, takže celkem pohoda. Cvičení 5 na straně 21 napište do sešitu – doplňte a podtrhněte ZSD, stejně tak cv. 4, str. 24. Na ostatní cv. používejte folii.

V tomto týdnu mi napište dopis (učebnice str.115, 116)z vašeho pobytu doma, vzdálené výuky – na papír a se všemi náležitostmi, které k dopisu patří – oslovení, pozdrav….. Dopis mi buď pošlete mailem, teams, Whatsapp, nebo odevzdejte do krabice ve škole (vestibul) do pátku 23.10.

Literatura – čítanka – čtěte pověsti, str. 93 a dál.

V úterý 20.10. dopoledne přineste do školy PS ke kontrole – vestibul – krabice s označením třídy.

 

Aj - Spěváková - do 16.10

PS str. 6-7 celé pís.,uč. str 12 doplnit tabulku 1a do ŠS a přečíst článek My family a přeložit si.

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Omlouváme se za omyl-tiskařský šotek způsobil chybu v zadání. Správné zadání pro třídu následuje- prosím o vypracování do 23.10. 

pracovní list Měsíce - dodělat, uč str 10  cv 3 a, b, c, cv 5 - písemně, článek str 11 přečíst si a přeložit, PS str 6-7 celé

 Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Aj - Spěváková - do 23. 10.

učebnice -  str 12 otázky Do polar bears live in ....? Does the US President live....?

přečíst si článek a všimnout si otázek

do - you, they, we, I

does - he, she, it

str 13 cv 3b do ŠS pís a 4a,b také pís do ŠS

str 14 slovíčka naučit je možné i z CD v PS

PS str 8 cv 1,2 str 9 cv 5

poslat foto  733 711 181 nejlépe WhatsApp

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (B). Birthdays. str.10. Cvičení 1, 3, 5(b), 7, 7(b), 7(c)  – Write about how people celebrate birthdays in your country, písemně. L.1.(C), str.12. Mickey, Millie and Mut (čtení, překlad). Grammar – Present simple. – guestions.

 

Aj - Tomaševska - práce na týden do 25. 10.

L.1 ( D). Daily life. str.14. Cvičení 1,2. ( čtení,překlad). Grammar – adverbs of frequency,ever,not often, sometimes, often,usually, normally,always. Cvičení 3, 4, 6 str. 15. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika do 16.10.

Vypočítejte do sešitu a odevzdejte na teams:

 1. Dělení

5 982 : 7 =

29 671 : 6 =

248 359 : 8 =

9 743 : 17 =

65 428 : 32 =

763 567 : 68 =

  2.Závorky

(36 + 12) : 6 =

(35 – 7) : (9 – 5) =

49 : 7 + 63 : 9 =

(28 . 2) : 7 =

80 : (26 – 14 + 8) =

(49 + 5) : 9 =

(37 – 5) : (6 – 2) =

48 : 6 + 7 . 4 =

(14 . 3) : 6 =

90 : (21 + 7 – 13) =

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

 

MATEMATIKA 19. – 23.10.

Převody jednotek délky

-        učebnice str. 53 tabulka – zopakujte si převody

-        do školního sešitu vypracujte:

učebnice 53 / 2, 3 a 54 / 5, 8

soubor úloh (růžový pruh na deskách učebnice) str. 52 / 2, 3, 4

Obvody

-        učebnice str. 55 – 56 – zopakujte si obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku, podívejte se na obvod mnohoúhelníku.

-        do školního sešitu vypracujte:

56 / 1, 2b a 57 / 3, 7, 8

Stále si opakujte DĚLENÍ!

Všechny úkoly jsou zadávány na teams – tam také vypracované odevzdáte.

Sledujte aktivity na teams, tento týden se potkáme na online schůzce.

 

ÍRODOPIS do 16.10.

Doplňte si poznámky – BUŇKA (chybějící informace jsou zvýrazněny) a dopište si rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou – ke stažení na teams v souborech nebo zde: https://drive.google.com/file/d/1w4aCiT64dKrq8wRu2TLwJpKTPUvR8958/view?usp=sharing

Podle učebnice na str. 18, 19 vyplňte pracovní sešit na str. 13

VŠECHNY ÚKOLY ODEVZDÁVEJTE NA TEAMS

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na teams přes chat nebo volat na telefon – číslo máte v ŽK

 

PŘÍRODOPIS 19. – 23.10.

Pracovní list BUŇKA – můžete si stáhnout v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1uEBA_wxHVVj1FJXpiOZhJ1-bQRmjMf_H/view?usp=sharing

Kdo nemá možnost si vytisknout, jsou i k dispozici ve škole – úterý 20.10. od 10,00 – 11,00 – budu ve škole – zvoňte na sborovnu.

Pracovní list vypracujte do sešitu pod vaše poznámky o buňce, obrázky s rostlinnou a živočišnou buňkou vystřihněte, nalepte do sešitu a popište.

Vypracujte PS str. 14

Učebnice str. 23 / 1 – napište do sešitu – pozorně si přečtěte text na str. 20-21

VŠECHNY ÚKOLY ODEVZDÁVEJTE NA TEAMS

 

 

Dějepis- práce na týden od 12. 10.

Minulou hodinu jste obdrželi písemné poznámky.

Zopakujte si historické pojmy, dobu kamennou (s. 22 –26). Věnujte se poznámkám a látce: téma Po skončení doby ledové (s. 26), odpovězte do sešitu písemně na otázky na s. 26 (Jaké změny nastaly v Evropě po skončení doby ledové? Jak se změnil způsob lovu? Co jsou rody? Které zvíře člověk ochočil jako první?

