Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 4.B distanční výuku.

4.B jde od 17. 5. do školy, distanční výuka (snad) pro letošek skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 10. 5. do 14. 5. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Slovesné tvary - čas minulý

Online - Učebnice: 71 - 73

             - Pracovní sešit: 62/8;   63/12; 64/14

Sami - Učebnice: 72/3 – napiš do sešitu

         - Pracovní sešit: 61/5;   62/10,11   64/ 13, 15

                            

Čtení Texty na téma: Můj domov, moje vlast

Sami - Čítanka: strana 45 - 54

MATEMATIKA Dělení se zbytke; písemné dělení

Online - Učebnice: příklady na dělení ze stran 26 - 29

             - Pracovní sešit: strana 37

Sami - Početník: strana 7 (dokončit); strany 6,10

                      

PŘÍRODOVĚDA Ekosystémy potok, řeka;   pole

Učebnice: strana 61

Online - Pracovní sešit: 33/3,4,6;   35- poznámky

Sami - Pracovní sešit: 34/1,2,3

          

VLASTIVĚDA – Naše vlast - kraje

Učebnice: strany 9 – 12

Sami - Pracovní list (kraje a krajská města)

                                  

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street Unit 7, str.48 We 're late ! / Pozdě !

Cilové učivo : quarter past ( seven ) čtvrt na ( osm)

quarter to ( seven) tři čtvrtě na ( sedm)

I get up. Vstávám ( z postele)

I have a shower. Sprchuji se.

I have breakfast. Snídám.

late pozdě

seven o' clock sedm hodin

upside down vzhůru nohama

go to school chodit do školy

almost téměř

before před

usually obvykle

It's still dark . Je ještě tma.

PS , str. 62

Názvy různých profesí str.49

ňfirefighter hasič/ hasička

a baker pekařka

a teacher učitel / učitelka

an office worker administrativní síla

a nurse zdravotní sestra

a mechanic mechanik

I use ( a computer) Používám ( počítač).

a thermometer teploměr

an oven glove chńapka

a hose hadice

What do I do? Co děláš / děláte?

You are a / an Jsi / Jste...

drive a fire engine řídit požárnické auto

wear a uniform nosit uniformu

help sick people in hospital pomáhat nemocným lidem v nemocnici

make bread dělat chléb

work in a school pracovat ve škole

teach English / science učit angličtinu / přírodovědu

mend cars opravovat auta

write letters psát dopisy

answer the telephone vyřizovat telefonní hovory

special odborný

PS str.63

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B jde od 3. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 26. 4. do 30. 4. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Slovesa – tvary, čas přítomný

Online - Učebnice: 67 - 68

             - Pracovní sešit: 55/2;   56/4,6

Sami - Učebnice: 68/1 – napiš do sešitu

         - Pracovní sešit: 55/1,3;   56/5

                            

Čtení Texty na téma: Kouzla a čáry

Sami - Čítanka: strana 128 - 132

MATEMATIKA Písemné násobení dvojciferným číslem

Online - Učebnice: strana 36 – 37

             - Pracovní sešit: strana 36/8, 9, 10

Sami - Pracovní sešit: strana 35/ 6, 7

           - Početník: strana 35 (dokončit), strana 36

                      

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém park - živočichové

Učebnice: strana 52 - 55

Online - Pracovní sešit: 30/3

Sami - Pracovní sešit: 30/2;   strana 31

          

VLASTIVĚDA – Naše vlast

Učebnice: strany 5 – 8 (nová učebnice)

                                        

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street str. 44 cílové učivo : title název knihy, titul

author autor / autorka

cover přebal knihy

story book kniha příběhu

str.45 cílové učivo : music programme hudební pořad

news zpravodajský pořad

cookery show pořad o vaření

Africa Afrika

famous proslulý

of all ages kazdého věku

TV viewers televizní diváci

PS str. 57 pís

PS slovní zásoba str.96 lekce 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 – 4.B

4.B jde od 19.4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – shrnutí, opakování

Online - Učebnice: 62 - 63

             - Pracovní sešit: 54/29

Sami - Učebnice: 62/7;   63/3 – obě cvičení napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 53/28

                            

Čtení Texty na téma: Duben

Sami - Čítanka: strana 123 - 126

MATEMATIKA Pamětné násobení a dělení do 1 000 000

Online - Učebnice: strana 20 – 22

             - Pracovní sešit: strana 34/4,6

Sami - Pracovní sešit: strana 34/ 1, 2, 4, 5

           - Početník: strana 34/ 1. sloupec

                      

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – Vlastnosti látek – teplota, čas

Učebnice: strana 50 a 51

Sami - Pracovní sešit: 27/4,5

           Procvičuj hodiny; jednotky času a jejich převody.

