Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 3.B distanční výuku.

3.B jde od 17. 5. do školy, distanční výuka (snad) pro letošek skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku 10. 5. do 14. 5. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str. 22,24 – rostliny a části, vyjm. slova a jejich použití

uč. str. 69 nebo 70/příslovce

uč. str. 70 nebo 71/předložky, spojky

uč. str. 71 nebo 72/částice, citoslovce

Pracovní sešit (PS) str. 76/ něco uděláme společně, něco samostatně

PS str. 77, 78, 79/ něco uděláme společně něco samostatně

Čítanka str. 139 – 141 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

uč. 3.díl str.7 - 17/OPAKOVÁNÍ dělení se zbytkem

PS 3.díl str. 16, 17, 18, 19/procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání

Početník str. 22, 23

Anglický jazyk

Unit 8 In the playground– uč. str. 56, 57/ čtení, poslech

PS str. 73/1,2

     str. 74/ 1,2

     str. 75/ samostatně

Prvouka

Rodina

uč. str. 65

PS str. 53/3, 4

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B jde od 3. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku 26. 4. do 30. 4. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str. 19

uč. str. 83 nebo 84/slovesa, procvičování, opakování naučeného učiva

uč. str. 84 nebo 85/čas u sloves, 9 – napsat do školního sešitu

Pracovní sešit (PS) str. 74/ uděláme společně

Čítanka str. 136 – 139 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

uč. 3.díl OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILKY

PS 2.díl str. 57, 58, 59,60, 61/ – plánky, mapky

PS 3.díl str. 39, 40, 41, 42, 43,44, 45,46/násobení a dělení, násobení násobků deseti

               Str. 14, 15 – sčítání a odčítání do 1000

Anglický jazyk

Unit 7 In the street– uč. str. 52, 53, 55/ čtení, poslech

PS str. 66, 67/něco společně, něco samostatně

     str. 72/ samostatně

Prvouka

Rovnováha v přírodě, Chráníme přírodu

uč. str. 58, 59, 60, 61, 62

PS str. 51/2, 4 – společně, 3 - samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku 19. 4. do 23. 4. 2021 – 3.B

3.B jde od 19.4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str. 16,17 – kniha – přítel člověka, eko – třídění papíru

uč. str. 67nebo 68/zájmena, číslovky

Pracovní sešit (PS) str. 71/ něco uděláme společně, něco samostatně

PS str. 72/1, 2 společně, samostatně při hodině na známky

Čítanka str. 128 – 131 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

uč. 2. díl str. 52, 53/PROCVIČOVÁNÍ NAUČENÉHO UČIVA – většinu samostatně, příprava na test z matematiky, který si napíšeme ve čtvrtek 22. 4. dubna

uč. 3.díl str.3, 4, 5/OPAKOVÁNÍ PŘÍPRAVA NA TEST

PS 2.díl str. 34 35, 36/ – opakování násobení a dělení, zápis slovních úloh

PS 3.díl str. 11, 12, 13/procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000, násobilka

Anglický jazyk

Unit 7 In the street– uč. str. 49, 50/ čtení, poslech

PS str. 63/1,2

     str. 64/ samostatně

Prvouka

Zkoumáme přírodu, opakování o živočíších

uč. str. 53, 54, 55

PS str. 47/dole

             48/2, 3 něco společně, něco samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku 6. 4. do 9. 4. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.14, 20 – pro chytré hlavičky, Velikonoce

uč. str. 79nebo 80/ podstatná jména, používání vyjm. slov, párové souhl., ú/ů – OPAKOVÁNÍ

                             79/3 – napsat do ŠS

uč. str. 66 nebo 67/přídavná jména

Pracovní sešit (PS) str. 69/ něco uděláme společně, něco samostatně

PS str. 70/něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 124 – 127 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

