Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

3.A jde od 17. 5. do školy, distanční výuka (snad) pro letošek skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A jde od 10. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 3. 5. do 7. 5. 2021 – 3.A

Český jazyk

Podstatná jména-opakování: U str. 79 všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 81 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Slovesa: U str. 80 všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Osoba sloves: U str. 81 všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Číslo sloves: U str. 82 cv.1-3 ústně (společně on-line na MS TEAMS).

SLOH: Pohádky U str. 82 cv.4 (společně on-line na MS TEAMS). Samostatně dopracujete do sešitu ČJ-sloh: sestavení osnovy k pohádce Hrnečku vař (podle zeleného rámečku v učebnici).  

Papíry doplňovací cvičení: str. 60-63 samostatně.

Čítanka: číst si samostatně str. 139-144

Písanka: str. 21,22,23,24.

Matematika

Pamětné odčítání a sčítání: U (2.díl) str. 46 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Procvičování: U (2.díl) str. 49,50,51 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Násobení a dělení do 100: PS (3.díl) str. 26,27 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 2.díl: str. 1,2.

Prvouka

Člověk. Smysly, kostra: U str. 66,67 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 52 cv.1, str.53 cv.4,1 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street In the playgroud / Na hřišti

Slovní zásoba z okruhu oblečení a příbuzní

Cílové učivo : a jumper svetřík

a T - shirt tričko

shoes boty

socks ponozky

trousers kalhoty

a skirt sukně

In the playground . Na hříšti.

I' m muddy ! Jsem zablácený !

There' s mud on my ( T - shirt ). ( Na tričku) mám bláto.

I' ve got the muddy boy / girl blues !   Mám blues pro zablaceného kluka / holku !

Učebnice , str.56

Pracovní sešit , str.73, cv.2

Učebnice str. 57

Cílové učivo : Whose ( hat ) is this ? Čí je to ( kloubok) ?

This is Polly's jumper . To je ( Pollyin ) svetřík.

It ' s ( Polly 's ). To je Pollyino).

Oh, good. Hm, dobře.

There' s my hat ! Tady je můj kloubok !

Dear dear! Páni , páni

PS slovní zásoba str.103 lekce 8

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A jde od 26. 4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 – 3.A

Český jazyk

Předložky: U str. 70 (nebo 71) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 77 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Spojky: U str. 70 (nebo 71) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 78 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Částice, citoslovce: U str. 71 (nebo 72) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 79 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Slovní druhy-opakování: U str. 72 (nebo 73) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 80 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Papíry doplňovací cvičení: str. 56-59 samostatně.

Čítanka: zpaměti báseň (podle zadání v ZŠ), číst si samostatně články dle vlastního výběru (leden, únor).

Matematika

Pamětné sčítání-opakování: U (2.díl) str. 33,34 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (3.díl) str. 18,19,20 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Písemné sčítání trojciferných čísel bez i s přechodem 10: U (2.díl) str. 37,38,39 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (3.díl) str. 15 cv.2,4, str. 17 cv.3 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 2.díl: str. 5,6,7.

Prvouka

Člověk. Lidské tělo: U str. 63,64 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street Unit 7 In the street / Na ulici str. 50, 51

Učebnice str. 52, 53 The pictures . Looking at art

Slovní zásoba z okruhu lidé, čtení slov z okruhu lidé

Popis vzhledu, přídavná jmena

PS slovní zásoba str. 103 unit 7

PS str. 64 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A jde od 12.4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 – 3.A

Český jazyk

Slovesa: U str. 68 (nebo 69) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 74,75 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Příslovce: U str. 69 (nebo 70) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 76 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Písanka: str. 18,19.                                                                                               

V pátek 9.4.2021 odevzdejte Písanku 2.díl, Početník 1.díl, M-PS 2.díl, PRV-PS, čtenářský deník (kdo ještě neodevzdal)!!!

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10: U (1.díl) str. 48,49,50 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (2.díl) str. 32,33,34 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 1.díl: str. 15,16,17 (poslední sloupečky). Početník 2.díl: str. 1,2.

Prvouka

Rovnováha v přírodě: U str. 58,59 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 50,51 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy street str. 48 Unit 7 In the street / Na ulici

Slovní zásoba z okruhu lidé , čtení slov z okruhu lidé

PS slovní zásoba str.103

Is that Pam ? Učebnice AJ str. 49

Popis vzhledu , přídavná jmena

PS str. 62 cv. 2 str. 63. cv. 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 3.A

Český jazyk

Číslovky: U str. 67 (nebo 68) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 73 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Písanka: str. 15, 16 Třídění odpadu – str. 17 a Velikonoce str. 20 (probereme a napíšeme společně on-line na MS TEAMS).

