Celým měsícem červnem nás provázel námět - Na celém světě jsou děti. Hned počátkem měsíce jsme oslavili Den dětí sportovními soutěžemi na školním dvoře, kde děti na deseti stanovištích plnily různéúkoly a za odměnu dostaly pěkné dárečky.

Měsíc červen nás potěšil krásnými slunečnými dny, které jsme často trávili na školním dvoře, kde jsme se věnovali převážně sportovním aktivitám- jízdě na koloběžkách, míčovým hrám a různým soutěžím.

Poslední měsíc školního roku začal oslavou MDD. Pro děti byly připravené soutěže na školním dvoře. Každý dostal balíček s dárky.

V letošním školním roce probíhal Den dětí  1. 6. 2023. Děti měly na školním dvoře připraveno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.