Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 17. 5. do 21. 5. 2021– 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – větný rozbor, stavba souvětí https://drive.google.com/file/d/1hSDudCoWsxR_uQj0Tju57PnM1nU27-AZ/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si poměry mezi větami hlavními – přehled učiva v pracovním sešitu str. 5, 6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 5D Kids Rosy is worried

učebnice str 62-63

přečíst text, naučit useful expressions cv 4

a cv 5a najít v textu a naučit se

PS str 50-51 cv 1,2,3,5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 6 Relationships Friends

Comprehention Friends str. 68 cv.1, 2

PS Grammar First conditional

PS str. 54 cv.1 - 3

PS Vocabulary Friends str. 77

Phrasal verbs cv. 3 - 6 str. 69

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: str. 20, 21 – Wohin fährst du in Urlaub? – opakování

Str. 24, 25 – slovní zásoba: počasí = das Wetter

Tato slovní zásoba je přeložena v pracovním sešitě str. 44

Vyhledat ve slovníku a zapsat (můžete do pracovního sešitu na str. 45 nebo do Vokabelheftu) následující slovíčka: slunce, déšť, sníh, vítr, mlha, oblak, mráz, bouřka, obloha, svítit, teplota, stupeň (o teplotě), vzduch, foukat

Pracovní sešit: str. 27 cv. 18, str. 23 cv. 12

Pracovní list: Jahreszeiten, Monate, Wetter

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1x20ilkfrLnnshmiP5lxuAvAPKF5druc4/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Das Wetter – slovní zásoba

Monate, Tage

PS str. 21/8,9

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden – statistika, a doučení rovnic, slovních úloh!

Učebnice 2 „oranžová“ str. 48-53- diagramy- vyřešit všechny úlohy do sešitu. Umět sestrojit kruhový a sloupcový diagram. Výklad v Pondělí na schůzce. Ve středu schůzka pro doučování – kdo potřebuje znovu poradit s rovnicemi a sl. úlohami. Jinak čas na diagramy.

Čtvrtek – učebnice 2, str. 54-60 ar. Průměr, modus a medián- do MŠ zapsat rámečky s vysvětlením pojmů, vyřešit úlohy do sešitu. Schůzka s vysvětlením.

Pátek- samostatně úlohy z PS- přiloženy v zadání Teams. Schůzka- konzultace pro nejasnosti, pomoc.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 132 – 133 – přečíst včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1g3V5hPfB3p3bmIVzP3hQWUi5cWuYWEha/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 49

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – jaderné reakce- štěpení jader těžkých prvků, učebnice 5, str. 93-94 – přečíst, umět otázky. Na schůzce vysvětlíme. Poznámky jsou v Poznámkovém bloku. DÚ – PS 9, str 40-41.

Čtvrtek – jaderné reakce- syntéza jader. Učebnice 5, str.94 -95-přečíst, umět otázky. Poznámky jsou v Poznámkovém bloku. Otázky k PS str. 40-41.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

Indikátory, neutralizace – uč. str. 74 – 76

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Rozmnožování – dokončení

2) Doplnit PS – rozmnožovací soustava (str. 51, 52) podle učebnice, kontrola ve škole

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – regiony Evropy

 1. Severní Evropa
 2. Západní Evropa
 3. Jižní Evropa
 4. Střední Evropa
 5. Východní Evropa

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování – Hospodářství

Pracovní list: Člověk, stát a hospodářství – vyplnit podle znalostí získaných v předchozích hodinách.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/18HOK6BurKOF7xu-R85ywAlc796WwLyZl/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - sebehodnocení.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

8.A jde od 10. 5. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 4. 1. mají žáci 8.A distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 3. 5. do 7. 5. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Hv

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – druhy zájmen https://drive.google.com/file/d/1fSrxhWboCJX4QltQy44GuqjewccN9myp/view?usp=sharing
 2. Přečtěte si článek Sissi, soukromý život Alžběty, císařovny rakouské – čítanka str. 72 až 73
 3. Napište do sešitu charakteristiku císařovny Alžběty (vzhled, povaha, chování)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 5C Caring for the environment

text - Save the orphan bears - vocabulary

PS str 47 pís - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Culture str. 64 cv. 1, 2, 3 Australia

English across the curriculum Science : hurricanes str. 65 cv. 1- 4

PS Grammar Passive Voice str. 72 , 73

PS str. 51 celá

PS slovní zásoba str. 77 Culture

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: Str. 23 – cv. 8 – Die Jahreszeiten, die Monate – je třeba umět vyjmenovat.

str. 20 – Wohin fährst du in Urlaub? – nová slovní zásoba a gramatika – procvičování – vloženo bylo minulý týden.

Pracovní sešit: str. 19, 20

Pracovní list: Zeměpisné názvy.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1neVfqIK7JnFeZw3hnXB3HuPdEhbwKX4O/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 2 – Wohin fährst du in Urlaub?

Uč. str. 20 - 22

Předložky an, in, nach, otázka WOHIN?

Monate, Tage

PS str. 20

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pondělí – vyjádření neznámé ze vzorce- procvičení(sbírka str. 90-91)

Středa – shrnutí – sbírka str. 92-94

Čtvrtek - čas na dodělání nesplněných úloh- jsem k dispozici pro otázky

Pátek - čas na dodělání nesplněných úloh- jsem k dispozici pro otázky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 129 – 130 – přečíst včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/17qF8EV54sYd48hdtEpPnpBqqogpCetug/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 48

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – otázky k DÚ, elektromagnetům, transformátoru, úlohy na procvičení?? První pomoc při zásahu el. proudem, bezpečnost

Čtvrtek - Čas na dodělání nesplněných úloh (jsem k dispozici pro pomoc na schůzce)

Schůzky podle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Anorganické názvosloví

2) Kyselost a zásaditost roztoků uč. str. 74, PL – kyselost a zásaditost – poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1BRHIAwcKPKXOWozy4OtY5F_QLh3CquZp/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Hormonální soustava – vyplnit podle učebnice PS 47, 48 a poslat

2) Kontrola PS, opakování

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Austrálie a Oceánie

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch
 5. Vodstvo
 6. Podnebí
 7. Oceánie
 8. Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Poznámky do sešitu: Výroba, obchod, služby – vytisknout nebo opsat do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1CpeGiweihROS4XFRfomPHw8R8NWIR2DR/view?usp=sharing

Pracovní list: Výroba, obchod, služby

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1TeoJooodrhOWNCgKul21ZXAu7nGmYluD/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - osobní vlastnosti a schopnosti.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hudební výchova

Žáci odpovědí na otázky do 22. 5. 2021 v MS Teams (pracovní soubor: Prehled_uciva_HN_-_dejiny.pdf). Co víte Louisi Armstrongovi (dostupné na WWW: <https://zivotopis.osobnosti.cz/louis-i-armstrong.php>? Popište osobnost Scotta Joplina (dostupné na WWW:<https://operaplus.cz/touzil-se-prosadit-i-opere-nepovedlo-se-100-let-od-umrti-krale-ragtimu-scotta-joplina/>), a hudební styl blues (s. 27) a ragtime (s. 27). Popište osobnost Elvise Presleyho (dostupné na WWW:<https://zivotopis.osobnosti.cz/elvis-presley.php>) a hudební styly rock and roll (s. 28), a hudební styl: country and western (s. 27).

KontaktTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 26. 4. do 30. 4. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – větné členy, druhy přívlastku, rozbor souvětí   https://drive.google.com/file/d/18jbrjVmAXUPPVLFPIFV7AML5FOQUcqgn/view?usp=sharing
 2. V pracovním sešitu vypracujte cvičení 5 str. 44 – jazykový rozbor

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 5B Smart Alec's plan

G passive voice - different tenses

učebnicen str 58 - přečíst text a vyhledat

trpný rod - různé časy, cv 5 str 59 do ŠS

PS str 46 cv 1 - nová slovíčka vyhledat a zapsat si

celá str 46 pís - poslat prosím

Online hodiny úterý a pátek dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Our environment Kids Rosy is worried cv. 1, 2, 3, str. 62, 63

Everyday English   Useful Expressions Epressing worries cv. 4 - 7

PS slovní zásoba str. 77   PS Passive Voice str. 72

PS str. 50 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: str. 20 – Wohin fährst du in Urlaub? – nová slovní zásoba - vytisknout nebo opsat do Vokabelheftu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/12cOGXJzxWjo0WvnYVPYZiL2kiVz--hUw/view?usp=sharing

Gramatika M4 L2 – Wohin fährst du in Urlaub?

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1hgsfu2q43RtjcJTVpPEyMdWbG9o54GkL/view?usp=sharing

Str. 23 – cv. 8 – Die Jahreszeiten, die Monate – naučit se

Pracovní list: Die Jahreszeiten, die Monate.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sre_6OVRLe2E_LH1S3p2lpxrRxSO5CqI/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 2 – Wohin fährst du in Urlaub?

Uč. str. 20 - 22

Nová slovní zásoba, předložky an, in, nach, otázka WOHIN?

Monate

PS str. 19, 20

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden- opakování slovní úlohy, z fialové sbírky, Sbírky, PS8 i 9. atd. Určitě jedna prověrčička. Zadání úkolů na Teams a při hodině. Schůzky podle rozvrhu.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 123 – 128 – přečíst včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Ezz__YI8FLJ9AFDqvkV5hZqBLm5HUqdj/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 46

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – Střídavý proud, efektivní hodnota, transformátor (příklady), elektromotor- doplnění. Třífázový proud. Přenosová soustava.

Čtvrtek – přenosová soustava, rozvody v domácnosti, eltech zařízení v domácnosti (učebnice).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Bezkyslíkaté kyseliny uč. str. 70, 71

2) Kyslíkaté kyseliny uč. str. 72, 73

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Sluch

2) Chuť, čich, hmat, PS – sluch (str. 45, 46) - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Asie

 1. Hospodářství – nerostné suroviny

                           průmysl

                           zemědělství

 1. Obyvatelstvo
 2. Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Poznámky do sešitu: Rozpočet, daně – vytisknout nebo opsat do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/18UG5m5Y9O0seqVvm1_KzoYSXUkmvmsYt/view?usp=sharing

Pracovní list: Rozpočet, daně

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/12R3yBiR6LYJsj3lyrWcVd4fuqo8DLyNO/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - volba profesní orientace, tělesný a zdravotní stav.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – základní větné členy, věty podle členitosti   https://drive.google.com/file/d/1TEI9hcHFKPTtdtbEazl0NYxSEl75fO6G/view?usp=sharing
 2. Přečti si v čítance na straně 66 až 67 ukázku Jih proti Severu
 3. Po přečtení ukázky napiš do sešitu odpověď na cvičení 1 str. 67 v čítance (kontrola na schůzce 22. 4.)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Unit 5A Grammar - passive voice present

učebnice str 57

PS str 44 cv 3, str 45 celá str pís - poslat

prac list vypracovat a poslat na můj mail

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Passive_Present_simple_cz1348744gd

online hod úterý a pátek dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Caring for the environment str.60, cv. 1, 2

str.61 , cv.3, 4, 5 Read the quiz and answer the questions

How green are you ? How much energy is saved when an aluminium can is recycled ?

The people of Boulder County, Colorado ( population : 282, 000) , decided to recycle papaer. How many trees were

saved in one year ? How much water is used by an average family of four in one day ?

Grammar Passive voice PS str.72

PS str. 48 celá pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: str. 18 – Opakování celé lekce

Pracovní sešit Wir 2: str. 17 cv. 38, str. 18 cv. 39, 41

Pracovní list: Přivlastňovací zájmena 3

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/12PTAlKpQ5ahNaCueEDpcqQNOrBIcmkG2/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 2 – Wohin fährst du in Urlaub?

