Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro Př na 2. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiál pro výuku Přírodopisu na 2. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
6.
Ploštěnci
Tento pracovní list slouží k procvičení kmene ploštěnců. Žáci si zopakují stavbu těla ploštěnců, jejich zástupce a životní cyklus tasemnice formou nákresů, doplňování a křížovek.
6.
Prvoci
V tomto pracovním listu si žáci zopakují základní znalosti o stavbě a životě trepky, procvičí si zařazení jednotlivých prvoků do skupin a prostředí.
6.
Kroužkovci
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vnější a vnitřní stavby žížaly a dalších zástupců opaskovců a mnohoštětinatců.
6.
Žahavci
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vnější a vnitřní stavby nezmara a dalších zástupců žahavců.
6.
Pavouci
Tento výukový materiál slouží k zopakování rozdělení pavoukovců, stavby těla pavouků, některých druhů pavouků a jejich životního prostředí.
6.
Sekáči, štíři, roztoči
V tomto výukovém materiálu si žáci procvičí některé pavoukovce, a to sekáče, štíry a roztoče.
6.
Měkkýši
Tento výukový materiál slouží jako úvodní hodina měkkýšů. Žáci se seznámí se stavbou těla a některými zástupci plžů, mlžů a hlavonožců.
6.
Hmyz - úvod
Tento pracovní list je vytvořen k zopakování základních znaků hmyzu a jejich rozdělení na proměnu dokonalou a nedokonalou.
6.
Vážky
Tento výukový materiál slouží k zopakování jednotlivých stádií vážky a rozeznání zástupců vážek.
6.
Hmyz s proměnou nedokonalou
Tento výukový materiál slouží k poznávání a charakterizování vybraných zástupců s proměnou nedokonalou a jejich zařazování do řádů.
6.
Vnitřní paraziti
Tento výukový materiál slouží k zopakování vnitřních parazitů, jejich životních prostředí a zařazení do kmenů.
6.
Řasy
Tento pracovní list slouží k procvičení jednotlivých zástupců řas, zařazení do jejich prostředí a významu řas.
6.
Motýli
Tento výukový materiál slouží jako úvodní hodina. Žáci se seznámí se znaky motýlů, jejich vývinem a naučí se poznávat některé jejich zástupce.
6.
Noční motýli
Tento výukový materiál slouží jako úvodní hodina k nočním motýlům. Žáci se seznámí s životem některých nočních motýlů a naučí se je poznávat. Na závěr je zařazeno opakování všech probraných motýlů.
6.
Brouci
Tento výukový materiál slouží k procvičení charakteristických znaků brouků a jeiich zástupců.
6.
Lišejníky
Tento výukový materiál slouží jako úvodní hodina lišejníků. Žáci se dozví o stavbě lišejníku, jeho stélce a poznají některé druhy.
6.
Houby
Tento výukový materiál slouží k procvičení stavby těla houby, určení některých zástupců a rozdělení na rourkaté a lupenité, jedlé a jedovaté.
6.
Blanokřídlí
Tento výukový materiál slouží k procvičení některých zástupců řádu blanokřídlí, a to včely, čmeláka a vosy, které mezi sebou porovnávají.
6.
Buňka
Tento výukový materiál slouží k zopakování organel rostlinné a živočišné buňky, jejich funkcí a projevů života.
6.
Korýši
Tento DUM slouží k zopakování charakteristických znaků korýšů, určování jejich zástupců a vysvětlení pojmu plankton.
7.
PRYSKYŘNÍKOVITÉ
Procvičení základních znaků a zástupců pryskyřníkovitých rostlin.
7.
Brukvovité rostliny
Procvičení základních znaků brukvovitých rostlin.
7.
Růžovité rostliny
Procvičení základních znaků a zástupců růžovitých rostlin.
7.
Bobovité rostliny
Procvičení základních znaků bobovitých rostlin a jejich využití.
7.
MIŘÍKOVITÉ
Procvičení a upevnění znalos miříkovitých rostlin.
7.
HLUCHAVKOVITÉ ROSTLINY
Tento soubor slouží jako výkladová hodina a k procvičení základních znaků a zástupců hluchavkovitých rostlin.
7.
MECHOROSTY
Procvičení základních znaků, zástupců a rozmnožování mechorostů.
7.
Plavuně, přesličky, kapradiny
Procvičení základních znaků a rozmnožování plavuní, přesliček a kapradin.
7.
KOŘEN
Soubor slouží jako výkladová hodina a procvičení stavby a přeměny kořene.
7.
STONEK
Soubor slouží jako výuková hodina a procvičení stavby, typů a přeměny stonku.
7.
LIST
Soubor slouží jako výkladová hodina a k procvičení stavby a základních typů listů.
7.
KVĚT
Soubor slouží jako výkladová hodina a k procvičení stavby a druhů květů.
7.
Hroznovitá květenství
Soubor slouží k procvičení hroznovitých květenství. Součás je opakování čás těla rostlin.
7.
OPYLENÍ, OPLOZENÍ
Soubor slouží jako výuková hodina a k procvičení opylení a oplození rostlin.
7.
PLOD
Soubor slouží jako výuková hodina a k procvičení stavby, druhů a rozšiřování plodů.
7.
ČÁSTI ROSTLINY
Tento pracovní list slouží k zopakování části těla rostlin.
7.
JEHLIČNATÉ STROMY
Pomocí tohoto souboru si žáci procvičí a upevní znalosti o našich nejvýznamnějších jehličnatých stromech.
7.
Krytosemenné rostliny
V tomto pracovním listu si žáci procvičí znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin.
7.
LISTNATÉ STROMY
Pomocí tohoto souboru si žáci procvičí a upevní znalosti o našich nejvýznamnějších listnatých stromech.
7.
DVOUDĚLOŽNÉ I
Soubor slouží k opakování již probraných čeledí - pryskyřníkovitých, brukvovitých, bobovitých, růžovitých a miříkovitých rostlin.
8.
ZNAKY SAVCŮ
Procvičení charakteristických znaků savců.
8.
VEJCORODÍ
Procvičení charakteristických znaků vejcorodých a jejich zástupců.
 