Početník 2.díl str. 10, 11,12 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.46/ písemné sčítání 3 čísel

uč. 2. díl str. 49, 50, 51, 52, 53/PROCVIČOVÁNÍ NAUČENÉHO UČIVA – většinu samostatně, příprava na test z matematiky, který si napíšeme v průběhu dubna

PS 2.díl str. 30, 31, 32, 33/ – opakování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel

PS 3.díl str. 10/procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000

Anglický jazyk

Unit 7 In the street– uč. str. 48/poslech a čtení, názvy osob, popis osoby

PS str. 103/označení slovní zásoby

     str. 62/1 poslech, společně, 2 samostatně

Prvouka

Živočichové – BEZOBRATLÍ

uč. str. 50, 51

PS str. 46/5 společně, soutěž

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.15 –apríl, věty

uč. str. 76 nebo 77/ podstatná jména - číslo

uč. str. 77 nebo 78/rod podstatných jmen

uč. str. 78 nebo 79/životnost podstatných jmen

pádové otázky – zkoušení 30. 3. 2021v úterý

Pracovní sešit (PS) str. 68/ diktát – napíšeme a opravíme společně ve středu 31.3.

Čítanka str. 120 – 123 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

Početník 2.díl str. 8, 9 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.40, 41/vysvětlení postupu písemného odčítání trojciferných čísel

uč. 2. díl str. 43, 44, 45/procvičení písem. odčítání

PS 2.díl str. 26, 27, 28, 29/1, 2 – opakování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel

PS 3.díl str. 8, 9/procvičování, logické úlohy

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – OPAKOVÁNÍ

Have you got…..?, Yes,I have. No, I haven’t.

Where’s the….? The book is ON(na),IN(v,ve),UNDER(pod)…..

Slovíčka s U1 až po U6 – ZKOUŠENÍ ústně

PS str. 56, 59, 61

Prvouka

Velikonoční prázdniny.

Pěkně si je užijte. Odpočiňte si a užívejte si dnů volna.

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.12,13 – psaní o sobě, psaní přání k svátku

uč. str. 65 nebo 66/vlastní jména – města, vesnice, pohoří, hory, řeky, ulice, náměstí

uč. str. 73 nebo 74/tvary podstatných jmen

uč. str. 74 nebo 75/pády podstatných jmen – naučit se všech 7 pádů nazpaměť

uč. str. 75 nebo 76/číslo podstatných jmen

Pracovní sešit (PS) str. 67/2 - společně

                                   str. 68/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 115 – 119 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Vyzvednout ve škole papíry s procvičováním párových souhlásek a vyjmenovaných a příbuzných slov.

Matematika

Početník 2.díl str. 5, 6, 7– něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.32/něco uděláme společně, něco samostatně – zaokrouhlování trojciferných čísel - OPAKOVÁNÍ

uč. 2. díl str. 33/něco samostatně, něco společně – OPAKOVÁNÍ ,pamětné sčítání, odčítání do 1000

uč. 2. díl str. 37, 38, 39 – písemné sčítání trojciferných čísel

PS 2.díl str. 20/2, 3, postranní sloupeček – římské číslice

               str. 24, 25/ vše samostatně - procvičování

PS 3.díl str. 32, 33/ něco společně, něco samostatně

PS 3. díl str. 6, 7/něco společně, něco samostatně - OPAKOVÁNÍ

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 43/otázka Where’s the……?, odpověď, opakování slovní zásoby, předložky on(na), in(v, ve), under(pod)

                                   uč. str. 44/poslech

PS str. 55/kontrola domácího úkolu – otázka a odpověď – Where’s the….?

     str. 56/1 část společně, část samostatně

     str. 59/poslech

Prvouka

Živočichové - OBRATLOVCI

uč. str. 48, 49

PS str. 45/něco společně, něco samostatně

     str. 46/4 společně, dokončit samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.11 – ekokoutek, Co je sklo?, doplnit informace z úvodního textu

uč. str. 60 nebo 61/slovesa, podstatná jména – opakování, společně

uč. str. 61 nebo 62/ opakování – společně , diktát si napsat samostatně

uč. str. 62 nebo 63/SLOVNÍ DRUHY, společně,

                                   slovní druhy - naučit se nazpaměť v pátek 19.3. zkoušení

uč. str. 63 nebo 64/ podstatná jména - úvod

Pracovní sešit (PS) str. 66/společně kontrola

                                   str. 67/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 103 naučit nazpaměť (v úterý příští týden 16.3. zkoušení), str. 109 – 114 číst