Uč. str. 20 - 22

Nová slovní zásoba, předložky an, in, nach, otázka WOHIN?

PS str. 19, 20

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden – slovní úlohy na pohyb, společnou práci a směsi. Úlohy z učebnice. Sbírky a PS (pro 9. třídu str. 111 – 127) - upřesněno na Teams

Schůzky dle rozvrhu a domluvy, úkoly zadávané na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 121 – 122 – přečíst včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1RR9r7PfPxJbNgGnvAijjZZ096CGyT5Cf/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 41

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – zápis elmag. Indukce, střídavý proud (str. 73 – 80, uč. 4), umět otázky v učebnici, zapsat „K zapamatování“, doplňující zápisy na Teams.

Ćtvrtek – Transformátor- učebnice 4 str. 80 – 86. Přečíst, zapsat „K zapamatování“ do sešitu. Do sešitu vyřešit úlohy str. 1,2 str. 85 (kalkulačka) pak zapsat vzorovou úlohu str. 84 (Příklad 1)

Do pátku PS9 – str. 6 – 11, 13

Ve čtvrtek odevzdat sešity s poznámkami ke kontrole, prosím. Do krabice u hl. vchodu, vrátím v pátek tamtéž.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Procvičování názvosloví a rovnic

2) Názvosloví kyselin uč. str. 70, 71, PL – názvosloví kyselin – poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1AQo7G7SA1bo-hRVjWZ07AC3bHYlwqXkr/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Zrak – stavba, funkce

2) Zrak – péče, nemoci, PS – zrak (str. 44, 45/cv. 1 – 5) - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Asie

 1. Základní údaje
 2. Hranice s ostatními světadíly
 3. Světové zeměpisné rekordy v Asii
 4. Poloha
 5. Členitost pobřeží
 6. Povrch
 7. Vodstvo
 8. podnebí

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Poznámky do sešitu: Platidla – vytisknout nebo opsat do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/121bS8DwmjmE99bzfizhiufPw_F-u8sb_/view?usp=sharing

Pracovní list: Majetek, vlastnictví, platidla

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1_xxUP3gcvII8vse9evwFBh5w3iE2m_oL/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - volba profesní orientace.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis   https://drive.google.com/file/d/1HXD03L2ie8m8zOECP_vJ9hAKmfLtlcY9/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si významové poměry mezi členy několikanásobného větného členu – učebnice str. 62
 3. Do sešitu vypište z cv. 2 str. 62 v učebnici několikanásobné větné členy a určete významové poměry mezi jejich členy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 5 Our environment Climate change

slovíčka PS str 76 nebo na CD - naučit

učebnice str 56 cv 1 - do ŠS celé pojmy

přečíst text Global warming a přeložit

trpný rod (passive voice) PS str 72 prostudovat

PS str 44 celá pís, poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 str. 58 Smart Alec's plan cv.1, 2

PS slovní zásoba str. 76

PS Grammar Passive Voice : different tenses

PS cv. 6, 7 str. 47

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: str. 16 cv. 16 - Přivlastňovací zájmena ve 4. pádě – procvičování

Pracovní sešit Wir 2: str. 10 cv. 24, str. 11 cv. 21, 22, 23

Pracovní list: Přivlastňovací zájmena 2

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WMxJ-lgJkx0EbmowS_41QSEqB3ed1j0b/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád - procvičování

Modul 4 lekce 2 – Wohin fährst du in Urlaub?

Nová slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden slovní úlohy-zadání při schůzkách, ev. na Teams. Prověrčička na rovnice -10 min v pondělí. Ve čtvrtek prověrka (10 min) – 1 slovní úloha.

Schůzky dle rozvrhu a domluvy na hodinách.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 119 – 120 – přečíst včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1uUKIIhdEasLtkaECOzg5x4Ez2GVFtEHK/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 40

Pracovní list: Sever proti Jihu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1wVR5uIPRDK61QxIuYMdL6z6W_Si8QWW4/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Elmag jevy – v úterý samostatně – zadání z min. týdne (dodělat elektromagnet)

Čtvrtek -pokusíme se ukázat něco z magnetismu alespoň na dálku.

Schůzka jen ve čtvrtek

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Hydroxidy uč. str. 68, 69, PL – hydroxidy (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1xI3gpocArKmCjTqtZQnfncBfzgkXuwcn/view?usp=sharing

2) Procvičování názvosloví

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Nervová soustava – dokončení

2) PS – nervová soustava (str. 42, 43)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Jižní Amerika

h) hospodářství

     1.nerostné suroviny

     2. průmysl

     3. zemědělství

ch) obyvatelstvo

   i)     cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Poznámky do sešitu: Majetek a vlastnictví – vytisknout nebo opsat do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ymwdIHFbyO3FEREvPTdpGPJxqx192-kO/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - shrnutí učiva, opakování.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 6. 4. do 9. 4. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis

https://drive.google.com/file/d/149rr4G6QLXuZWpruH6ITCf9XJ7y1Oy8t/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

dokončení Revision Unit 4
uč str 54 cv 3,4
PS str 42 celá pís
zopakovat nepravidelná slovesa - past simple 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/PAST_SIMPLE_(irregular_verbs)_qf7369tb

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 str. 58 Smart Alec' s plan cv. 1, str.59. cv. 2, 3

PS slovní zásoba str. 76 PS : Grammar : Passive voice : different tenses

PS cv.1 - 5 str.46 pís

PS Grammar str.72, 73 Passive voice : present - affirmative , Passive voice - negative, Passive voice : past - questions,

Passive voice : past - short answers , Passive voice - future affirmative, Passive voice - future negative,

Passive voice : future - questions , Passive voice - short answers

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: str. 14 cv. 20 – do Vokabelheftu vypsat slovíčka i se členem a naučit se,

Str. 15 cv. 23, str. 16 - Přivlastňovací zájmena – procvičování

Pracovní sešit Wir 2: str. 8 cv. 15, str. 9 cv. 16, str. 9 cv. 17

Pracovní list: Přivlastňovací zájmena

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SNFt9jN_6SSqzR-nosPi1iQzJgoU2SCg/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád

Procvičování, PS str. 14, 16, 17, 18

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Středa- pátek – konzultace - slovní úlohy PS8 str. 148 - 158

Schůzky dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 117 – 118 – Válka Severu proti Jihu – Budeme pokračovat v látce z minulého týdne, doplníme druhou část poznámek.

Pracovní sešit: Zůstává stejný úkol - str. 43, str. 44 cv. 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – dáme si matematiku – sl. úlohy

Čtvrtek - elektromagnet

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Významné oxidy uč. str. 65, 66, PL – oxidy (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1EUHrRPtVkdIhYp-ANRnoFB99xf5bwPgi/view?usp=sharing

2) Sulfidy, názvosloví

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Nervová soustava – doplnit přiložené poznámky podle učebnice. Odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1DWWAJYLE9pMKl3rF-jqDtFCvCR2KxMwh/view?usp=sharing

PS – nervová soustava str. 40, 41 – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Jižní Amerika

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch
 5. Vodstvo
 6. Podnebí
 7. vegetace

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Seberegulace – zvládání problémových situací

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1TGYIHZZnt_P2xKjEAGKY6ciue6p-sxov/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

Vyplňte pracovní list – jazykový rozbor, pravopis

https://drive.google.com/file/d/1YIjQuhPp3M4O_hEqvk8qH71lXrP8jLnm/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 4 revision str 54

zopakovat slovíčka ze 4.lekce

uč str 54 cv 1-4  ústně

Easter - Velikonoce - slovíčka

https://www.liveworksheets.com/sz123404qz

vyplnit a kliknout Finished

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Our environment. Climate change

str.56 cv. 1, 2 str. 57 cv. 3, 4

PS slovní zásoba str.76 Our environment. Climate change

PS Grammar str. 72 Passive Voice

PS cv. 4 - 6 str. 45 pís celá

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: Str. 12 cv. 13, 14, str. 15 cv. 23

Přivlastňovací zájmena – přehled – vytisknout nebo opsat do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1hdhLIs55nfXjNMth8kqFhUwshRPpT9-l/view?usp=sharing

Pracovní sešit Wir 2: str. 6 cv. 11, str. 8 cv. 15, str. 9 cv. 16

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád

PS str. 11, 12, 13, 14  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Slovní úlohy

Učebnice 2. díl – str. 22 – 26

Všechny úlohy do sešitu.

Schůzka v pondělí – zkusím vysvětlit postup řešení slovních úloh!

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 116 – 118 přečíst včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1A6beCBd3YQ4SBDgnioAYtSnp8a526con/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 43, str. 44 cv. 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Magnetismus

Učebnice 4, str. 63 - 69- přečíst, zapsat poznámky („K zapamatování“ v učebnice + obr. a další informace v Poznámkovém bloku předmětu na Teams). Umět úlohy a otázky z učebnice. Schůzka v úterý.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

Názvosloví halogenidů a oxidů str. 62 – 64

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Kožní soustava – poznámky

PS – kožní soustava str. 37, 38 – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Severní Amerika

8. Hospodářství

9. Obyvatelstvo

10. Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Velikonoce

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gWWvFJSTKc2aknQUf3vHff_-g3NyUMcz/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - vědeckotechnický rozvoj a informační společnost.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1nzYEUBypKaTY-9ZB3LY9mnA7oedXCNT5/view?usp=sharing
 • Mluvnické významy sloves
 1. Zopakujte si skloňování cizích vlastních jmen – učebnice str. 19
 2. Vypracujte cv. 3 str. 20 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

lekce 4D Kids Asking people to do things

uč str 51 cv 6a,b ústně - vymyslet rozhovor

a nacvičit ve dvojicích

ordering meal - zopakovat cv 5a,b ústně

PS str 41 celá pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Unit 5 Our environment str. 56 Climate change cv.1,2

cv.3, 4, 5 ,6, 8 str.57

PS slovní zásoba Our environment str.76

PS Grammar Přehled mluvnice str. 72 Passive voice : present - affirmative,

Passive voice : present - negative, Passive voice : present - questions

Passive voice - short answers

PS cv. 1 - 3 str.44 pís

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: Str. 11 - 12 – Ich will Rad fahren, ich brauche ein Fahrrad. – sportovní potřeby a pomůcky – Slovní zásoba M4 L1 2. část - vytisknout nebo opsat do slovníčku

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1boscSgGfMOfGrggOtxFdM7e3J0YD41M2/view?usp=sharing

Pracovní sešit Wir 2: str. 5 cv. 8, str. 6 cv. 9, 10, 11, str. 7 cv. 13

Pracovní list: Modalverben 2 – Způsobová slovesa

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1lg8bxzhx5pzHwf9YaCG_-YRta8XgBFqS/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád

PS str. 11, 12, 13, 14  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden -rovnice, úvod slovních úloh. V pondělí prověrka.