        

VLASTIVĚDA Doba pohusitská - Jagellonci

Učebnice: strany 48 - 49

Online - Pracovní sešit 25/4  

Sami – Pracovní sešit: 25/2,3

                                        

              

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street Lekce 6 Dad at the sports centre / Tatínek ve sportovním centru

Cílové učivo :

I like ( going to the ... ) Rád / a ( chodím...)

I don' t like ( going to the ...) Nerad / a ( chodim ...)

swimming plavání

running běhání

playing ( football) hraní ( fotbalu)

I really like... Opravdu rád/ a

I love ( coming home / watching TV ). Miluji ( když přijdu domů / sledování TV

Hurry up ! Pospěš / Pospěšte

Keep going ! Vydrž / Vydržte !

It's good for you !

faster rychleji

It's brilliant ! To je skvěle !

most of all nejvíce ze všeho

Učebnice, str .40

He / she likes ... On má rád / Ona má ráda ...

Do you like ? Máš rád / Máte rádi... ?

dancing tancování

skateboarding jízda na skateboardu

playing tennis hraní tenisu

playing basketball hraní basketbalu

playing computer games hraní počítačových her

Yes , I do . Ano, ( mám)

No , I don't . Ne , ( nemám)

Učebnice, str. 41

PS slovní zásoba str.96 Lekce 6

PS str. 51 cv. 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod mužský (předseda, soudce), shrnutí

Online - Učebnice: 60 - 61

             - Pracovní sešit: 52/26

Sami - Učebnice: 61/3 – napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 52/27

                            

Čtení Texty na téma: Vláda Jiřího z Poděbrad

Sami - Čítanka: strana 138 - 141

MATEMATIKA Písemné odčítání do 1 000 000

Online - Učebnice: strana 17, slovní příklady

             - Pracovní sešit: strana 32/4; 33/8

Sami – Pracovní sešit: strana 33/ 5,6,7

                      

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – Vlastnosti látek - hmotnost

Učebnice: strana 49

Sami - Pracovní sešit: 27/3

           Procvičuj jednotky hmotnosti a jejich převody.

        

VLASTIVĚDA Doba pohusitská – Jiří z Poděbrad

Učebnice: strany 46 – 47

Online - Pracovní sešit 25/1  

Sami - Učebnice: strana 49 – Mírové poselství Jiřího z Poděbrad

                                                   Vyrob a nalep do památníčku.

              

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy street str.38 , 39 čtení epizodu z příběhu

Kontrola porozumění čtení

Our world / Náš svět , dopravní prostředky používaný v Londýně

PS slovní zásoba str. 96 Unit 5

PS cv.1 str.47

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod mužský (muž, stroj)

Online - Učebnice: 58 - 59

             - Pracovní sešit: 51/24; 52/26

Sami - Učebnice: 59/15 – napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 52/25

                            

Čtení Texty na téma: Velikonoce

Sami - Čítanka: strana 127

Připomeň si velikonoční koledy a zvyky.

    

MATEMATIKA Písemné odčítání do 1 000 000

Online - Učebnice: strana 16, slovní příklady

             - Pracovní sešit: strana 32/1, 2, 3, 4

Sami - Početník: strana 33

                                  

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – Vlastnosti látek - délka

Učebnice: strany 47 a 48

Online - Pracovní sešit: strana 26 – poznámky

Sami - Pracovní sešit: 26/2

           Procvičuj jednotky délky a jejich převody.

        

VLASTIVĚDA Husitství – Konec husitského hnutí v Čechách

Učebnice: strany 42 – 45 (shrnutí)

Online - Pracovní sešit 24/7    

Sami - Pracovní sešit: 24/4, 5, 6 (dokončit)

             Učebnice: strana 45 - dobrovolně

Vyhledej na internetu další informace a zajímavosti o době husitské.

Podívej se na některá doporučená videa.

              

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Cílové učivo : Turn left. Zahni / Zahněte doleva.

Turn right . Zahni / Zahněte doprava.

Go straight on past the... Jdi / Jděte rovně kolem...