Matematika

Početník 2.díl str. 3, 4 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.27/něco uděláme společně, něco samostatně – JEDNOTKY HMOTNOSTI –

                                                                                                             g(gram), kg(kilogram), t(tuna)

uč. 2. díl str. 28/něco samostatně, něco společně – JEDNOTKY OBJEMU – l(litr), hl(hektolitr)

uč. 2. díl str. 29, 30 – OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ

PS 2.díl str. 21/1, 2 – opakování, něco společně, něco samostatně

               str. 22, 23/ vše samostatně - procvičování

PS 3.díl str. 28,29, 30, 31/ něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 42/poslech a čtení, místnosti v bytě

PS str. 53/doplníme společně

     str. 54/2 samostatně, 1 poslech

     str. 55/ něco společně, něco samostatně

Prvouka

Houby , Živočichové – úvod

uč. str. 45, 46, 47

PS str. 42/1 společně

     str. 43, 44 společně, pak vystřihnete a nalepíte samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.9,10

Vyjmenovaná slova po Z – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 10.3.

uč. str. 57 nebo 58 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm. slovy po Z) žlutou tabulku – napsat do ŠS

uč. str. 58 nebo 59/něco společně, něco samostatně

uč. str. 59 nebo 60/OPAKOVÁNÍ 1 – společně, 2, 3 – napsat do ŠS

Pracovní sešit (PS) str. 62/něco společně, něco samostatně

                                   str. 63, 64, 65, 66/ něco společně, něco samostatně – OPAKOVÁNÍ, UPEVŇOVÁNÍ

Čítanka str. 103 naučit nazpaměť (v úterý příští týden 16.3. zkoušení), str. 104 - 108 číst

Matematika

Početník 1.díl str. 31 – něco uděláme společně, něco samostatně – opakování, procvičování

Početník 2.díl str. 1, 2 – něco společně, pak dodělat

uč. 2.díl str.24/něco uděláme společně, něco samostatně – JEDNOTKY DÉLKY

uč. 2. díl str. 25/něco samostatně, něco společně

PS 2.díl str. 51/1 – společně

               str. 55, 56/ vše samostatně – Plánky, malování

               str. 18, 19/ něco společně, něco samostatně

PS 3.díl str. 4/1, 2 společně, 3, 4

PS 3.díl str. 47/společně

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 40/poslech a čtení, slovní zásoba nábytek, místnosti v bytě

PS str. 102/slovní zásoba – probereme společně, pak napíšete do slovníčků

     str. 51/1 poslech společně, 2 samostatně

Prvouka

Rostliny – OPAKOVÁNÍ

PS str. 40/8 společně, 9,10 KONTROLA

     str. 41 společně, pak vystřihnete a nalepíte samostatně

     str. 42 /14 a) společně

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.8 pro chytré hlavičky

Vyjmenovaná slova po V – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 24.2.

uč. str. 53 nebo 54 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm.slovy po V ) žlutou tabulku – napsat do ŠS

uč. str. 54 nebo 55/něco společně, něco samostatně

uč. str. 55 nebo 56/společně, žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str. 56 nebo 57/10,11,12společně, žlutou tabulku napsat do ŠS

NAUČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z po jarních prázdninách zkoušení

Pracovní sešit (PS) str. 55/něco společně, něco samostatně

                                   str. 56/1, 2 – společně,3,4 – samostatně

                                   str. 57/ samostatně úkol na jarní prázdniny

                                   str. 58, 59, 60/ něco samostatně, něco společně

Čítanka str.100 - 102, přečíst, 103 naučit přes prázdniny nazpaměť

DONÉST čtenářské deníky, písanky, PS 2.díl do konce týdne, do pátku 26.2.