Opakování vyjmenovaných slov: papíry po Z str. 48-53.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání je do konce března!

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10: U (1.díl) str. 47 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (2.díl) str. 28,29,30,31 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 1.díl: str. 15-17 (poslední sloupečky nedělat).

Prvouka

Rozmanitost přírody a její ochrana: U str. 56, 57 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). Samostatná práce: PS str.49.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street str. 46 Colin in Computerland

cvičení na kontrolu porozumění čtení

text message SMS zpráva, glue lepidlo , everybody každý, všichni

Help ! Pomoc !

PS str. 58 celá pís

str.47 In Britain : Pets Domácí zvířecí mazlíčky

Have you got ? Máš ? ...

Yes , I have . Ano, mám.

No , I haven't . Ne, nemám.

pony ponik

rabbit králík

fish ryba

hamster křeček

dog pes

cat kočka

pet domácí zvířecí mazlíček

He' s ( three) . Jsou mu tři roky.

funny legrační

I love ponies. Miluji poníky.

PS str.59 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 3.A

Český jazyk

Přídavná jména: U str. 66 (nebo 67) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 69,70 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Zájmena: U str. 67 (nebo 68) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žlutý rámeček. PS str. 71,72 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Písanka: str. 12,13,14.

Opakování vyjmenovaných slov: papíry po V str. 42-47.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března!

Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel: U (1.díl) str. 43,44 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (2.díl) str. 224,25,26,27 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 1.díl: str. 12 (poslední sloupeček), 13,14.

Prvouka

Zkoumáme přírodu: U str. 53-55 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 47,48 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Slovní zásoba - nábytek

a fireplace krb, a painting obraz, a rug kobereček, a sofa pohovka, a vase váza

Učebnice str.44, PS str. 56 celá

Obrázky, opakování slovní zásoby. Zopakování Yes , there's a fireplace in the old castle atd.

Učebnice str. 45, a bedroom ložnice, a bunk bed palanda, a globe globus, a radio rádio

What's in your bedroom ? Co je v tvém pokoji ?

PS slovní zásoba str. 102 Lekce 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 3.A

Český jazyk

Souhrnné opakování: U str. 61 (nebo 62) cv.1-3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS str. 64,65,66 cv.2 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Slovní druhy: U str. 62 (nebo 63) přečíst si slovní druhy (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š Slovní druhy ze str.62 (nebo 63) a žlutý rámeček ze str. 62 (nebo 63). Cv.1 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Podstatná jména: U str. 63,64,65 (nebo 64,65,66) všechny cvičení ústně (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu ČJ-Š žluté rámečky. PS str. 67,68 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS str.68 cv.1 samostatně opsat do ČJ-Š Pády a pádové otázky (naučit se zpaměti).

Sloh: Jarní poselství přírody U str. 60 (nebo 61) cv.1 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). Popis zvířat podle osnovy: U str. 64 (nebo 65) cv.3 samostatně udělejte do sešitu ČJ-Sloh nebo na papír-vyberte si jedno zvíře z obrázků v učebnici a popište podle osnovy.

Opakování vyjmenovaných slov: papíry po S str. 37-41.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března!

V pátek 19.3.2021 odevzdejte sešit ČJ-Sloh nebo papír se slohem: Popis zvířete podle osnovy, PRV papír s planetami (pokud jste ještě neodevzdali)!!! Vyzvedněte si M-PS 3.díl a Písanku 2.díl.

Matematika

Násobení a dělení 10,100: U (2.díl) str. 22 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Písemné sčítání dvojciferných čísel: U (1.díl) str. 42 fólie, M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (2.díl) str. 21,22,23(vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Jednotky času: U (3.díl) str. 38 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). Početník (1.díl) str. 32 (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 1.díl: str. 12 (bez posledního sloupečku).

Prvouka

Bezobratlí: U str. 50, 51,52 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 46,47 cv.5,6 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Slovní zásoba - místnosti, kitchen kuchyně, sitting room obývací pokoj

bathroom koupelna, bedroom ložnice, Flossy's got ... Flossy má ...

Rolling kutálení Stop ! Zastav / Zastavte Mmm. Nice smell ! Pěkná vůně !

Yuck ! Fuj ! I' m wet ! Jsem mokrý ! Phew ! Ffffí ! I' m tired ! Jsem unavený !