Schůzky dle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 110 – 113 přečíst včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/12c8rSA0F9CaKQeNjQWz0mttivWD4h72g/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 40, str. 41 cv. 14

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý - Energie a já – jak a proč snížit spotřebu energie

Čtvrtek – prověrka el. práce, polovodiče

DÚ do čtvrtku – esej (krátké zamyšlení nad tématem) Jak mohu (já osobně, naše domácnost) snížit spotřebu el. energie, kde se zbytečně „plýtvá“. -vysvětlím v úterý

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Poslat PL - opakování prvků, halogenidy (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1OQNoQWgJ_hOhhw-sWl__sh_rsno2lLrv/view?usp=sharing

2) Halogenidy uč. str. 62,63

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Výživa – PS str. 33, 34

2) Vylučovací soustava, PS – vylučovací soustava uč. str. 35, 36 (poslat)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Severní Amerika

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch
 5. Vodstvo
 6. Podnebí
 7. Vegetace

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 117 – 119 – Formy individuálního násilí – přečíst a do sešitu napsat poznámky.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1QMx5PxfjQhmgnubROmy7ek2GK2UA0IWa/view?usp=sharing

Pracovní list: Týrání dětí

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1bZVlg1snM3S4zcqu0btDS9Dy_NarQoaq/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - technika jako objekt nebo produkt práce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list   https://drive.google.com/file/d/1N-G-ILkU6EWGe8BKKW9rNNMUKl2qZ823/view?usp=sharing
 • Procvičení pravopisu
 • Jazykový rozbor
 1. Zopakujte si skloňování obecných jmen přejatých – učebnice str. 16
 2. Vypracujte cv. 3 str. 18 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 4D Kids uč str 50-51

The customer - text přečíst a přeložit

cv 4a ústně - naučit se

Ordering a meal cv 5a pís do ŠS

Asking people to do things cv 6b modré věty opsat do ŠS a naučit

PS str 40 celá pís - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Revision str. 54 Your project str.55

PS slovní zásoba str.76 Write the project : legendary hero or heroine from our country - písemně str.55 učebnice

Grammar verb+ - ing or infinitive There's someone / something + ing

see / hear someone + - ing   PS cv.1 - 3 , str.42

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: Str. 10 cv. 8 – Způsobová slovesa können, müssen, wollen – Was kannst du nicht machen? Was willst du lernen? - otázky a odpovědi

Pracovní sešit Wir 2: str. 4 cv. 5, str. 5 cv. 6, str. 16 cv. 36

Pracovní list: Modalverben – Způsobová slovesa

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1l3pld6Cur3TR_cOlyEwEC8fKa9DQNbv1/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád

PS str. 8/15   9/16, 17, 18     11/21, 22  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Celý týden- řešení lineárních rovnic- úlohy z učebnice (8 – 21) a PS. 134 – 146.

Schůzky dle rozvrhu.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 106 – 109 včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Q7z2AYFNVmFUwcquV-p9mzmAAQNrNyVF/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 39

Pracovní list: Technický a vědecký pokrok v 19. století

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Myz7MmdVZ5OKEsVk5LHH3yf4dvMWiYaT/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – Otázky k polovodičům, Zopakování ochranys obvodu před zkratem. Tepelné účinky el. proudu – str. 56-57 -otázky v učebnici

Čtvrtek - Příkon a energie el. proudu – str. 57-62, umět příklady a otázky z učebnice a PS8 str. 46-51 (co stihneme- možná pokračování příští týden)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Kovy – kontrola PL, alkalické kovy uč. str. 58

2) Kovy alkalických zemin uč. str.59, PL – kovy (v odkazu v minulém týdnu) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Trávicí soustava – onemocnění, PS – výživa (str. 33,34) - poslat

2) Laboratorní práce

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Afrika

7) Hospodářství

8) Obyvatelstvo

9) Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 115 – 116 – Agresivita – přečíst a do sešitu napsat poznámky.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1rvBa6T3ToyW9u4ZtF9kYrvm8HWtrXO42/view?usp=sharing

Do sešitu vypracovat úkol u „tužky“ na str. 116 – práci vyfotit a odevzdat na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - technika ve společnosti.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1GOdEp3xkCWIe9qoeb7eQSjrqp5IVDRkv/view?usp=sharing
 • Souvětí souřadné
 • Větný rozbor
 1. Zopakujte si předložky s/z – učebnice str. 39
 2. Do sešitu napište cv. 10 str. 39 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

 lekce 4C Imagination

Find the real you - quiz str 48-49

udělejte si dotazník , v teamsech najdete výsledky podle bodů

cv 4 str 49 - popsat zvuky ve strašidelném hradě

PS str 39 cv 4- vlastní názor, cv 5 př.jm. opačného významu

cv 5,6,8 pořadí př.jmen - poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Kids str. 50 ,51

Culture , str.52 English across the curriculum str.53

Grammar Přehled mluvnice str.71 Verb + ing or infinitive

There' s someone / something + - ing

see / hear someone +   - ing

PS slovní zásoba str.76

PS cv. 1 , 2 str. 40 pís , poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice Wir 2: Str. 9 cv. 3 – Was ist dein Hobby? – otázky a odpovědi

Was kannst du machen? Was kannst du nicht machen? – způsobová slovesa – vytisknout nebo opsat, v této lekci projdeme slovesa können, müssen, wollen

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1mF_xBayopeRu0CNux3QtITpm8geAHvkA/view?usp=sharing

Pracovní sešit Wir 2: str. 3 cv. 1 a 2, str. 4 cv. 3

Pracovní list: Was kannst du machen? Was kannst du nicht machen?

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1-vGWka8BuE5A5ER0kTiup_xov20Klf1X/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Procvičování způsobových sloves

PS 6/9, 10, 11

Přivlastňovací zájmena

PS 8/15

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pondělí – samostatně projděte souhrnná cvičení str. 69-72, obdobně úlohy ve sbírce str. 164 – 169. Připravit si na středu otázky na nejasnosti – končíme konstrukce!

Středa – otázky na nejasné úlohy. Pokud vše jasné začínáme Rovnice

Čtvrtek – rovnice

Pátek – prověrka – konstrukční úlohy, rovnice

Schůzky od středy podle rozvrhu.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 102 – 105 včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/10GPOySIhBbtuZWjOrdfsw74BplFLvpPs/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 37, 38

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – přečíst a pochopit polovodiče str. 34 – 38, Zkusit PS 9(!!!) str. 17 – 22 (ve čtvrtek otázky na nejasnosti- především pochopit termistor, příměsový polovodič, PN přechod, dioda, usměrňovač)

Ve čtvrtek - shrnutí a otázky k el. obvodům, polovodičům.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Polokovy, rozdělení kovů uč. str. 54, 55,

   PL – polokovy, kovy (poslat jen polokovy) – odkaz zde https://drive.google.com/file/d/1OOYgO3WeiQasDtk1OWlAzS2aQUGTw4up/view?usp=sharing

2) Kovy uč. str. 55 – 57

pKontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Kontrola úkolu – opakování OS a MS, trávicí soustava – dutina ústní

2) Trávicí soustava – dokončení, PS – trávicí soustava (str. 31, 32) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – Afrika

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch
 5. Vodstvo
 6. Podnebí
 7. Vegetace

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: Jak se ubránit str. 112 - 114 – přečíst text, do sešitu napsat aspoň tři různé způsoby, jak by člověk mohl odmítnout nabízenou drogu. Je možné pracovat i s dalšími zdroji informací, nejen s učebnicí.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - vývoj techniky ve společnosti.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1AliDYNKQ1oTYxeEQ3qY4EN8hG6J5QYAi/view?usp=sharing
 • Poměry mezi větami hlavními
 • Základní skladební dvojice
 1. Zopakujte si obohacování slovní zásoby – učebnice str. 8
 2. Do sešitu napište cv. 6 str. 8 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

Lekce 4C Imagination str 48

adjectives  with ,-ed/,-ing 

Find the real you

PS str 38 cv 1 pís, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ  The burglar str. 46, 47

Imagination str. 48, 49

PS str. 36 celá pís poslat prosím

PS Grammar  verb + ing or infinitive 

PS slovní zásoba str.76

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit Wir 1: str. 91 cv. 15 – odevzdat na teams

Učebnice Wir 2: M4 L1 - str. 8 cv. 1 – nová slovní zásoba – projdeme v online hodině

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Xodr-SvR_Oyk5ErcGAD7gw3nwyX_HOW6/view?usp=sharing

Str. 9 cv. 3 – Was ist dein Hobby?

Pracovní sešit Wir 2: str. 3 cv. 1, 2

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Opakování M3L4

PS 90, 91, 92

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Způsobová slovesa – können, müssen, wollen

Další slovní zásoba M4L1

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Konstrukce rovnoběžníků a dalších útvarů.

Schůzky podle rozvrhu.

Úkoly zadávané na hodině podle toho, jak to zvládneme.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 96 – 98 - přečíst články včetně fialových okrajů a dále str. 99 – 101 včetně žlutých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1XGJIw6ubCnok57JfVyf5W7abfHshxYe7/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 35, 36

Pracovní list: Kultura v 1. pol. 19. století – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SAKp9j0NX5cuMPPn5Davl8ONUuQbtpX_/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Potenciometr, reostat, pojistka – přečíst uč. 4, str. 51-55. Zapsat poznámky, shrnutí zapojení rezistorů – umět i otázky v učebnici. PS str. 44

Schůzka Čt. Prověření znalostí….

Úkoly zadávané na hodině podle toho, jak to zvládneme.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Halogeny – uč. str. 51, PL – halogeny (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1dvwtUCKkPz25jcVNykAJ_35Y9JwgkFMG/view?usp=sharing

2) Uhlík, síra, fosfor uč. str. 52, 53

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Dýchací soustava – dokončení, PS – dýchací soustava (str. 28, 29) - poslat

2) Opakování str. 57 (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1f2mwB6ukF0WnQp1xpWGV3U_xJ2xV_2wo/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Regionální zeměpis – světadíly

Osnova:

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch
 5. Vodstvo
 6. Podnebí
 7. Vegetace
 8. Nerostné suroviny
 9. Průmysl
 10. Zemědělství
 11. Obyvatelstvo
 12. Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams  (tajenka doplňovačky na straně 59)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: Druhy závislostí str. 111 – do sešitu napsat nadpis, pod něj vytvořit tabulku podle odkazu pod zadáním. Do tabulky vyplnit pojmy ze str. 111, dále pracovat s předchozími poznámkami.

Místo do sešitu můžete pracovat i do přiloženého pracovního listu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1VXZUGixKemy-WHKhagOZnNb4YccGybBr/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - shrnutí učiva, opakování.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování přídavných jmen a mluvnických významů sloves - https://drive.google.com/file/d/1vCV8YHh8w0jFl_oeKP-c230gsgycYvB_/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si slovesný vid – učebnice str. 24 a 25
 3. Vypracujte cv. 2 (souvětí číslo 1) str. 45 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

Lekce 4B The burglar

učebnice str 46 přečíst text, cv 4,5 ústně

G- There's someone/something + ,-ing

see/hear someone + ,-ing

př. There are kids riding a bike.

Celá věta se velmi zkrátí oproti české.

př. I can hear birds singing.

PS str 36 celá pís, poslat prosím

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Heroes King Arthur str.44, 45

PS sloní zásoba str.76

PS Grammar str.71 Verb + ing or infinitive

PS cv. 5 - 7 pís str. 35 prosím poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Mein Wochenplan – Můj týdenní režim – pracuj s učebnicí Wir 1 str. 112 cv. 10 - vyplnit a odevzdat na teams. – Zadáno minulý týden.

Pracovní sešit Wir 1: str. 91 cv. 15 – odevzdat na teams

Učebnice Wir 1: str. 127 – opakování celého Modulu 3 – vyplnit do školního sešitu – cv. 6 odevzdat na teams.

Učebnice Wir 2: M4 L1 - str. 8 cv. 1 – nová slovní zásoba – projdeme v online hodině

Pracovní sešit Wir 2: str. 3 cv. 1

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

NOVÁ UČEBNICE – 2. DÍL

Modul 4 lekce 1 – Kannst du inline skaten?