Matematika

Početník – str. 28 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   str. 29 – něco společně, pak dodělat

                   str.30 – udělat o jarních prázdninách

uč. 2.díl str.18/55, 56 – společně

uč. 2. díl str. 19/něco samostatně, něco společně

                  str.22/77,78,80 -společně

PS 2.díl str. 15/1 – něco společně, něco samostatně

               str. 16/ 2, – společně, 1 a sloupeček – samostatně,

               str. 17/ 1,2,3 vše samostatně

PS 3.díl str. 3/1, str. 5/1, 2, + sloupeček vše samostatně, vypracovat o jarních prázdninách, OPAKOVÁNÍ

Anglický jazyk

Unit 5 My body, My head – uč. str. 33/čtení, 35/poslech, upevnění slovní zásoby, otázka „have you got“..?

PS str. 42/sami

     str. 43/poslech,44/poslech, společně

Prvouka

Uč. str. 41, 42, 43, 44 – Rostliny - druhy dužnat. stonků, listy, jehličí, květy, plody

PS str. 39, 40/něco společně, něco samostatně

Namalovat do sešitu – druhy stonků rostlin, list jednoduchý a složený, části květu

Třídní učitelka Renata Dušková KRÁSNÉ A POHODOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.6, 7 - psaní adresy, opakování

Vyjmenovaná slova po S – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 17.2.

uč. str. 49 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm.slovy)

uč. str. 50/něco uděláme společně, něco sami, žlutou tabulku a 2 – napsat do ŠS

uč. str. 51/společně

papírydoplňovačky (Opakování a Souhrnná cvičení) – kdo ještě neodevzdal, odevzdat do pondělí 15.2.

Pracovní sešit (PS) str. 52/něco společně, něco samostatně

                                   str. 53/5, 6 – společně,7,8 – samostatně

                                   str. 54/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str.96 - 99, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 26 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   str. 27 – něco společně, pak dodělat

uč. 2.díl str.16/41, 44 – společně, 45 – napsat do ŠS

uč. 2. díl str. 17/něco samostatně, něco společně

                 str.21/67,68,72 -společně

PS 2.díl str. 11/1 – společně

               str. 12/ 2, 3 – společně, 1 a sloupeček – samostatně

               str. 13/ 1,2,3 – zápis slovní úlohy, vše samostatně

               str. 14/1, 2 – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 My body, My head – čtení a procvičení slovní zásoby

PS str. 40/1, 2,

     str. 41/1, 2

Prvouka

Uč. str. 39,40,41 – Rostliny, části rostlin

PS str. 38,39/něco společně, něco samostatně

Namalovat do sešitu – části rostlin – byliny a stromu

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.5 - psaní adresy, opakování

Procvičování a upevňování vyjmenovaných slov po B, L, M, P

papíry   – doplňovačky - něco společně, něco samostatně – VYZVEDNOUT SI JE HNED V PONDĚLÍ

Pracovní sešit (PS) str. 51/1, 2, 3 společně

                                   str. 50/ napíšeme si společně diktát v úterý

Čítanka str.92 - 95, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 25 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   Str. 26 – 1.sloupeček

uč. 2.díl str.10/2, 4, 7, 8 – společně

uč. 2. díl str. 13/něco samostatně, něco společně

                 str. 14/něco společně, něco samostatně

PS 2.díl str. 53/2, 3 – společně, 1 - samostatně

               str. 54/ 1, 3 – společně, 2,4 – samostatně

                str. 9/ 1,3 - část společně, 2 – společně, 4 – samostatně – zápis slovní úlohy

               str. 10/1, 2, 3 – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 – At the park - uč. str. 32 – zkoušení čtení

PS str. 40/1, 2

Papíry (vložit do desek,košilky) – části těla, obličeje – zapsat slovíčka do slovníčku

