• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

od 8.00 třídnické práce, 9.00 - zahájení tradičního štafetového běhu pro všechny třídy na školním hřišti. Konec školy : 1. stupeň 11:40, 2. stupeň 12.35.