Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro M na 1. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

Nabídka


Digitální učební materiály pro výuku Matematiky na 1. stupni ZŠ

Ročník Název Anotace Typ souboru
4.
Sčítání a odčítání do 100
Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného sčítání a odčítání přirozených čísel do 100. Žáci si zopakují pamětné sčítání a odčítání do 100 v příkladech, ve slovních úlohách a ve hře.
4.
Násobení do 100
Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného násobení přirozených čísel do 100. Žáci si zopakují násobení do 100 v příkladech, ve hře a porovnávají výsledky pamětného násobení.
4.
Dělení do 100
Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného dělení přirozených čísel do 100. Žáci si zopakují pamětné dělení do 100 v příkladech, ve hře a početním řetězci.
4.
Dělení jednociferným číslem se zbytkem
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného dělení jednociferným číslem se zbytkem. Žáci si procvičí písemné dělení se zbytkem v příkladech, ve slovních úlohách a ve hře.
4.
Písemné sčítání do 1000
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného sčítání přirozených čísel do 1000. Žáci si zopakují písemné sčítání do 1000 v příkladech a ve slovních úlohách.
4.
Písemné odčítání do 1000
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného odčítání přirozených čísel do 1000. Žáci si zopakují písemné odčítání do 1000 v různých příkladech a úlohách.
4.
Přirozená čísla do milionu
Tento výukový materiál slouží k procvičování práce s číselnou osou s přirozenými čísely do milionu . Žáci si zopakují čtení přirozených čísel do milionu v různých úlohách.
4.
Porovnávání čísel do milionu
Tento výukový materiál slouží k procvičování porovnávání čísel do milionu. Žáci pracují s čísly v číselných řadách sestupně a vzestupně, porovnávají čísla do milionu, přiřazují znaménka menší, větší a rovná se.
4.
Zaokrouhlování čísel do milionu
Tento výukový materiál slouží k procvičování zaokrouhlování čísel do milionu. Žáci si procvičí zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce různých čísel do milionu a ve slovních úlohách.
4.
Obvod čtverce
Tento výukový materiál slouží k procvičování geometrie, a to geometrického tvaru- čtverce. Žáci si zopakují výpočet obvodu čtverce v příkladech a ve slovních úlohách.
4.
Obvod trojúhelníku
Tento výukový materiál slouží k procvičování geometrie, a to geometrického tvaru- trojúhelníku. Žáci si zopakují výpočet obvodu trojúhelníku ve slovních úlohách.
4.
Obvod obdélníku
Tento výukový materiál slouží k procvičování geometrie, a to geometrického tvaru- obdélníku. Žáci si zopakují výpočet obvodu obdélníku v příkladech a ve slovních úlohách.
4.
Písemné sčítání do milionu
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného sčítání přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují písemné sčítání do 1.000.000 v příkladech a ve slovních úlohách.
4.
Písemné odčítání do milionu
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného odčítání přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují písemné odčítání do 1000000 v různých příkladech a úlohách.
4.
Násobení do milionu zpaměti
Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného násobení přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují násobení do 100000 zpaměti v různých příkladech.
4.
Násobení do milionu zpaměti
Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného násobení přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují násobení do 100000 zpaměti v různých příkladech.
4.
Písemné násobení jednociferným činitelem
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného násobení jednociferným činitelem. Žáci si zopakují písemné násobení jednociferným činitelem v různých příkladech a slovních úlohách.
4.
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem. Žáci si zopakují písemné násobení dvojciferným činitelem v různých příkladech a slovních úlohách.
4.
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného dělění jednociferným dělitelem. Žáci si procvičí písemné dělění jednociferným dělitelem v různých příkladech a slovních úlohách.
4.
Zlomky
Tento výukový materiál slouží k procvičování zlomků. Žáci si zopakují zapisování části celku zlomkem v různých úlohách.
5.
Procvičování sčítání a odčítání zpaměti
Žáci si zopakují pamětné sčítání a odčítání v příkladech, ve slovních úlohách a v matematickém řetězci.
5.
Procvičování násobení a dělení