Slovní zásoba

Způsobová slovesa – können, müssen, wollen

PS str. 3 cv. 2

PS str. 4 cv. 3

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pondělí – konstrukce s tečnou

Středa- pátek -procvičování konstrukce trojúhelníku

DÚ Pondělí – uč. 3, str. 59 cv. 7

Středa – PS str. 234

Čtvrtek – PS str. 235

Pátek -Konstrukce rovnoběžníku – pokud to půjde…

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 93 – 95 - přečíst články včetně fialových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1yZVofU56fvwDLIfCr9EZuxYPJ0BNexzS/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 34

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý i čtvrtek- procvičování zapojení rezistorů- příklady zadané na hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Kyslík uč. str. 49 – poznámky

2) Dusík uč. str. 50 – poznámky, PL – kyslík, dusík (v PL – nekovy – v minulém týdnu)

Kontakt:           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Mízní soustava – poznámky, PS mízní soustava (str. 27) – poslat

2) Dýchací soustava – poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Mezinárodní politické organizace a seskupení

1.Organizace spojených národů

2.Varšavská smlouva

3. Ostatní organizace

Učebnice strana 74-75, otázky a úkoly na straně 75 vyzkoušet

Domácí úkol: V zadání na Teams (zkratky)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Dělení drog podle účinků (2. část) – vyplňte pomocí prezentace a dalších informačních zdrojů, odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1rQ9xKOE0nPKcQ81arfu0v1t4ANVCJ8jh/view?usp=sharing

Prezentace je vložena na teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - další charakteristické znaky práce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1YB4Tj9n49z9ik026HGhd9Sll4YLOIMgA/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si mluvnické významy sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod)
 3. Zopakujte si vidové dvojice učebnice str. 25
 4. Vypracujte cv. 5 str. 31 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice str 45 - slovesa s ,-ing nebo infinitivem s to

dokončení, procvičení cv 5 pís do škol. sešitu

PS str 34 cv 3, 4 + celá str 35 poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Revision str. 42 , 43

Make a leaflet on teenage health.

Choose one or more topics, for example, food,

exercise, drugs, relationships, school.

Heroes King Arthur str. 44, 45

PS slovní zásoba str. 76

PS cv. 1 - 4 písemně

Grammar PS str. 71 verb+ing or infinitiveKontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Tinas Wochenplan – Týnin týdenní režim – pracuj s učebnicí str. 110 cv. 7 - vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1dmjGa_AjQKLQ5HM5gQaWkbKK6xX7aubd/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 90 cv. 12, 13, str. 91 cv. 14, 15 – zadáno minulý týden v online hodině

Učebnice: str. 112 – cv. 10 - Mein Wochenplan – Můj týdenní režim – vybarvit políčka podle zadání pod tabulkou, je možné doplnit i další činnosti (např. Ich gehe in die Musikschule. = Jdu do hudební školy. Ich lese ein Buch. = Čtu si. Ich helfe zu Hause. = Pomáhám doma. Ich höre Musik. = Poslouchám hudbu.) Projdeme v online hodině. Pracovní list k práci na teams a také zde.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SEPlF3bAj-N2d9ZfNl2ckv1SnzJkY4Sj/view?usp=sharing

Vyplněnou práci odevzdat na teams.

Učebnice: str. 127 – opakování celého Modulu 3 – vyplnit do školního sešitu

Ve škole si vyzvedněte nové učebnice a pracovní sešity! - začínáme příští týden.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Opakování – MODUL 3 lekce 1 - 4

(slovní zásoba, 4. pád podstatných jmen, časové údaje – dny, hodiny, slovesa se změnou kmenové samohlásky, sloveso finden, sloveso s odlučitelnou předponou)

Pátek test (lekce 4)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníku – učebnice 3 str. 50-60 ( Co stihneme na schůzkách), PS str. 223 – 238 (co stihneme).

Schůzky podle rozvrhu Po- ČT, Pá procvičování

Upřesnění na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 91 - 93 - přečíst články včetně fialových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SNNlqaxU5fhxnMLlslIWF22BFgwRWYxL/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 32 - 33

Pracovní list: Metternichovský absolutismus. Národní obrození. – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1JnBFkvDfKVqNYXYyY_2TbNjnQpDkgu1N/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Prověrka - ohmův zákon, seriové a paralelní zapojení rezistorů. Úlohy z učebnice, PS str. 43-44

Schůzky podle rozvrhu.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Rozdělení chemických prvků uč. str. 46, 47

2) Vodík uč. str. 48, PL – nekovy (poslat jen vodík) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1DwBuRShCXKAzhu8pPeqgBUgOk4e99eOb/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Oběhová soustava – krev, imunita, krevní skupiny, cévy

2) Srdce, PS oběhová soustava (str. 25, 26) – poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Stupeň rozvoje států světa

1.Státy světa podle vyspělosti

2.Hlavní rozdíly mezi Severem a Jihem

Učebnice strana 72-73,vyzkoušet otázky a úkoly na straně 72

Domácí úkol: V zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Dělení drog podle účinků (1. část) – vyplňte pomocí prezentace a dalších informačních zdrojů, odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/108AQLbx1rzSmakGSFKIqogDOI52ISs7O/view?usp=sharing

Prezentace je vložena na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - poptávka na trhu práce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1R80CB24RvIeCYYg8pw3Lb9ihBCZ2enFI/view?usp=sharing
 2. Napište do sešitu cv. 4 str. 42 z učebnice
 3. Vypracujte cv. 2 str. 31 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

Učebnice unit 4 Heroes str 44 King Arthur

Nastudovat nová slovíčka v PS str 76 + na CD 

Přečíst a přeložit si příběh o exkalibru

seznámení - zelená tabulka str 45 - slovesa

s ,-ing    nebo    infinitiv

PS str 34 celá pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ  Culture  English across the curriculum 

Biology : vitamins and minerals

str. 40 cv. 2 - 4, str.41 cv.2, 5

PS slovní zásoba str.76

PS Grammar  str.70,71

PS cv. 1 - 4 str.32 poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Vyjadřování času a slovesa s odlučitelnou předponou – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1b2cfgGk6vGfOr9fvzITgWR_jdls5TqKx/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 90 cv. 13, str. 91 cv. 14, 15

Učebnice: str. 110 - 111 – cv. 7 - Tinas Wochenplan – Týnin týdenní režim – str. 111 cv. 8 – Umět vytvořit otázky a odpovědět na ně. Projdeme v online hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

 r4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Tagesablauf

Tinas Wochenplan

Wann? (kdy) – am Sonntag – um 5 Uhr

Wohin? (kam) – in + 4. pád, auf + 4. pád

PS str. 89/10 a 90/11, 12, 13 a 91/14, 15

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Pondělí -shrnutí mnohočleny- otázky, nejasnosti (souhrnná cviční sbírka, učebnice, PS).

Středa – prověrka

Čtvrtek - úvod- geometrie- opakování- th. Věta, kruh, kružnice, válec, povrch, síť, objem, postup konstrukce

Pátek – Konstrukční úlohy – učebnice 3, str. 50 -množiny bodů v rovině (geometrická místa bodů)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 85 - 90 - přečíst články včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1wp9aZ9S0qMkoiCgfKN4VZqU97teu4jIi/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 24 cv. 15, 16, str. 29, 30

Pracovní list: Průmyslová revoluce – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1H7qjyYovuGZIj3hSXkv8OZziqwGQsFiz/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý  -procvičení Ohmův zákon - příklady na schůzce. Připravte si otázečky, zkouším.

Do středy DÚ- zadán v Poznámkovém bloku oddíl Domácí úkoly

Čtvrtek - samostatně Výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou (v sérii).

            - učebnice 4 str. 44-46-přečíst, pochopit. Poznámky jsou v poznámkovém bloku předmětu. Buď vytisknout nebo přepsat do sešitu.

             - písemně odpovědi na otázky str. 46 do sešitu

Do pátku- PS8 str. 42 do zadání. sami poté zkontrolovat.

8. 2. - prověrka (příklady) ohmův zákon

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1)         Opakování uč. str. 45 – poslat

2)         Rozdělení chemických prvků

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

 1. PL - opakování – poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/11-O7QJO72Pn4gYczpKrdf200dLUuwHo9/view?usp=sharing
 2. Oběhová soustava, PS – str. 23, 24 - poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Způsob vlády

učebnice strana 70-71

 1. Demokratický systém
 2. Totalitní režim

DÚ: Totalita ( zadání na teams )

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Drogy 2 – vyplňte pomocí různých informačních zdrojů, odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1V-IHNM0xMxNTdp5co0ABzfIMgozxbDrB/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zdravotní a osobnostní profesní požadavky.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1CQNgDHdooKf1Jr6NURpD0vj6CV46gwYm/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně učebnice str. 41

Vypracujte cv. 3 str. 41 z učebnice do sešitu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice str 41 Biology - vitamins and minerals

přečíst a přeložit , cv 5 do ŠS pís

str 42 cv 1b,2,3 - ústně

PS str 32-33 cv 1,2,4,5 + I can pís

Poslat přes teams nebo na tel 733 711 181

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181  

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Section D   Kids str. 38 - 39  The tickets

Grammar agreeing and disagreing - vyjádření souhlasu a nesohlasu

So / neither + pomocné slovo ( v textu str.38)

PS str.30, 31 cvičení poslat

PS str.71 grammar

PS slovní zásoba str. 76 Kids

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Tinas Tagesablauf – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1VkAC0Emgya0kpsBQeXff7DQ3wev1TRoE/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 88 cv. 8, str. 89 cv. 9

Učebnice: Str. 110 - 111 – Tinas Wochenplan – Týnin týdenní režim – str. 111 cv. 8 – Umět vytvořit otázky a odpovědět na ně. Projdeme v online hodině.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Tagesablauf – vypracovat písemně vyprávění o svém režimu dne

Tinas Wochenplan – uč. str 110/7, slovní zásoba, předložka IN, AUF + 4. pád

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Pondělí – rozklad na součin s užitím vzorců – učebnice str. 79 – 83, PS str. 123, 126, 129

Středa – samostatná práce – PS str. 124-128

Čtvrtek – PS str. 130-131

Schůzky – Po, Čt podle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 82 - 84 - přečíst články včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1YS4f8kZrlLpYXm9AFvXvItytMNxBMkpI/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 24 cv. 13, 14

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý – Ohmův zákon – učebnice 4 str. 42-43, přečíst, zapsat poznámky Poznámkový blok předmětu) umět otázky str. 43-44

Čtvrtek PS8 str. 39-41

Schůzka Úterý

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Látková koncentrace uč. str. 43, test – atom, iont

2) Výpočty z chemických rovnic uč. str. 44, test – výpočty z chem. vzorců, PL – chemické výpočty (z minulého týdne)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Svalová soustava, test – opěrná soustava

2) Svalová soustava, PS – svalová soustava (nedělat 6) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Státní zřízení a správní členění

Učebnice strana 68-69

Probereme na on-line hodině

DÚ: Uveď tituly panovníků ( v zadání na Teams),vysvětlím na hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 107 – 108 – Drogy kolem nás – přečíst text, vyhledat v různých zdrojích a do sešitu napsat následující informace.

Vyhledej nějakou knihu nebo film o drogově závislých lidech.