Učebnice, str. 42 PS, str. 54 cv.2

Předložky místa

Where' s the skateboard? Is it in the cupboard ? No. Try again.Ne. Zkus / Zkuste to znovu

Yes. That's right. Ano. To je dobře. Učebnice ,str. 43 PS, str.55 cv.1

PS slovni zásoba str.102 Lekce 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 3.A

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z: U str. 57,58 (nebo 58,59) přečíst si vyjmenovaná a příbuzná slova (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu Vyjmenovaná slova ze str. 57 (nebo 58) a žlutý rámeček ze str. 57 (nebo 58.)

Naučte se vyjmenovaná slova po Z zpaměti.

Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně: U str. 57,58 (nebo 57,58) cv.1-6 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 62 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Opakování vyjmenovaných slov: U str. 59 (nebo 60) cv.1-3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 63,64 cv.1 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Opakování vyjmenovaných slov: papíry po P str. 31-36.

Doplňte si papíry s vyjmenovanými slovy po Z-příbuzná slova a doplňovačky.

Písanka: str. 9,10. Třídění odpadu – Písanka str. 11 (probereme a napíšeme společně on-line na MS TEAMS).

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března!

V pátek 12.3.2021 odevzdejte M-PS 3.díl, Písanku 2.díl a papíry Vyjmenovaná slova (vše vyplněné). Vyzvedněte si M-PS 2.díl!!!

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100: U (2.díl) str. 18,19,21,22 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (3.díl) str. 14,15,16,17(vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. Nedělejte žluté sloupečky v PS z M!

Zaokrouhlování trojciferných čísel: U (2.díl) str. 32 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník 1.díl: str. 11,19,23,24,30,31.

Prvouka

Živočichové - obratlovci: U str. 48, 49 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 46 cv.4 (probereme společně on-line na MS TEAMS).         

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Happy Street

Greg's flat / Gregův byt , str. 40, 41

Slovní zásoba z okruhu nábytek , věty s there is , there are

Cílové učivo : a table stůl, a chair židle, a bookcase knihovna, a cupboard skříňka, a bed postel,

a wardrobe skriň na šaty, feathers peří, pírka, on the table na stole

At Greg' s flat . V Gregorově bytě./ U Grega.

everywhere všude

PS slovní zásoba str.102 Lekce 6

PS str.50 celá cvičení

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 3.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V: U str. 53 (nebo 54) přečíst si vyjmenovaná a příbuzná slova (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu Vyjmenovaná slova ze str. 53 (nebo 54) a žlutý rámeček ze str. 53 (nebo 54.)

Naučte se vyjmenovaná slova po V zpaměti.

Vy, vysoký, výt: U str. 53, 54 (nebo 54, 55) cv.1, 2 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 58 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Výskat, zvykat, žvýkat: U str. 54 (nebo 55) cv.3, 4, 5 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 59 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Vydra, výr, vyžle: U str.55 (nebo 56) cv.6,7 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 60 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. Samostatně opsat žlutý rámeček ze str. 55 (nebo 56.)

Povyk, výheň, předpona vy-, vý-: U str. 55, 56 (nebo 56, 57) cv.8-13 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 56 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. Samostatně opsat žlutý rámeček ze str. 56 (nebo 57.)

Opakování vyjmenovaných slov: papíry po M str. 23-30.

Doplňujte si průběžně papíry s vyjmenovanými slovy po V-příbuzná slova a doplňovačky.

Písanka: str. 8.

Sloh: Pohádka U str. 52 (nebo 53) cv.12 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března!

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1000: U (2.díl) str. 16,17 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. PS (3.díl) str. 8,9,10,11, 12,13 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. Nedělejte žluté sloupečky v PS z M!

Početník str. 27,28,29.

Prvouka

Živočichové: U str. 46, 47 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 43,44, 45 (probereme společně on-line na MS TEAMS).   

Pěkné jarní prázdniny 1.3.-5.3.2021.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ  Happy Street

At the park , str. 36, 37.

Cílové učivo : Stop, look, and listen ! Zastav, rozhlédni se a poslouchej !

Hold my hand ! Drž se mně za ruku !  zebra crossing  přechod pro chodce

footbridge lávka pro pěší

Is it safe to cross ? Může se bezpečně přejít ? 

Walk, don't run ! Jdi, neběhej ! 

PS str.45  celá cvičeni

Účebnice  AJ str. 38, 39 Colin in Computerland

I've got an idea !  Mám nápad ! 

It' s just water now ! Ted' je to pouze voda ! 

I 'm home again ! Jsem zase doma ! 