How do I get to ... Jak se dostanu ? ...

PS str. 45 pís celá

Učebnice str. 37 Great day out ! Cílové učivo : ride jezdit,

rollercoaster horská dráha, dragon drak,

models modely, woods lesy, castle hrad,

bricks cihly, lake mountains, staps kroky,

fun zábava, under pod, fast rychlý,

monster příšera, water voda

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod mužský (pán, hrad)

Online - Učebnice: 55 - 57

             - Pracovní sešit: 51/22, 24

Sami - Učebnice: 57/7 – napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 50/20;   51/21,23

                            

Čtení Texty na téma: Doba husitských válek

Sami - Čítanka: strany 136 a 137

    

MATEMATIKA Písemné sčítání do 1 000 000

Online - Učebnice: strana 15, slovní příklady

             - Pracovní sešit: strana 31/1, 5, 6 (4 vynecháme)

Sami - Pracovní sešit: 31/2, 3

           - Početník: strana 32

                                  

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – Nerosty a horniny

Učebnice: strany 44 - 46

Online - Pracovní sešit: strana 24 – poznámky

Sami - Pracovní sešit: dodělat strany 24 a 25

        

VLASTIVĚDA Husitství – Husité, křížové výpravy

Učebnice: strany 42 - 45

Online - Pracovní sešit 24/7    

Sami - Pracovní sešit: 24/4, 5, 6

             Učebnice: strana 45 - dobrovolně

Vyhledávej na internetu další informace o době husitské.

              

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Slovní zásoba : ...bus autobusem, ...car autem, ...taxi taxíkem, ...van dodávkou, ...fire engine hasičským vozem

... motorbike na motocyklu, I walk to school. Chodím do školy pěšky. How do you go to school ? Jak jezdíš do školy ?

Look all around. Rozhlédni se dokola. Stop ! Zastav . Don't cross the road ! Nepřecházej silnici ! Go straight across .

Přejdi přímo. There's nothing coming. Nic nejede.

Učebnice AJ str.34 PS str.43 celá

Učebnice AJ str.35

Cílové učivo : Good morning . Dobré rano.The station, please. Nadrází, prosím. That' s 95 p. Je to 95 penci.

And here's your ticket. A tady je tvůj lístek.

Slovní zásoba Lekce 6 str.96

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod ženský (mužský)

Online - Učebnice: 53 - 55

             - Pracovní sešit: 50/19

Sami - Učebnice: 54/17 – napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 49/16, 17, 18

                            

Čtení Texty na téma: Jaro už je cítit ve vzduchu

Sami - Čítanka: pokračovat od strany 110

    

MATEMATIKA Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

Online - Učebnice: strany 13 a 14, slovní příklady

            - Pracovní sešit: strana 30/3, 5

Sami - Pracovní sešit: 30/1, 2, 4, 6

         - Početník: strana 30/Sečti zpaměti (Doplň sčítance - dobrovolně)

                                           31/Odečti zpaměti (Doplň … - dobrovolně)

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – Nerosty a horniny

Učebnice: strany 40 - 44

Online - Pracovní sešit: strana 24 – poznámky;  25/3, 6, 7

Sami - Pracovní sešit: 24/1, 2;   25/4, 5, 8

        

VLASTIVĚDA Gotika; Počátky husitství

Učebnice: strana 41

Online - Pracovní sešit 21/4;   23/1      

Sami - Pracovní sešit: 23/2, 3

Vyhledávej na internetu další informace o době husitské.

         

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

In the town/ Ve městě

Cílové učivo : There's ... Je ( existuje) ...

There are ... Jsou ( existují)

There are a lot's of ... Je tam hodně...

There aren' t any ... Nejsou tam žádné ...

Are there any ? Jsou tam nějake ...?

toy shop hračkářství

Oh, good . To je dobře.

