Od října do ledna probíhal na škole 69. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.

V kategorii 5. tříd probíhá soutěž ve 2 kolech. 1. kolo je domácí, kdy žáci řeší v klidu a pohodě svých domovů 6 obtížných úloh. Tyto úlohy jsou opraveny a ohodnoceny známkami – 1 výborné řešení, 2 dostatečné řešení nebo částečné řešení a 3 nevyhovující řešení. Největší potíží většiny účastníků je nedostatečné nebo zcela chybějící vysvětlení postupu řešení, zachycení sledu úvah, které k řešení vedou. Úspěšní řešitelé postupují do 2. kola. Zde žáci řeší ve škole během 90 minut 3 obtížné úlohy. Když dosáhnou 12 bodů jsou úspěšnými řešiteli

Výsledky kategorie Z5 domácí kolo:

  1. Matěj Císař                  V.A                           úspěšný řešitel

V kategorii 9. tříd letos bohužel úlohy matematické olympiády odevzdal pouze Ondřej Sípal. Postoupil do okresního kola, kde nakonec zvítězil (1. místo) a postoupil do krajského kola. Gratulujeme!

Nezájem a lenost ostatních nejsou dobrou vizitkou celé třídy.

I v této kategorii v 1. kole, které je domácí, řeší žáci 6 úloh. Za úspěšného řešitele je považován ten matematik, který je hodnocen alespoň ve 4 úlohách nejhůře známkou 2. 

Práce všech matematiků si velmi vážíme a s ohledem na obtížnost úloh si také opravdu ceníme podaného výkonu. Nashledanou u matematického klokana.

Za pořadatele P. Cehák