• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

V oddíle ZŠ- Školská rada je k dispozici listina s výsledky voleb

 

Za pedagogické pracovníky zvoleni dva kandidáti v tomto pořadí:

1. Mgr. Miroslava Čejková

2. Mgr. Radka Ševčíková

Za zákonné zástupce nezletilých žáků zvoleni dva kandidáti v tomto pořadí:

 

           1.   Jan Češka

           2.   Zdeněk Novák