That' s better. Tak to je lepší. Učebnice , str. 32

PS str.40 cv.1

Názvy míst ve měst a station nádraží, a cinema kino, a supermarket supermarket

a restaurant restaurace, a church kostel, a library knihovna

a school škola, a park park Where can you ? read číst, buy koupit, see a film vidět film

Učebnice , str.33 PS str. 42 celá

PS slovní zásoba str.96 Lekce 5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod ženský

Online - Učebnice: 50 - 52

             - Pracovní sešit: 47/12;   48/14

Sami - Učebnice: 51/6; 52/8 – napsat do sešitu

         - Pracovní sešit: 47/11;   48/13, 15

                            

Čtení Texty na téma: Jaro už je cítit ve vzduchu

Sami - Čítanka: strany 108 - 109

    

MATEMATIKA Čísla větší než 10 000 – zaokrouhlování; jednotky hmotnosti

Online - Učebnice: strany 10 a 11

             - Pracovní sešit: strana 28/1, 2, 3, 4

Sami - Pracovní sešit: 29/5

           - Početník: strana 29

PŘÍRODOVĚDA Neživá příroda – skupenství látek

Učebnice: strany 37 a 38

Online - Pracovní sešit: strana 23 – poznámky; 23/3

Sami - Pracovní sešit: 23/1 ,2, 3

         - Učebnice - pokusy 38/6 (Pokusy dělejte pod dohledem rodičů!)

VLASTIVĚDA Život ve středověku

Učebnice: strany 38 - 40

Online - Pracovní sešit 21/3, 4      

Sami - Pracovní sešit: 21/1, 2;   22/5, 6, 7

         - Učebnice strana 40 – dobrovolně.

          

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Are they monkeys ? Cross - curricular links : The Carnival of the Animals

Cílové učivo : kangaroo klokan, chicken slepice, kuře

tortoise želva, swan labut' , It sounds like a ... Zní to jako...

dolphins delfíni, grey šedivý, clever chytrý, strong silný,I love...Miluji...

Doplňkové učivo : fast rychlý, slow pomalý, run běhat, walk chodit,

beautiful krásný, peck the ground klovat do země, jump skákat, swim plavat

leap skákat, air vzduch, splash šplouchat, sea moře, sky obloha

Colin in Computerland str.30 Our world str.31

Učivo : Turn it upside down !Obrat' tovzhůru nohama !   It spells a word ! Hláskuje to slovo !

The giant spiders are angry ! Ti obrovští pavouci jsou rozzlobení !

Farm , cows , sheep , pigs , goats , England , France , Switzeland , New Zealand , milk , wool , eggs

PS slovní zásoba str.95, 96

PS cv. 1, str.34, cv. 1, str.35

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod střední

Online - Učebnice: 48, 49

             - Pracovní sešit: 46/4,7;  47/9

Sami - Učebnice: 49/17 – do sešitu

         - Pracovní sešit: 46/5,6;   47/8,10

                            

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami - Čítanka: strany 120 – 122

Básničku „Nevýhody středověkého rytíře“ naučit zpaměti (dobrovolně).

    

MATEMATIKA – Čísla větší než 10 000 - porovnávání

Online - Učebnice: strana 8/1,2

           - Pracovní sešit: strana 28/1, 2, 3, 4, 5

Sami - Pracovní sešit: 27/7, 8, 9

         - Početník: strana 28

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém les

Učebnice: strany 30 – 33

Online – Pracovní sešit: 19/9;   20/1

Sami – Pracovní sešit: 19/7,8;  20/2, 3, 4

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Václav IV., Zikmund

Učebnice: strany 36, 37

Online- Pracovní sešit 20/1      

Sami - Pracovní sešit: 19/6;   20/2, 3

          

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? str.26, 27

Cílové učivo : I'm bigger than ... Ja jsem větší než...

bigger větší

smaller menší

taller vyšší

shorter kratší

fatter tlustší

thinner hubenější

older starší

younger mladší

PS str.32 , cv. 2 písemně 

Where is  ( the cafe ) ? Kde je kavárna? 

Where are the monkeys ? Kde jsou opice ? 

They' re next to the giraffes Jsou vedle žiraf.

opposite  naproti

between  mezi

car park  parkoviště

toilets   záchody

shop  obchod

cafe  kavárna

PS str. 33, cv. 2 

PS str. 95 , Lekce 4 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod střední

Online - Učebnice: 45, 46, 47

             - Pracovní sešit: 45/1, 2, 3

Sami - Učebnice: 46/1 – ústně

                               47/3, 6 – napsat do sešitu

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami – Čítanka: strany 118 -

    

MATEMATIKA – Čísla 10 000 – 1 000 000

Online – Učebnice 2. díl: strany 3, 4

             - Pracovní sešit: 26/1, 2, 3, 4, 5

Sami - Učebnice 2. díl: 3/2, 3, 4 – ústně, s kartičkami čísel

                                         3/5 – do sešitu

         - Početník: strana 27

(Druhý díl učebnice najdete ve vestibulu školy. Vyplnit rámeček na zadní straně.)

