V květnu jsme se ve IV. oddělení zaměřili na maminky. Vyráběli jsme přáníčka, kreslili různé obrázky, skládali kytičky a modelovali různé ,,dárečky“. Svou maminku také děti kreslily.

Téma měsíce května patřilo našim maminkám. Děti z II. a III. oddělení vyráběly dárky pro maminky.

Květen je měsícem lásky. V naší družině byl tento měsíc věnován maminkám.

 Dne 20.5. 2024 probíhal terčový závod pro žáky 2. ročníku. Závod jsme připravili na školním dvoře. Děti odpovídaly na 10 otázek z přírodovědy z 2. ročníku a za každou správně zodpovězenou otázku dostaly jeden bod.

1. místo získali tito žáci : Czyš Ondřej

                                           Barták Vojtěch

                                           Mikl Patrik             všichni získali všech 10 bodů

2. místo získala : Šafářová Emma               s počtem 9 bodů

3. místo získali: Kuťková Majda

                             Tran Kha Ngan ( Natálka)

                           Nguyen Ha Kieu( Anička)

                           Nguyen Gia Bao( David)

                           Šimánek Dominik   všichni získali 8 bodů

Dne 21.5. 2024 a 22.5. probíhal terčový závod také pro žáky 3. 4. a 5. ročníku. U těchto žáků byla většinou 100% úspěšnost. Nejmladší žáci obdrželi diplomy a všichni zúčastnění pak malou sladkou odměnu.