Vyhledej v historických pramenech a literatuře příčiny užívání drog v minulosti.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - profesní požadavky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021– 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1LGtTfUPhzXmMGD2uhWzfaiZbC_hPzNDJ/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si souvětí souřadné a souvětí podřadné učebnice str. 68
 3. Vypracujte cv. 4 str. 47 v pracovním sešitě – jazykový rozbor

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice Kids -The tickets str 38-39

na str 39 - vyjádření souhlasu a nesouhlasu:

so/neither + pomocné sloveso, všimněte si v textu na str 38

cv 6 do ŠS pís poslat, PS str 31 celá pís poslat prosím

Gramatika je také vysvětlena na str 71 v PS kapitola 3.4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Section B,  Sweet Sue has the last laugh pp.34, 35

Grammar should, might  PS str.70,71 PS str.26,27 písemně

PS slovní zásoba str.75 Sweet Sue has the last laugh

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Slovesa s odlučitelnou předponou – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1F0zmm8ICsPhPuwZFAAgN1SS15kg8NTQE/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 87 cv. 5, 7, str. 88 cv. 8

Učebnice: Str. 108 - 109 – Tinas Tagesablauf – Týnin režim dne – str. 109 cv. 5 – Umět vytvořit otázky a odpovědět na ně.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Tagesablauf PS 88/8 a 89/9

Tinas Wochenplan – uč. str 110/7

Předložka IN + 4. pád

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Násobení mnohočlenů, rozklad na součin, vzorce – uč. 1 str. 72 – 82

Schůzky Po – násobení, Čt – rozklad na součin(bude pokračovat do dalšího týdne), St, Pá – konzultace

Příklady v PS – str. 113 – 129 – vysvětlím na hodině (nikoliv str. 114 19-21) – půjde i do dalšího týdne…

Úkoly zadané na Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 72 – 77 - přečíst články včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pSb937PCyI360obKgcJfbGaBMwBw15KI/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 21 cv. 5, 6

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice 4 str. 39 - Elektrický odpor – přečíst, zapsat název, značku, jednotku…co je to rezistor, co je to supravodivost. Tabulka str. 39,

-        Str. 40 Na čem závisí el. odpor vodiče – přečíst, zapsat poznámky. Krátký materiál je v Poznámkovém bloku předmětu. Umět otázky a úkoly str. 41. Do teams odevzdat úlohy 1,2,3 str. 41 – udělat do sešitu a vyfotit.

-        Schůzka v úterý, čtvrtek na úkoly, konzultace

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Výpočty z chemických vzorců uč. str. 43, test – vyčíslení rovnic

2) Výpočty z chemických rovnic uč. str. 44, PL – chemické výpočty (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1czBXnYk6oI0KTk2en0B2Qgix0UGqs_1r/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Opěrná soustava uč. str. 56 – 58 – poznámky

2) Opěrná soustava uč. str. 59 – 62 – poznámky, PL – opěrná soustava – poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/19pP06qKfRERrQTl0vPjI92aW2anK7H3j/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Poloha,rozloha,lidnatost

Učebnice strana 64-65

Domácí úkol v zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Návykové látky: poznámky – vytisknout nebo opsat do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/101N-phxhkXlx29jfQ7zolk94-5WRNWjY/view?usp=sharing

Pracovní list: Drogy – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1mLbRM-hg0fRAHkpleVtfpDVoXRV6iVV1/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - uzavření klasifikace za 1. pololetí.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/18ga41S7rbdJaVlWBwzlgN7eCUDZI2u2b/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si, co je souvětí souřadné a co je souvětí podřadné
 3. Do sešitu napište cvičení 11 na str. 74 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

lekce 3C Looking after yourself učebnice str 36-37

zopakovat slovní zásobu Jídlo + nová slovíčka v PS

přečíst článek Are you a healthy eater? - to samé napsat o sobě do ŠS

str 37 Problems and treatments - naučit se cv 6

PS str 28-29 pís celé

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Health and safety .You and your body.str.32, 33.

PS Grammar Subject and object relative clauses. Should / might

str.70,71 Přehled mluvnice

PS slovní zásoba Health and safety( You and your body) str.75.

PS cvičení 1, 2 str.24.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 86 – práci vyfotit a odevzdat na teams, str. 87 cv. 6

Časování: Slovesa s odlučitelnou předponou – vytisknout nebo opsat a naučit se.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1eGcZJa_aSgOFTm3F5V4AV4hrt_OynA1j/view?usp=sharing

Učebnice: Str. 108 - 109 – Tinas Tagesablauf – Týnin režim dne – cv. 4 str. 109 – vypracuj do školního sešitu, odpověz na otázky podle textu, hodiny napiš pomocí předložek (pokud to jde), číslovky napiš slovy. – práci vyfotit a odevzdat na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Časování sloves s odlučitelnou předponou PS str. 87/5, časové údaje – PL v zadání na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1xoAVbq9LhcRzL_JAvWqPDJvngpNTFpPE/view?usp=sharing, slovosled – PS str. 87/7

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Schůzky na Teams podle rozvrhu hodin

Pondělí – prověrka výrazy, úvod mnohočleny. Uč.1 Str. 65 – 67. probereme na hodině.+ opačný výraz

DÚ- učebnice 5,10/66,67, Sbírka 4,6/57PS str. 105,106

Středa – sčítání a odečítání mnohočlenů- uč. 1 str.68-71- rámečky do školního sešitu. Příklady probereme na hodině.

DÚ – PS-107

Čtvrtek – procvičování sčítání a odečítání mnohočlenů – úlohy sbírka str.60-62

Pátek – prověrka sčítání mnohočlenů, úvod násobení mnohočlenů -uč. 1 str. 72 -73 (násobení jednočlenu jednočlenem)

DÚ - PS 109, 111

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 69 – 72 - přečíst články včetně zelených okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1LOx-GvhqNVcXJBblJgyTBzvw69BiIt14/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 19, str 20, str. 21 cv. 4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Schůzky Teams dle rozvrhu

Úterý – prověrka – schem. Značky, práce, energie, čtení přístrojů.

úkol PS8 str. 35 a 37

Čtvrtek- učebnice 4, str. 27-34-vodivost pevných látek, kapalin a plynů. -přečíst, umět otázky ke kapitolám, poznámky jsou v Poznámkovém bloku předmětu – vytisknout a vložit (nebo přepsat)

    

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1)         Procvičování vyčíslení rovnic, další chemické reakce - uč. str. 41, test – ionty, atomy

2)         Chemické výpočty – uč. str. 42, 43

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1)         Variabilita člověka – poznámky + PL (poslat) – vše v tomto odkazu: https://drive.google.com/file/d/102Q3QtuWd_PrzqW3Y8iJOiEdSO7AavDB/view?usp=sharing

2)         PL – od buňky k člověku (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1n9EsKoYayBcwNr7Zh-ysFq8pNuuEr1qB/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Mezinárodní obchod

Učebnice strana 58-59, otázky a úkoly na straně 59 a doplňovačka na str.59.

DÚ: Hlavní zaměření vývozu zemí světa

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 92 – 97 – Civilizační choroby - vyplnit pracovní list a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1VZzv0-vVqdQfszBnjNA1xoME5rPDUYeT/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - charakter pracovních činností.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1VBTEUAWDHk56saT0IG0teVGaDScJKN_k/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si slovesný rod učebnice str. 24
 3. Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 5 na str. 44

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

učebnice lekce 3B Sweet Sue has the last laugh str 34-35

 should/might    - měli bychom......mohlo by se stát......

vztažné věty - str 35  cv 4 do ŠS pís a cv 6 ústně

PS str 71 pročíst důkladně kapitoly 3.2-3.3

PS str 26-27 celé pís

Poslat přes teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Health and safety .You and your body.str.32, 33.

PS Grammar Subject and object relative clauses. Should / might

 str.70,71 Přehled mluvnice

PS slovní zásoba Health and safety( You and your body) str.75.

PS cvičení 1, 2 str.24.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Wie spät ist es? - vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WfSEiB6H8WTsQCVn2tlKcyiEa3ZD4PyA/view?usp=sharing

Pracovní list: Modul 3 Lektion 3 - vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/11wOfiFPqmZd4GMmvgwsjwSL7U13BUIOV/view?usp=sharing

Nová gramatika: Slovesa s odlučitelnou předponou – vytisknout nebo opsat a naučit se.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1aNCRNLB61A4GrmLXTKazAJ4l1I1xuHI2/view?usp=sharing

Učebnice: Str. 108 – Tinas Tagesablauf – Týnin režim dne – přečíst a přeložit text (ústně)

Str. 109 cv. 5 – práce s novou gramatikou a textem na str. 108 – spoj, co k sobě patří, pak ze spojených frází sestav věty a tyto věty napiš do školního sešitu. Pozor – na druhém místě v německé větě je časované sloveso. Odlučitelná předpona patří až na konec věty.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Časování sloves s odlučitelnou předponou, časové údaje

Tinas Tagesablauf – uč. str. 108

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Učebnice 1, str. 54-58 Číselné výrazy.

Už to všechno umíte- je to vlastně jen počítání...

Takže

Vypočítat 1/54, 3-9/55, 10-13/56, , 15,16/57-58.

Pozor na pořadí operací:

 1. závorky (napřed {...}, potom [...] a nakonec (...) )
 2. Když nejsou závorky, potom se napřed umocňuje - odmocňuje
 3. Potom násobí, dělí
 4. pak sčítá, odečítá
 5. nakonec se dělá opačné číslo (operace unární minus- např -3)
 6. Pokud jsou všechny operace na stejné prioritě, počítat zleva doprava...

DÚ zadáno na Teams

Středa: Výrazy s proměnnými- uč. str. 58-61 schůzka dle rozvrhu, krátká prověrka...
Čtvrtek: Výrazy v matematice- uč. str.61-64
Pátek: shrnutí.
Zadání jsou vždy na Teams. 

 

Schůzky vždy dle rozvrhu (Po, St, Čt, Pá). Požaduji zapnuté kamery (bez výmluv a vytáčení). Jinak nepočítám jako přítomnost na hodině.

V pondělí hodina k tomuto tématu a vysvětlení, co s tím...

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 64 – 68 - přečíst články včetně modrých okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1kHQ0PqOXJna_Og1dyWYi9Iqkdi3s4EYo/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 17 - 18

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

V úterý hodina- schůzky dle rozvrhu. Požaduji zapnuté kamery. Bez obrazu neberu jako účast na hodině...

Téma na tento týden- el. proud a zapojení obvodu... Učebnice 4 str. 20-22. Přečíst. pochopit, umět otázky. V knihovně obsahu-oddíl elmag jevy je stránka s vysvětlením a poznámkami- poznámky do sešitu (opsat nebo vytisknout a vlepit, vložit. Odkaz na web zde - Webové zobrazení.

V úterý vysvětlím na hodině.

DÚ -PS 8, str. 34 a 36

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Zákon zachování hmotnosti – uč. str. 39, 40 – poznámky

2) Testík – ionty, poslat PL – chemické reakce – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1ttk5vP5vDeXNTL6VJRXWVmHBZ45cWXoq/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Původ a vývoj člověka - poznámky

2) Test – vývoj člověka, poslat PL – vývoj člověka – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1BgRuia7gU2wDeb2dZ-te7c7v2OHjVswv/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 87 – 91 – Péče o nemocného člověka - vyplnit pracovní list a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1oXjW8OWyxUofM9-cG4NSBibnQlQdh8GH/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - objekty a produkty práce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 14. 12. do 18. 12. 2020 – 8.A

 

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list (pošlete do 18. 12.) https://drive.google.com/file/d/1AhBl5Np_wJpjEaHOArlw9W8KjAsmfsLl/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si spojovací výrazy v učebnici str. 76
 3. Vypracujte: do sešitu cvičení 7 na straně 78 z učebnice (neposílejte)
 4. Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 2 na straně 43 (neposílejte)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice - unit 3 - Health and safety

You and your body str 32-33

PS slovíčka str 75 a pís str 24 celá

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Revision , str. 30. Your project , str.31. Write the project  abouta biography of a pop , sports  or a film star. When and where was he/ she  born? What was life like before he/ she became famous? Where did he/ she live? How did he/ she become famous? Odevzdat přes Teams.