Věnujte se kapitole: Zemědělci v době kamenné - období výrobního hospodářství (zhruba 5500-2000 př. n. l.), s. 27. Vznik zemědělství (rozdíl mezi ochranářským zemědělstvím a záměrným výsevem), Kde a kdy zemědělství vzniklo (9. stol př. n. l.). Podkapitola: Kdo vymyslel zemědělství, s. 28; (odpovězte na otázku: Jak souvisí skutečnost, že muži lovili zvěř a ženy se věnovaly sběru se vznikem zemědělství?

Odpovězte na otázky ze str. 28 – 29. Jakém výhody přineslo zemědělství? Rozvoj umění, kultury, nadprodukce (vypěstováno více potravin, než byla spotřeba), vznik řemesel. Vznik vrstev - bojovníci, kněží, zemědělci, řemeslníci. Vznik státu (první státy 4. - 3. tis. př. n. l. - Mezopotámie, Egypt). Podkapitola: Velká změna ve společnosti (vynález kola, kruhu, kladky) - viz poznámky v sešitu.

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dějepis- týden do 23. 10.

Zpracovatelé kovů (str. 32 – 34), Doba bronzová (2000–750 př. n. l.), vznik řemesla – kovářství, zpracování mědi (měkký kov). Bronz = slitina mědi a cínu, tvrdí, odolnější, výroba pracovních nástrojů, zbraní. Vznik dálkového obchodu (těžba cínu – Krušné hory, těžba mědi – Alpy). Doba železná (pracovní verze poznámek zde - https://drive.google.com/file/d/1ps4oaogTWEKp-PgBKCKYZ4SUOp00bAEH/view?usp=sharing). Vysvětlete a napište do sešitu rozdíl mezi 1. společenskou dělbou práce a . společenskou dělbou práce. Pracovní materiály v MS Teams.

 
 
Fyzika - týden od 12. 10. do 16. 10.
 
Učebnice 1 - "Délka a její jednotka". Přečíst str. 12-14, písemně vypočítat do sešitu úlohy 1-4 str. 13. Projít si úlohy 1-5, 1-3 str. 14.
Kontakt: na Teams
 
Fyzika - týden od 19. 10. do 23. 10.
 
Učebnice  1 - Měření délky, str. 14 - 16. Vše přečíst, zapsat rámečky "K zapamatování". DÚ cv 1/ 16, Fotografii odevzdat v zadání na Teams.
                    - Měříme různá tělesa, str. 16 - 18. Projít, a vše, co je možné (máte pomůcky), si zkusit. DÚ cv 2/ 16 Fotografii odevzdat v zadání na Teams.
 
Pokud nemůžete pracovat přes MS Teams, dejte, prosím, vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Všechny domácí úkoly budou průběžně hodnoceny, schůzka na Teams bude v pondělí 19. 10. od 10.00
 
 
Zeměpis - týden od 12. 10. do 18. 10.
 

Globus

Učebnice strana 26

Překreslit do sešitu tabulku a doplnit

Orientace na Zemi

Učebnice strana 26-28

Pevné body na Zemi

Světové strany

Pracovní sešit strana 12-13

Určování zeměpisné polohy – procvičovat průběžně podle zadání a podle možností zasílat výsledky. Kompletně do konce října.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis   19.10.-25.10.

Oběh Země kolem Slunce

Učebnice strana 36 – 39 (přečíst)

Domácí úkol: Vyjmenuj roční období, u každého urči datum, kdy začíná a jak dlouho trvá den a noc a jak se den jmenuje. ( poslat do konce týdne na mail nebo Teams ,možno i ofocený sešit).

Pracovní sešit strana 20-21.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden od 12. 10. do 18. 10.

II. Život v rodině. 1.Rodina má mnoho členů (s. 19). Doplňte svůj rodokmen, dle předchozích instrukcí v minulé hodině. Na str. 21. Odpovězte písemně do sešitu na otázku č. 2, 4 (u institucí - máme na mysli Matriční úřad na Městském úřadě v Třeboni (obce s rozšířenou působností), dále archivy (Státní oblastní archiv v Třeboni).

Na str. 22, název kapitoly 2. Rodina má mnoho podob, přečtěte si podkapitoly: Podoby rodiny. Užší a širší rodina (s. 23), vypište si do sešitu rozdíly mezi užší a širší rodinou.

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  bednar@zsvelenice.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden do 23. 10.

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu, pročtěte si pracovní soubor -zde - https://drive.google.com/file/d/1AliwEq74mEZGXXeaw_grX16nIV0WoPaK/view?usp=sharing , odpovězte na otázky (viz soubor Otázky - Den vzniku samostatného československého státu zde - https://drive.google.com/file/d/1ABLdeTh4Z1L7cQYn0LgM1hktlCFS-sRQ/view?usp=sharing a zašlete na e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020. Pracovní materiály jsou v MS Teams.

 

Vnitřní a vnější přírodní činitelé

a)     Vnitřní – vrásnění

                kerné pohyby

                zemětřesení

                sopečná činnost

b)     Vnější – působení vody

               působení vody

               větru

               teploty

               rostlin

               působení člověka

Pracovní sešit strana 12-13

Nová látka Řecko – První Řekové (Mykénské období), učebnice str. 74-76. Písemný test – Egypt, látka zopakována. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Opakování -Antické Řecko – formování městských států (Athény, Sparta), učebnice str. 79-89 – pokračování. Kultura ve starověkém Řecku (str. 90-97).