„Na celém světě jsou děti“, bylo téma měsíce června ve školní družině.

Ukazovali jsme si na mapě světa kde, které děti žijí a také jsme je malovali. V tomto měsíci, se také slaví jeden z novějších svátků, a to Den otců. Jelikož jsou tatínkové, stejně jako maminky, v dětském životě velice důležití, nemohli jsme ani na ně s dárečkem zapomenout. Děti ze III. oddělení vytvořili svým tatínkům krásné přáníčko. Užívali jsme sluníčka na školním dvoře a hráli různé hry. Některé naše činnosti jsme také nafotili.