In Britain str. 39 

Cílove učivo : Move your ... like this . Pohybuj takto...

head  hlava

body  tělo

arm  paže

hand  ruka

leg  noha

foot  chodidlo

PS str. 48, cv.2

PS str. 102 Lekce 5 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 3.A

Český jazyk

Umět vyjmenovaná slova po S zpaměti.

Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S: papíry po B str. 8,9,10,11,12,13 (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 54 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S: papíry po L str. 14,15,16,17,18,19,20,21,22 (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 54 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Sloh: Červená Karkulka – podle obrázkové osnovy napište vyprávění pohádky na druhou stranu papíru. Samostatná práce.

Písanka str. 6,7,8.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března!

Do pondělí 15.2.2021 odevzdejte ČJ-PS, vyzvedněte si M-PS 3. díl a papíry s úkoly z ČJ!!! V pátek 19.2.2021 odevzdejte M-PS 2.díl a papír s pohádkou Červená Karkulka. Vyzvedněte si učebnici M 3.díl a Početník 2.díl!!!

Matematika

Plánky, mapky: PS (2.díl) str. 55,56,60 (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.  

Pamětné sčítání a odčítání do 1000: U (2.díl) str. 10,11,12,13,14 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.                       PS (3.díl) str. 3,4,5,6,7 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Nedělejte žluté sloupečky v PS z M!

Početník str. 25,26.

Prvouka

Rostliny-květy a plody: U str. 43, 44 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS).     PS str. 40 cv.9,10, str. 42 cv.14 (probereme společně on-line na MS TEAMS).        

Houby: U str. 45 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 42 cv.1 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ At the park str. 34, 35

Čísla 1 - 20 , čtení čísel

Učivo : Hide and seek hra na schovávanou

Don't peek ! nedívej se!

Close your eyes Zavři oči

Open your eyes Otevři oči

Count ... Počítej

You can't find me ! Mě nenajdeš !

Coming to find you ! Už vás jdu hledat !

PS slovní zásoba str.102, Lekce 5

Opakováni : názvy hraček pro hru venku

Have you got a big , small red kite ?

Yes , I have. No , I haven' t

You are Ben, Ty jsi Ben.

PS str.42, cv. 3

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 3.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S: U str. 49 (nebo 50) přečíst si vyjmenovaná a příbuzná slova (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu Vyjmenovaná slova ze str. 49 (nebo 50) a žlutý rámeček ze str. 50 (nebo 51.) Naučte se vyjmenovaná slova po S zpaměti.

Syn sytý, sýr: U str. 49, 50 (nebo 50, 51) cv.1, 2 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 52, 53 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Syrový, sychravý, usychat: U str. 50, 51 (nebo 51, 52) cv.3, 4, 5, 6, 7 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 54 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Sýkora, sýček, sysel: U str.51 (nebo 52) cv.8, 9, 10, 11 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 55 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Syčet, sypat: U str. 52 (nebo 53) cv.12, 13 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 56 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Samostatně si udělejte PS str. 57 cv.1, 2, 3.

Doplňujte si průběžně papíry s vyjmenovanými slovy po P-příbuzná slova a doplňovačky.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce března! Kdo neodevzdal čtenářský deník v lednu, udělá do konce tohoto týdne!

Do pondělí 15.2.2021 odevzdejte ČJ-PS, vyzvedněte si M-PS 3. díl a papíry s úkoly z ČJ!!!

Matematika

Porovnávání čísel: U (2.díl) str. 7 cv.1, 2, 3, 4, 5 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).  

Číselné řady 0-1000: PS (2.díl) str. 50, 51, 52, 53, 54 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Početník str. 18, 20, 21, 22.

Prvouka

Rostliny-listy: U str. 41, 42 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 40 cv.8 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ At the park / V parku str. 32, 33

Slovní zásoba z okruhu hračky pro hru venku

Cílové učivo : I ' ve got ... Mám...

a ball , a kite, a plane, a bout, a bike, a skateboard

At the park

Let' s go to the park

PS slovní zásoba str. 102 , Lekce 5

PS cv. 1 str. 40

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 3.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P umět zpaměti!                                                                                            Kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat: U str. 48 (nebo 49) cv.6, 7 ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 50 cv.1, 2, 3, 4 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce a samostatně procvičte cv.5.

Pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se: U str. 48 (nebo 49) cv.8, 9, 10 ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 51 cv.1, 2, 3, 4 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce. Ze str. 51 si samostatně napište některá slova z modrého sloupečku (Některá slova s i, í po M) do sešitu Vyjmenovaná slova.

