Nastal červen - poslední měsíc tohoto školního roku. A protože se všichni již těšíme na prázdniny, zkrátili jsme si tuto dobu různým malováním a tvořením na téma - Na celém světě jsou děti.

„Na celém světě jsou děti“, bylo téma měsíce června ve školní družině.

Měsíc červen byl ve znamení svátku všech dětí na celém světě. Vypravili jsme se až za Indiány.

V letošním školním roce probíhal Den dětí v pátek  31. 5. 2023 za účasti všech oddělení školní družiny. Děti měly na školním dvoře připraveno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.