Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

4.A jde od 17. 5. do školy, distanční výuka (snad) pro letošek skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A jde od 10. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 3. 5. do 7. 5. 2021 – 4.A

ČJPracovní list – procvičování vzorů podstatných jmen

       Pracovní list – procvičování sloves

       Pracovní list – stavba slova –předpony a slova se skupinami bě, pě, vě, mě

Čtení – str.143, 144     Rok v ovocné zahradě

                                         František Polívka

 1. Které dva stromy rozkvétají na jaře jako první?
 2. Čím jsou užitečné včely?
 3. Které ovoce sklízíme už v červnu?
 4. Popiš změny probíhající na ovocném stromě od jara do zimy.

MPS – str. ???? – aritmetický průměr

       Pracovní list – geometrie – konstrukce a výpočet obvodu trojúhelníku

       Pracovní list – příprava na čtvrtletní práci – procvičování

         Početník – str. 24

– uč. str. 61 – 65 Ekosystém pole + PS str. 35 – 37

You tube : Přírodověda 4 Ekosystém pole rostliny     9:56

                     Pole       0:44

                     Ekosystém pole – dokument

                     Obilniny     1:17

                     Zajíc polní       3:41

                     PŘ tajenka PS 36/2 – POLE     2:57

                     Ekosystém pole – polní plodiny     9:48

                     Živočichové našich polí     7:01

Vl uč. str. 17, 18, 19 – mapy a plány

        uč. str. 20, 21 – Orientace v krajině + str. 22 – opakování + PS str. 11, 12, 13

You tube:   Měřítko mapy 15:02

                   Globus, mapy, plány   0:35

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Colin in Computerland str.46

Cílové učivo : space vesmír

robots roboti

a skipping rope švihadlo

planet planeta

spaceship vesmírná lod'

dangerous nebezpečný

take off odstartovat

PS str.58 cv.1, 2, 3

Náš svět str.47 Cílové učivo : surfing surfování

snowboarding jízda na snowboardu

rock climbing horolezectví po skalách

mountain biking jízda na horském kole

waves vlny

mountains hory

harness výstroj

woods lesy

Australia Austrálie

Canada Kanada

Učebnice , str. 47

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

4.A jde od 26..4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 – 4.A

ČJ – časování sloves v čase minulém

         . str. 71, 72, 73

        Do ČJ Š – cv.5 / str. 72 – napsat krátké vyprávění v minulém čase podle obrázků, pak z něj vypsat všechny slovesné tvary a napsat k nim infinitiv

                          cv.7 / str. 73 za a) i za b) …..neopisovat cvičení, jen vypsat slovesné tvary a pak podstatná jména a určit u nich mluvnické kategorie

         PS – str.63 a 64 ( NE cv. 13 )

         2x Pracovní list – procvičování – slovní druhy, vzory podst. jmen

Čtení  str. 136, 137      Žižkovo vítězství u Nekmíře

                                         Miloslav Bělohlávek

 1. Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Plzně?
 2. Koho podporovali Plzeňané?
 3. Jak se jmenuje píseň husitů?

           

                Str. 137   báseň      Dva husité

                                                 Michal Černík

 1. Namaluj alespoň 5 husitských zbraní.

MPS 2. díl – str. 21….pracujeme s neznámou + Pracovní list prostudovat

        Početník str.22, 23

        1x Pracovní list – Procvičování

        PS 1. díl – Geometrie – str. 47 ( NE cv.4 ) – Rýsování kolmic a rovnoběžek

Vluč. str. 11, 12,13, 14, 15 ČR – demokratický stát + str.16 – opakování

       PS – str. 8, 9, 10

uč. str. 58 – 60 + PS str. 33, 34  Ekosystém potok a řeka

You tube :  Poznávačka 3 – vodní živočichové

                    Proč řeky netečou rovně

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice  AJ  Happy Street Unit 6  Dad at the sports centre str. 42

Cílové učivo : Monday pondělí

Tuesday úterý

Wednesday  streda

Thursday  čtvrtek

Friday  pátek

Saturday  sobota

Sunday  neděle

On  ( Mondays)  I ( do my homework) . V ( pondělí) ( dělám domácí úkoly).

I play with my friends. Hraju si s kamarády / kamarádkamí.

I play  ( computer games ). Hraju ( počítačové hry ).

I watch TV . Dívám se na TV

I go swimming / shopping . Chodím plavat / nakupovat.

I ride my bike. Jezdím na kole.

I do judo. Dělám judo.

I have  a piano lesson. Mám hodinu klavíru.

