Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Aj na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
7.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen pro hodinu konverzace s tématem Summer Holidays and travelling, článek z časopisu Hello! 1 - 2/2011 září - říjen, XXII. ročník, strana 28.
7.
Present simple versus present continuous
Tento pracovní list je určen k rozlišování dvou minulých časů - minulého času prostého a průběhového a schopnosti jejich používání v různých situacích.
6.
Gramatika - zájmena
ento pracovní list je určen k procvičení gramatického jevu - zájmena.
7.
Čtení s porozuměním (Golf)
Tento pracovní list je určen pro hodinu konverzace s tématem Míčové hry, článek z časopisu Hello! 9-10, XX. ročník, květen - červen 2010.
6.
Řadové číslovky
Tento pracovní list slouží k procvičování gramatického jevu řadové číslovky.
7.
Budoucí čas
Tento pracovní list je určen k procvičení gramatického jevu - budoucí čas.
6.
Stupňování přídavných jmen
Tento pracovní list je určen pro procvičení gramatického jevu - stupňování přídavných jmen.
7.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je určen pro hodinu konverzace s tématem Job, článek z časopisu Hello! 9 - 10, XX. ročník, květen - červen 2010.
9.
Past continuous
Tento pracovní list je věnován procvičování gramatického jevu - minulý čas průběhový.
7.
Konverzační téma - lékař
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování dialogů v hodině konverzace s tématem lékař, podle učebnice Anglická konverzace pro 2. stupeň základní školy, SPN (A Visit to The Doctor).
7.
Množné číslo
Tento list je vytvořen pro procvičení gramatického jevu plural - množné číslo.
7.
Konverzační téma - móda
Tento pracovní list je vytvořen pro hodinu konverzace s tématem móda, podle učebnice Anglická konverzace pro 2. stupeň základní školy, SPN, lekce 7 (Teenage Fashion).
6.
Past simple
Tento pracovní list je vytvořen pro upevnění gramatického jevu past simple -minulý čas prostý.
6.
Past simple questions
Tento pracovní list je vytvořen pro upevnění schopnosti tvořit otázky v minulém čase prostém.
7.
Velká Británie, reálie 1
Tento pracovní list je určen pro hodinu konverzace podle učebnice Anglická konverzace pro 2. stupeň základní školy, SPN s tématem Velká Británie, článek str. 37 (Over the map of Great Britain).
6.
Some / any / how much / how many
Tento pracovní list je vytvořen pro upevnění znalostí používání slov some/any a rozlišování rozdílného použití how much/how many..
7.
Velká Británie - reálie 2
Tento pracovní list je určen pro hodinu konverzace podle učebnice Anglická konverzace pro 2. stupeň základní školy, SPN s tématem Velká Británie, článek str. 37 (Over the map of Great Britain).
6.
Časový údaj
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování hodin.
7.
Konverzační téma - můj den
Tento pracovní list je určen pro hodinu konverzace podle učebnice Anglická konverzace pro 2. stupeň základní školy, SPN s tématem Můj den.
7.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do červnové kapitoly June unit v učebnici Angličtina pro 7. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 103). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Čtení s porozuměním (Alfred the Great)
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do zářijové kapitoly September unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 5). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu odpoví na otázky týkající se textu a upevní novou látku.
8.
Tázací dovětky
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičení jazykového jevu Question tags - tázací dovětky.
8.
Čtení s porozuměním (Zebra)
Tento pracovní list slouží k rozvíjení schopnosti číst nový text s porozuměním (práce se článkem z časopisu Hello! 4 - 5/ 2011, prosinec-leden XXII. ročník).
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do říjnové kapitoly October unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 15). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Trpný rod
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování gramatického jevu - trpný rod.
8.
Halloween
Tento pracovní list je věnován čtení s porozuměním (článek z časopisu Hello! XXI. ročník, září - říjen 2010, strana 8) s tématikou Halloween.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do listopadové kapitoly November unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy,autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 27). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Předpřítomný čas versus minulý čas prostý
Tento pracovní list je určen pro procvičování minulého času prostého a předpřítomného času a rozeznávání situací, ve kterém se používají.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do prosincové kapitoly December unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy,autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 39). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Předpřítomný čas průběhový
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování gramatického jevu present perfect continuous.
8.
Zvratná zájmena
Tento pracovní list je určen k procvičení gramatického jevu - zvratná zájmena.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do lednové kapitoly January unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy,autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 49). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Čtení s porozuměním (The US)
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do únorové kapitoly February unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 61). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do březnové kapitoly March unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 69). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Časové a podmínkové věty
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování gramatického jevu Time Clauses - časové věty.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do dubnové kapitoly April unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 81). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Překlad českého aby
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování překladů vedlejších vět uvozených spojkou aby.
8.
Čtení s porozuměním
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do květnové kapitoly May unit v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 93). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku.
8.
Vztažné věty
8.
Čtení s porozuměním (The UK)
Tento pracovní list je vytvořen jako motivace k úvodnímu článku červnové lekce June Unit, v učebnici Angličtina pro 8. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 105), který se týká britské královské rodiny.
9.
Present perfect
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování předpřítomného času.
9.
Frázové věty
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování frázových vět podle učebnice Angličtina pro 9. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, lekce září a říjen, SPN.
9.
Trpný rod 1
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování trpného rodu.
9.
Mount Everest
Tento pracovní list slouží k rozvíjení schopnosti vyhledávat informace o daném tématu v cizím jazyce, schopnosti odpovídat na otázky a konverzovat v angličtině.
9.
Present simple
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičení gramatického jevu přítomný čas prostý.
9.
Michael Jackson
Tento pracovní list slouží k procvičení ústního projevu, k vedení dialogu o daném tématu a ke schopnosti vyhledávat informace v cizím jazyce.
9.
Ingové tvary
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování ingových tvarů.
9.
Modální slovesa
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování modálních sloves.
9.
The Sun
Tento pracovní list slouží k rozvíjení schopnosti číst nový text s porozuměním a adekvátně reagovat na otázky.
9.
Trpný rod 2
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování trpného rodu.
9.
Brad Pitt
Tento pracovní list slouží k procvičení ústního projevu a konverzaci v cizím jazyce na základě krátkého nového textu(článek z časopisu Hello! XIX. ročník, březen 2009).
9.
Zápor
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování záporu.
9.
Cape Town
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičení schopnosti číst nový text s porozuměním a k vyhledávání informací v textu (článek z časopisu Hello! 1-2/ 2010, září -říjen, XXI. ročník).
9.
Souslednost časová
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování gramatického jevu - souslednost časová.
9.
Nepřímé otázky
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování tvoření nepřímých otázek.
9.
The Statue of Liberty 1
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičení čtení s porozuměním (článek z časopisu Friendship, 6 / Februar 2012, ročník XLV).
9.
Budoucí čas průběhový
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování budoucího času průběhového.
9.
The Statue of Liberty 2
Tento pracovní list je vytvořen pro další procvičování čtení s porozuměním (článek z časopisu Friendship, 6 / Februar 2012, ročník XLV).
9.
Madam Tussaud's Museum
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování schopnosti číst nový text s porozuměním (článek z časopisu Friendship, str. 9, 4 - 5 / december - január 2011, ročník XLV)
9.
The best holidays ever
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičování čtení s porozuměním a vyhledávání informací v článku (článek v učebnici Angličtina pro 9. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, June unit, str. 104).

ZŠ a MŠ České Velenice