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém Les

Učebnice: strany 30 – 33

Online – Pracovní sešit: 17/1;   18/5

Sami – Pracovní sešit: 17/2;   18/3,4,6

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Karel IV.

Učebnice: strany 34, 35

Online- Pracovní sešit 18/4      

Sami - Pracovní sešit: 17/1,2 (dokončit)   18/3;   19/5

          

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? Jsou to opice ? str.24,25

Určování zvířat

Otázky Are they...? Jsou ?

Vazby They are ...They are not...Oni, ony, ona jsou...

They aren't Oni nejsou...

lion

penguin

monkeys

funny

dangerous

friendly

Excuse me

What 's in there? Let's ask the keeoer

Rozšíření slovní zásoby ( zvířata )

PS slovní zásoba str.95 Lekce 4

PS str.39 celá písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména - pád

Online - Učebnice: 40/1,2,4

             - Pracovní sešit: 43/5; 44/6

Sami - Učebnice: 40/3 - napiš jako stránku do památníčku a přidej obrázek

         - Pracovní sešit: 43/3,4,(bez vzorů); 44/7,8

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami – Čítanka: strany 114 - 117

    

MATEMATIKA – Písemné dělení, průměr, jednotky délky

Online - Učebnice: 28; slovní příklady

             - Početník: strana 25

Sami - Početník: strana 17 (dokončit) a strana 26

PŘÍRODOVĚDA U lidských obydlí – domácí zvířat

Učebnice: strany 25 – 28

Online – Pracovní sešit: 14/4; 15/10

Sami – Pracovní sešit: 14/5,6; 15/7,8,9

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Jan Lucemburský, Karel IV.

Učebnice: strany 33, 34          

Sami - Pracovní sešit: 17/1,2

          

ANGLICKÝ JAZYK   H. Tomaševska

Učebnice AJ Colin in Computerland str.22

Slovní zásoba : spiders, rope, everywhere stop

Catch this ! Don' t eat it ! You can do it!

Our World str.23 Náš svět

Slovní zásoba : meals , bacon , beans , scones , strawberry jam , fish and

chip shop , fish and chips

PS str. 26 písemně

PS str.95 Lekce 3 , slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména (rod, číslo)

Online - Učebnice: strana 36, 39

             - Pracovní sešit: 41/7

Sami - Učebnice: 36/4 – napiš do školního sešitu

         - Pracovní sešit: 41/6,8, 42/1,2

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 84 - 86

    

MATEMATIKA – Písemné dělení, aritmetický průměr

Online - Učebnice: 27; slovní příklady

             - Pracovní sešit: 12/1,2,3,5,7,8

Sami - Pracovní sešit: 12/6

         - Početník: strana 17 (2 sloupce)

PŘÍRODOVĚDA U lidských obydlí

Učebnice: strany 25 – 28

Online – Pracovní sešit: 13/3; 14/5

Sami – Pracovní sešit: 13/1,2; 14/4,6

VLASTIVĚDA Přemyslovci - opakování

Učebnice strany 31, 32          

Online - Pracovní sešit: 16/9,10

Sami - Pracovní sešit: 15/5,6,

           Učebnice: strana 32 – Staň se rytířem PČ, VV (dobrovolně)

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice AJ  What do people have for breakfast ? Let's ask the people in Woodland Road... str.21

Slovní zásoba : always vždy

sometimes někdy

never nikdy

toast topinka

next door sousední

in a hurry ve spěchu

breakfast snídaně

tea čaj

milk mléko

orange juice pomerančový džus

cereal cereálie

banana banán

apple jablko

egg vajíčko

He , she likes... On, ona má rád / a...

He, she doesn't like...On / ona nemá ráda

Colin in Computerland, str.22 

Slovní zásoba

spiders pavouci

rope lano

Catch up! Chyt' tohle

Stop!  Zastav! 

Don't look down! Nedívej se dolů

Don't eat eat ! Nejez to

You can do it Dokážeš to

Over there ... Tamhle

everywhere všude

I am hungry  Mám hlad

PS cv.1, 2 str.25

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Slovní druhy

Online - Učebnice: strana 34, 35

             - Pracovní sešit: 39/2; 40/4

Sami - Pracovní sešit: 39/1, 40/3,5

         - Zopakovat řadu slovních druhů – zpaměti.