PS str.69. Present perfect. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 78, 79, 80, str. 81, str. 82 cv. 9, 10, str. 83 cv. 11, str. 85 cv. 1 – pracovat podle učebnice, gramatiky 1. a 2. část a školního sešitu (hodiny)

Učebnice: str. 102 cv. 8 – Napsat do sešitu podle vzoru: Treffpunkt Kultur ist das Kulturprogrammm.

Gramatika M3L3 2. část: vytisknout a naučit se

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/18AUqfZUQa4wUx_nkWoABZxgFAajuHKaB/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4. lekce – Um wie viel Uhr stehst du auf?

Procvičování určování času a časování sloves – PS 85/1, 86/3,4 a 87/6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Zadáno ve škole – obvod a obsah kruhu, délka kružnice-úlohy z učebnice, umět příklady z učebnice. (M-3díl, str 24- 33)

PS 179 – 182 – Thaletova věta do úterý

PS 183 – 186 – do čtvrtku (opakování -letem světem, jestli zvládáte)

PS 187 – 197 – do soboty (obvod a obsah kruhu)

Vše odevzdat do Teams

Schůzka ve středu dle rozvrhu a další podle domluvy.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 59 – 63 - přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sHVrNQ9MYeIHlKyMtbqWgC5JH-YM41TC/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 14, 15, 16

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Připravit referáty s poznámky dle zadání ve škole. Přečíst učebnice 4 str. 15-19, umět otázky a úkoly. Schůzka ve čtvrtek – předvedení referátů online.

PS 8 – str. 31 – 34, 38 -39 – odevzdat na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Iontové sloučeniny – uč. str. 37 - poznámky, úkoly 37/1,2,3

2) Chemické reakce – uč. str. 38 – poznámky + sova č. 4,5

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Úkol – etologie – můj domácí mazlíček – zadáno ve škole

2) Úvod do biologie člověka – uč. str. 45 – 47 – poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Cestovní ruch

Do sešitu doplň

   a) Přírodní krásy

 1. vodní plochy

 2. horská střediska

 3. zvláštní tvary zemského povrchu

 4. chráněná území

 5. krasové oblasti

       b) Lidské výtvory

 1. historické památky (hrady a zámky)

 2. významná místa (rodiště,bitvy,památníky,hřbitovy)

 3. lázně

 4. kulturní zařízení (zoo,divadla,zahrady)

 5. sportoviště

Probereme a vysvětlíme při on-line hodině 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 84 – 86 - Člověk ve zdraví a nemoci – pojmy – vyplnit pracovní list a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1GkXpKGufrXDP7M2Wv6QHiJ2GgLFsgdN6/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - základní charakteristické znaky práce, pracoviště a pracovní prostředky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 4. 12. 2020 – 8.A

V týdnu od 7. 12. mají žáci 8.A prezenční výuku - jdou do školy.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list   https://drive.google.com/file/d/1UUF9lDKvN0TVhJL_TQ8pqpjpnrpxR986/view?usp=sharing (pošlete do 4. 12.)
 2. Zopakujte si psaní předpon s-, z-, vz- v pracovním sešitě (přehled učiva str. 4)
 3. Vypracujte: pracovní sešit cvičení 1 a) na straně 29 (neposílejte)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

učebnice str 30 revision unit 2 - ústně

PS str 22-23 písemně celé

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Fame str. 24. Kids , str.26

PS grammar str.69 Present perfect

PS str.18 cvičení písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Modul 3 Lektion 2 – Opakování – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1R-4WD8CqO8rLZpnmhbMmHhH7_fW1OHCv/view?usp=sharing

Slovní zásoba: Modul 3 Lektion 3 - vytisknout a naučit se

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1PEAgZtMMh9pHZtqe71WlsGJBHukT426_/view?usp=sharing

Nová gramatika: Modul 3 Lektion 3 – vytisknout nebo opsat do sešitu, probereme v online hodiněOdkaz: https://drive.google.com/file/d/1PTc-SknbfSKiFZdSruvHntG9cqeh73C4/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

PS str. 81/7 – napište vaše oblíbené pořady a použijte je ve větách (názvy pořadů můžete použít v češtině)

PS str. 83/11 – 4. pád podstatných jmen

PS str. 84/15 – přídavná jména

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Uč. 1 str.47-50-zápis čísla v desítkové soustavě – zkrácený a rozvinutý zápis čísla, zápis čísla v semilogaritmickém tvaru (a · 10n) - vyřešit příklady, kouknout na stejnou kapitolu i do sbírky. Zkrácený tvar, rozvinutý OK, ale opravdu důležité je umět str. 48-49 včetně zápisu záporného exponentu (není v učebnici např. 0,054 = 5,47 · 10-2)

PS str. 74 – 76 – vše umět do středy.

Čtvrtek + pátek – Zopakovat Thaletovu větu, včetně užití Pyth. věty ( sestroj tečnu z bodu ke ktužnici a spočítej, jaká je vzdálenost mezi daným bodem a bodem dotyku…) Učebnice 3, sbírka, PS. Opakování na čtvrtletní práci. Budu se snažit být přístupný otázkám kdykoliv- schůzka pravděpodobně v úterý a čtvrtek dle rozvrhu, ale ptát se můžete kdykoliv

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice: str. 47 – 48, str. 50 – 53, str. 55 - 57 - přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1qtogP4fSAc-tijWyNrtJcn3BMdMstLKs/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str.12 – 13

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice 4 str. 7-13. kap. 1.2 Elektrování těles a 7.3 el. pole.Přečíst, zapsat (vytisknout)poznámky. Umět otázky k oběma kapitolám, umět vysvětlit elstat indukci a polarizaci- doplnění je v Poznámkovém bloku…., rozšíření a jiný pohled   je v Souborech – Výukové materiály-El. pole, elektrování těles (4 soubory)

Práce na obě hodiny. Hezký a klidný týden. Pak už si to (snad) všechno vysvětlíme…

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Chemická vazba – uč. str. 34 – napsat poznámky, vyplnit a poslat PL – stavba atomu, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1BxSrYDvWiL5zMdEbPloIN7kVWs3Qi5a9/view?usp=sharing

2) Podle učebnice na str. 35 vyplňte PL – chemické sloučeniny, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1W6ohYPPxZnLjAw4C-pInJfvYEKlTvWSD/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Vyplňte a pošlete PL – sudokopytníci, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/17oD9Vk5UAldHzXnZI-0_lPHlOwUpa19k/view?usp=sharing

2) Primáti – uč. str. 36, 37 – napište poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Světová průmyslová výroba

1.Těžba surovinových zdrojů (učebnice strana 40-41)

a) paliva

b) rudy

c) nerudné suroviny

DÚ: vyhledat oblasti těžby nerostných surovin ve světě

Probereme a vysvětlíme při on-line hodině

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - druhy pracovišť a jejich charakteristika - dokončení.

Výukový materiál na MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1kz4MrSN1GVVPthO11lUkW_-YkkrZPGbF/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si mluvnické významy sloves
 3. Zopakujte si určování slovesného rodu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice str 26-27 Kids Question tags

PS str 20 cv 3, str 21 cv 4,5 - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Smart Alec closes the door , str.22,23. Grammar Pr. Perfect, to present and practise

further uses ofthe Present perfect. Present perfect , for/ since

PS slovní zásoba str.75

PS grammar str.69 Pr.perfect.

PS str.16,17 písemně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: Modul 3 Lektion2 – projít celou lekci str. 93-99

str. 98 cv. 17, 18, 19 – vypracovat do sešitu – vyfotit, odevzdat na teams

Pracovní sešit: str. 76 cv. 14, str.77 – vyfotit, odevzdat na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Was gibt es im Ferensehen?

slovesa s odlučitelnou předponou, časové údaje, von – bis

PS str. 78/1 a 81/6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Pondělí- Mocnina s př. exponentem – schůzka 9.00 učebnice str. 38-40

Středa –Schůzka 9.00

prověrka 3. mocnina, 3. odmocnina

-pravidla pro počítání s mocninami str. 41-47

+ Sbírka – kapitola Pravidla pro počítání s mocninami str. 35-38

Čtvrtek -rozšíření o racionální exponent, schůzka 9.00

Pátek - dopočítání úloh, odevzdat úlohy Sbírka-6/35, 13,14/37, 17, 20/38

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice str. 42 – 48 – Kultura v 17. a 18. století – přečíst články včetně béžových okrajů, vytisknout si připravené poznámky, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ssDpy2GTm0wwLgeHqYaWbRK9jK-K1z8p/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 10 – 11 – vyplnit a odeslat na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Úterý - Přečíst a pochopit Učebnice 4 str. 5 -elektrický náboj. Zapsat poznámky (v Poznámkovém bloku – oddíl elmag. Jevy - kap. 1 a 2), + model atomu. Včetně otázek a úkolů z učebnice

Čtvrtek -schůzka 11.00 shrnutí práce, výkon, rozbor lab. práce

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Periodická soustava prvků – uč. str. 33 – poznámky

2) PL – Periodická soustava prvků, poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1Ii7wvnmI3NVhF22_ocwbjaorjzN3yo2q/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Lichokopytníci – dokončení, sudokopytníci – nepřežvýkavci – poznámky

2) Sudokopytníci – přežvýkavci – poznámky

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Světové zemědělství (učebnice strana 30-33)

 1. Význam zemědělství
 2. Zemědělství v zaostalých státech
 3. Zemědělství ve vyspělých státech
 4. Světové obilnice

Probereme na on-line hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice: str. 103 – Nežádoucí způsoby výživy – přečíst článek – vyplnit pracovní list a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1n2s6IKcykPepb2dDPgFvAm6yqg-RX6c-/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - charakteristika pracovišť - pokračování.

Výukový materiál na MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1BaKUfJwzfLfo9n-JW65TNhDIM3RaZ7Ch/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si souvětí podřadné, druhy vedlejších vět

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice str 24-25, Fame - nouns and adjectives

PS str 18-19 - celé písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Fame and fortune,str. 20, 21.Grammar Present Perfect, been/ gone, Present perfect.

V Past simple, guestion tags. Smart Alec closes the door, str.22. PS , slovní zásoba, str.75.

Fame and fortune. Smart Alec closes the door.

PS cv.5, na str.15.

PS přehled mluvnice, str.69. Present perfect

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit str. 75 – vyplněné vyfotit a odevzdat na teams

Pracovní listMein Stundenplan – na volný papír A4 vytvořit rozvrh hodin – nadpis „Mein Stundenplan“, narýsovat tabulku – doplnit dny v týdnu a hodiny a dále pro každý den napsat názvy školních předmětů, které v daný den mám (VKOZ = Staatsbürgerkunde, Praktika ze zeměpisu psát jako zeměpis, Svět práce vynechat) Celé doplnit obrázky s názvy školních pomůcek a také dotvořit výtvarně tak, aby každá práce měla originální design. Hotovou práci vyfotit a odevzdat na teams.

Učebnice str. 97 a 98 – projít, procvičíme v online hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Nová lekce – 3. lekce – Was gibt es im Ferensehen?