When do you... ? Kdy ?

nice pěkné

twice dvakrát

Učebnice str. 43  Typy TV pořadů

a cartoon kreslený film

a sports programme  sportovní pořad

an animal programme  pořad o zviřatech

a comedy show zábavný pořad

a film film

PS slovni zásoba str. 96 Unit 5

PS str. 54 cv. 2 pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A jde od 12.4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 – 4.A

Čj – uč. str. 69, 70 – časování sloves v budoucím čase

       Do Čj Š – str. 70/cv. 4 a 6

       PS – str. 61/cv. 6 a7, str. 62 celou, str. 63/cv.10 a 11

       Pracovní list – celý – časování sloves

Čtení – str. 124 – 126         O dvanácti měsíčkách

                                               Mária Ďurčíková

 1. Zapiš měsíce, jak jdou za sebou a ke každému napiš, jaké má vyučení.
 2. Který z měsíců máš nejraději ty? A proč?

MPS – str. 19, 20 – jednotky hmotnosti, objemu

         Početník – str. 20, 21

         Pracovní list – celý – zlomky + procvičování

Vl – uč. str. 9, 10 – Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj

       PS – str. 6,7

– uč. str. 57 – ekosystém potok a řeka

         PS – str. 32 + Pracovní list k videu na you tube : Vodní ekosystémy vid (vid-asi je to zkratka pro video)     16 : 12

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy street str.38 , 39 čtení epizodu z příběhu

Kontrola porozumění čtení

Our world / Náš svět , dopravní prostředky používaný v Londýně

PS slovní zásoba str. 96 Unit 5

PS cv.1 str.47

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 4.A

Čj – uč. str. 66, 67, 68 – pročíst a procvičovat

       ústně – str.68 / cv. 1. a 2.

       PS – str. 58 pouze cv. 10, 11 a 12, pár cvičení teď přeskočíme, pak udělejte celou str. 60 a na str. 61 jen cv. 4 a5

Čítanka - str. 127     Velikonoce

                                     Jiří Žáček

               ! Opiš otázky pod článkem a odpověz na ně. !

                     Báseň   Velikonoce

                                   Pavel Volf

               !   Nauč se zpaměti. Napiš ji na papír a ten papír tematicky vyzdob. !

M – PS – str. 17, 18 – jednotky času a délky

         Početník – str. 18, 19

Vl – uč. str. 8 – kraj Liberecký, Královehradecký, Pardubický a kraj Vysočina + umět ukázat na mapě

Sešity ke kontrole odevzdejte do školy ve středu nejpozději do 13 hod.

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Cílové učivo : Turn left. Zahni / Zahněte doleva.

Turn right . Zahni / Zahněte doprava.

Go straight on past the... Jdi / Jděte rovně kolem...

How do I get to ... Jak se dostanu ? ...

PS str. 45 pís celá

Učebnice str. 37 Great day out ! Cílové učivo : ride jezdit,

rollercoaster horská dráha, dragon drak,

models modely, woods lesy, castle hrad,

bricks cihly, lake mountains, staps kroky,

fun zábava, under pod, fast rychlý,

monster příšera, water voda

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 4.A

ČJ – uč. str.66, 67 – SLOVESA - prostudovat

       Do ČJ-Š – str. 67/ cv.2

       PS – str. 55, 56, 57

       1x Pracovní list….vyplnit celý

Čtení – str. 120, 121     O bezhlavém rytíři

                                         Miloslav Bělohlávek

 1. Kdo byli lapkové?
 2. Jakým způsobem chtěli lupiči dobýt město Plzeň?
 3. Proč se podle pověsti začala v Gerlachovském domě objevovat postava bezhlavého rytíře?

               Str. 112           Nevýhody středověkého rytíře

                                       Michal Černík

                                       (Do sešitu splnit úkoly z této stránky.)

M – PS – str. 15, 16 + trénovat zlomky a výpočet zlomku z celku….

       POČETNÍK – str.16, 17

– 1x Pracovní list – na téma ekosystém park…….Je k němu potřeba shlédnout video na youtube:

                                       JARO4. díl – ekosystém park 4. tř. Př Taktik str. 52 – 53…..má asi 15 min

                                       Najdete zde některé odpovědi z PL.

Vl – uč. str.6 a 7 ….některé učebnice mají jiné stránky…..KRAJE a krajská města – prostudovat a ukázat si na mapě (je v učebnici)

You tube: Vlastivěda – Jihočeský kraj ….4:13

                   Středočeský kraj – Vlastivěda 4., 5. roč. ….3:56

                   TVPrameny – Vlastivěda – Kraje – Hlavní město Praha ….7:56

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Slovní zásoba : ...bus autobusem, ...car autem, ...taxi taxíkem, ...van dodávkou, ...fire engine hasičským vozem

... motorbike na motocyklu, I walk to school. Chodím do školy pěšky. How do you go to school ? Jak jezdíš do školy ?

Look all around. Rozhlédni se dokola. Stop ! Zastav . Don't cross the road ! Nepřecházej silnici ! Go straight across .

Přejdi přímo. There's nothing coming. Nic nejede.

Učebnice AJ str.34 PS str.43 celá

Učebnice AJ str.35

Cílové učivo : Good morning . Dobré rano.The station, please. Nadrází, prosím. That' s 95 p. Je to 95 penci.

And here's your ticket. A tady je tvůj lístek.

