• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky
Informace o plaveckém výcviku v nabídce Základní škola. Zajišťuje J. Zemánková