         - Procvičovat pravopis po všech obojetných souhláskách uvnitř slova

           (dobrovolně pracovní sešit strany 35 – 38).

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 80 - 83

    

MATEMATIKA – Písemné dělení jednociferným dělitelem

Online - Učebnice: 26/ 22, 23, 24; slovní příklady

             - Pracovní sešit 10/10, 11, 14

Sami - Pracovní sešit 10/7, 8, 9, 12, 13

         - Početník: strana 16 (dokončit)

PŘÍRODOVĚDA Savci v zimě

Online - Ukázky samostatné práce. (Povídání o volně žijícím savci.)

Sami - Připravit stránku o vybraném savci k nalepení do památníčku.

             (Úhledně psaný text svými slovy, nakreslené nebo nalepené obrázky…)

VLASTIVĚDA České království - Přemysl Otakar II., Václav II.

Učebnice strana 29, 30          

Online - Pracovní sešit: 16/8

Sami - Pracovní sešit: 16/7

           Vyhledávat informace ve vložené dvojstraně RODOKMENY PANOVNÍKŮ

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice AJ Shopping for Mum/  Nakupování pro maminku. Procvičení jazyka - děti přečtou rozhovor v kavárně. Doplní písemně rozhovor 

podle vzoru.

large - velký

Can I have a large / small ..., please ? Mohu dostat velký / malý ..., prosím? 

a tuna sandwich sendvič

cheese / egg sandwich sýrový/vajíčkový sendvič

apple juice jablečný džus

lemonade limonáda

No! Not a..., a ... Ne! Ne...,... ! 

Sorry ! Omluvám se ! 

Certainly Jistě ! delicious výborný

Děti se poučí o zdravé výživě,mluví o jídlech,která mají rády, mluví o nejoblíbenějším jídle.

fruit , healthy, onions, tomatoes , butter, lettuce, cucumber, avocado, salad, strawberries, 

smoothie, bread, eggs, bananas, yoghurt

Do you like ...? 

favourite

Učebnice str. 19,20.

PS str.22, 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po Z, pravopis

Online - Učebnice: strana 32

             - Pracovní sešit: 33/2; 34/4

Sami - Pracovní sešit: 33/1,3; 34/5,6,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z zpaměti.

         - Procvičovat pravopis po všech obojetných souhláskách uvnitř slova.

             (Můžete využít cvičení v pracovním sešitu na stranách 35 – 38.)

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 76 - 79

    

MATEMATIKA – Písemné dělení jednociferným dělitelem

Online - Učebnice: strany 23 a 24; slovní příklady

             - Pracovní sešit 9/1

Sami – Pracovní sešit 9/2,3,4

         - Učebnice: 23/6, 7; napsat do školního sešitu

         - Početník: strana 16

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě

Učebnice strana 34,35,36

Online - Pracovní sešit: 22/1, poznámky

             - Ukázky samostatné práce. (Povídání o volně žijícím savci.)

Sami - Pracovní sešit: 22/3

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království - Anežka Česká, Václav I., Přemysl Otakar II.

Učebnice strana 28, 29          

Online - Pracovní sešit: 16/7

Sami - Pracovní sešit: Vyhledávat informace ve vložené dvojstraně RODOKMENY PANOVNÍKŮ

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice AJ Shopping for Mum / Nakupování pro maminku. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.17,18.Děti popisují co mají / nemají rádi

PS , str.18 cv. 2 písemně . PS Slovníček Lekce 3 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po V, pravopis

Online - Učebnice: strana 31

             - Pracovní sešit: 31/3; 32/6

Sami - Pracovní sešit: 31/1,2,4; 32/5,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Texty na téma ZIMA

Sami - Čítanka strany 74 a 75

    

MATEMATIKA – Dělení se zbytkem, jednotky délky

Online - Učebnice: 15/100; 16/102; slovní příklady

Sami - Početník: strana 15

         - Učebnice: 16/106; napsat do školního sešitu

          - Zopakovat jednotky délky a jejich převody.

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě, přezimování našich savců

Učebnice strana 34

Online - Pracovní sešit: 22/poznámky

             - Naši volně žijící savci

Sami - Pracovní sešit: 22/2,4

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království, Přemysl Otakar I.