Slovní zásoba Lekce 6 str.96

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 4.A

ČJ – uč. str.64, 65 – Procvičování a opakování – podstatná jména

               Do ČJ – Š – str. 64 / cv.5 a 6,   str. 65 /cv.1 (i zadání pod cvičením),

cv. 2 a cv. 3 (do závorky vzory)

+ Pracovní listy 2x …vyplnit, ostatní papíry prostudovat

Čtení – str. 118               Karel IV.

                     (opište a odpovězte na otázky pod článkem)

               Str. 119, 120     Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.

 1. Kam měla jejich třída jet původně na výlet?
 2. Kde se nakonec ocitli?
 3. Co zajímalo žáka Pažouta?
 4. Proč chtěl Karel IV. půjčit kouzelné sluchátko?

MPS – str. 13 – příprava na kontrolní práci + str. 14, 15 – Zlomky

Početník – str. 14, 15

+ Pracovní listy 2x…vyplnit, ostatní papíry prostudovat

Vl – uč. str. 3 – pročíst a prostudovat str. 5, 6, 7 – Naše vlast – ČR, Obyvatelé ČR, Členění území ČR

               PS – str. 4, 5

– uč. str. 52, 53, 54 a 55 + PS str. 29, 30, 31 Příroda na jaře – ekosystém park

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

In the town/ Ve městě 

Cílové učivo : There's ... Je ( existuje) ...

There are ... Jsou ( existují)

There are a lot's of ... Je tam hodně...

There aren' t any ... Nejsou tam žádné ...

Are there any ? Jsou tam nějake ...? 

toy shop hračkářství

Oh, good . To je dobře.

That' s better. Tak to je lepší. Učebnice , str. 32 

PS str.40 cv.1

Názvy míst ve měst  a station nádraží, a cinema kino, a supermarket supermarket

a restaurant restaurace, a church kostel, a library knihovna

a school škola, a park park Where can you ? read číst, buy koupit, see a film vidět film

Učebnice , str.33 PS str. 42 celá

PS slovní zásoba str.96  Lekce 5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 4.A

 

ČJ – uč. str. 62, 63 – Psaní dopisu, podstatná jména – opakování

       Do ČJ-Š – cv. 6 a 7 / str. 62 ( za podst. jm. do závorky pište vzory ve stejném pádu)

                         Psaní dopisu II. / str. 62 – přečíst a splnit do ČJ-Š ( osnova je též v učebnici )

                         cv. 1 / str. 63 – opsat a do závorky napiš vzor, dále splň za b) i za c)

                         cv. 3 / str. 63 – opsat, doplnit i,í/y,ý a nad podstatná jména napsat pád (nebo do                        

                                                     závorky)

Čtení - str. 114, 115               Král Karel IV., otec vlasti

 1. Kdo postavil hrad Karlštejn?
 2. V jakém slohu je postaven?
 3. V jakém kraji leží naše obec?
 4. Napiš o ní něco zajímavého.

                 str. 116, 117             O mostě z vajec, tvarohu a syrečků

 1. Jak se jmenoval první pražský most?
 2. Co způsobilo jeho zánik?
 3. Jak se jmenoval stavitel, kterého pověřil stavbou mostu Karel IV. ?
 4. Proč byl most (podle pověsti) nejpevnější?
 5. Čím je Karlův most zajímavý?

MPS – str. 9 celou, str. 10 ( NE cv. 1 ), str. 11 celou, str. 12 celou

Vl – uč. str. 52, 53, 54 + PS – str. 26, 27, 28 + videa

                           P. Koutský : 50 Kutnohorští havíři

                                                52 Renesance

                                                 53 Pražský orloj

                                                 54 Podnikavá šlechta

                                                 56 Rudolf II.

                                                   57 Astronomové……

                                                   58 Golem ……………………………………(DUČN)

– uč. str. 47 – 51 + PS str. 26, 27, 28

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Are they monkeys ? Cross - curricular links : The Carnival of the Animals

Cílové učivo : kangaroo klokan, chicken slepice, kuře

tortoise želva, swan labut' , It sounds like a ... Zní to jako...

dolphins delfíni, grey šedivý, clever chytrý, strong silný,I love...Miluji...

Doplňkové učivo : fast rychlý, slow pomalý, run běhat, walk chodit,

beautiful krásný, peck the ground klovat do země, jump skákat, swim plavat

leap skákat, air vzduch, splash šplouchat, sea moře, sky obloha

Colin in Computerland str.30 Our world str.31

Učivo : Turn it upside down !Obrat' tovzhůru nohama !   It spells a word ! Hláskuje to slovo !

The giant spiders are angry ! Ti obrovští pavouci jsou rozzlobení !

Farm , cows , sheep , pigs , goats , England , France , Switzeland , New Zealand , milk , wool , eggs

PS slovní zásoba str.95, 96

PS cv. 1, str.34, cv. 1, str.35

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 4.A

ČJ uč. str. 60, 61 – vzory předseda a soudce + shrnutí (naučit skloňovat a upozornění na str. 60 NEZAMĚŇUJTE)

       Do ČJ-Š   str.60 / cv.23 + str. 61 / cv.3 a 4 + ostatní cvičení ústně….