Význam slov a číslic: Písanka str. 4 (společně on-line na MS TEAMS).  

Doplňte si papíry s vyjmenovanými slovy po P - příbuzná slova a doplňovačky na str. 19.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Písanka (2.díl) str. 1, 2, 3.

Sloh: Psaní adresy - Písanka str. 5 (společně on-line na MS TEAMS).

Pokud jste ještě neodevzdali čtenářský deník a Písanku 1.díl, odevzdejte tento týden!

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1000: U (2.díl) str. 3 cv.1, 2, 3 a U str. 4 cv.4 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). U str. 4 cv.5, 6 do M-Š (vysvětlíme a uděláme společně on-line na MS TEAMS).

Číselné řady 0-1000: U (2.díl) str. 5, 6 ústně všechna cvičení (probereme společně on-line na MS TEAMS), pouze cv.14 udělat do M-Š (vysvětlíme a uděláme společně on-line na MS TEAMS).  

PS (2.díl) str. 46, 47, 48, 49 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.  

Početník str. 8, 9, 10. Samostatně si procvičujte!

Prvouka

Části rostlin - stonky: U str. 40, 41 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS).       PS str. 38, 39 (probereme a doplníme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Opakování -  cílové slovní učivo lekce PS str.38 cv. 2

At the park / V parku str. 32, 33 Slovní zásoba z okruhu hračky pro hru venku

Slovní zásoba z okruhu hračky určené pro hru venku

Cílové učivo : I' ve got...  Mám...

a ball míč

a kite papírový drak

a plane letadlo

a bout lod'ka

a bike kolo

a skateboard skateboard

At the park . V parku

Let's go to the park ! Pojd'me do parku !

PS slovní zásoba str.102 ,Lekce 5

PS cv.1, 2 str 40

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 3.A

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P: U str. 46 (nebo 47) přečíst si vyjmenovaná a příbuzná slova (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu Vyjmenovaná slova ze str. 46 (nebo 47) a žluté rámečky ze str. 46 ,47(nebo 47, 48.) Naučte se vyjmenovaná slova po P zpaměti.

Pýcha, pytel, pysk: U str. 46, 47 (nebo 47, 48) cv.1, 2 ústně (společně on-line na MS TEAMS). . PS str. 47, 48 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Netopýr, slepýš, pyl: U str. 47 (nebo 48) cv.3, 4, 5 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 49 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Doplňujte si průběžně papíry s vyjmenovanými slovy po P - příbuzná slova.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Písanka str. 31, 32.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Čtenářské deníky odevzdáte v týdnu od 1.2.2021 ve škole!

Matematika

Procvičování odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ: PS (2.díl) str. 16, 17 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.   Nedělat žluté sloupečky!

Římské číslice: PS (2.díl) str. 20 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.   Nedělat žluté sloupečky!

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku: U str. 43 cv.12, 13, 14 a U str. 44 cv.19, 20, 22 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Procvičujte si ústně násobení a dělení do 100!

Prvouka

Rostliny: U str. 38, 39 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS).

V pátek 29.1.2021 máte pololetní prázdniny. Užijte si tento den bez učení a odpočívejte.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj  At the shop/ V obchodě. Procvičení jazykového učiva. Mezipředmětové vztahy - britská měna , děti ptají se na cenu a na otázky o ceně odpovídají, procvičují zacházení s penězi - sčítání a odčítání.

one  pounds - jedna libra

How much is it? Kolik to stojí? 

Can Polly buy... Může si Polly koupit? 

school bag aktovka

football fotbalový míč

Učebnice, str.28,29

 PS str. 34

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 3.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M: Naučte se vyjmenovaná slova po M zpaměti.

Mýtit, zamykat, smýkat: U str. 43 (nebo 44) cv.10, 11, 12, 13 ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 44 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně si napište některá slova z modrého sloupečku (Některá slova s i, í po M) do sešitu Vyjmenovaná slova.

Dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl: U str. 44 (nebo 45) cv.14, 15,17 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). U str. 44 (nebo 45) cv.1 6 samostatně napsat do ČJ-Š (zkontrolujeme společně při on-line výuce na MS TEAMS). U str. 45 (nebo 46) cv. 19, 20, 21 ústně (společně on-line na MS TEAMS). PS str. 45 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M: PS str. 46 cv.1 ústně (společně on-line na MS TEAMS), cv.2 vypracujte samostatně (zkontrolujeme společně on-line na MS TEAMS).