                                

Prvouka

Uč. str. 36,37, 38 – Rostliny, rozdělení rostlin

PS str. 37/2 – rozbor pokusu,1, 2 – společně

Prosím pořídit si sešit 544e - na psaní poznámek, malování a lepení obrázků

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.3, 4

.str.48 nebo 49 /VYJMENOVANÁ SLOVA PO P 6, 8, 10 – společně, 9 – samost., 7 – napsat do ŠS

papíry - -vyjmenovaná slova po P – doplňovačky - něco společně, něco samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 49/1 – něco společně, něco – samostatně

                                  str. 50/ 2 – něco společně, něco– samostatně, napíšeme si společně diktát

Čítanka str.88 - 91, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 23, 24– něco uděláme společně, samostatně – zaokrouhlování

                   Str. 25 – 1.sloupeček

uč. 2.díl str.10/2, 4, 7, 8 – společně

uč. 2. díl str. 11/něco samostatně, něco společně

                 str. 12/něco společně, něco samostatně

PS 2.díl str. 50/2, 3 – společně, 1 - samostatně

               str. 52/ 1, 3 – společně, 2 – samostatně

               str. 7/ 1 – společně, 2 – samostatně, opakování

               str. 8/1, 2, 3, 4 + sloupeček – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 – At the park - uč. str. 32 – píseň

slovní zásoba – PS str. 102 probrat výslovnost – NAPSAT DO SLOVNÍČKU

                                 str. 40/1, 2

Prvouka

Uč. str. 34,35 – Živá příroda

PS str. 37/2 – společně, provést pokus

PROSÍM VYZVEDNOUT PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3.DÍL (do konce týdne).

Všem děkuji a přeji hodně sil a trpělivosti při vstupu do 2.pololetí.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.1, 2

.str.46 nebo 47 /VYJMENOVANÁ SLOVA PO P ,1, žlutá tabulka – napsat do ŠS

     str.47 nebo 48/2,3, žlutá tabulka – napsat do ŠS

papíry - str. 18 – Doplňovačky, opakování vyjm. Slov B,L,M - odevzdat do středy 27.1. do školy

               -vyjmenovaná slova po P – napsat slova příbuzná, něco společně, pak dodělat samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 47/1 – uděláme společně, 2 - samostatně

                                   str. 48/ 2 – společně, 1, 3 – samostatně

Čítanka str.86 - 87, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 21, 22– něco uděláme společně, samostatně

uč. 2.díl str.5/9, 10,11, 12 – společně

uč. 2. díl str. 6/13, 14, 17, 18 – společně

                 str. 7/1, 3 - společně

PS 2.díl str. 48/1, 2 – společně, 3, 4 - samostatně

               str. 49/ 1 – společně, 3 – samostatně

               str. 5/ 2 – společně, 1 – samostatně

               str. 6/1, 2, 3, sloupeček – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

papíry – číslice do 20 – napsat do slovníčku, Unit 5, abeceda – společně (papíry vložit do své košilky, desek), procvičování, upevňování

Prvouka

Tento týden NEBUDE.

Ve čtvrtek 28.1.2021 bude probíhat on -line výuka podle pátečních MS Teams. Proběhne hodnocení 1.pololetí a oznámení známek na vysvědčení a ve zbytku hodiny Matematika.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Děkuji vám všem (žákům i rodičům )za dosavadní spolupráci při výuce.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.31, 32 – PŘINÉST 1. DÍL DO ŠKOLY do pátku

.str.45 nebo 46 /18, 20, 21 – společně, 19 – napsat do ŠS

papíry - str. 14 – Doplňovačky- něco uděláme společně, něco samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 42/1, 2 – uděláme společně, 3, 4 - samostatně