         PS – str. 53, 54 – za c) udělejte do ČJ- Š, Nedělejte za e)

Čtení ….čítanka str. 104, 105, 106a 107

Český stát

František Nepil

 1. Kdy asi přišly první slovanské kmeny na naše území?
 2. Které předměty nacházíme jako stopy minulosti?

Bořivoj I.

M. Procházková

     1. Čím byl významný kníže Bořivoj I.?

       2. Jak se jmenovala jeho manželka?

       3. Najdi ve vlastivědě informace o ní a napiš je.

Kníže Václav

Do sešitu převyprávěj příběh vlastními slovy.

Muč. Alter …do M-Š – str. 37 / cv.17 celé + str. 42 / cv. 9 – první a druhý příklad

         PS – str. 8 – Římské číslice

         Početník str. 11, 12, 13

Vl – uč. str. 50, 51 – Nástup HABSBURKŮ na český trůn

     You tube - Pavel Koutský : 51 Nástup Habsburků (DUČN)

– uč. str.49, 50, 51 – hmotnost, teplota, čas

                                            

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? str.26, 27

Cílové učivo : I'm bigger than ... Ja jsem větší než...

bigger větší

smaller menší

taller vyšší

shorter kratší

fatter tlustší

thinner hubenější

older starší

younger mladší

PS str.32 , cv. 2 písemně 

Where is  ( the cafe ) ? Kde je kavárna? 

Where are the monkeys ? Kde jsou opice ? 

They' re next to the giraffes Jsou vedle žiraf.

opposite  naproti

between  mezi

car park  parkoviště

toilets   záchody

shop  obchod

cafe  kavárna

PS str. 33, cv. 2 

PS str. 95 , Lekce 4 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 4.A

M – PS – str. 7 – Záporná čísla (NE cv. 3) a Hraní s kalkulačkou

       Početník – str. 7, 8, 9, 10

       Alter - do MŠ – str. 16/ cv.3

                                     str. 37/ cv.15

                                     str. 5/ cv.15

                                     ( vždy zápis, výpočet a odpověď)

Čj – uč. str. 58, 59 Vzory pod. jmen rodu mužského

       Do Čj Š – str.58/ cv. 11

                       Str. 59/ cv.15, 16

                         ( do závorky vždy pište vzory ve stejném pádu )

                       Ostatní cvičení ústně.

         PS – str.51 a 52

Do sešitu na Čtení:      str. 95, 96

                                           Lidé v pravěku

                                           Giovanni Caseli

 1. Kdy se začal vyvíjet člověk dnešního typu HOMO SAPIENS?
 2. Proč tuto dobu nazýváme „kamenná“ ?
 3. Čím a jak se živili lidé ze starší doby kamenné?
 4. Co bylo jejich největším úspěchem?
 5. Čím a jak se živili lidé v mladší době kamenné?

   A str. 98           Za časů bájných knížat

                               Helena Mandělová

 1. Co je to kronika?
 2. Kdo byl prvním českým kronikářem?
 3. Jak se jmenovaly sestry Libuše?

A str. 97………jen přečíst

Vl – uč. str. 47, 48, 49 Jagellonci + PS str.25

         You tube Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně (DUČN)

– uč. str. 47, 48 – Vlastnosti látek, Délka

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? Jsou to opice ? str.24,25

Určování zvířat

Otázky Are they...? Jsou ?

Vazby They are ...They are not...Oni, ony, ona jsou...

They aren't Oni nejsou...

lion

penguin

monkeys

funny

dangerous

friendly

Excuse me

What 's in there? Let's ask the keeoer

Rozšíření slovní zásoby ( zvířata )

PS slovní zásoba str.95 Lekce 4

PS str.39 celá písemně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 4.A

Čjuč. str. 55, 56 – pročíst a naučit :

               Vzory podstatných jmen rodu mužského, životnost  

       Do ČJ-Š – str. 57, cv.5, 6 a 7

( ! ve všech cvičeních pište do závorky vzory ve stejném pádu )

       PS – str.49 celou a str. 50 celou

         Čtení……čítanka str. 92, 93, 94

                 Mamuti

                 Eduard Štorch

 1. O co se opíral Eduard Štorch při psaní svých příběhů?
 2. Vypiš jména členů tlupy.
 3. Koho přivedl Njan?
 4. Co na ní obdivovaly ženy?
 5. Jakou šťastnou zprávu přinesl Njan?
 6. Jak se jmenuje řeka, u které žila tlupa Njana? Kde tato řeka teče?

MPS – str. 5 (NE cv.6) + str. 6 celou

                 Početník – str. 4, 5, 6

                 Alter – do M-Š – str. 20, cv. 3 – zápis, výpočet, odpověď

                                               str. 24, cv.10 – zápis, výpočet, odpověď

Vl uč. str.46, 47 – (Vladislava Jagellonského už NE)

       Na you tube : Pavel Koutský: 45 Zničená země (DUČN)

                                 Pavel Koutský: 46 Jiří z Poděbrad (DUČN)

uč. str. 45, 46 + PS str.25

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Colin in Computerland str.22

Slovní zásoba : spiders, rope, everywhere stop

Catch this ! Don' t eat it ! You can do it!