Doplňte si papíry s vyjmenovanými slovy po M - příbuzná slova i doplňovačky na str. 15.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Sloh: U str. 46 cv.18 ústně (společně on-line na MS TEAMS).

Písanka str. 28, 29, 30.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce ledna!

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ: PS (2.díl) str. 11, 12, 13, 14, 15 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.   Nedělat žluté sloupečky!

Procvičujte si ústně násobení a dělení do 100!

Prvouka

Kvetoucí, nekvetoucí, užitkové rostliny: U str. 36, 37 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 41 udělejte samostatně ( zkontrolujeme společně on-line na MS TEAMS).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ At the shop / V obchodě. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.24,25. Doplňkové učivo : At the shop.

V obchodě. Do you want ? Chceš / Chcete ...? an apple for your tea jablko k (tvojí) svačině) str.26, 27. Slovníček str.101 , Lekce 4 slovní zásoba. 

PS str.30. cv. 1 písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 3.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M: U str. 41 (nebo 42) přečíst si vyjmenovaná a příbuzná slova (společně on-line na MS TEAMS), samostatně zapsat do sešitu Vyjmenovaná slova ze str. 41 (nebo 42) a žlutý rámeček ze str. 42 (nebo 43.) Naučte se vyjmenovaná slova po M zpaměti.

My, mýt, myslit, mýlit se: U str. 41, 42 (nebo 42, 43) cv.1, 3, 4 ústně (společně on-line na MS TEAMS). Cv.5 sami napsat do ČJ-Š, zkontrolujeme si společně ve středu on-line na MS TEAMS. PS str. 40, 41, 42 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Hmyz, myš, hlemýžď: U str. 42 (nebo 43) cv.6, 7, 8 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 43 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.

Doplňujte si průběžně papíry s vyjmenovanými slovy po M - příbuzná slova.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Písanka str. 27.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce ledna!

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ: PS (2.díl) str. 4, 5, 6, 8, 9, 10 (vysvětlení společně on-line na MS TEAMS), samostatně dopracujete podle zadání při on-line výuce.   Nedělat žluté sloupečky!

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku: U str. 41 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Procvičujte si ústně násobení a dělení do 100!

Prvouka

Živá příroda: U str. 34 přečíst nahoře (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 37 cv.1 (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Rostliny: U str. 34, 35 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 37 cv. 2 (probereme společně on-line na MS TEAMS). Pokus dělat nemusíte.

Pokud jste si nevyzvedli, vyzvedněte si, prosím, PS z M (2.díl) a Písanku ve škole (schody, hlavní vchod).                    

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - barvy, čísla, školní pomůcky.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 3.A

Český jazyk

Sloh: ústně vyprávění o Vánocích (společně on-line na MS TEAMS)

Vyjmenovaná slova po L: zopakovat, doučit zpaměti. U str. 40 (nebo 41) cv. 12,13,14 ústně (společně on-line na MS TEAMS). U str. 41 (nebo 42) cv.3 sami napsat do ČJ-Š, zkontrolujeme si společně ve středu on-line na MS TEAMS.

Lýko, lyže, pelyněk, plyš: PS str. 38, 39 cv.3,4,5,6 (probereme a doplníme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 39 cv.7 procvičujte sami (ústně nebo písemně).

Dodělejte si papíry s vyjmenovanými slovy po L: příbuzná slova i doplňovačky na str. 11.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Termín odevzdání bude do konce ledna!

Matematika

Sčítání s přechodem přes desítku: U str. 36, cv.11,12,15 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). U str. 36 cv.13,14 (pište pouze výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š.

Odčítání s přechodem přes desítku: U str. 37, cv.16,1719,20 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). U str. 37 cv.18,21 (pište pouze výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š.

Procvičování: U str. 39 cv. 22,23,24 ústně. U str. 39, cv.25 a U str. 40 cv. 26 ústně i do sešitu M-Š (probereme společně on-line na MS TEAMS). U str. 40, 41 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).    

Procvičujte si ústně násobení a dělení do 100!

Prvouka

Půda: učebnice str. 32 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 36 cv.1. Slunce a Země: U str. 33 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). Samostatně na papír A4 nakreslete Sluneční soustavu s planetami a Sluncem podle obrázku v U str. 33 (po příchodu do školy odevzdáte).

Pokud nepůjdeme od 11.1.2021 do školy, vyzvedněte si, prosím, ve čtvrtek 7.1. nebo v pátek 8.1. PS z M (2.díl) a Písanku ve škole (schody, hlavní vchod).