Učebnice strana 28          

Online - Pracovní sešit: 14/1,2

Sami - Pracovní sešit: 14/3, 4    

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po S, pravopis

Online - Učebnice: strana 30

             - Pracovní sešit: 29/1

Sami - Pracovní sešit: 29, 30/2,3,4

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po S zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Kalendář

Sami - Čítanka strany 72 a 73

         - Zopakovat řadu měsíců a jednotky času.

 

MATEMATIKA – Pamětné dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem

Online - Učebnice: 14/79;   15/95,100; 16/102; slovní příklady

             - Pracovní sešit: 7/1,2,3,6; 8/1,3

Sami - Pracovní sešit: 7/4,5;   8/2,4,6

         - Početník: 14/ 2 sloupce

PŘÍRODOVĚDA Bezobratlí

Učebnice strany 22 a 23

Online - Pracovní sešit: 10/3;    11/8,10

Sami - Pracovní sešit: 10/ 4,5,6,7; 11/9

         - Vyhledávat v knihách a na internetu zajímavé informace o hmyzu.

VLASTIVĚDA Život v Čechách před tisíci lety

Učebnice strany 25 - 27            

Online - Pracovní sešit: 12/1,2;    13/ 5

Sami - Pracovní sešit: 12/ 3;    13/ 4,6

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B

Online: Učebnice – 22/1, 23/1,2,3

Sami: Učebnice 22/2

           Pracovní sešit - strana 22, cvičení 1 - 5

Čtení Staré pověsti české

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

- Vyhledávej si v knihách zajímavé informace o savcích a ptácích.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné odčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - 42/1 – 8

               Pracovní sešit – 19/1

Sami:   Pracovní sešit - 19, cvičení 2 - 6

             Početník - strana 22

PŘÍRODOVĚDA Obratlovci – ptáci

Online: Učebnice - strana 20

Sami:   Učebnice - strana 20

Úkol: Odpovědi na otázky ve žlutém rámečku napsat na papír, vyfotit a poslat do Teams.

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - Křesťanství

Online: Učebnice - strana 18, 19            

             Pracovní sešit - strana 9, cvičení 2

Sami dobrovolně: Učebnice strana 20

                                   Pracovní sešit strana 10

Video na YOUTUBU – Velkomoravská říše

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.12 ,13.

Děti porovnávají věk lidí, He’s / She‘ s five years older/ younger than…

Je o pět let starší / mladší než…

PS str.13, ( 2), str.14 , ( 1). PS slovní zásoba str.95, Unit 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Zaslání ofocené stránky s úkolem většina zvládla. Děkuji. Věřím, že nám to takhle bude fungovat.

ČESKÝ JAZYK Zdvojené souhlásky, opakování stavby slova

Online: Učebnice – strany 18, 19

Sami: Pracovní sešit - strana 19, cvičení 17, 18 (stránku vyfoťte a vložte do teamsů)

           Když se budete nudit, udělejte si nějaké cvičení z učebnice na stranách 20, 21.

                                    

ČítankaStaré pověsti české

- Čítanka strana 102 - 104

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné sčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - strana 41

Sami:   Pracovní sešit - strana 18, cvičení 2 - 7

             Početník - strany 20 (jen sčítání), 21

                      

PŘÍRODOVĚDA Živočichové – rozdělení podle stavby těla, savci

Online: Učebnice - strana 19

             Pracovní sešit – strana 9 (poznámky)

Sami:   Pracovní sešit - strana 12, cvičení 12, 13

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - panovníci

Online: Učebnice - strana 18, 19            

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1

             Videa na YOUTUBU – O Bivojovi, Dívčí válka

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice Happy Street, str.11,12.

Děti procvičují otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Cílové učivo : He/ She’s got … brothers and … sisters.

On/ ona má…bratrů a…sester.

He/ She hasn’t got any brothers or sisters. On / Ona

Nemá žádné bratry a sestry.

How meny brothers and sisters have you got ? Kolik

máš bratrů a sester?

That’s right! To je správně!

Pracovní sešit, str.13, cv.2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Mám velikou radost, že se online výuky účastní 13 dětí z naší třídy. Děkuji rodičům za pomoc s připojením. Chválím děti, že se brzy s programem Teams seznámily. Pokusím se obsah učiva rozdělit na práci, kterou budeme dělat společně online,

a na samostatné domácí úkoly.