                                   str. 43/1, 2 – společně, 3, 4 – samostatně

                                   str. 44/1, 2, 4 – společně, 3 – samostatně, pročíst modrý sloupeček

                                   str. 45/1, 2 – samostatně, 3, 4 – samostatně

                                   str. 46/celá – samostatně, opakování vyjm. slov po B, L, M

Čítanka str.82 - 85, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 17, 19 – procvičování, samostatně

                     Str. 20 – uděláme společně, číselné řady do 1000

uč. str. 56/14– společně, vysvětlení hodin, převody sekundy, minuty, hodiny

uč. str.57, 58/opakování, zkusit samostatně – PŘINÉST 1.DÍL DO ŠKOLY do středy

uč. 2.díl str.3/1, 3 – společně

uč. 2. díl str. 4/5, 6 - společně

PS str. 60, 61, 62, 63/celé – samostatně

       str. 25 – společně, PŘINÉST 1. DÍL DO ŠKOLY do středy

PS 2.díl str. 46/1, 2 - společně

               str. 47 1, 3, 4 - společně

Anglický jazyk

uč. str. 28 – společně, britské platidlo, měna

PS str. 34/1 – společně

   str. 39/celá samostatně

papíry – číslice do 20 – napsat do slovníčku, Unit 5, abeceda – společně(papíry vložit do své košilky, desek)

Prvouka

uč. st. 33 / opakování, pročíst, naučit, ZKOUŠENÍ

VYZVEDNOUT SI PROSÍM NOVÉ UČEBNICE A PÍSANKU V PONDĚLÍ HNED PO ON - LINE VÝUCE .

Děkuji všem za dodržení daných termínů.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.29, 30

.str.44 nebo 45 /14, 15, 17 – společně, 16 – napsat do ŠS

papíry - str. 14 – Doplňovačky- něco uděláme společně, něco samostatně

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO M v úterý

Pracovní sešit (PS) str. 38/1, 2, 3, 4 – uděláme společně

                                   str. 39/5, 7 – samostatně, 6 – uděláme společně

                                   str. 40/2 – samostatně, 1 – uděláme společně

                                  str. 41/2 – samostatně, 1 – uděláme společně

Čítanka str.78 - 81, přečíst

Číst libovolné knihy.

Matematika

Početník – str. 15, 16 pís. odčítání, provést i zkoušku sčítáním

                     Str. 18 – uděláme společně

uč. str. 47/2, 3, 4 – společně, vysvětlení písemného odčítání

uč. str.48/8,9 - společně, 10, 11,12 – procvičit na folii, 13 - napsat do ŠS

uč. str.55/3, 4 – opakování zaokrouhlování

PS str. 56, 57, 58/celé – něco uděláme společně, něco samostatně

Anglický jazyk

uč. str. 26, 27 - číst

PS str. 32/1, 2 – společně

   str. 39/celá samostatně

Prvouka

uč. str. 32- 33/ Neživá příroda – půda,slunce

PS str. 36/1 - uděláme společně

      

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.27,28

.str.41 nebo 42 /naučit se vyjmenovaná slova po M, cvičení uděláme společně

papíry - str. vymýšlet příbuzná slova – uděláme společně

uč. str. 42 nebo 43/3, 4 – uděláme společně, žlutou tabulku napsat do ŠS,5 -napsat do ŠS

uč. str. 43 nebo 44/10, 11,12,13 – část uděláme společně

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO M v pátek

Pracovní sešit (PS) str. 34/5 – uděláme společně,

                                   str. 35/6,7 – samostatně, 8, 9, 10 – uděláme společně

                                   str. 36/3 – samostatně, 1, 2 – uděláme společně

                                   str. 37/4, 5, 6 – samostatně

Čítanka str.74 - 77, přečíst

Přečtenou libovolnou knihu zapsat do čtenářského deníku

Matematika

Početník – pokračovat v procvičování pís. sčítání - další strana

uč. str. 43/13,14 - společně

uč. str.44/17,20 - společně, 18 – procvičit na folii, 21 - napsat do ŠS

PS str. 22, 23,24/celé – uděláme společně

Anglický jazyk

uč. str. 25,26,27 - číst

PS str. 30/1 – samostatně – opakování slovní zásoby

   str. 31 – společně, 32 - společně

Prvouka

uč. str. 29 - 31/ Neživá příroda, Vzduch ,Voda – koloběh vody

PS str. 35/ něco uděláme společně, pokusy samostatně

     Str. 36/3 - společně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Třídní učitelka Renata Dušková