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - barvy, čísla, školní pomůcky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Být-bydlit-obyvatel-byt: doděláme PS str. 25 (společně on-line na MS TEAMS). Zkontrolujeme U str. 33 (nebo 34) cv.8, které jste si měli napsat do ČJ-Š.

Příbytek, nábytek, dobytek: učebnice str. 33 (nebo str. 34) cv.9, 10 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 26,27.

Obyčej, bystrý, bylina: učebnice str. 34 (nebo str. 35) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a napiš cv.13. Cv.11 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 28, 29.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Čítanka str. 55–57

Písanka str. 20, 22, 23 (str. 21 nedělejte).

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole. Nezapomeňte, že termín odevzdání je do 30.11.2020!

Matematika

Procvičování násobení a dělení: Učebnice str. 28, 29. Cv.23, 29, 30, 31, 32 (pište pouze výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š, ústně cv.17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 33 (probereme společně on-line na MS TEAMS).  

PS str. 56-60. Nedělat zelené sloupečky!

Procvičovat násobilku 6,7,8,9 a 10.

Prvouka

Neživá příroda. Látky a jejich vlastnosti.: učebnice str. 27 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 32 a 33.  

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.14,15. Děti přečtou krátký text a porozumí mu.

Procvičí si psaní. Cílové učivo: I am from England. Jsem z Anglie. My school is ( Happy Street) School.

My teacher is Miss Davis. Moje učitelka je… Send me an email soon ! Pošli mi brzy e – mail!

Email e – mail From od To komu Subject předmět

I am ( nine). Je mi devět. What’s your name ? Jak se jmenuješ? How old are you?

PS str.101,Unit 2, slovní zásoba. Cvičení str.12 (2) písemně,PS

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Výuka 16.11. – 20.11.2020 (17.11. státní svátek)

Český jazyk

Řady vyjmenovaných slov: učebnice str. 30 (nebo str. 31) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček Cv.1,2,3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Udělej si 4 kartičky a na každou napiš 1 písmeno (Y, Ý, I, Í).

Vyjmenovaná slova po B: učebnice str. 31(nebo str. 32) do sešitu ČJ-Š opiš růžový rámeček a nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po B. Cv.2 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 20, 21.

Být-bydlit-obyvatel-byt: učebnice str. 32, 33 (nebo str. 33, 34) do sešitu ČJ-Š opiš oba žluté rámečky a napiš cv.8. Cv.3,4,5,6,7 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 22, 23, 24, 25.

Čítanka str. 50–54

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole.

Matematika

Učebnice str. 24, cv.60, 61, 62, 64 (piš i zápisy, výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š, ústně cv.59, 63, 65.

PS str. 44 a 45. Nedělat zelené sloupečky!

Procvičování: učebnice str. 25, cv.1, 3, 4 do sešitu M-Š, ústně cv.2, 5, 6 (probereme společně on-line na MS TEAMS).  

Naučit se násobky 10, procvičovat násobilku 6,7,8,9 a 10.

PS str.46-48. Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 27 do sešitu M-Š opiš růžový rámeček, nauč se tyto převody a napiš cv.12 a 14. Cv.7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 a 16 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Prvouka

Práce a volný čas. Lidé a výrobky: učebnice str. 24, 25, 26 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 29 a 30. PS str. 31 doma nedělat písemně, pouze procvičit ústně!

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk

Učebnice Happy Street, str.12,13. Děti poznávají země na mapě.

Dozvědí se, kde všude se ve světe mluví anglicky.

Cílové učivo : Australia, Canada, India, South Africa, UK,USA.

Where‘ s … from? Odkud je? I’m from… Jsem z …

Pracovní sešit, str.12 ( písemně )

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Hláskosloví a výslovnost. Stavba slova: učebnice str. 26 (nebo str. 27) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a napiš cv.3. Ostatní cv.1,2,4,5 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Slovní přízvuk: učebnice str. 27(nebo str. 28) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a cv.2 nejprve vymysli a napiš ke každému slovu rýmy, pak vymysli s každým slovem větu a napiš ji. Cv.1,3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Učebnice str. 28 (nebo str. 29) cv.7 napište a rozdělte na slabiky do ČJ-Š. Cv. 6 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Čítanka str. 45–49

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole.

Sloh: Adresy U str. 29 (nebo 30) cv.6 – napsat správně do sešitu ČJ sloh

Všechny písemné úkoly udělejte do čtvrtka 12.11. a v pátek 13.11. dopoledne přineste do školy ČJ-Š, ČJ sloh, ČJ PS.

