• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Č. Budějovice, doprovod P. Svrčková, M. Jandová