Our World str.23 Náš svět

Slovní zásoba : meals , bacon , beans , scones , strawberry jam , fish and

chip shop , fish and chips

PS str. 26 písemně

PS str.95 Lekce 3 , slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 4.A

 

Čj – uč. str. 53, 54

       Do ČJ-Š – str. 54 – cv. 15, 16, 17 ( ve všech cvičeních pište do závorky vzor ve stejném pádu )

       PS – str. 47 cv.12, str. 48 celou

       Do sešitu na Čtení :     (čítanka str. 88 – 91 )

Člověk z doby před milionem let

Miroslav Švandrlík

 1. Jaký byl profesor Šmatlák?
 2. Co udělal řezník Vitouš a jak dopadl?
 3. Co si s sebou vzali na výpravu?
 4. Kdy a kam vyrazili na výpravu?
 5. Co objevili v první jeskyni? Co v druhé?
 6. Je správné, aby se děti vydávali samy na průzkum jeskyní? Co se může stát?

                                                                                                                                                                                                                                                                        

M – PS 2.díl – str. 3 celou ( u cv. 7. jen za a)…)

                 str. 4 celou ( u cv. 10 – výpočty piš na papír a vlož je pak do PS )

         Početník 2. díl – str. 2 a 3

     - ALTER 2. díl - do M-Š - cv.2/str.35 - druhý a třetí příklad

                                            cv.10/str.36 - druhý a třetí příklad

                                            cv.13/str.36 - první a druhý příklad

Vl – uč. str.43, 44, 45

       Poslechnout na You tube – Ktož jsú boží bojovníci

       Umět odpovědět na otázky dole na str. 45

         PS – str. 23, 24

– uč. str. 42, 43, 44 + PS str.24

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ  What do people have for breakfast ? Let's ask the people in Woodland Road... str.21

Slovní zásoba : always vždy

sometimes někdy

never nikdy

toast topinka

next door sousední

in a hurry ve spěchu

breakfast snídaně

tea čaj

milk mléko

orange juice pomerančový džus

cereal cereálie

banana banán

apple jablko

egg vajíčko

He , she likes... On, ona má rád / a...

He, she doesn't like...On / ona nemá ráda

Colin in Computerland, str.22 

Slovní zásoba

spiders pavouci

rope lano

Catch up! Chyt' tohle

Stop!  Zastav! 

Don't look down! Nedívej se dolů

Don't eat eat ! Nejez to

You can do it Dokážeš to

Over there ... Tamhle

everywhere všude

I am hungry  Mám hlad

PS cv.1, 2 str.25

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 4.A

Čj  - učebnice – str. 50, 51, 52 – str. 50 pročíst a naučit

        Do ČJ-Š  -    str. 51 – cv. 2 – vzory pište za slovo do závorky

                                                        (vzor: žába(žena),…)

                                             cv. 6 – do závorky napište vzor ve stejném pádu

                                                          (vzor: nedělej chyby(ženy),…)

                               str. 52  - cv. 8 – do závorky napište vzor ve stejném pádu

                                                          (vzor: Pero mi spadlo pod židli(růži).)

                                                cv. 9 – dle zadání

        PS – str.47 – cv.11 – pomůže vám učebnice str.50

Čtení – čítanka str. 84, 85, 86………do sešitu na čtení:

Nově rošťárny Emila z Lonnebergy

Astrid Lindgrenová

 1. Co probudilo Linu ve čtyři hodiny ráno?
 2. Z čeho měl tatínek strach?
 3. Jak to chtěl tatínek vyřešit?
 4. Jak to vyřešil Emil?
 5. Kdo a proč křičel ráno v kuchyni?
 6. Jaké národnosti je autorka této knihy Astrid Lindgrenová?
 7. Napiš názvy tří jejích nejznámějších knih.

M – PS 2. díl – str.1 a 2 (zde nemusíte cv.2 a 4)

        Početník 2.díl – str.1

        do M-Š  - z uč. Alter – cv.2/35 – první příklad

                                                  cv.10/36 – první příklad

Vl – uč. str. 41 a 42  - Husitsví + podívat se na you tube:

Pavel Koutský: 42 Jan Hus (dějiny udatného českého národa)

                           43 Husité

                           44 Husité proti všem

– uč. str. 40 a 41 – Nerosty a horniny + na you tube:

Živá a neživá příroda….(zopakovat si….4:32)

Horniny a nerosty (minerály)…….9:07)

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Shopping for Mum/  Nakupování pro maminku. Procvičení jazyka - děti přečtou rozhovor v kavárně. Doplní písemně rozhovor 

podle vzoru.

large - velký

Can I have a large / small ..., please ? Mohu dostat velký / malý ..., prosím? 

a tuna sandwich sendvič

cheese / egg sandwich sýrový/vajíčkový sendvič

apple juice jablečný džus

lemonade limonáda

No! Not a..., a ... Ne! Ne...,... ! 

Sorry ! Omluvám se ! 