UČIVO na týden 9. 11. - 13. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (ob, v, bě – bje, vě – vje, pě)

Online: Učebnice - strana 17

             Pracovní sešit - strana 17, cvičení 14

                                       - strana 18, cvičení 16

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 11

                                       - strana 17, cvičení 12, 13

                                       - strana 18, cvičení 15                              

ČítankaStaré pověsti české

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Vybrat si například pověst O Bivojovi, O Horymírovi, Dívčí válka…)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (zaokrouhlování čísel)

Online: Učebnice - strana 40, cvičení 1,2

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 4,5,6,7

             Početník - strana 19

                      

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda – živočichové

Online: Učebnice - strana 18

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1,2; (případně dodělat strany 6 – 8)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Libuše, Přemysl Oráč)

Online: Učebnice - strana 16, 17

             Pracovní sešit - strana 8, cvičení 5

Sami:   Pracovní sešit - strana 8, cvičení 4

             Videa na YOUTUBU – O Libuši, O Přemyslovi

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.9.Rodina. 

Cílové učivo : sister, brother, auntie, uncle, cousin, mother, father, grandmother, grandfather,

He's Polly's brother. On je bratr Polly. This is my/ his/ her ...To je můj/ jeho/ její...

His/ Her name's ... Jmenuje se...

Pracovní sešit - str.11, cv.2.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Od pondělí 2. 11. 2020 začínáme zkoušet „online setkání“ v programu MS Teams. Žádám rodiče o instalaci aplikace a přihlášení žáka.

(K zařízení je potřeba mikrofon a kamera.)

První schůzka je naplánována na pondělí 2. 11. od 9:00. TĚŠÍM SE NA VŠECHNY.

UČIVO na týden 2. 11. - 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (od, nad, pod, před; roz, bez, vz)

-        Učebnice strany 15 a 16 (ústně nebo cvičně na papír)

-        Pracovní sešit strany 15, 16 (písemně do PS)

ČítankaStaré pověsti české

-        Čítanka strana 98 - 101

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Seznámení s knihou Eduarda Petišky – Čtení o hradech, zámcích a městech)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (porovnávání čísel)

-        Učebnice strany 33, 34 (ústně)

cvičení 33/4 písemně do školního sešitu

cvičení 33/5 vynechat

-        Pracovní sešit strana 15 (písemně do PS)

-        Početník strana 18

           Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

           Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17 (opakovat)

-        Pracovní sešit strana 7/cviční 7, 8, 9 (písemně do PS)

                         strana 8/cvičení 10, 11 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Praotec Čech, Kníže Krok a jeho tři dcery)

-        Učebnice strana 15

-        Pracovní sešit strana 7 (písemně do PS)

Videa na YOUTUBU - Praotec Čech, Krok a jeho dcery

ANGLICKÝ JAZYK  

Opakování - učebnice angličtiny Happy Street , str.8, 9. The presents - Dárky. Určovat  členy rodiny,

čísla do 100. Pracovní sešit str.10, cvičení 2. písemně. Slovníček, str.95 ( pracovní sešit) Unit 2, číst. 

Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Posílám učivo na týden 19. 10 – 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony

-        Učebnice strany 13 a 14 (ústně)

-        Pracovní sešit strany 13, 14, 15 (písemně do PS)

ČítankaTexty na téma podzim

-        Čítanka strany 17 a 19

-        Čtení libovolné pohádkové knihy

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000

(Písemné násobení si necháme až na společnou výuku ve škole.)

-        Učebnice strany 30, 31, 32 (ústně)

cvičení 32/17 písemně do školního sešitu

cvičení 31/13 a 32/19 vynechat

-        Pracovní sešit strany 13 a 14 (písemně do PS)

Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17

-        Pracovní sešit strana 5/cviční 1 a 2 (písemně do PS)

                         strana 6/cvičení 3, 4, 5, 6 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Slované, Sámova říše

-        Učebnice strany 13 a 14

-        Pracovní sešit strany 5 a 6 (písemně do PS)

ANGLICKÝ JAZYK 

Učebnice angličtiny - Happy Street – str 8,9 .Lekce 2 The presents, čtení, překlad., str. 9( read and say). Pracovní sešit str.95. (Unit 1, 2).

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zadání na týden do 16. 10.:

Práce, úkoly a vysvětlení zadáno ve škole.

Čj - uč. str. 12 - ústně

      - PS - str. 11, 12

- uč. str. 182 - do školního sešitu cv. 2, 6

      - Početník - str. 21, 22 - pouze 1 sl.

- PS - str. 4

Vl - uč. str. 11, 12 - přečíst