Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Hv na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
7.
Lidová píseň
Motivace a úvod do kapitoly s názvem "Putování za lidovou písní"
7.
Putování za lidovou písní
Motivace a pokračování výkladu v souvislosti s I. kapitolou s názvem "Putování za lidovou písní"
7.
O lidském hlase
Motivace a úvod do II. kapitoly s názvem "O lidském hlase"
7.
Johann Sebastian Bach
Seznámení se s dílem J. S. Bacha
7.
To je koncert
Pracovní list je vytvořen pro procvičování kapitoly "To je koncert"
7.
Wolfgang Amadeus Mozart
Seznámení s dílem hudebního skladatele W. A. Mozarta
7.
Wolfgang Amadeus Mozart II
Pracovní list je vytvořen pro procvičování znalostí o W. A. Mozartovi.
7.
Nešvary v hudbě
Pracovní list je vytvořen pro procvičení tématu "Nešvary v hudbě"
7.
O sonátě a sonátové formě
Procvičení VII. kapitoly v učebnici Hudební výchova pro 7. ročník základní školy - "Sonáta a sonátová forma."
7.
Ludwig van Beethoven
Učební materiál pro seznámení se s životem a dílem známého hudebního skladatele.
7.
Tanec a pohyb
Procvičování IX. kapitoly v učebnici Hudební výchova pro 7. ročník základní školy - "My jsme hráli na cimbály."
7.
Symfonie
Procvičování VII. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy, str. 73.
7.
Bedřich Smetana
Seznámení se s životním dílem hudebního skladatele Bedřicha Smetany
7.
Duchovní a světská hudba
Motivace a úvod do XII. kapitoly s názvem "Duchovní a světská hudba"
7.
Georg Friedrich Händel
Seznámení se s životem a hudebním dílem G. F. Händela
7.
Opakování taktování
Motivace do XIII. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy s názvem „Kucmoch, kucmoch ten já ráda…“ str. 101
7.
Hudební přehrávače a nosiče
Upevnění a procvičení kapitoly XIV. v učebnici Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy, str. 112
7.
Muzikál v Čechách
Výklad a procvičení tématu "Muzikál v Čechách" (kapitola XV. učebnice Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy, str. 125)
7.
Muzikál ve světě
Upevnění znalostí dle kapitoly XV. s názvem "Muzikál" (učebnice Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy, str. 121)
7.
Interpret, skladatel
Motivace a pro procvičení kapitoly s názvem "Interpret a jeho místo v hudebním umění", v učebnici Hudební výchovy pro 7. ročník základní školy, str. 135.
8.
Artificiální a nonartificiální hudba
Motivace a úvod do první kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy s názvem „Co je artificiální a nonartificiální hudba“
8.
Původ hudby
Motivace a úvod do kapitoly II s názvem „Letem hudebními dějinami, Původ hudby, pravěk a starověk“ v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, str. 20
8.
USA jako kolébka jazzu
Motivace a úvod do kapitoly s názvem „USA jako kolébka jazzu a moderní populární hudby“ v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, str. 24.
8.
Gotika I.
Procvičení kapitoly V. v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, název "Letem hudebními dějinami: Středověk - gotika", str. 41.
8.
Gotika II.
Motivace do kapitoly „Letem hudebními dějinami s tématem Středověk – gotika“, učebnice Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, kapitola V, strana 41
8.
USA jako kolébka jazzu, 30. – 40. léta
Motivace a úvod do kapitoly VI. v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy s názvem „USA jako kolébka jazzu, 30. – 40. léta“, str. 48
8.
Renesance
Motivace do VII. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník s názvem „Letem hudebními dějinami, Renesance“, str. 54
8.
Rock and roll
Procvičování znalostí o kapitole s názvem "Rock and roll", v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, str. 70
8.
Country and western
Motivace a procvičování kapitoly IX. s názvem „Rock and roll a country and western v USA 50. let“, v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy, str. 70
8.
Rock and roll 2
Motivace a procvičování kapitoly IX. s názvem „Rock and roll a country and western v USA 50. let“, v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy, str. 70
8.