Certainly Jistě ! delicious výborný

Děti se poučí o zdravé výživě,mluví o jídlech,která mají rády, mluví o nejoblíbenějším jídle.

fruit , healthy, onions, tomatoes , butter, lettuce, cucumber, avocado, salad, strawberries, 

smoothie, bread, eggs, bananas, yoghurt

Do you like ...? 

favourite

Učebnice str. 19,20.

PS str.22, 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 4.A

Čjuč. str. 47, 48, 49 – naučit žluté rámečky

       Do ČJ- Š – str. 47 cv.6, 7

                           str. 48 cv.10, 14

                           str. 49 cv.15, 16, 17

         PS – str. 47 cv.8, 9 10

         Do sešitu na ČTENÍ – čítanka str. 80 – 83

                               Baterka

                               René Goscinny

 1. K čemu chtěl Mikuláš baterku využívat?
 2. Co by sis vybral(a) ty?
 3. Co všechno Mikuláš s baterkou dělal?
 4. Proč si Mikuláš přál, aby „ vyletěly“ pojistky?
 5. Proč ráno baterka nesvítila?

M – uč. ALTER do M -Š

         Str. 52 – cv. 1 – první, druhý, pátý a šestý příklad

                         cv. 2 – zápis, výpočet a odpověď

                         cv. 4 – celé

                         cv. 5 – zápis, výpočet a odpověď

                         cv. 6 – dva příklady

                         cv. 8 – dva příklady + kontroly

PS – str. 42 – pouze Kružnice a kruh cv.1, 2, 3

         Str. 43 – Konstrukce a obvod trojúhelníku cv.1, 2, 3 a Tělesa cv. 1, 2

         Str. 44 – Různoběžky a kolmice …celou

Vl – uč. str. 38, 39, 40 Život ve středověku + PS str.21, 22

– uč. str.37, 38, 39 Neživá příroda – skupenství látek + PS str. 22, 23

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

 

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Shopping for Mum / Nakupování pro maminku. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.17,18.Děti popisují co mají / nemají rádi

PS , str.18 cv. 2 písemně . PS Slovníček Lekce 3 slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 4.A

ČJ – uč. str. 43 ústně, do ČJ – Š str. 44

cv. 17 – určit rod, číslo a pád!!!!!

cv. 18 – nedělat za a) ani za b)

cv. 20 – za a) – napište pád nad to podst. jméno            

str. 45 a 46 – pročíst a naučit !!!!!

PS – str. 45, 46

Čtení – jen přečíst str.74 – Cecil

Do sešitu na Čtení str. 75

     Co létá a nelétá v zimě

     Miloš Zapletal

 1. Jaké druhy vodních srážek znáte?
 2. Proč nesmíme lízat sníh nebo ledové rampouchy?

Dále str. 77 – 79

Jak Aleš dostal papouška

Vojtěch Steklač

 1. Napiš jména Alšových kamarádů.
 2. Jaké jméno papouškovi vybrali?
 3. Jak se jmenovala kniha, kterou Aleš schovával v atlase?
 4. Co měl Aleš k večeři?

M – do M-Š – z učeb. ALTER 1. díl - cv. 5/41 – 2 příklady

                                                                   cv. 11/46 – celé

                                                                   cv. 15/46 – 4 příklady + zkoušky

                                                                   cv. 2/48 – 2 příklady

                                                                   cv.12/49 – 2 příklady + zkouška

M – PS – Geometrie – str. 38 – 41

VL – uč. str. 36 , 37 + str. 38, 39,40 – Život ve středověku + PS str. 18, 19, 20

– uč. str. 32, 33 + str. 34, 35, 36 – Příroda v zimě + PS str. 18, 19, 20, 21

      

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

 

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 4.A

ČJ – uč. – str. 39 – pročíst a naučit rámeček

               Na papír vypracovat : cv.4 a) / str. 40

                                                       cv.8 / str. 41

                                                         cv.12 / str. 42

ČJ – PS – str. 42, 43, 44 (ne cv.6 /str. 44)

Čítanka str. 72…….na papír:   Kalendář

                                                     Jiří Lochovec

( dále opsat otázky pod článkem….jsou 4…..a odpovědět na ně)

Čítanka str. 73 – naučit báseň Měsíce

M – str. 37 – kontrolní práce + str. 35, 36 – písemné násobení dvojciferným               číslem

Vl – uč. str.33 – 35 Lucemburkové v Čechách + PS str. 17

Na YOU TUBE….Pavel Koutský 36 Jan Lucemburský Dějiny udatného čes. národa

                             Pavel Koutský 37 Karel IV. Dějiny……

                             Pavel Koutský 38 Karel IV. Dějiny…….

                             Pavel Koutský 39 Karel IV. Dějiny…..