Žáci si zopakují násobení a dělení v příkladech a ve slovních úlohách. Zopakují si pojmy činitel, součin, dělenec, dělitel a podíl.
5.
Jednotky délky
Materiál slouží k upevňování a procvičování jednotek délek (mm, cm, dm, m, km).
5.
Jednotky hmotnosti
Upevňování a procvičování jednotek hmotnosti (g, dkg, kg, q, t).
5.
Jednotky času
Procvičování jednotek času (den, h, min, s).
5.
Římské číslice
Zápisy číslic arabských číslicemi římskými a naopak. Porovnávají římské číslice a umí si přečíst letopočty zapsané římskými číslicemi.
5.
Zlomky - jako část celku
Žáci si zopakují zapisování čás celku zlomkem v různých úlohách, vyznačování zlomku z celku.
5.
Zlomky - výpočet dílů z celku
Žáci si zopakují výpočet dílů z celku v různých cvičeních a slovních úlohách.
5.
Příklady se zlomky
Žáci si zopakují příklady se zlomky v různých cvičeních.
5.
Úhel
materiál slouží k procvičování úhlu, určování jeho čás, zápisu úhlů a rozlišení úhlu pravého a přímého.
5.
Úhlopříčky čtverce a obdélníku
Procvičování geometrických tvarů, a to čtverce a obdélníku. Nácvik vyznačování úhlopříček ve čtverci a obdélníku.
5.
Trojúhelníky
Procvičování trojúhelníků, určování jejich čás a rozlišování trojúhelníků pravoúhlých, rovnoramenných a rovnostranných..
5.
Kružnice a kruh
Procvičování kruhu a kružnice, určování jejich čás, zápisu a výpočtu poloměru a průměru, rýsování kružnice podle zadaných parametrů.
5.
Souřadnice bodu
Procvičování orientace na osách, zaznamenávání bodů podle daných souřadnic a souřadnic podle zobrazených bodů.
5.
Dělení přirozených čísel
Materiál slouží k procvičování dělení přirozených čísel v příkladech a ve slovních úlohách.
5.
Pamětné dělení se zbytkem
Procvičování pamětného dělení se zbytkem v příkladech a ve slovních úlohách.
5.
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem v příkladech a slovních úlohách.
5.
Průměrná rychlost
Procvičování pojmu průměrná rychlost, výpočet průměrné rychlosti, řešení sl. úloh.
5.
Rovnice
Výukový materiál slouží k procvičování rovnic v různých příkladech.
5.
Počítání s velkými čísly
Procvičování počítání s velkými čísli, prací s číselnou osou a zápisu velkých čísel.
5.
Desetinná čísla
Procvičení zápisu desetinných čísel řádu desetin a setin.
5.
Porovnávání desetinných čísel
Procvičení porovnávání desetinných čísel, prací s číselnou osou a rozkladu desetinných čísel.
5.
Sčítání desetinných čísel
Procvičování sčítání desetinných čísel v různých příkladech a ve slovních úlohách.
5.
Odčítání desetinných čísel
Procvičování odčítání desetinných čísel v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Zaokrouhlování desetinných čísel
Procvičení zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky a desetiny.
5.
Obsah čtverce
Procvičování výpočtu obsahu čtverce v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Obsah obdélníku
Procvičování výpočtu obsahu obdélníku v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Jednotky obsahu
Upevňování a procvičování jednotek obsahu (mm2, cm2, dm2, m2). Žáci převádějí různé jednotky obsahu a porovnávají je.
5.
Vlastnosti trojúhelníku
Procvičování vlastností trojúhelníků, popisu jejich částí a rozlišování trojúhelníků pravoúhlých a rovnoramenných.
5.
Krychle
Materiál slouží k procvičování krychle, určování jejích částí a vlastností.
5.
Kvádr
Procvičování kvádru, určování jeho částí a vlastností.
5.
Povrch krychle
Procvičování výpočtu povrchu krychle v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Povrch kvádru
Výukový materiál slouží k procvičování výpočtu povrchu kvádru v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Aritmetický průměr
Procvičování výpočtu aritmetického průměru v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Násobení desetinných čísel 10 a 100
Procvičování násobení desetinných čísel 10 a 100 v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Dělení desetinných čísel 10 a 100
Procvičování dělení desetinných čísel 10 a 100 v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
Procvičování násobení desetinných čísel přirozeným číslem v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
procvičování dělení desetinných čísel přirozeným číslem v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Sčítání a odčítání jednotek času
Procvičování sčítání a odčítání jednotek času v různých příkladech a slovních úlohách.
5.
Tělesa
Výukový materiál slouží k procvičování těles, popisu částí těles v různých úlohách.

ZŠ a MŠ České Velenice