Hudební baroko
Procvičení kapitoly X. s názvem „Letem hudebními dějinami: Baroko“, v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, str. 85
8.
Beatles
Procvičení znalostí o kapele Beatles
8.
Anglie – 60. léta
Motivace a úvod do XI. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník s názvem „Anglie jako vstupní brána moderní populární hudby do Evropy a rock 60. let“, str. 91
8.
Klasicismus
Motivace do kapitoly XII. S názvem „Letem hudebními dějinami: Klasicismus „ (učebnice Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy, str. 101)
8.
Moderní hudební nástroje
Motivace do XIII. kapitoly v učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy s názvem „Moderní hudební nástroje“, str. 105
8.
Romantismus
Motivace a úvod do kapitoly s názvem „Letem hudebními dějinami, Romantismus“ v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy, str. 110
8.
Vážná hudba 20. století 1
Motivace do XV. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy s názvem „Vážná hudba 20. století“, str. 113
8.
70. a 80. léta v moderní populární hudbě
Motivace a úvod do XVI. kapitoly v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy s názvem „70. a 80. léta v moderní populární a rockové hudbě“, str. 123
8.
Vážná hudba 20. století 2
Motivace a úvod do XVII. v učebnici Hudební výchovy pro 8. ročník základní školy s názvem „Vážná (artificiální) hudba 20. Století“, str. 136
8.
70. a 80. léta, opakování
Zopakování znalostí
9.
Počátky hudebních dějin v Čechách
Motivace a úvod do kapitoly I. „Počátky hudebních dějin v Čechách“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Počátky hudebních dějin v Čechách II.
Procvičování kapitoly I.“ Počátky hudebních dějin v Čechách“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Česká populární hudba I.
Motivace a úvod do kapitoly II. v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní škody, téma „Česká populární hudba“
9.
Česká populární hudba II.
Procvičování kapitoly II. s tématem „Česká populární hudba“, učebnice Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Rytmus, metrum, tempo (opakování ze 7. ročníku)
Tento pracovní list je vytvořen jako opakování tématu Rytmus ze 7. ročníku
9.
Rytmus
Motivace do kapitoly III. s názvem „Rytmus, metrum, tempo“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Jazz a swing v české hudbě
Motivace a úvod do kapitoly V. s názvem „ Jazz a swing v české hudbě“ v učebnici hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Trampské písně
Motivace a úvod do kapitoly VII. „Trampská píseň“ v učebnici hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Divadla malých forem
Motivace a úvod do kapitoly X. s názvem „50. a 60. léta – divadla malých forem“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
50. a 60. léta v Česku
Tento pracovní list slouží k opakování tématu „50. a 60. léta – divadla malých forem“, navazující na předchozí znalosti.
9.
Technika
motivace a úvod do kapitoly XI. S názvem „Technika v hudbě – nahrávací technika“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Český klasicismus a romantismus
Tento pracovní list slouží k opakování znalostí dvou hudebních směrů – klasicismus a romanismus
9.
Elvis Presley
pracovní list je vytvořen pro navození tématu big beat a rock and roll v české hudbě s návazností na rock and roll v zahraničí
9.
60. léta – big beat
Motivace a úvod do kapitoly XIV. S názvem „60. léta – big beat“ v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
20. století v české vážné hudbě
Motivace k tématu „Letem hudebními dějinami – 20. století v české vážné hudbě“, kapitola XV. v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
70. a 80. léta 20. stol. v české hudbě
Motivace k tématu „70. a 80. léta v české moderní populární hudbě“, kapitola XVI. v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
90. léta v české hudbě
Motivace k tématu „90. léta – a co dál?“, kapitola XVII. v učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
9.
Opakování teorie
Tento pracovní list je vytvořen pro procvičení získaných znalostí o hudební teorii.
9.
Přehled pojmů
Tento pracovní list slouží pro zopakování si základních hudebních pojmů
9.
Česká populární hudba (poslechy)
Poslechový materiál o hudbě 70. a 80. let 20. století v Čechách

ZŠ a MŠ České Velenice