Nová slovní zásoba (v souborech na teams), časování sloves se změnou kmenové samohlásky, slovesa s odlučitelnou předponou, oficiální časové údaje, Uhr – Stunde

PS str. 80/4, 5

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pondělí – prověrka - užití Pyth. věty 9.00

Středa – schůzka 9.00 - 3. mocnina – str. 34-37 učebnice 1

Čtvrtek – schůzka 9.00– 3. odmocnina- vysvětlení, PS str. 66-68

Pátek 3. odmocnina PS, 69-71. konzultace 10.00

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Učebnice str. 40 – 42 – Josef II. - přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1NWOIRIi5vffAm3FDlGSkT1b4m5G2W-uU/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 9

Pracovní list – Marie Terezie – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1AOz69IsGoT7-9AioYQbEzsf-up_dEP9l/view?usp=sharingKontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Pondělí 12.00 - vysvětlení a otázky k laboratorní práci – schůzka 8.A+8.B

Čtvrtek - čas na lab. práci- protokol odevzdat do zadání do 18. hodin do Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Atom – uč. str. 29 – 31 – vypsat poznámky, DÚ 31/1,2,3 – poslat

2) Periodická soustava prvků – uč. str. 33 – poznámky

   PS str. 28 (period. soustava) – zde - https://drive.google.com/file/d/1Pk49xmsMqf8jgrjyydI8ydOvHK5f_8ao/view?usp=sharing

poslat jako úkol

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Vyplnit PL – opakování do letounů zde - https://drive.google.com/file/d/18bZ7x_dRiDKaR947Cv02LTx4jsv1r0zt/view?usp=sharing   – poslat jako úkol

2) Lichokopytníci – uč. str. 32 – vypsat poznámky, opakování ploutvonožců, kytovců a chobotnatců

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Světové hospodářství

Jádrové a periferní oblasti (učebnice strana 26-29)

Probereme na on-line hodině

Úkol: Rozděl města do jádrových oblastí

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Alternativní strava

Učebnice str. 104 - přečíst text

Pracovní list – vypracovat úkoly podle učebnice a podle různých zdrojů informací

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1BZAoRIHEkaQwqkTmuMn6gqur9WrbSPBO/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - charakteristika pracovišť.

Výukový materiál na MS Teams.

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Informatika

Řešit Bobříka informatiky - podle pokynů na Teams

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/11G191Rt5BBL5Xw9BJrtpaIyVt79_ikDr/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si souvětí souřadné a podřadné

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice str 22, článek + str 23 since/for stále present perfect

PS str 16 - 17 celé, poslat ve středu přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ 2 Fame and fortune, The movies. cv. 1 - 3.Grammar - Present Perfect ,cv.4,5,7.

Smart Alec closes the door, str.22., str.23.cv.2 - 5. PS str.69,Present Perfect , přehled mluvnice.

PS slovní zásoba ,str.75. Fame and fortune ( The movies. Smart Alec closes the door).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice str. 96 – Tinas Stundenplan – do školního sešitu napsat následující otázky a podle učebnice na ně odpovědět.

Was hat Tina am Mittwoch?

Wann hat Tina Erdkunde?

Ty samé odpovědi napsat o sobě: Am Mittwoch habe ich ……… Erdkunde habe ich…….

Učebnice str. 97 cv. 15 – nová gramatika (2 části) – stáhnout, vytisknout a vložit do školního sešitu.

Odkaz:

https://drive.google.com/file/d/1zzZcxnVnUTvPnanaDrwCUDuQjGDDoYyn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ER4TJC0YOIz5M40rj54eHoDeW2ECIJHd/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 74 cv. 7, str. 75 – vše, str. 76 cv. 14, str. 77 – vše

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

PS str. 76 a 77

Uč. str. 97

Písnička – Lieblingsfach https://www.youtube.com/watch?v=Opl-i9mNHh8&feature=youtu.be

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Po – PS str. 86 – odevzdat do Teams, prověrka Pyth věta od 9.00 na Teams

St – PS str. 87 – 88 – co dáte, to dáte…Schůzka Teams 9.00

Čt – PS 89 – 90

Pá – PS 91 – 93, schůzka Teams 10.00 shrnutí Pyth. věty a její užití.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Marie Terezie

Učebnice: str. 37 – 40 – přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/10BM3ZohXpeOTDxEf55urj2yKkVdax05Y/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 8 cv. 20, 21

Pracovní list – České země po třicetileté válce – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ba3YwCrG9ja1qiu44pQG7ILJNiyDtSay/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Út – Schůzka Teams 8.00 – zkouším shrnutí práce a energie

Čt – na Teams zadání lab. práce- přečíst, pochopit, připravit si otázky. Další týden v Út – schůzka – zeptat se na nejasnosti, ČT- děláte lab a do večera odevzdáte protokol ve Wordu, tak se připravit.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Učebnice str. 28 - poslat jako úkol, naučit 25 značek prvků

2) Opakování – voda, vzduch a 20 značek prvků

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Zopakovat hlodavce, letouny a zajíce

2) Chobotnatci – vyplnit PL chobotnatci – to budou poznámky, poslat jako úkol

Zde- https://drive.google.com/file/d/1PzggYF5p8nYCizl-RjsZJKBHizrmj9Gl/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Venkovská a městská sídla učebnice strana (18-23)

Poznámky:

Charakteristika venkovského sídla

Funkce venkovských sídel.

Městský charakter sídla.

Závislost rozsahu poskytovaných služeb na velikosti města

Bude upřesněno při on-line výuce

Úkol: Převažující funkce měst (doplnit v zadání na Teams)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

 

VKOZ

Jídelníček podle zásad zdravého stravování

Pokračovat v práci z minulého týdne. Vše vysvětleno na online hodině. Případné dotazy na teams. Hotový jídelníček na teams také odevzdat.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - druhy pracovišť a jejich charakteristika.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 8.A

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. 1.Vyplňte pracovní list – zde https://drive.google.com/file/d/1foT9wxm4D7OHnmeyJLvwVYLa8qNZB0K1/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy vedlejších vět

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

2.lekce - učebnice Fame and fortune - The movies slovíčka na CD v PS

přečíst článek str 20  Stunt doubles, všimnout si frázových sloves, vypsat do ŠS nad textem

předpřítomný čas PS str 69 + kapitolu  - been and gone str 70

He has been to Japan. Byl v Japonsku a již je zpět.

He has gone to Japan. Dorazil do Japonska, stále tam je.

str 70 minulý čas prostý/předpřítomný čas - přečíst v PS kdy se to používá

pís v PS str14 celou a cv 5,7 str 15

učebnice str 22 přečíst si a přeložit si příběh , v PS since /for str 70

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Opakování - Culture , učebnice AJ str.16. Revision , str.18., cvičení 1, 2, 3,4. Your project, str.19.

Write the project ( 2)., písemně. Grammar - Past continuous and Past simple, pracovní sešít ,str.68.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list – Das Essen. Die Schulsachen – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Hasx3h44zQo9VRQsr_XwRIYhFYzVKGiE/view?usp=sharing

Učebnice str. 96 cv. 10: 4. pád podstatných jmen – určitý člen

Zápis do školního sešitu: Opsat zelenou tabulku na str. 96

Přelož do sešitu: (napiš české věty a pak překlad)

Mám pastelku.

Hledám nůžky.

Potřebujeme knihu.

Máš sešity?

Pracovní sešit str. 72 a 73 cv. 3, 4, 5

Nová slovní zásoba – dny v týdnu a školní předměty – naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1DvSejlFUatANzRkPzPloqjQ6hrrLeTvr/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Slovíčka – zapsat do slovníčku a naučit – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/13ICV997c1iGe1rNoQ3nqlAIcXFXmQbZX/view?usp=sharing

Nová gramatika – M3L2-2.část – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1d8G2xDFt0DJt6eZTA_iuxsyqbM8khl-r/view?usp=sharing

PS 73/6 a 74/7, 8 a 75/10, 11, 12

Všechny úkoly jsou zadané na teams, kde je také odevzdáváte.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Po – schůzka 9-9.30

-        Pyth. věta, znění, otázky. Zahájení Pyth. věta v rovině – zápis úloh!

-        Učebnice 1 - str. 28-30. Do školního sešitu př. 1, 3, 4, 5, /28-29

-        Odevzdat fotografii př. 3/29, 5/29 do zadání Teams

St – schůzka 9 -9.30

-        Pyth. věta Učebnice 1 6, 9, 10, 11/29

-        PS 81 – 82

Čt – prověrka Pyth. věta 11 -11.30 na Teams

DÚ PS str. 83

Pá – rozbor prověrky, otázky k PV, vysvětlení zápisu sl. úloh na PV

-        schůzka 10 -10.30

-        PS. Str. 85

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE

České země po třicetileté válce. Robota a nevolnictví.

Učebnice str. 32–35 - přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1bWLGUgxoagoNXzi3GmAzHaicdzhpVXpb/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 7

Pracovní list – vyplnit a odeslat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SS3Xi03SRIoy3GoOXn5dsfV3-7XkP-7F/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Schůzky Út – 8.-8.30 – energie v denním životě, účinnost

               Čt – 9-9.30 – energie vody a větru

Út – přečíst učebnice 5. str. 28-29 Energie v denním životě. Písemně ve wordu odpovědi na otázky1,2,4/29, Do pátku odevzdat krátké zamyšlení na téma Jak mohu snížit (smysluplně) energetickou spotřebu naší domácnosti- zadání v Teams

Čt – učebnice 5, str. 30-energie vody – přečíst, zapsat do sešitu rámeček str. 31. Nakreslit obr.25 (Peltonova turbína), 27 (Francisova turbína) a 29 (Kaplanova turbína). Do zadání na Teams napsat, jaké turbíny používá elektrárna Lipno, elektrárna Dlouhé Stráně.

Umět odpovědi na otázky v závěru článku – ptejte se.

       Str. 35 – Energie větru, přečíst. Dobrovolný úkol – demonstrujte na krátké videonahrávce princip větrné elektrárny.

Umět odpovědi na otázky – ptejte se.

Končíme kapitolu Práce, výkon, energie -příští týden opakování (zkouším ve skupinách) a prověrka.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Voda – učebnice str. 25 – 27.   https://drive.google.com/file/d/1KdqAUSouYJd7cbeiZW0Ab88oYMmANfKO/view?usp=sharing

Opakování – druhy směsí a jejich oddělování.

2) PS str. 21, 23. Naučit se 20 značek prvků.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Kytovci – učebnice str. 30. Podívat se na video o velrybě https://www.youtube.com/watch?v=Q_VSzGqg3XY.

     Vyplnit PL – kytovci - https://drive.google.com/file/d/1l1CPpK_9vns1Fxx2nM8GfkFF1OKypPxh/view?usp=sharing

2) Opakování šelem. Ploutvonožci – učebnice str. 29.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Struktura obyvatelstva – učebnice strana 16-17 – přečíst

Poznámky:

Dělení obyvatelstva podle a) věku – věkové pyramidy

                                                 b) věku – věkové skupiny

                                                 c) pohlaví

                                                 d) zaměstnanosti

Bude upřesněno při on-line výuce

Úkol: Vytvořit do sešitu věkovou pyramidu ( tabulky- Teams – soubory )

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Jídelníček podle zásad zdravého stravování

Práce s vytvořenou pyramidou (úkol z předchozích 2 týdnů). Případné dotazy na teams. Hotový jídelníček na teams také odevzdat.

Podrobné zadání na teams i zde.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1vJgYrS-lZ-QXocfETaZ-QPrxgc1hRG2E/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - zopakování a procvičení učiva od začátku školního roku dle poznámek v sešitech žáků, zhodnocení výsledků písemné práce, oznámení klasifikace.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Do 23. 10 (zatím!) probíhá distanční výuka, materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

Český jazyk do 18. 10.

 1. Pracovní sešit – vyplnit cvičení 5 a 8 na straně 37
 2. Pracovní list – vydán ve škole – poměr mezi větami hlavními (využijte zapůjčený přehled)
 3. Pracovní list – vydán ve škole – pravopis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – do 25. 10.

 1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/12Z4ML2aBNldG3-NJSsDJQ20gwNxfe4OH/view?usp=sharing
 2. Do Pracovního sešitu vypracovat cvičení č. 9 strana 38 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - práce na týden od 12. 10.

