• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Testováni nebudou pouze žáci, kteří prokáží, že jsou plně očkováni nebo v posledních 180 dnech prodělali nemoc Covid-19 nebo se prokáží negativním výsledkem testu z autorizované laboratoře.