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.21

.str.31 nebo 32/2samostatně na folii

papíry - str.1,2 vymýšlet příbuzná slova – uděláme společně

uč. str. 32 nebo 33/3, 4, 5 – uděláme společně – příbuzná slova se slovem „ být“

uč. str. 33 nebo 34/6, 7 – část uděláme společně, 33/8 – napsat do ŠS

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO B

Pracovní sešit (PS) str. 20/1, 2, 3 – uděláme společně,4, 5 – samostatně

                                   str. 21/6,8 – samostatně, 7, 9, 10 – uděláme společně

                                   str. 22/1,4 – samostatně, 2, 3 – uděláme společně

                                   str. 23/5 – samostatně, 6, 7 - společně

Čítanka str.50 - 57, přečíst

Přečtenou libovolnou knihu zapsat do čtenářského deníku

Matematika

Početník str.28/1., 2.sl. samostatně,3.sl. – uděláme společně

uč. str. 30/35,36,37,38 - společně,40 – procvičit samostatně na folii

uč. str.32/41,42,43 - společně, 2/ společně, 44 - napsat do ŠS

PS str. 19, 20/celé – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Zkoušení psaní slovíček U1,2 – barvy, čísla, školní pomůcky

PS str. 19/1 – uděláme společně – opakování slovní zásoby, 2 – uděláme část společně, pak samostatně

uč. str. 19/ společně

Prvouka

ZKOUŠENÍ – hlavní světové strany, vedlejší světové strany, rozdělení krajiny, části kopce

uč. str. 19/ NAŠE VLAST - úvod

PS str. 22/1 – uděláme společně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Děkuji všem za vzornou docházku a aktivní spolupráci při on-line hodinách.

            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.20

.str.26 nebo 27/3, 4 – uděláme společně, pak napsat do ŠS

uč. str. 28 nebo 29/5, 6 – uděláme společně – Vyprávění, nadpis

uč. str. 29 nebo 30/celá – část uděláme společně, koupit pohled, napsat adresu cv. 1,2

uč. str.30 nebo 31/ – uděláme společně

. str. 31 nebo 32/ - NAUČIT VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

Pracovní sešit (PS) str. 19/celá - OPAKOVÁNÍ

Čítanka str.42 - 49, přečíst každý den 2 stránky

Matematika

Početník str.26/dokončit

                       27/celá

uč.str.27/ společně, násobilka 10, převodní jednotky – napsat růžovou talku do ŠS

uč. str.28/společně, 29/ společně, 29/33 – 1.,2.,4.,5. napsat do ŠS

PS str. 46,47/celé – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby Unit 3 – společně, výslovnost

PS str. 17/samostatně – opakování slovní zásoby, str. 18/ společně

Prvouka

Učebnice str.18 dolní část – přečíst – Voda v krajině

PS str. 21/ část společně, zbytek dodělat

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Děkuji všem za vzornou docházku a aktivní spolupráci při on-line hodinách.

            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.18, 19

.str.22 nebo 23/celá – Slova souznačná (synonyma) - žlutou tabulku napsat do školního sešitu (ŠS)

uč. str. 23 nebo 24/celá – Slova protikladná(opozita) – žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str. 24 nebo 25/celá – Slova příbuzná – žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str.25 nebo 26/1 – ústně,2- do ŠS, 3- ústně, 4 – do ŠS, 5 – vyzkoušet napsat

Pracovní sešit (PS) str.16/celá,17/celá,18/celá,19/celá – něco uděláme při on – line hodinách, pak doděláte samostatně Čítanka str.32 – 41, přečíst každý den 2 stránky

