(rozvrh platnř od 1.9.2020)

ZßkladnÝ Ükola a Mate°skß Ükola ╚eskÚ Velenice  I.A  (Mgr. Vßclava Wipplingerovß)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

 
P
o

 

TV
WipV
(TV1)

Ma
WipV

╚JL
WipV

Prv
WipV

       

 

t

 

╚JL
WipV

╚JL
WipV

Ma
WipV

╚JL
WipV

       

 
S
t

 

╚JL
WipV

Ma
WipV

╚JL
WipV

HV
WipV

       

 

t

 

TV
WipV
(TV1)

╚JL
WipV

Ma
WipV

Prv
WipV

       

 
P
ß

 

╚JL
WipV

╚JL
WipV

Pra╚
WipV

VV
WipV

       

Zpracovßno v systÚmu Bakalß°i