• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

žáci IX. třídy. Sraz v 6.50 před šatnou, návrat 18 -19.00 ke škole. Doprovod A. Trsková, P. Cehák