Matematika

GEOMETRIE: Do velkého sešitu geometrie (pokud ho nemáš, tak na papír A4) udělej tyto úkoly: 1) Narýsuj dvě přímky e, f. Na přímce e vyznač bod M. 2) Narýsuj úsečku ST, jejíž délka je 6 cm. Vyznač bod A, který úsečce ST náleží a bod B, který úsečce ST nenáleží. 3) Narýsuj úsečku |OP|= 4 cm. Narýsuj úsečku CD, která je delší než úsečka OP.

Naučit se násobky 9, procvičovat násobilku 6,7,8 a 9.

PS str.40–43   Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 23 cv.48,49,55,56 do sešitu M-Š (nepište zápis, pouze příklad a odpověď), cv.47,53,54 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Prvouka

Věci a činnosti kolem nás. Lidská činnost a tvořivost: učebnice str. 24 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). Podle návodu v růžovém rámečku (U str.24) se pokuste obalit nějakou knížku (ukážete mi ji na schůzce prvouky). PS str. 27 a 28.  

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.10,11- Barvy. 

Cílové učivo : red - červený, green - zelený, black - černý, orange - oranžový, white - bílý, yellow - žlutý, blue - modrý, brown - hnědý, pink - růžový, purple - fialový.

Doplňkové učivo : Show me something ( red). Ukaž mi něco ( červeného).

Here is something red. Tady je něco (  červeného).

What colour is? Jakou barvu má? 

Number (one) is red.

Pracovní sešit - str.9, cv.3.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Slovo a skutečnost, význam slov: učebnice str. 21 (nebo papír str. 22) cv. 1 a,b),c)d), cv.2,3 ústně, PS str. 15  

Slova souznačná: učebnice str. 22 (nebo str. 23) žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,3 ústně, cv.2 fólie, PS str. 16

Slova protikladná: učebnice str. 23 (nebo str. 24) žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,2,4 ústně, cv.3 fólie, PS str. 17

Slova příbuzná: učebnice str. 24 (nebo str. 25) cv. 2 a žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,3 ústně, PS   str. 18

Nauka o slově-opakování: učebnice str. 25 (nebo str. 26) cv. 5 a),b) do ČJ-Š, cv. 1,2,3,4 ústně, cv.2 fólie, PS str. 1 9

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

Čítanka str. 40–44

Matematika

Naučit se násobky 8, procvičovat násobilku 6,7 a 8

PS str.33–39   Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 22 cv. 36,38,39,41,43,44 do sešitu, cv. 42,46 ústně

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

Prvouka

Naše vlast: učebnice str. 19-21 - přečíst, PS str. 22-23, Lidé a čas: učebnice str. 22 a 23, PS str. 25,26. Opakujte si hodiny!          PS str. 24 doma nedělat písemně, pouze procvičit ústně!

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

 

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Opakování  - školní pomůcky, barvy  a čísla. Cílové učivo : a book,  a pencil,  a rubber, a pencil case,

a pen, a ruler. What's this ? Co je toto? It' s a... To je...

Pracovní sešit str.7, cvičení 2 ( písemně).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

výuka 14.10. – 23.10.2020      

Český jazyk

Základní skladební dvojice: učebnice str. 18 (nebo papír str. 18) cv. 2,3 do sešitu, PS str. 13  

Spojování vět, doplňování souvětí: učebnice str. 19 (nebo str. 20) cv. 2,3 do sešitu, učebnice str. 20 (nebo str. 21) cv. 5,7 do sešitu, PS str. 14

Sloh: Vyprávění, nadpis: učebnice str. 28 (nebo 29) cv. 5 – splnit všechny úkoly v zadání,   a),b),c) do sešitu ČJ-SL

Čítanka str. 24 – 33, str. 38, 39

Písanka str. 14 – 19

Matematika

Naučit se násobky 7, procvičovat násobilku 6 a 7

PS str.28, 29, 30, 31, 32

Učebnice str. 21 cv. 25, 26, 28, 30, 32 do sešitu

Prvouka

Dodělat Ps str. 18, Opakování učebnice str. 15 - ústně

Země v níž žijeme. Krajina v okolí domova. učebnice str. 16-18 - přečíst, PS str. 19-21

 Anglický jazyk 

Anglická abeceda, hláskování. Učebnice angličtiny Happy Street – str.8. Slovní zásoba, (školní pomůcky), a book, a pencil,a rubber, a pencil case.

What‘s this? Příprava: učebnice, str.8, 9. Číslovky (1 – 10), one, twoo, three, four, five,six, seven, eight, night, ten.

Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.