– Příroda na podzim – ekosystém les – uč. str. 29 – 31 + PS str. 17,18

 

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 4.A

Čj – uč. str. 34 – 35 …..Slovní druhy- ohebné, neohebné

       do ČJ – Š ….cv.2 / str. 34 – slova ohebná podtrhni červeně, slova neohebná      

       modře

PS – str. 39, 40, 41

Čítanka str. 58, 59           Já Baryk a můj bažant

                                           František Nepil

 1. Čemu říkají bažanti letecký den a kdy se většinou koná?
 2. Který druh hmyzu škodí bramborám?
 3. Kdy se do Čech dostali bažanti?
 4. Co poradil Baryk bažantovi, aby si zachránil život?

( do sešitu na čtení)

M – početník str. 17 a 19

       PS – str. 28, 29, 30, 31

– uč. str.23, PS – str. 10, 11, 12

Vl – zopakovat a naučit Přemyslovská knížata uč. str.21 – 24

       PS – str.11

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.12 ,13.

Děti porovnávají věk lidí, He’s / She‘ s five years older/ younger than…

Je o pět let starší / mladší než…

PS str.13, ( 2), str.14 , ( 1). PS slovní zásoba str.95, Unit 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 4.A

Čj – PS str. 35, 36, 37, 38….Vyjmenovaná slova…shrnutí

Čítanka str. 102 – Tři pruty Svatoplukovy

                                 Hana Doskočilová

 1. Proč osud Velkomoravské říše často visel na vlásku?
 2. Kolik měl Svatopluk synů?
 3. Co radil Svatopluk Svým synům? Řídili se jeho radou?

                 str. 105 – Bořivoj I.

                                   M. Procházková

                                   1. Koho Bořivoj I. podporoval?

                                   2. Koho si vzal za manželku?

                                   3. Co se stalo Ludmile?

M – PS str. 25, 26, 27, ….Čísla větší než 10 000….znázornění, rozvinutý zápis, , porovnávání…… + početník str.16 a 18

– uč. str.21, 22

Vl – uč. str.23, 24 + PS str. 11

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.11,12.

Děti procvičují otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Cílové učivo : He/ She’s got … brothers and … sisters.

On/ ona má…bratrů a…sester.

He/ She hasn’t got any brothers or sisters. On / Ona

Nemá žádné bratry a sestry.

How meny brothers and sisters have you got ? Kolik

máš bratrů a sester?

That’s right! To je správně!

Pracovní sešit, str.13, cv.2

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 4.A

Čj – Stavba slova – shrnutí a procvičování

       učebnice str. 21, cv. 1 a 3 ústně, do ČJ – Š cv. 2/str. 21 za a), b)

       učebnice str. 21, cv. 4 ústně, do ČJ – Š cv.5/str. 21

       PS – str. 20 cv.1, 2, 3 + PS – str. 21, cv. 4, 6, 7

       Čítanka – str. 37, 38, 39, 40……do sešitu na čtení….datum…. opsat toto:

Král měl tři syny

Jan Werich

 1. Proč král zavolal pouze dva syny?
 2. Kde král zapomněl svůj klobouček?
 3. Jak se jmenovali jeho synové?
 4. Jak se jmenovala hospůdka, když tam Honza dorazil?
 5. Jak se jmenovala potom?
 6. Který ze synů se stal králem?

A pak teprve odpovídat

 1. Král ……

       Sloh – uč. Str. 29 – Popis osoby, do ČJ – Š cv. 2/29 …popište pohádkovou nebo filmovou postavu….třeba krále (čítanka)

        Všichni během distanční výuky přečtěte knihu. O této knize napíšete na pracovní list, který si vyzvednete ve škole (v krabici) během tohoto týdne.

M – Sčítání, odčítání, dělení a násobení čísel do 10 000

        PS str. 20, 21, 22, 23, 24 +  Početník str.14, 15

Př – Živočichové – savci, ptáci  -  uč. str. 19, 20 + PS – str. 9

Vl – Přemyslovská knížata - uč. str. 21, 22

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.9.Rodina. 

Cílové učivo : sister, brother, auntie, uncle, cousin, mother, father, grandmother, grandfather,

 He's Polly's brother. On je bratr Polly. This is my/ his/ her ...To je můj/ jeho/ její...

His/ Her name's ... Jmenuje se...

Pracovní sešit - str.11, cv.2.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 4.A

Rozvrh on – line výuky

Návod na přihlášení dětí je na stránkách školy.

Pondělí….tento týden v 10.00….zkouška připojení

                                       v 11.00…Aj……v úterý už podle rozvrhu

Jinak rozvrh pro další týdny:

PO       9.00 – 9.30 ČJ         10.00 – 10.30 M             11.00- 11.30 AJ

ÚT                             ČJ                                  M                                   Vl

ST                             ČJ                                   M                                   Př

ČT                             ČJ                                   M                                  Vl

PÁ                             ČJ                                   AJ                                   M

Připravte si vždy penál, učebnici, PS, školní sešity a početník.

UČIVO pro tento týden

Matematika – PS od str. 11 do str. 14 + početník str. 4, 5, 6  

Český jazyk – učebnice od str. 16 do str. 20 + do ČJ – Š – cv.3/ str.16, cv.1/ str.18, cv.8/ str.20

                         PS – str.17

Přírodověda – uč. str.18, 19 + PS str.9

Vlastivěda – uč. str. 13 – 20….+ pročíst str. 21, 22 (po zánik Slavníkovců )            

V pondělí si vyzvedněte PS a ostatní sešity. Zvoňte na ředitelnu do 15.00.              

