Měsíc duben byl ve školní družině ve znamení zdraví a to v různých podobách.

Téma měsíce dubna bylo „Zdraví“.

Potřeba zdraví nás provází celým lidským životem a i v měsíci dubnu jsme se ve školní družině věnovali zdravému životním stylu.