8.
VAČNATCI
Tento materiál slouží k procvičení charakteristických znaků vačnatců a jejich zástupců.
 
8.
HMYZOŽRAVCI
Materiál slouží k procvičení charakteristických znaků hmyzožravců a jejich zástupců.
 
8.
HLODAVCI
Materiál slouží k procvičení charakteristických znaků hlodavců a jejich zástupců.
 
8.
LETOUNI
Tento pracovní list je vytvořen k procvičení charakteristických znaků letounů a jejich zástupců.
8.
ZAJÍCI
Materiál slouží k procvičení charakteristických znaků zajíců a jejich zástupců.
 
8.
OPAKOVÁNÍ SAVCŮ I
Materiál slouží k opakování již probraných řádů - vejcorodí, vačnatci, hmyzožravci, hlodavci, letouni a zajíci.
 
8.
ZNAKY ŠELEM, PSOVITÉ ŠELMY
Materiál slouží k procvičení charakteristických znaků šelem, jejich rozdělení, dále znaků a zástupců psovitých šelem.
 
8.
KOČKOVITÉ ŠELMY
Procvičení charakteristických znaků kočkovitých šelem a jejich zástupců.
 
8.
LASICOVITÉ ŠELMY
Procvičení charakteristických znaků lasicovitých šelem a jejich zástupců.
 
8.
MEDVĚDOVITÉ ŠELMY
Procvičení charakteristických znaků medvědovitých šelem.
 
8.
PLOUTVONOŽCI
Procvičení charakteristických znaků ploutvonožců a jejich zástupců.
 
8.
ŠELMY
Tento materiál byl vytvořen k ověření znalostí šelem formou testu.
8.
KYTOVCI
Procvičení charakteristických znaků kytovců a jejich zástupců.
8.
CHOBOTNATCI
Pracovní list je vytvořen k procvičení charakteristických znaků chobotnatců a jejich zástupců.
8.
LICHOKOPYTNÍCI
Materiál slouží jako úvodní hodina lichokopytníků.
 
8.
SUDOKOPYTNÍCI
Pracovní list je vytvořen k procvičení charakteristických znaků sudokopytníků a jejich zástupců.
8.
PRIMÁTI 1
Zopakování lichokopytníků a sudokopytníků. Dále jako úvodní hodina primátů (znaky, rozdělení, poloopice).
 
8.
PRIMÁTI 2
Materiál slouží jako úvodní hodina k poznání znaků a zástupců opic a lidoopů.
 

ZŠ a MŠ České Velenice