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Opakování - učebnice angličtiny Happy Street , str.8, 9. The presents - Dárky. Určovat  členy rodiny,

čísla do 100. Pracovní sešit str.10, cvičení 2. písemně. Slovníček, str.95 ( pracovní sešit) Unit 2, číst. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk

Po dobu distanční výuky budou děti opakovat již probrané učivo – vyjmenovaná slova. Přehledy VS ode mě dostaly na začátku roku. Měly by být schopné pracovat samostatně, ale v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger. Učivo o stavbě slova s nimi doproberu a zopakuji, až se vrátíme do školy.

Čtvrtek 15.10. - uč. str. 23 – VS po B – prostudovat

                            do ČJ – Š - cv. 2/ str.23 + PS str.22celou

Pátek 16.10. – uč. str.24 – VS po L - prostudovat

                            do ČJ- Š – cv.2/ str.24 + PS str. 23 celou, str. 24 cv. 4, 5, 6

Pondělí 19.10. – uč. str. 26 – VS po M – prostudovat

                             do ČJ – Š – cv.2/str. 26 + PS str.25 celou + str.26

                             ( u cv.5 nedělat za a) a za b) )

Úterý 20.10. – uč. str. 28 – VS po P - prostudovat

               do ČJ – Š – cv. 2/str.28 + PS str.27a str. 28 cv.4

Středa 21.10. – uč. str.30 – VS po S - prostudovat

                           do ČJ – Š – cv.4/str.30 + PS str. 29, 30

Čtvrtek 22.10. – uč. str. 31 – VS po V – prostudovat

                          do ČJ – Š – cv.2/str. 31 + PS str.31, 32

Pátek 23.10. – uč str. 32 – VS po Z – prostudovat

                          do ČJ – Š cv. 2/str.32 + PS – cv.1, 3 / str.33 + cv.4, 5, 6, 7/ str.34

Čtení - od 15.10. do 23.10. přečtou v čítance, zapíší a vypracují do sešitů na čtení:

A)

Maxipes Fík v pohádkové zemi

Rudolf Čechura

 1. Jak se podařilo Fíkovi rozesmát princeznu?
 2. Vypiš všechny pohádkové bytosti z tohoto článku.
 3. Nakresli Fíka.

B)

Odlet ptáků

Božena Němcová

 1. Jak se jmenují děti, kteří hovoří s babičkou?
 2. Jak bojují mezi sebou ptáci?
 3. Ve kterém století žila spisovatelka Božena Němcová?

C)

O bezohledném slonovi

Jitka Molavcová

 1. Jaký je člověk, který je bezohledný? Jak se chová?
 2. Kdo donutil slona, aby se začal chovat jinak?
 3. Jak toho dosáhl?
 4. Jaké plyne z pohádky ponaučení?

 

Matematika – i zde budou žáci procvičovat již probrané učivo. To, které nyní přeskočíme, probereme spolu později - v PS str. 11 – 14.

Čtvrtek 15.10. – PS – str.9

Uč. Alter do M-Š - str. 20 – cv.24 – 1. a 2. příklad,

                              str. 27 – cv.32 – 1. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 1. řádek

Pátek 16.10. – PS – str.10

Uč. Alter do M-Š - str. 20 cv. 24 – 3.a 4. příklad,

                              str. 27 cv. 32 – 2. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 2. řádek

Pondělí 19.10. – PS – str.15

Uč. Alter do M-Š - str. 20 cv.24 – 5. a 6. příklad

                              str. 27 cv.32 – 3. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 - celý 3. řádek

Úterý 20.10. – PS – str. 16

Uč. Alter do M-Š – str.20 cv.24 – 7. a 8. příklad

                               str.27 cv. 32 – 4. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 4. řádek

Středa 21.10. – PS – str. 17

Uč. Alter do M-Š – str. 19 cv. 13 za b) celé

                              str. 27 cv. 32 – 5. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 5. řádek

 Čtvrtek 22.10. – PS – str. 18

Uč. Alter do M-Š – str. 25 cv.16 - 1. a 2. příklad + zkoušky

                                str. 24 cv. 14 - poslední tři příklady na násobení

Početník str. 8 a 9 – celý 6. řádek

Pátek 23.10. – PS – str. 19

Uč. Alter do M-Š – str. 26 cv. 24 – dva příklady + zkoušky

                              str.18 cv. 2 – poslední dva příklady

Početník - dodělat str. 8 a 9

 

Vlastivěda

Do 23.10. pročíst a naučit uč. do str. 20 + PS do str.10

Přírodověda

Do 23.10. pročíst a naučit uč. do str.17 + PS do str.8

 

Anglický jazyk - do 25. 10.

Učebnice angličtiny - Happy Street – str 8,9 .Lekce 2 The presents, čtení, překlad., str. 9( read and say). Pracovní sešit str.95. (Unit 1, 2).

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.