Uč str 11 cv 5, str 12 text The story of jeans- přečíst si a přeložit si, zopakovat used to, PS str 6, 7, 8

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Spěváková - práce na týden do 23. 10.

učebnice

přečíst a přeložit si článek The test - ústně cv 2

minulý čas způsobových sloves

can - could/ couldn't  - moci, umět

have to - muset - had to /didn't have to

vysvětleno v PS str 68, 69 kapitopla 1.6 a 1.7 - prostudovat

cv 6 str 15 do ŠS

PS

str 10 a 11 pís

poslat foto PS upřednostňuji na WhatsApp 733 711 181

nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (D). Kids. str.14. Cvičení 1 ( čtení, překlad), cvičení 2, 4, 5, 6. Culture, str.16. The story of England - (čtení, překlad). Grammar – Past simple a Past continuous, pracovní sešit (přehled mluvnice). Could/ couldn’t. Had to or didn’t have to… (pracovní sešit, přehled mluvnice).

 

Aj - Tomaševska - práce na týden do 23. 10.

L.1. Kids. Str.14.( čtení, překlad). Culture, str.16. The story of England- ( čtení, překlad). English across the curriculumn, str. 17.,ex.1,2,3.Grammar – Past Simple a Past Continuos, pracovní sešit, přehled mluvnice.

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Trsková  14.10. – 16.10.

Modul 3 Lektion 1 – Was isst du in der Pause?

Naučit se slovní zásobu (byla probrána ve škole) – učebnice str. 87, pracovní sešit str. 93 – 94, Vokabelheft.

Gramatika – učebnice str. 88 a 89 (naučit se, byla probrána ve škole).

Vyplnit cvičení v pracovním sešitě str. 66, 67, str. 69 cv. 9, str. 70.

Wir gehen einkaufen. – Jdeme nakupovat. – do školního sešitu vlepit poznámky rozdané ve škole a naučit se.

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Trsková  19. – 23.10.

Pracovní list – jídlo procvičování – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/15-NtRPGdvq6nFZ_RD0r413iNIIcpwiAU/view?usp=sharing

Připravit rozhovor – nakupování – podle frází z minulého týdne. Rozhovory předvedete při další schůzce na teams (dvojice si mezi sebou domluvte).

Nová slovní zásoba – Meine Schulsachen – naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1RDQ1c6FiJr1Zang3ho9Ta136sqRnDB1x/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 68–70

Pracovní sešit str. 71 cv. 1 a 2, str. 76 cv. 15 - po slovese haben následuje 4. pád = einen, eine, ein nebo pokud mám věcí více, napíšu číslovku (slovy) a tvar množného čísla bez členu.

 

Německý jazyk – Čermáková    do 16.10

PS 66/1 a 70/10

PL – opakování – Essen – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1w1BmS9iAMWuDLPOuU_OfeW8FkMQgnXdW/view?usp=sharing

Do školního sešitu vypište, co máte se svém penálu a ve své aktovce:

Was hast du in deinem Mäppchen?

Was hast du in deiner Schultasche?

In meinem Mäppchen habe ich … (4. pád) … (použijte jednotné i množné číslo)

In meiner Schultasche habe ich …

Všechna zadání máte i na teams, kam také vše odevzdáte.

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na teams přes chat.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Schulsachen

PS 71 / 1, 2 (4.pád a množné číslo)

Nová gramatika – M3L2 – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1eka9St1Rg5fhUBRY_Xeeo0oaL1hFTjTE/view?usp=sharing

PS 72 / 3, 4 a 73 / 5

Všechny úkoly jsou zadané na teams.

 

Matematika – 14.10. – 16.10.

PS 3 str. 175 - 177 - narýsovat všechny úlohy. Všechny si je ve středu ráno prohlédněte a v 9 čekám na otázky. V pátek prosím o odevzdání fotek všech stránek PS (teda těchto 3 175 - 177 ;-)) s hotovými úlohami do 18. hodin. Poté se zpřístupní vzorové řešení... Tak si ho prohlédněte a hned v pondělí se můžete ptát- video schůzka v 9 hodin. V neděli zadám další práci.

Hodně štěstí 

Kontakt: na Teams.

 

Matematika – do 23. 10.

Učebnice 1 str. 23 Seznamujeme se s Pythagorovou větou. Přečíst. Zapsat do sešitu rámeček na str. 23 a vzorovou úlohu B/23.
Písemně do sešitu 3/25, 5/25
Zapsat do sešitu i rámeček str. 25 – třikrát pyth. věta… Zapsat vzorovou úlohu D
Zapsat rámeček str. 27
Vyřešit př. 7, 8/26 10/27
Zápis vysvětlím v Pondělí na schůzce!!
PS str 78 -80 – fotografie odeslat do pátku jako přílohu zadání Teams.  
Schůzky vždy v čase podle rozvrhu Po - 9-9.30, St 9 - 9.30
Jsem k dispozici  vždy podle rozvrhu, ale ptejte se kdykoliv!
Ptejte se kdykoliv, úkoly odevzdávejte přes Teams. Při problémech s Teams  mě kontaktuje na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -domluvíme se, co s tím provedeme.

 

Dějepis – 14.10. – 16.10.

Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA.

Učebnice str. 22 - 23 – přečíst text, nezapomenout na béžové okraje.

Vyplnit pracovní list rozdaný ve škole – poznámky – nalepit do sešitu

Pracovní sešit str. 3 cv. 6, str. 4 – vyplnit

Případné dotazy směřujte na chat v MS Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dějepis –  týden od 19. do 23. 10. 2020

Učebnice str. 24–31 – Francie. Rusko. – přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pMNzBnni3MQoWgvpDDfPSqSRODW1CNcg/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 5 a 6.

Pracovní list – vyplnit a odeslat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1p0tWWPlJa22LMwF8b9O7HIFBjdiXZ6ws/view?usp=sharing

Sledujte teams – informace o schůzkách, odpovědi na případné dotazy.

 

Fyzika – 14.10. – 16.10.

Koukněte se na příklady v učebnici na str. 17 (výkon). Potom přečíst a pokud možno pochopit kapitolu Energie - str. 18, Mechanická energie - str. 19-23. U všeho se pokuste odpovědět na otázky a úkoly. 

Pracovní sešit 8, str. 8. a 9. - kapitoly Pohybová a Polohová energie-vyplnit- Příští týden malinká prověrčička (práce, výkon, energie).

Poznámky jsou přiloženy k zadání na Teams.

Budu se snažit být pro kontakt na schůzku vždy, když by měla být fyzika podle rozvrhu. To bych spustil na chvíli schůzku a můžeme se domlouvat a vysvětlovat. Úkoly na příští týden dám v neděli.

Nebojte se zeptat kdykoliv! Pokusím se co nejdříve reagovat.

 

Kontakt - Teams

Fyzika – do 23. 10.

Po- Středa

Učebnice 5

Do sešitu písemně úlohy str. 22

Str. 23 Přeměny mechanické energie-přečíst, nakreslit do sešitu obr. 16b) a c).

Zapsat „K zapamatování“. Zapsat Zákon zachování energie ) všechna 3 znění – c) je tzv. zlaté pravidlo mechaniky.

Umět úlohy str. 25. Do Teams odevzdat fotografii př. 1 a 2 str26 (kalkulačka) do středy. Ve středu od 11 hod prověrka na Práci, výkon energii na Teams.

Středa – Pátek

Učebnice 5 str. 26 Účinnost- přečíst, zapsat „K zapamatování“, zapsat tabulku str. 27 (účinnost zařízení). Spočítat příklady str. 28 (kalkulačka)

PS 8 – str. 6-10 – vyplnit, vyfotit a do pátku poslat. V pátek na Teams vzorové řešení ke kontrole.

Schůzky - Úterý 20. 10. 8 - 8.30, Jsem k dispozici pro setkání i ve čtvrtek 9-9.30 (nepovinné)

Prověrka Středa 11 -11.30

Ptejte se kdykoliv, úkoly odevzdávejte přes Teams. Při problémech s Teams  mě kontaktuje na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - domluvíme se, co s tím provedeme.

 

Chemie  – do 18. 10.

Vyplňte pracovní list oddělování složek směsí (rozdaný ve škole), ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Chemie  – do 23.10.

1) Vyplňte laboratorní práci č. 5 (rozdané ve škole), ofoťte a pošlete na Teams.

2) Vypište poznámky ze str. 22 – 24 VZDUCH (důležité věci jsou tučně vytištěné). Odpovězte na otázky na str. 23 dole (Vyhledejte na internetu místa …… ) a u sovičky č. 8 na str. 24. Můžete si zkusit pokusy na str.22.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přírodopis  – do 18. 10.

Přečtěte si šelmy psovité, kočkovité a lasicovité šelmy v uč. na str. 25 – 28, napište poznámky do sešitu. Pište u šelem, kde se vyskytují (prostředí a kontinent, pokud je napsán). Ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis  – do 23.10.

1) Přečtěte si Medvědovité na str. 28 a vypište poznámky do sešitu.

2) Vyplňte PL šelmy (rozdaný ve škole).

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis – 14.10. – 18.10.

Lidské rasy,národy,jazyky

Lidská rasa

1)Co je to rasa

2)Základní lidské rasy

3)Rozmístění ras

Národ

1)Co to je národ

Jazyky

1)Co to je jazyk

2)Světové jazyky

3)Evropské jazykové skupiny – germánské,románské,slovanské (ke každé skupině uveď příklady)

Učebnice str.13/ cv.6

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis 19.10.-25.10.

Náboženství ve světě.

Učebnice strana 14-15 přečíst

Do sešitu vypsat světová náboženství ( celkem 5, i judaismus).U každého napsat stručný popis, počet obyvatel hlásících se k danému náboženství a oblast rozšíření.

Domácí úkol: Výše uvedené ofotit a poslat (Teams,mail)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ – 14.10. – 16.10.

Zdravá výživa – Pyramida denní spotřeby potravin

Práce zadána a vysvětlena ve škole.

Žáci vytvoří na čtvrtku A3 plakát – Pyramida denní spotřeby potravin.

Učebnice str. 98 – 100 – Přečíst a pracovat podle vzoru na str. 100

Pyramida bude vytvořena pomocí vystříhaných obrázků z letáků obchodů.

Případné dotazy zodpovím přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ – 19.10. – 23.10.

Pyramida denní spotřeby potravin – doplnit tekutiny – opět vystříhat z letáků a nalepit na levou nebo pravou stranu pyramidy (voda, minerálka, ovocný džus, ovocný a bylinkový čaj, zeleninové šťávy)

Celou pyramidu uvnitř dotvořit pastelkami, vnější čáry a písmo vytáhnout fixou.

Práci odeslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na teams.

Učebnice str. 98–99 přečíst

Sešit zápis – Zdravá výživa

Zdraví člověka je ovlivňováno jeho stravováním.

Strava člověka má vyhovovat potřebám organismu vzhledem k věku, pohlaví, výdeji energie a zátěžovým obdobím ve vývoji člověka (dospívání, těhotenství, nemoc apod.)

Vyvážená strava obsahuje základní živiny (bílkoviny, sacharidy, tuky), minerální látky, vitamíny a vodu v rovnovážném poměru.

 

 

PČ - Svět práce - do 23. 10. 2020

Povolání lidí - prohlížet si videospoty o jednotlivých povoláních a profesích na www.infoabsolvent.cz.

Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Cestovní ruch

Do sešitu doplň

a)     Přírodní krásy

1.vodní plochy

2.horská střediska

3.zvláštní tvary zemského povrchu

4.chráněná území

5.krasové oblasti

       b) Lidské výtvory

                1.historické památky (hrady a zámky)

                2. významná místa (rodiště,bitvy,památníky,hřbitovy)

                3. lázně

                4. kulturní zařízení (zoo,divadla,zahrady)

                5. sportoviště

Probereme a vysvětlíme při on-line hodině