Matematika

Početník str.24/celá

                       25/1.,2.sloupeček

                       26/1.sloupeček

uč.str.23/společně, 24/samostatně - ústně, 26,27/společně

PS str. 11/ celá,14/celá, 15/celá,18/celá – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Opakování a procvičování slovní zásoby Unit 2, označit a napsat slovní zásobu Unit 3 – označíme společně na on-line hodinách

PS str. 10/1- společně,11/1- společně,11/2- společně,17/samostatně

Prvouka

Učebnice str.17, 18 horní část - přečíst

PS str. 20/2 společně, 20/3,4 samostatně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Team 3.B, kalendář.

Zatím Vám velmi moc děkuji za vzornou docházku žáků a aktivní spolupráci při on-line hodinách.            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Pís.str.16,17

Čj uč.str.18/3 napsat do školního sešitu ( téma na str.Souvětí, určování v souvětí)

     Uč.str.19/7 napsat do školního sešitu

Ps str.15/1,2,4,5

Čtení – zatím pořád číst nějakou knihu, dle svého výběru

Matematika

Početník dokončit to, co nemáte zatím hotové

               Str.21/1.,2.sloupeček

                       22/celá

                       23/1.,2.sloupeček

M uč.str.23 – naučit násobky 9

M Ps str. 9/ celá,10/celá

Anglický jazyk

Zkusíme online hodinu ve středu 4.11.od 8,30h. po určených skupinách – procvičení výslovnosti slovní zásoby Unit 2 a zadání dom. úkolu v PS. (viz. online hodiny)

Prvouka

Učebnice str.16 přečíst

PS str. 18/4 společně, 19/celou samostatně

Online hodiny

Po – osobní krátká   schůzka (asi 10 min.) s žáky ve škole v zádveří v 9h.

Út – zkouška připojení po daných skupinách(5členů) – rozdělení dostanete v pondělí ráno

St – Aj:   1.skupina od 8,30h. do 8,50h.

                 2.skupina od 8,55h. do 9,15h.

                 3.skupina od 9,20h. do 9,40h.

Čt – Čj:   stejné časové rozvržení skupin jako ve středu, Prv:   1.skup. od 10h.do 10,20h.

                                                                                                 2.skup. od 10,25h. do 10,45h.

                                                                                                 3.skup. od 10,50h. do 11,10h.

– stejné časové rozvržení skupin jako ve středu - kontrola zadaných úkolů, dotazy, připomínky

Zkusíme to a uvidíme. Přeji Vám hodně zdaru a velkou dávku trpělivosti. Předem děkuji za spolupráci.

             Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 14.10. do 23.10.2020

ČESKÝ JAZYK

Pís.str.12,13,14,15

Čj PS str.11/7 -tvořit věty, 12/1,2 -druhy vět, 13/1,2,3,4 – doplnit ,návod ve šk. seš.                  

               14/1 - doplnit, návod ve škol. Sešitě

               14/2 – napsat do školního sešitu

               14/3 – napsat do školního sešitu

Čtení – číst jakoukoliv knihu, která se ti líbí. Přinést ji do školy 2.11.

MATEMATIKA

Početník str. 16, 17, 18/ celá

                   19/ 1.2. sloupeček

                   20/ celá

M učebnice str.21/ 28, 30, 32, 33, 34, 35 -ústně (pouze výpočet, odpověď)

                      22/ 36, 37, 38 – ústně

                      22/ 39 – zápis slovní úlohy – do školního sešitu

                      22/ 40, 41, 42, 43, 44, 45 – ústně

                      23/ 49, 57 – zápis slovní úlohy – do školního sešitu

M PS str. 8/ 2,3 – dokončit

 

Anglický jazyk

Napsat do slovníčku POUZE slovní zásobu Unit 2 – vyznačená slovíčka (barvy, škola, školní pomůcky).

 

Prvouka

Nakreslit plánek města České Velenice PS str.17/ 1

 

KONTAKT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.